Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

38201. ХРОНІКА ВЕСПАСІАНА КОХОВСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ І ТРЕТЬОЇ ЧВЕРТІ XVII СТ. ТА ПАМ’ЯТКА ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Автореферат 23 стр.
38202. Хронічні інфекційні запальні захворювання чоловічих статевих органів (імунопатогенез, діагностика, лікування) Автореферат 39 стр.
38203. ХРОНІЧНІ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ в ТА с. ПОШИРЕНІСТЬ, КЛІНІКО-МОРФОлогічні ПАРАЛЕЛІ Автореферат 46 стр.
38204. ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШКІВНИКА: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ Автореферат 54 стр.
38205. ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИННИХ ЗАЛОЗ (етіологія, патогенез, діагностика, лікування). Автореферат 52 стр.
38206. Хронічні облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок: диференційна клініко-морфологічна діагностика Автореферат 27 стр.
38207. ХРОНІЧНІ ПІОГЕННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНО-ЖИРОВОЇ КЛІТКОВИНИ У РОБІТНИКІВ НАФТОПЕРЕВАЛОЧНОГО ЗАВОДУ (патогенез, лікування, профілактика) Автореферат 20 стр.
38208. ХРОНІЧНІ РИНОСИНУСИТИ ХЛАМІДІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ: ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
38209. ХРОНІЧНА HС - ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ДИСПАНСЕРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ УМОВАХ Автореферат 28 стр.
38210. ХРОНІЧНА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ У ДІТЕЙ: ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 34 стр.
38211. ХРОНІЧНА ДІЯ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ТА КАДМІЮ НА КЛІТИНИ ПЕЧІНКИ І СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ЩУРІВ Автореферат 22 стр.
38212. ХРОНІЧНА ПАТОЛОГІЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ (клініко-патогенетична характеристика, лікування, акушерська тактика) Автореферат 29 стр.
38213. ХРОНІЧНИЙ ВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ: РОЛЬ ЕНДОКРИННИХ ТА ІМУННИХ СТРУКТУР ПРЯМОЇ КИШКИ В ПАТОГЕНЕЗІ ТА МОРФОГЕНЕЗІ ХВОРОБИ Автореферат 24 стр.
38214. ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ З ЕРОЗІЯМИ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 27 стр.
38215. ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ: КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ТА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДИСПЛАСТИЧНИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА Автореферат 48 стр.
38216. хронічНИЙ НІТРАТНО-НІТРИТНИЙ ТОКСИКОЗ КУРей та його профілактика Автореферат 49 стр.
38217. Хронічний некалькульозний холецистит у жінок різного віку: Лікування з включенням кверцетину і препаратів магнію Автореферат 32 стр.
38218. ХРОНІЧНИЙ НЕСПЕЦИФІЧНИЙ, КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ, КЛАСИФІКАЦІЯ, КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ Автореферат 55 стр.
38219. ХРОНІЧНИЙ ОСТЕОМІЄЛІТ ДОВГИХ КІСТОК У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 30 стр.
38220. ХРОНІЧНИЙ ТОВСТОКИШКОВИЙ СТАЗ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
38221. ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ (ПИТАННЯ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 25 стр.
38222. ХРОНОБІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДУ Автореферат 62 стр.
38223. Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої прози В. Скотта) Автореферат 20 стр.
38224. ХРОНОЛОГІЯ МОГИЛЬНИКІВ ПЕРЕДГІРНОГО КРИМУ I СТ. ДО Н.Е. – III СТ. Н.Е. Автореферат 23 стр.
38225. ХРОНОНІМИ ЯК ОСОБЛИВИЙ РОЗРЯД ВЛАСНИХ ІМЕН Автореферат 25 стр.
38226. ХРОНОРАДІОХІМІОТЕРАПІЯ ПРИ МІСЦЕВО-ПОШИРЕНОМУ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 34 стр.
38227. Хроноритми функції щитовидної залози, екскреторної функції нирок у хворих на дифузний токсичний зоб та гіпотиреоз Автореферат 24 стр.
38228. ХРОНОРИТМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІКИ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ТА ЗА СУПУТНЬОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 24 стр.
38229. ХРОНОТОП ГАЗЕТНОГО ТЕКСТУ (лінгво-когнітивне дослідження на матеріалі інформаційних повідомлень англомовних газет) Автореферат 23 стр.
38230. ХРОНОТОП РОМАНА АНДРІЯ ПЛАТОНОВА “ЧЕВЕНГУР” У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ЕПІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ Автореферат 26 стр.
38231. ХУДОЖНЄ ВІДТВОРЕННЯ ІДЕЇ ДЕРЖАВНОСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ У РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ 30-Х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
38232. ХУДОЖНЄ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ФРАНЦІЇ Автореферат 31 стр.
38233. ХУДОЖНЄ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЧУТТЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 29 стр.
38234. ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ІДЕЇ В НАЙНОВІШІЙ БРИТАНСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (А.КАРТЕР, О.ЗАБУЖКО) Автореферат 22 стр.
38235. ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ( Особливості мистецького процесу ) Автореферат 25 стр.
38236. ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
38237. ХУДОЖНЄ МИСЛЕННЯ ПЕРЕХІДНОГО ЧАСУ (російська література і живопис кінця XIX – початку XX століть) Автореферат 56 стр.
38238. ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ ЮРІЯ МУШКЕТИКА Автореферат 25 стр.
38239. ХУДОЖНЄ ПЛЕТІННЯ З РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ ХIX–XX СТОЛІТТЯ /Історія, типологія, художні особливості/ Автореферат 23 стр.
38240. ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО ЛЬВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ) Автореферат 26 стр.
38241. Художнє трактування етнопсихологічних типів українця у прозі І.С.Нечуя-Левицького Автореферат 25 стр.
38242. ХУДОЖНІ ВИРОБИ З ДЕРЕВА В ІНТЕР’ЄРІ НАРОДНОГО ЖИТЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І Прикарпаття XIX – Першої ПОЛОВИНИ XX СТ. (Історія. Типологія. Художні особливості) Автореферат 22 стр.
38243. ХУДОЖНІ МЕМУАРИ ТА АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
38244. Художні моделі буття в романах В.Підмогильного Автореферат 20 стр.
38245. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ XIX – XX СТ. (ІСТОРІЯ, ТИПОЛОГІЯ, СТИЛІСТИЧНІ ВІДМІНИ) Автореферат 26 стр.
38246. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ 80-90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 34 стр.
38247. Художні пошуки Валер’яна Підмогильного: концепція людини, риси національної ментальності Автореферат 23 стр.
38248. ХУДОЖНІ СТРУКТУРИ В ДУХОВНИХ КАНТАТАХ Й.С. БАХА Автореферат 23 стр.
38249. ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОГО БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. Автореферат 29 стр.
38250. ХУДОЖНІ ФУНКЦІЇ АВТОРА ТА ЧИТАЧА У ТВОРАХ ДЖОНА БАРТА ТА ДОНАЛЬДА БАРТЕЛМА 1950-1970-х рр.: КОНВЕНЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО Автореферат 39 стр.
38251. ХУДОЖНІЙ СВІТ Г. ШЕВАЛЬЄ (народно-сміхові та міфопоетичні структури в трилогії про Клошмерль) Автореферат 31 стр.
38252. ХУДОЖНІЙ ДІАЛОГ АВТОРА І ПЕРСОНАЖА В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (90-ті роки ХХ ст.) Автореферат 30 стр.
38253. художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII–XIX cт. м. львова Автореферат 27 стр.
38254. Художній образ в українському народно-сценічному танці Автореферат 29 стр.
38255. ХУДОЖНІЙ РОЗПИС У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 28 стр.
38256. ХУДОЖНІЙ СВІТ ІВАНА ЧЕНДЕЯ Автореферат 30 стр.
38257. ХУДОЖНІЙ СВІТ ГОГОЛЯ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ Автореферат 30 стр.
38258. ХУДОЖНІЙ СВІТ ЙОСИПА БРОДСЬКОГО ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ ТА ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ПОШУКИ Автореферат 23 стр.
38259. ХУДОЖНІЙ СВІТ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО Автореферат 50 стр.
38260. ХУДОЖНІЙ СВІТ ПАСТЕРНАКА-ЛІРИКА Автореферат 32 стр.
38261. ХУДОЖНІЙ СВІТ ПРОЗИ Т.ШЕВЧЕНКА (ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ) Автореферат 27 стр.
38262. ХУДОЖНІЙ СВІТ РОМАНІВ С.І. СМИРНОВОЇ-САЗОНОВОЇ Автореферат 29 стр.
38263. ХУДОЖНІЙ СВІТ РОМАНУ О.І.СОЛЖЕНІЦИНА“ У КОЛІ ПЕРШОМУ” Автореферат 21 стр.
38264. ХУДОЖНІЙ СИМВОЛ В БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ Автореферат 24 стр.
38265. ХУДОЖНІЙ ТВІР У КОНТЕКСТІ ПІЗНАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ (на прикладі творчості Івана Франка та Наталії Кобринської) Автореферат 26 стр.
38266. ХУДОЖНІЙ ТВІР У КОНТЕКСТІ ПІЗНАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ (на прикладі творчості Івана Франка та Наталії Кобринської) Автореферат 26 стр.
38267. ХУДОЖНІЙ ЧАС І ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР У ДРАМАТУРГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVIІ-XVIII СТ.) Автореферат 26 стр.
38268. ХУДОЖНІЙ ЧАС ТА ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР У ЛІРИЦІ М.ВОЛОШИНА 1900-1910 РОКІВ Автореферат 24 стр.
38269. ХУДОЖНІЙ ЧАС ЯК ПРОБЛЕМА ОНТОЛОГІЇ МИСТЕЦТВА Автореферат 24 стр.
38270. Художній часо-простір поезій Василя Барки Автореферат 26 стр.
38271. ХУДОЖНІЙ ЧАСОПРОСТІР В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Автореферат 29 стр.
38272. ХУДОЖНІСТЬ ТЕАТРАЛЬНИХ ФОРМ: ЕСТЕТИКО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ Автореферат 24 стр.
38273. ХУДОЖНЬО-ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ХАРКОВІ (1917-1934 рр.) Автореферат 31 стр.
38274. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ЗДОБУТКИ “ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ” В КОНТЕКСТІ ТВОРЧИХ ПОШУКІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ГАЛИЧИНИ кінця ХІХ — першої половини ХХ століття Автореферат 28 стр.
38275. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА В.ВИННИЧЕНКА) Автореферат 24 стр.
38276. ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ ОСОБЛИВОСТІ КОСТЮМА В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
38277. ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ АКЦИДЕНТНОГО ШРИФТУ Автореферат 27 стр.
38278. художньо-образна система гРИГОРІЯ СКОВОРОДИ Автореферат 25 стр.
38279. ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Автореферат 28 стр.
38280. ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ ЖАНРИ У ЛІТЕРАТУРІ РОСІЙСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ (творча спадщина І. О. Ільїна) Автореферат 22 стр.
38281. ХУДОЖНЬО-СВІТОГЛЯДНІ ТРАДИЦІЇ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 80-90-х РОКІВ ХХ СТ. Автореферат 30 стр.
38282. ХудожнЬО-СТИЛЬОВІ ПРИНЦИПИ тенорового співу в оперному МИСТЕЦТВІ Автореферат 20 стр.
38283. ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКІ ШУКАННЯ В РОМАНІСТИЦІ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ Автореферат 25 стр.
38284. ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГАЙДАМАЧЧИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 51 стр.
38285. ХУДОЖНЯ ЕВОЛЮЦІЯ ПРОЗИ ІВАНА СЕНЧЕНКА Автореферат 25 стр.
38286. ХУДОЖНЯ МОДИФІКАЦІЯ КУЛЬТУ ПРЕДКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ЯПОНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ Автореферат 27 стр.
38287. ХУДОЖНЯ МОДИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІОСОФІЇ В ПРОЗІ УЛАСА САМЧУКА Автореферат 53 стр.
38288. ХУДОЖНЯ ПАРАДИГМА ЖІНОЧИХ ХАРАКТЕРІВ У ПРОЗІ УЛАСА САМЧУКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 25 стр.
38289. ХУДОЖНЯ ПАРАДИГМА МОРАЛІ В ПРОЗІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НАРОДНОРЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 45 стр.
38290. ХУДОЖНЯ ПРИРОДА „НЕОКЛАСИЧНОГО” В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЗЕРОВА Автореферат 29 стр.
38291. ХУДОЖНЯ ПРОЗА МИКОЛИ РУДЕНКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ШІСТДЕСЯТНИЦТВА Автореферат 28 стр.
38292. ХУДОЖНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В “ПОВІСТІ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ” Автореферат 30 стр.
38293. ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО (ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ І ФЕНОМЕН АҐОНУ) Автореферат 32 стр.
38294. художня своєрідність п’єс о. довженка, м. куліша та ю. яновського про деформацію ментальності українського селянства Автореферат 26 стр.
38295. ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ СИМФОНІЙ АНДРІЯ БЄЛОГО Автореферат 24 стр.
38296. ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ „МАЛОЇ” ПРОЗИ МЕРІ ШЕЛЛІ Автореферат 32 стр.
38297. ХУДОЖНЯ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ І. МАЗЕПИ (ЕПОПЕЯ Б. ЛЕПКОГО „МАЗЕПА” ТА ОПЕРА П. ЧАЙКОВСЬКОГО „МАЗЕПА”) Автореферат 28 стр.
38298. ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ Автореферат 52 стр.
38299. ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ КОЗАКА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ПРОЗІ Автореферат 31 стр.
38300. ХУДОЖНЯ ФАНТАСТИКА ЯК МЕТАЖАНР (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ–ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382  [383]  384   385   386   387   388   389