Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

38101. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ СТОПИ ДІАБЕТИКА: ВИБІР ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ТА ОБ’ЄМУ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ Автореферат 26 стр.
38102. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТИРЕОТОКСИЧНИЙ ЗОБ, УСКЛАДНЕНИЙ ЕНТЕРАЛЬНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 40 стр.
38103. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ПАНКРЕАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАЛОІНВАЗИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОМПЛЕКСІ З ЛОКАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕРМІЄЮ (Клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 50 стр.
38104. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЧНОЮ ЗВИВИСТІСТЮ БРАХІОЦЕФАЛЬНИХ АРТЕРІЙ Автореферат 28 стр.
38105. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ, УСКЛАДНЕНОГО ПСЕВДОКІСТОЮ, З ЗАСТОСУВАННЯМ МАЛОІНВАЗИВНИХ МЕТОДИК Автореферат 25 стр.
38106. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ШЛУНКОВО-СТРАВОХІДНОГО РЕФЛЮКСА У ДІТЕЙ Автореферат 29 стр.
38107. ХІРУРГГЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 3 ГОСТРОЮ ЕМПІЄМОЮ ПЛЕВРИ 3 УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКЮ ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ Автореферат 23 стр.
38108. ХІТИНОЗОЇ ЛУДЛОВСЬКИХ ВІДКЛАДІВ СИЛУРУ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ ТА ЇХ СТРАТИГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 23 стр.
38109. ХАРАКТЕР МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ І ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ Автореферат 48 стр.
38110. ХАРАКТЕР ФАЗОВИХ РІВНОВАГ ТА ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОТРІЙНИХ СИСТЕМ Gd - Al - Ga, Gd - Ge - Ga і Gd - Si - Ga Автореферат 27 стр.
38111. ХАРАКТЕРИСТИКА І ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 26 стр.
38112. ХАРАКТЕРИСТИКА ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ В УКРАЇНІ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНАКТИВОВАНОЇ ПОЛІОМІЄЛІТНОЇ ВАКЦИНИ Автореферат 25 стр.
38113. характеристика активованих лімфоцитів у експерименті та клініці Автореферат 32 стр.
38114. ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИФУНГАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФІРИНІВ Автореферат 24 стр.
38115. ХАРАКТЕРИСТИКА БІЛКА ГЛІАЛЬНИХ ПРОМІЖНИХ ФІЛАМЕНТІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ІОНІВ АЛЮМІНІЮ ТА ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ Автореферат 27 стр.
38116. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
38117. Характеристика господарсько-біологічних особливостей овець різних генотипів в умовах Закарпаття Автореферат 27 стр.
38118. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В УКРАЇНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ШЛЯХУ ІНФІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
38119. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ГЕПАТИТІВ В І С В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ І СИСТЕМА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ Автореферат 49 стр.
38120. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ НЕДОНОШЕНИМИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ, ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 25 стр.
38121. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛІЄВИХ ІОННИХ СТРУМІВ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН СІМ’ЯВИВІДНИХ ПРОТОКІВ ЩУРА Автореферат 34 стр.
38122. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІКО-МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ ПРИ ПЕРВИННОМУ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТІ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
38123. ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ Автореферат 32 стр.
38124. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ЯК КРИТЕРІЙ ПРОГНОЗУ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ НА ОРГАНАХ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ Автореферат 31 стр.
38125. ХАРАКТЕРИСТИКА МОЖЛИВОСТЕЙ ЛАЗЕРНОЇ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ПЛАЗМИ КРОВІ В ДІАГНОСТИЦІ ВУЗЛОВОГО ЗОБУ ТА РАКУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 22 стр.
38126. Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпечення дітей, що перенесли гостру нейроінфекцію та особливості їх реабілітації Автореферат 26 стр.
38127. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ГЕНIВ 21-ОЇ ХРОМОСОМИ ЛЮДИНИ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЇXHIX ГОМОЛОГIВ У МИШI Автореферат 30 стр.
38128. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСЕРЕДКУ УРАЖЕННЯ У ХВОРИХ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ НА ПІДСТАВІ КОМП'ЮТЕРНО - ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФО - ТОМОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Автореферат 36 стр.
38129. Характеристика особистісних та клініко-психопатологічних особливостей при різних формах дезадаптованої поведінки Автореферат 16 стр.
38130. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ПІД ВПЛИВОМ ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ ТА ЦИТОСТАТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 27 стр.
38131. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ РИТМУ СЕРЦЯ ТА ПРОГНОЗ ЇХ УСКЛАДНЕНЬ У ДІТЕЙ Автореферат 38 стр.
38132. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛКЕРОВАНИХ ІОННИХ СТРУМІВ МЕМБРАНИ МІОЦИТІВ АРТЕРІЙ ГЕНЕТИЧНО ГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЩУРІВ Автореферат 26 стр.
38133. Характеристика продуктивності та біологічних особливостей норок різних типів Автореферат 29 стр.
38134. ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХІЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 40 стр.
38135. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-ФУКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ, І КОРЕКЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ НА ЕТАПІ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 28 стр.
38136. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ АПАРАТУ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНУ У ХВОРИХ З ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ Автореферат 27 стр.
38137. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СЕРЦЕВИХ ШУМІВ У ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
38138. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОЛОГІЧНИХ ГРУП ЗА КОМПЛЕКСОМ ПОКАЗНИКІВ ПСИХО-СОМАТО-ВІСЦЕРАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДИНИ Автореферат 23 стр.
38139. Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією N-нітрозодиетиламіну Автореферат 27 стр.
38140. ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ та ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ ШЛУНОЧКОВИХ ПОРУШЕННЯХ РИТМУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ, які перенесли ІНФАРКТ МІОКАРДу Автореферат 27 стр.
38141. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЛІНІЙ ПЕРЕДАЧИ З ІМПЕДАНСНИМИ МЕЖАМИ Автореферат 20 стр.
38142. ХАрактеристики ЕЕГ ТА реактивності серЦево-судинної системи як показники адаптаційних можливостей організму у дітей Автореферат 41 стр.
38143. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЙСМІЧНОСТІ І СЕЙСМОТЕКТОНІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЗОНАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ Автореферат 32 стр.
38144. ХАРКІВ ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (ЛЮТИЙ-ГРУДЕНЬ 1917 р.) Автореферат 32 стр.
38145. ХАРКІВ У РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1943) Автореферат 56 стр.
38146. ХАРКІВСЬКА ШКОЛА ГРАФІКИ (друга половина ХХ століття) Автореферат 27 стр.
38147. ХАРКІВСЬКЕ МАТЕМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ (1879-1930) Автореферат 33 стр.
38148. харківський національний університет як центр зародження та розвитку біохімічної науки в україні Автореферат 32 стр.
38149. ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ Автореферат 16 стр.
38150. ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 25 стр.
38151. ХАРЧОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТЮЛЬКИ ТА ТОВСТОЛОБІВ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА Автореферат 33 стр.
38152. Хвилі та неоднорідності намагніченості в просторово модульованих структурах Автореферат 37 стр.
38153. ХВИЛЕВОДНІ ТА ПЕРІОДИЧНІ СТРУКТУРИ, УТВОРЕНІ ХВИЛЕВОДАМИ ДОВІЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ Автореферат 23 стр.
38154. хВИЛЬКОВІ МЕТОДИ СТИСКУ ЗОБРАЖЕНЬ В СИСТЕМАХ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 20 стр.
38155. ХВИЛЬОВІ ЕФЕКТИ В ПРОСТОРОВИХ ЗАДАЧАХ КОЛИВАНЬ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ХВИЛЬ У ПРУЖНИХ ТІЛАХ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ Автореферат 32 стр.
38156. Хвильові процеси в магнітних середовищах зі сталою та змінною мікроструктурою Автореферат 31 стр.
38157. ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В ПИЛОВІЙ ПЛАЗМІ КОСМОСУ Автореферат 19 стр.
38158. ХВИЛЬОВІ ФУНКЦІЇ ОСНОВНОГО ТА ЗБУДЖЕНОГО СТАНІВ ГЕЛІЮ-ІІ: ВРАХУВАННЯ ТРЬОХЧАСТИНКОВИХ   ТА ЧОТИРЬОХЧАСТИНКОВИХ КОРЕЛЯЦІЙ Автореферат 19 стр.
38159. ХВОРИХ НА БАКТЕРІАЛЬНИЙ ТА ТРИХОМОНАДНИЙ УРЕТРИТ Автореферат 24 стр.
38160. ХВОРОБА МАРЕКА: ІНДИКАЦІЯ І ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗБУДНИКА ТА РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 27 стр.
38161. ХВОРОБИ ЛИСТЯ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ ПО ОБМЕЖЕННЮ ЇХ ШКІДЛИВОСТІ Автореферат 28 стр.
38162. ХВОРОБИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ЯКІ СПРИЧИНЯЮТЬСЯ НЕКРОТРОФНИМИ ГРИБНИМИ ПАТОГЕНАМИ, ТА МЕТОДИ ЇХ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 58 стр.
38163. ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНІ РЕАКЦІЇ НІТРАТУ 9-ЦІАНО-10-МЕТИЛАКРИДИНІЮ З НУКЛЕОФІЛЬНИМИ РЕАГЕНТАМИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ В АНАЛІЗІ Автореферат 22 стр.
38164. ХЕМОСОРБЦІЯ КИСЛИХ ГАЗІВ СПАЛЮВАННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В АПАРАТАХ З ЗОВНІШНІМ ПІДВОДОМ ЕНЕРГІЇ Автореферат 29 стр.
38165. ХЕМОСОРБЦІЯ ОКСИДУ ПРОПІЛЕНУ НА ПОВЕРХНІ ДИСПЕРСНИХ ДИОКСИДУ ТИТАНУ І ТИТАН- ТА АЛЮМІНІЙВМІСНИХ КРЕМНЕЗЕМІВ Автореферат 18 стр.
38166. ХЕМОТАКСИСНІ ВЛАСТИВОСТІ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM Автореферат 25 стр.
38167. ХИЖІ ССАВЦІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я (ФАУНА, ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА МОРФОЛОГІЯ) Автореферат 27 стр.
38168. ХЛАМІДІЙНА, ТРИХОМОНАДНА ІНФЕКЦІЇ В СПОЛУЧЕННІ З УМОВНО-ПАТОГЕННИМИ БАКТЕРІЯМИ (КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 54 стр.
38169. ХЛАМІДІОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ( СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ, ВИДІЛЕННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗБУДНИКА) Автореферат 25 стр.
38170. ХЛАМІДІОЗИ У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ (МІКРОБІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 66 стр.
38171. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ: ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА ТА ПРІОРИТЕТИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 34 стр.
38172. ХОЛІНЕРГІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ СЕРЦЯ У СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ Автореферат 28 стр.
38173. холелітіаз після оперативних втручань на шлунку та дванадцятипалій кишці (фактори ризику, особливості патогенезу, профілактика) Автореферат 25 стр.
38174. ХОЛЕСТЕРОЗ ЖОВЧНОГО МІХУРА: КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 31 стр.
38175. Холецистектомія мінімальним доступом з допоміжним маніпуляційним каналом Автореферат 29 стр.
38176. ХОЛОДНЕ ПЛАСТИЧНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ СТАЛЕВИХ ПОРОЖНИСТИХ ЗАГОТОВОК ДЕФОРМУЮЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ МЕТОДАМИ ГІДРОПРЕСУВАННЯ І ГІДРОШТАМПУВАННЯ Автореферат 28 стр.
38177. ХОЛОДНЕ ФОРМУВАННЯ ЗАГОТОВОК З МІНІМАЛЬНИМИ РАДІУСАМИ КРИВИЗНИ З ВАЖКОДЕФОРМІВНИХ ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 20 стр.
38178. ХОРДОФОНИ РАННІХ КОЧІВНИКІВ ЄВРАЗІЇ ( VI ст. до н.е. – IV ст.н.е. ) Автореферат 32 стр.
38179. ХОРЕОГРАФІЧНА КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ АКРОБАТІВ-СТРИБУНІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 25 стр.
38180. ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ Автореферат 27 стр.
38181. Хореографічна лексика сучасної російської мови у системно-семасіологічному та лінгвокультурологічному аспектах Автореферат 23 стр.
38182. Хорова культура Прикарпаття кінця ХІХ – першої третини ХХ століття Автореферат 25 стр.
38183. ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ФЕНОМЕН ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ (з досвіду Київської хорової школи) Автореферат 26 стр.
38184. Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті духовного розвитку Галичини Автореферат 27 стр.
38185. ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО ХМЕЛЬНИЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) Автореферат 27 стр.
38186. Храмовий вітраж Галичини кінця ХІХ - початку ХХ ст.: західноєвропейський контекст (становлення, художні особливості, проблеми реставрації). Автореферат 25 стр.
38187. ХРИСТИЯНСТВО В ІСТОРІЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: НА МАТЕРІАЛАХ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ І.ОГІЄНКА Автореферат 27 стр.
38188. ХРИСТИЯНСТВО В РАННЬОВIЗАНТIЙСЬКОМУ ХЕРСОНЕСI (ЗА КУЛЬТОВИМИ ПАМ’ЯТКАМИ) Автореферат 25 стр.
38189. ХРИСТИЯНСТВО ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Автореферат 20 стр.
38190. ХРИСТИЯНСЬКІ КОНФЕСІЇ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVIII – ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 29 стр.
38191. Християнські мотиви та образи в драматургії Лесі Українки (морально-ціннісні аспекти) Автореферат 20 стр.
38192. ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ІОАНИКІЯ ГАЛЯТОВСЬКОГО: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ Автореферат 27 стр.
38193. ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА В КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙНОЇ МОРАЛЬНІСНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 25 стр.
38194. ХРИСТИЯНСЬКА НАРАТИВНА ТРАДИЦІЯ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ Автореферат 57 стр.
38195. ХРИСТИЯНСЬКА СИМВОЛІКА У ПОЕЗІЇ КАТОЛИЦЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
38196. ХРИСТИЯНСЬКА ТРАДИЦІЯ В СИТУАЦІЇ ПОСТМОДЕРНУ Автореферат 26 стр.
38197. ХРИСТИЯНСЬКИЙ ХАРИЗМАТИЗМ ЯК РЕЛІГІЙНЕ ЯВИЩЕ Автореферат 28 стр.
38198. ХРИСТИЯНСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІМ.В. ГОГОЛЯ Автореферат 19 стр.
38199. ХРИСТИЯНСЬКО-МІСТЕРІАЛЬНИЙ КОНТИНУУМ ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА: ГЕНЕЗИС, ЕВОЛЮЦІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ Автореферат 23 стр.
38200. ХРИСТОЛОГІЧНА ДОКТРИНА: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ КОНТЕКСТ Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381  [382]  383   384   385   386   387   388   389