Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

38601. ШИРОКОСМУГОВІ МАГНІТНІ ГОЛОВКИ З АМОРФНИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ЗАПИСУ-ВІДТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ Автореферат 24 стр.
38602. Широкосмугові пристрої міліметрового діапазону електромагнітних хвиль для фізіотерапевтичної апаратури Автореферат 19 стр.
38603. ШИРОКОСМУЖНI МАЛОГАБАРИТНІ мiкрохвильовi ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АНТЕННО-хвильовiдних ТРАКТІВ Автореферат 25 стр.
38604. ШКІДЛИВІСТЬ БУР’ЯНІВ І ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗОНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
38605. Шкідники агромеліоративних лісових насаджень пЕредгірного Криму Й ЗАХОДИ, ЩО обмежуюТЬ шкідливість найбільш небезпечних видів Автореферат 26 стр.
38606. ШКІДНИКИ ГРУШІ ТА ФАКТОРИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЙБІЛЬШ ШКОДОЧИННИХ ВИДІВ В ПЕРЕДГІРНОМУ КРИМУ Автореферат 29 стр.
38607. ШКІДНИКИ ПЛОДІВ СЛИВИ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
38608. ШКІЛЬНА ПОЛІТИКА В ГАЛИЧИНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
38609. Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941 – 1944 рр.) Автореферат 27 стр.
38610. ШКАЛИ ПРОСТОРІВ ЯК АПАРАТ ЛІНІЙНОГО І НЕЛІНІЙНОГО АНАЛІЗУ В ЛОКАЛЬНО ОПУКЛИХ ПРОСТОРАХ Автореферат 34 стр.
38611. ШкОдОЧИННІСТЬ бур’янів та заходи ЗАХИСТУ ПОСІВІВ РІПАКА ЯРОГО ВІД НИХ у ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
38612. ШКОДОЧИННІСТЬ БУР’ЯНІВ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СОЇ ВІД НИХ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
38613. ШКОДОЧИННІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ ГОРОХУ І ПРОГНОЗ ЙМОВІРНИХ ВТРАТ УРОЖАЮ ЗА ДАНИМИ ОБЛІКІВ ЧИСЕЛЬНОСТІ КОМАХ Автореферат 20 стр.
38614. ШКОЛА СКАНДАЛУ” ШЕРІДАНА ТА ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ КОМЕДІЇ XVII-XVIII СТОЛІТЬ Автореферат 26 стр.
38615. Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві XVI сторіччя Автореферат 19 стр.
38616. ШЛАКОЛУЖНI В'ЯЖУЧІ ТА БЕТОНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛУЖНИХ СИЛІКАТНИХ СУСПЕНЗІЙ Автореферат 26 стр.
38617. ШЛАКОЛУЖНІ БЕТОНИ ДЛЯ ДОРОЖНІХ ОСНОВ І ПОКРИТТІВ, ЩО СПОРУДЖУЮТЬСЯ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА Автореферат 26 стр.
38618. ШЛЮБ І СІМ’Я У БОЙКІВ КАРПАТ НАПРИКІНЦІ ХІХ ст. – ДО 1939 р. Автореферат 23 стр.
38619. ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР у сімейному праві України Автореферат 32 стр.
38620. ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ В ПЕРЕДГІРНОМУ КРИМУ Автореферат 35 стр.
38621. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РИНКУ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ Автореферат 29 стр.
38622. ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПЕРЕДГІРНОЇ ТА ГІРСЬКОЇ ЗОН КАРПАТ Автореферат 28 стр.
38623. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ У ПАЦІЄНТІВ З ВИСОКИМ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 31 стр.
38624. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
38625. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ в Україні Автореферат 27 стр.
38626. ШЛЯХИ ВПЛИВУ ГІСТАМІНУ НА ШЛУНКОВУ СЕКРЕЦІЮ Автореферат 24 стр.
38627. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 22 стр.
38628. ШЛЯХИ енергозабезпечення і детоксикаціЇ у МЕТИЛОТРОФНИХ дріжджів та їх СКЕРОВАНА модифікація З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ НОВИХ ФЕРМЕНТАТИВНИХ І БІОСЕНСОРНИХ аналітичнИХ СИСТЕМ Автореферат 48 стр.
38629. Шляхи зменшення впливу зволожувальних та змивних розчинів на друкарсько-технічні властивості офсетних гумовотканинних полотен Автореферат 17 стр.
38630. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЗБИТКОВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, ВИКОРИСТАНИХ МАРГАНЦЕВИМИ КАР’ЄРАМИ Автореферат 27 стр.
38631. ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН ТА ПОРУШЕНЬ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ІЗ СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 27 стр.
38632. Шляхи оптімізації комплексного лікування хронічної ішемії нижніх кінцівок атеросклеротичного генезу Автореферат 21 стр.
38633. Шляхи оптимізації відновлювальної терапії у жінок з синдромом полікістозних яєчників після хірургічного лікування Автореферат 28 стр.
38634. Шляхи оптимізації викладання елементарної теорії музики студентам режисерських спеціалізацій Автореферат 30 стр.
38635. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНОГО СИНДРОМУ Автореферат 32 стр.
38636. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ СКЛАДНИХ ФОРМ ГОСТРОГО ПАРАПРОКТИТУ Автореферат 27 стр.
38637. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ПОРОЖНИНИ НОСУ ТА НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ Автореферат 40 стр.
38638. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНДОСКОПІЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ЖОВЧНОКАМ`ЯНОЇ ХВОРОБИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У НЕСТАНДАРТНИХ ВИПАДКАХ Автореферат 28 стр.
38639. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗУБНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ НЕЗНІМНИМИ МЕТАЛЕВИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ Автореферат 27 стр.
38640. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ ХРОНІЧНОЮ ВЕНОЗНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК НА ПІЗНІХ СТАДІЯХ Автореферат 25 стр.
38641. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЛІМІТАЦІЇ МОРСЬКИХ ПРОСТОРІВ Автореферат 29 стр.
38642. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 28 стр.
38643. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТОДІВ ПОЛІМЕРИЗАЦІІЇ ФОТОКОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 27 стр.
38644. Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки Автореферат 30 стр.
38645. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 31 стр.
38646. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХЕЛІКОБАКТЕРПОЗИТИВНИХ ХВОРИХ З ВИРАЗКОВИМ ПІЛОРОДУОДЕНАЛЬНИМ СТЕНОЗОМ Автореферат 34 стр.
38647. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АПК РЕГІОНУ Автореферат 31 стр.
38648. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ РАКУ ЯЄЧНИКІВ І ЕНДОМЕТРІЯ Автореферат 38 стр.
38649. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНТОМОФАГІВ ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ ГОРОХУ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 17 стр.
38650. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 57 стр.
38651. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ ТОВСТОЇ КИШКИ Автореферат 31 стр.
38652. Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності (на прикладі рибодобувних і рибопереробних підприємств Криму) Автореферат 27 стр.
38653. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИРЕЦИДИВНОЇ ТЕРАПІЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 22 стр.
38654. Шляхи підвищення ефективності ранньої метафілактики з метою зниження частоти рецидивного каменеутворення у хворих на сечокам’яну хворобу. Автореферат 18 стр.
38655. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В РЕГІОНІ Автореферат 31 стр.
38656. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ПРИ ХРОНІЧНИХ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІКУВАЛЬНОЇ ЕНДОСКОПІЇ Автореферат 28 стр.
38657. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 24 стр.
38658. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 27 стр.
38659. Шляхи підвищення продуктивності та ефективності виробництва помідора в умовах гідропонних теплиць Автореферат 21 стр.
38660. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ СКРИНІНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ Автореферат 29 стр.
38661. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
38662. ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НИЗЬКИХ РЕЗЕКЦІЙ ПРЯМОЇ КИШКИ Автореферат 27 стр.
38663. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ РАДИКАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ РАКУ ТА ПЕРЕДРАКОВИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СТРАВОХОДУ Автореферат 27 стр.
38664. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ КРОВОПОСТАЧАННЯ ЯЄЧКА ПРИ КРИПТОРХІЗМІ У ДІТЕЙ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
38665. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНОЇ МЕЛАНОМИ ШКІРИ КІНЦІВОК ТА ТУЛУБА Автореферат 34 стр.
38666. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК, УСКЛАДНЕНИЙ ГОСТРОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ ТОВСТОЇ КИШКИ Автореферат 23 стр.
38667. Шляхи покращення результатів реваскуляризуючих оперативних втручань при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок Автореферат 29 стр.
38668. Шляхи покращення робочих характеристик ВЕнтильних двигунів середньої і великої потужності Автореферат 22 стр.
38669. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕУСКЛАДНЕНУ ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 25 стр.
38670. Шляхи поліпшення результатів хірургічного лікування хворих з оклюзією артерій cтегново- підколінно - гомілкової зони Автореферат 24 стр.
38671. ШЛЯХИ Поліпшення характеристик СУЧАСНИХ піровідиконІВ Автореферат 22 стр.
38672. Шляхи реалізації аспектуальної семантики в сучасній німецькій мові Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук Автореферат 29 стр.
38673. ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД Автореферат 23 стр.
38674. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДУХОВОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ (ВІД ВИТОКІВ ДО ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ) Автореферат 46 стр.
38675. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Автореферат 29 стр.
38676. ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ВИКОНАВСТВА НА ТРУБІ: ІСТОРИЧНИЙ, ПРОФЕСІЙНО-ВИКОНАВСЬКИЙ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 55 стр.
38677. ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ БАГАТОНАСІННИХ ЗАПИЛЮВАЧІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТА ЇХ СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ Автореферат 24 стр.
38678. ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ З ВИСОКИМ ПРОЯВОМ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК І ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ВІТАМІНІВ Автореферат 29 стр.
38679. ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ СТЕРИЛЬНИХ ЛІНІЙ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТА ЇХ СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ Автореферат 26 стр.
38680. ШЛЯХИ ТА МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ НОВІТНІХ РЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ) Автореферат 32 стр.
38681. ШЛЯХИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
38682. ШЛЯХИ ТА УМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
38683. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ Автореферат 28 стр.
38684. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
38685. шляхи удосконалення УПРАВЛІННЯ земельними ресурсами (на прикладі Львівської області) Автореферат 26 стр.
38686. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ШТАМПУВАННЯ ПАНЕЛЕЙ ОБЛИЦЮВАННЯ КУЗОВІВ АВТОБУСІВ НА БАГАТОКОНТУРНИХ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИХ ПРЕСАХ Автореферат 24 стр.
38687. ШЛЯХИ УСУНЕННЯ БІООБРОСТАННЯ У ВОДОЗВОРОТНІХ ЦИКЛАХ ПІДПРИЄМСТВ АЗОТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 24 стр.
38688. ШЛЯХИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ НЕплатоспроможних ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 27 стр.
38689. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ РУКОПИСНОГО ЗІБРАННЯ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ (1944–1961) Автореферат 31 стр.
38690. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ САМООБРАЗУ АВТОРА В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 19 СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
38691. ШЛЯХТА РІВНЕНСЬКОГО ПОВІТУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ КРАЮ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 27 стр.
38692. ШНЕКОВІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ НАСОСИ: МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ, ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ Автореферат 23 стр.
38693. Штам-продуцент антистафілококового АНТИБІОТИКА БАТУМІНУ і його біосинтетична активність Автореферат 26 стр.
38694. ШТАНГОВЕ АРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО МАЮТЬ ТРІЩИНИ Автореферат 18 стр.
38695. ШТРАФ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
38696. ШУМИ В ПІДСИЛЮВАЧАХ З MESFET- та HEMT- СТРУКТУРАМИ І МЕТОДИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ Автореферат 22 стр.
38697. ЩІЛЬНІ ТА ПОРУВАТІ КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З НАНО- ТА СУБМІКРОННИХ ПОРОШКІВ WC, Al2O3 і SiC ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 43 стр.
38698. ЩАСТЯ В ЕТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ “КОНКОРДИЗМУ” ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА Автореферат 29 стр.
38699. Щедрівка у контексті календарно-обрядової пісенності: на матеріалі фольклору Волині Автореферат 29 стр.
38700. Щедрівка у контексті календарно-обрядової пісенності: на матеріалі фольклору Волині Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386  [387]  388   389