Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

38801. “WOJNA DOMOWA” ПОЛЬСЬКОГО ХРОНІСТА С. ТВАРДОВСЬКОГО ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ТА ПАМ’ЯТКА ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ Автореферат 24 стр.
38802. “ІВО АНДРИЧ І УКРАЇНА: КОНТАКТИ, РЕЦЕПЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ” Автореферат 29 стр.
38803. “ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗМІН ПРИ ПІЗНЬОМУ ГЕСТОЗІ У ВАГІТНИХ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ” Автореферат 25 стр.
38804. “ІРАКСЬКЕ ПИТАННЯ” В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У 90-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 21 стр.
38805. “ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКА” ВАСИЛЯ ТАТІЩЕВА: ДЖЕРЕЛА ТА ПОВІДОМЛЕННЯ Автореферат 50 стр.
38806. “АГРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ НАГІДОК ЛІКАРСЬКИХ (CALENDULA OFFICINALIS L.)” Автореферат 33 стр.
38807. “АЛІНА Й КОСТОМАРОВ” ТА “РОМАНИ КУЛІША” В. ПЕТРОВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ 20_Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
38808. “Аномальні процеси релаксації та переносу при стохастичних впливах” Автореферат 44 стр.
38809. “Антитерористична діяльність як складова національної безпеки держави (політологічний аналіз)” Автореферат 29 стр.
38810. “ВИСОКИЙ СТИЛЬ” ХОРОВОГО КОНЦЕРТУ КІНЦЯ XVII – XVIII ст.: ДО ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНО-ПОЕТИЧНОЇ ЦІЛІСНОСТІ Автореферат 29 стр.
38811. “Вплив вихідної структури і попереднього деформування на характеристики зміцнення і руйнування технічного титану різноманітних способів виплавки”, Автореферат 21 стр.
38812. “ГОЛОВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” Автореферат 27 стр.
38813. “Громадська думка” / “Рада” (1905–1914 рр.) – перша щоденна українськомовна газета Наддніпрянської України: утвердження національної ідеї Автореферат 29 стр.
38814. “Документальна спадщина України” в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ-ХХ ст. Автореферат 25 стр.
38815. “Допозитивістський” етап філософії науки (історико-філософський аналіз) Автореферат 27 стр.
38816. “ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В СПЛАВАХ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ, НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ ДЛЯ ВИРОБІВ РІЗНОМАНІТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ” Автореферат 31 стр.
38817. “ДУМА ПРО ОПАНАСА” Е. Г. БАГРИЦЬКОГО: ІДЕЙНО-ОБРАЗНА СТРУКТУРА Автореферат 32 стр.
38818. “Екологічні особливості інтродукції ПРЕДСТАВНИКІВ МІКРОБОЦЕНОЗУ (pAENiBacillus та Enterobacter) в кореневу СИСТЕМУ культурних рослин в умовах застосування пестицидів” Автореферат 27 стр.
38819. “ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ” ЯК ДЖЕРЕЛО З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
38820. “ЗАБУТА” ПРОЗА В.В.ВЕРЕСАЄВА 20-30-х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ (РОМАНИ “В ТУПИКЕ”, “СЕСТРЫ”) Автореферат 29 стр.
38821. “КЛЮЧ РОЗУМІННЯ” ІОАНИКІЯ ҐАЛЯТОВСЬКОГО ЯК ЯВИЩЕ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАРОКО Автореферат 28 стр.
38822. “КОЛЕКТИВНЕ НЕСВІДОМЕ ЯК ГЛИБИННА ДЕТЕРМІНАНТА ЕТНІЧНОГО МЕНТАЛІТЕТУ” Автореферат 27 стр.
38823. “Комплексно – диференційована терапія і диспансеризація хворих з рецидивами урогенітальних інфекцій (хламідіоз, трихомоніаз, уреаплазмоз, кандидоз, бактеріальний вагіноз)” Автореферат 46 стр.
38824. “Концептний зміст фрейму „Збройне протистояння” у російській культурно-мовній традиції Автореферат 25 стр.
38825. “КОТИК ЛЕТАЕВ” ТА “КРЕЩЕНЫЙ КИТАЕЦ” А. БЄЛОГО В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
38826. “КРИМСЬКИЙ ЦИКЛ” ТВОРІВ І.О. БУНІНА: ПРОБЛЕМАТИКА, ТЕМАТИКА, ПОЕТИКА Автореферат 27 стр.
38827. “ЛЮДИНА і ПРИРОДА” У ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ДОСВІД ФРЕЙМОВОГО АНАЛІЗУ (на матеріалі романів Е. Штріттматтера і Т. Гарді) Автореферат 28 стр.
38828. “МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ -УЧАСНИЦЯМИ СНД” Автореферат 24 стр.
38829. “МОДНІ” СЛОВА В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі тлумачних словників і мовленнєвої практики мас-медіа кінця ХХ – початку ХХІ ст.) Автореферат 31 стр.
38830. “Морфологічні особливості та кровопостачання мяких тканин пародонту в нормі та при цукровому діабеті (експериментальне дослідження)” Автореферат 23 стр.
38831. “Наполеоніда” на сході Європи: уявлення, проекти та діяльність уряду франції щодо південно-західних окраїн російської імперії на початку XIX століття Автореферат 53 стр.
38832. “НАУКОВІ ОСНОВИ ОБ'ЄМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ І МАРКШЕЙДЕРСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ” Автореферат 35 стр.
38833. “НАЦІОНАЛЬНИЙ МІФ” ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕМІГРАЦІЙНІЙ ПОЕЗІЇ (НА ПРИКЛАДІ “ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ”) Автореферат 33 стр.
38834. “НАЧАЛО” ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ СИМВОЛ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
38835. “ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І БОРОТЬБІ З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ” Автореферат 28 стр.
38836. “Особливості перебігу раннього відновного періоду у хворих з півкульовим ішемічним інсультом, який супроводжувався внутрішньомозковими ускладненнями” Автореферат 23 стр.
38837. “ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВЕРДЕЛ ПІД ЧАС ОБРОБКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ”. Автореферат 20 стр.
38838. “Підвищення ефективності плазмово–механічної обробки високоміцних сталей та сплавів” Автореферат 26 стр.
38839. “ПАЛІНОДІЯ” ЗАХАРІЇ КОПИСТЕНСЬКОГО ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО І ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ХVІІ ст. Автореферат 24 стр.
38840. “Перенесення енергії в нових синтетичних пептидвмісних системах” Автореферат 22 стр.
38841. “Прагматизм ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ” Автореферат 32 стр.
38842. “Просвіта” у формуванні державницького потенціалу Українcького народу (друга половина XIX — перша чверть XX ст.) Автореферат 31 стр.
38843. “ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ РЯТІВНИКІВ” Автореферат 47 стр.
38844. “Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід” Автореферат 71 стр.
38845. “РОЗВИТОК ІДЕЇ ЦІЛІСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДОЛОГІЇ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ.” Автореферат 22 стр.
38846. “Розрахунки детекторів сонячних нейтрино низьких енергій” Автореферат 38 стр.
38847. “Структурно-функціональні особливості драматургійних текстів” Автореферат 21 стр.
38848. “тайванська проблема” в зовнішній політиці США в 1990-і роки Автореферат 26 стр.
38849. “Трансформація державного сектору в умовах глобалізації світового господарства (на прикладі промислово розвинутих країн)” Автореферат 27 стр.
38850. “У ПОШУКАХ УТРАЧЕНОГО ЧАСУ” МАРСЕЛЯ ПРУСТА ЯК РОМАН ПРО МИСТЕЦТВО ТА МИТЦЯ: ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ТА ПОЕТИКА Автореферат 31 стр.
38851. “УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ПЕРЕДІНКУБАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ЯЄЦЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ РЕМОНТНОГО СТАДА КУРЕЙ КРОСУ “ПРОГРЕС” Автореферат 29 стр.
38852. “український історичний журнал” у контексті дослідження історії україни xiv- середини xvii ст. Автореферат 29 стр.
38853. “Фазовий стан, пінінг та динаміка вихорів у монокристалах ВТНП із завданою топологією дефектів” Автореферат 45 стр.
38854. “Хірургічні методи лікування ускладнених гастродуоденальних виразок та шляхи покращання медичної, професійної та соціальної реабілітації хворих“ Автореферат 35 стр.
38855. “ХОЛОДНА ВІЙНА” ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ХІД І ЇЇ НАСЛІДКИ Автореферат 25 стр.
38856. “ЦВІТ ПАПОРОТІ” ЄВГЕНА СТАНКОВИЧА: ПРОБЛЕМА ЖАНРУ Автореферат 29 стр.
38857. “ЧЕРВОНЕ КОЛЕСО” О.І. СОЛЖЕНІЦИНА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 52 стр.
38858. “ЩОДЕННИК ПИСЬМЕННИКА” Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО В ЙОГО ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ: ПОШУКИ ПРОРОЧОГО СЛОВА Автореферат 24 стр.
38859. ”XVIII-I пол. XIX” УКРАЇНСЬКА НОТОВИДАВНИЧА СПРАВА У ГАЛИЧИНІ, БУКОВИНІ, НА ЗАКАРПАТТІ ТА НА ЕМІГРАЦІЇ ХІХ — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТЬ Автореферат 32 стр.
38860. ”Клініко-епідеміологічна характеристика цереброваскулярних захворювань та особливості факторів ризику їх розвитку в Західному регіоні України” Автореферат 32 стр.
38861. „ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ЖИТЛА НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ 1772 – 1939 РР. В ГАЛИЧИНІ ” Автореферат 30 стр.
38862. „АРХІТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ МУСУЛЬМАНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ КРИМУ XIII-XVIII ст.” Автореферат 31 стр.
38863. „БАРОКОВИЙ УНІВЕРСАЛІЗМ” В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МИСЛЕННІ Автореферат 24 стр.
38864. „ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАЗМИ БЕЗ ЗІТКНЕНЬ У ДВОВИМІРНО-НЕОДНОРІДНИХ АКСІАЛЬНО-СИМЕТРИЧНИХ МАГНІТНИХ ПАСТКАХ” Автореферат 38 стр.
38865. „КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ, ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯІНФАРКТНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ” Автореферат 64 стр.
38866. „КРІОКОРД-С” В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ДЕСТРУКТИВНИЙ ПАНКРЕАТИТ ТА ГНІЙНО-СЕПТИЧНУ ІНФЕКЦІЮ В ХІРУРГІЇ Автореферат 30 стр.
38867. „Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров’я Чернігівської області)” Автореферат 27 стр.
38868. „ОБЛАСНІ ПРИВІЛЕЇ ВОЛИНІ ТА КИЇВЩИНИ: ҐЕНЕЗА І ФУНКЦІОНУВАННЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XVI СТ.” Автореферат 26 стр.
38869. „ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА АКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ” Автореферат 30 стр.
38870. „ПРАЗЬКА ВЕСНА” 1968 р.: СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 24 стр.
38871. „РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ У ПРАВОПОРУШНИКІВ МОЛОДОГО ВІКУ (КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕКОМПЕНСАЦІЙ)” Автореферат 29 стр.
38872. „РОЗРОБКА ТЕРМОДЕФОРМОВАНИХ ТИТАНОВИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Ti-Si-(Al,Zr) КОНСТРУКЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 20-700 оС” Автореферат 26 стр.
38873. „ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ” МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО: ФЕНОМЕН ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ НЕОМІФОЛОГІЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
38874. „тайванська проблема” В cистемі міжнародних відносин азіатсько-тихоокеанського регіону Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388  [389]