Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

38001. ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ КОСИХ ПАХВИННИХ ГРИЖ У ХЛОПЧИКІВ Автореферат 27 стр.
38002. ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПОЄДНАНИХ МІТРАЛЬНО-АОРТАЛЬНИХ ВАД СЕРЦЯ В УМОВАХ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ Автореферат 48 стр.
38003. ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА СИНДРОМ БРАДИКАРДІЇ-ТАХІКАРДІЇ Автореферат 29 стр.
38004. ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ УРАЖЕНЬ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНУ ПРИ ІНФЕКЦІЙНОМУ ЕНДОКАРДИТІ. Автореферат 23 стр.
38005. Хірургічна корекція хронічних порушень кровообігу верхніх кінцівок Автореферат 39 стр.
38006. ХІРУРГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ПОСТГАСТРЕКТОМІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА Автореферат 24 стр.
38007. ХІРУРГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ СФІНКТЕРОЗБЕРІГАЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ У ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ Автореферат 50 стр.
38008. ХІРУРГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ВЕНТРАЛЬНИМИ ГРИЖАМИ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬСЯ ЗІ СПАЙКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ Автореферат 27 стр.
38009. ХІРУРГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ (клініко-анатомічне дослідження) Автореферат 50 стр.
38010. ХІРУРГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ СЛИЗОВИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ Автореферат 22 стр.
38011. ХІРУРГІЧНА САНАЦІЯ ПОРОЖНИНИ РОТА В ОСІБ, ЩО ЗАЗНАЛИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 30 стр.
38012. Хірургічна тактика при гастродуоденальних виразках, ускладнених шлунково–кишковою кровотечею Автореферат 43 стр.
38013. Хірургічна тактика при гострокровоточивих рецидивних після Органозберігаючих операцій та резекцій шлунку пептичних виразках Автореферат 28 стр.
38014. Хірургічна тактика при лікуванні багатоповерхових атеросклеротичних оклюзій аорти і магістральних артерій нижніх кінцівок Автореферат 25 стр.
38015. Хірургічна тактика при оклюзійно-стенотичному ураженні екстракраніальних артерій та термінального відділу аорти і магістральних артерій нижніх кінцівок Автореферат 29 стр.
38016. ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖАХ Автореферат 27 стр.
38017. ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ТОВСТОКИШКОВИХ КРОВОТЕЧАХ ПУХЛИННОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 21 стр.
38018. ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕННЯХ КІСТОК ЧЕРЕПА Автореферат 26 стр.
38019. ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З МІСЦЕВО-РОЗПОВСЮДЖЕНИМИ ТИМОМАМИ Автореферат 31 стр.
38020. ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА У ХВОРИХ З ГНІЙНО_НЕКРОТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ДІАБЕТИЧНИХ АНГІОПАТІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 24 стр.
38021. ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА У ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМИ УРАЖЕННЯМИ СОННИХ АРТЕРІЙ, ЧЕРЕВНОЇ АОРТИ ТА АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 26 стр.
38022. Хірургічна тактика у хворих на гострокровоточиві пухлини травного каналу Автореферат 35 стр.
38023. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ З ЛАРИНГОТРАХЕАЛЬНОЮ ІНВАЗІЄЮ Автореферат 33 стр.
38024. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГІГАНТСЬКИХ ВИРАЗОК ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 25 стр.
38025. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ І ОСТЕОПЛАСТИКА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВИЛИЦЕВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 26 стр.
38026. Хірургічне лікування інфекційного ендокардиту, ускладненого абсцесами серця Автореферат 25 стр.
38027. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ Автореферат 29 стр.
38028. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ Автореферат 25 стр.
38029. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ АНОМАЛІЙ СЕРЦЯ З ФУНКЦІОНАЛЬНО ЄДИНИМ ШЛУНОЧКОМ Автореферат 48 стр.
38030. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ ОКЛЮЗІЙ СТЕГНОВО-ПІДКОЛІННО-ГОМІЛКОВОГО СЕГМЕНТУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 34 стр.
38031. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ БРАХІОЦЕФАЛЬНИХ АРТЕРІЙ У ХВОРИХ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 23 стр.
38032. Хірургічне лікування ахалазії кардії Автореферат 28 стр.
38033. Хірургічне лікування біліодигестивних кровотеч Автореферат 27 стр.
38034. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ БУЛЬОЗНОЇ ЕМФІЗЕМИ ЛЕГЕНЬ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 55 стр.
38035. Хірургічне лікування в гострому періоді ускладнених субарахноїдальних крововиливів внаслідок розриву артеріальних аневризм передніх відділів артеріального кола великого мозку Автореферат 52 стр.
38036. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАД РОЗВИТКУ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ Автореферат 31 стр.
38037. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВЕЛИКИХ СУБФАСЦІАЛЬНИХ ОПІКІВ З ОГОЛЕННЯМ КІСТОК ГОМІЛКИ Автореферат 26 стр.
38038. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВЕРХНЬОЇ МІКРОГНАТІЇ, ЩО СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ЗВУЖЕННЯМ ЗУБНИХ РЯДІВ Автореферат 22 стр.
38039. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГРУДНИХ КОМПРЕСІЙ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ Автореферат 53 стр.
38040. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ ПЕРЕЛОМІВ ДИСТАЛЬНОГО КІНЦЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 35 стр.
38041. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГІГАНТОКЛІТИННОЇ ПУХЛИНИ ДОВГИХ КІСТОК У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 24 стр.
38042. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГІДРОЦЕФАЛІЇ У ДІТЕЙ В ВІЦІ ДО ОДНОГО РОКУ Автореферат 25 стр.
38043. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГЛІОМ ЛОБОВО-СКРОНЕВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ Автореферат 29 стр.
38044. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГЛІОМ ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЛАЗЕРІВ Автореферат 27 стр.
38045. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ІШЕМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ, СПРИЧИНЕНИХ ПАТОЛОГІЄЮ ЕКСТРАКРАНІАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ СОННИХ АРТЕРІЙ Автореферат 56 стр.
38046. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ АРТЕРІАЛЬНИХ ТРОМБОЗІВ НА ТЛІ ОБЛІТЕРУЮчИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 27 стр.
38047. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ, УСКЛАДНЕНОГО ПАРАПАНКРЕАТИТОМ Автореферат 26 стр.
38048. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ДЕСТРУКТИВНО-НЕКРОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ. Автореферат 24 стр.
38049. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ОПІКІВ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВО-М?ЯЗОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 20 стр.
38050. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЖОВЧНОКАМЯНОЇ ХВОРОБИ, УСКЛАДНЕНОЇ НЕПУХЛИНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ І ВЕЛИКОГО СОСОЧКА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 25 стр.
38051. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕЛИКОГО САЛЬНИКА У ДІТЕЙ Автореферат 30 стр.
38052. Хірургічне лікування злоякісних та граничних пухлин проксимального відділу великогомілкової кістки Автореферат 34 стр.
38053. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ КОСМЕТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ ГОЛОВИ, ТУЛУБА, КІНЦІВОК З ВИКОРИСТАННЯМ ОПОРНИХ ТА ФІКСАЦІЙНИХ СИСТЕМ М’ЯКИХ ТКАНИН Автореферат 41 стр.
38054. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ КОСМЕТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ Автореферат 28 стр.
38055. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ КРОВОТЕЧ З ВАРИКОЗНО РОЗШИРЕНИХ ВЕН СТРАВОХОДУ ТА ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ, УСКЛАДНЕНИЙ РЕЗИСТЕНТНИМ АСЦИТОМ Автореферат 32 стр.
38056. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ ПРИ НЕПРОХІДНОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ З ЗАСТОСУВАННЯМ МІНІІНВАЗИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 47 стр.
38057. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ МНОЖИННИХ ВИРАЗОК ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 40 стр.
38058. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ МНОЖИННИХ ДЕФЕКТІВ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕТИНКИ Автореферат 26 стр.
38059. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ МНОЖИННИХ ЗАСТАРІЛИХ ПОШКОДЖЕНЬ СУХОЖИЛЬ ЗГИНАЧІВ ПАЛЬЦІВ КИСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОІМПЛАНТАТІВ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
38060. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НАГНОЄНИХ КІСТ ЩЕЛЕПНИХ КІСТОК З ВИКОРИСТАННЯМ МІСЦЕВОЇ СОРБЦІЙНОЇ ТА АНТИЦИТОКІНОВОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 27 стр.
38061. ХІРУРГІЧНЕ Лікування НАСЛІДКіВ гострого панкреатиту (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
38062. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НЕСТАБІЛЬНИХ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ ПЕРЕЛОМІВ ШИЙКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ Автореферат 25 стр.
38063. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НЕУСКЛАДНЕНИХ НЕСВІЖИХ ТА ЗАСТАРІЛИХ УШКОДЖЕНЬ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ Автореферат 31 стр.
38064. Хірургічне лікування ожиріння Автореферат 46 стр.
38065. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ КОЛІННОГО СУГЛОБА Автореферат 53 стр.
38066. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПІКОВИХ РУБЦЕВИХ СТРИКТУР СТРАВОХОДУ І ШЛУНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАЛОІНВАЗІВНИХ МЕТОДІВ Автореферат 29 стр.
38067. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ПОПЕРЕКОВО-БОКОВИХ ГРИЖ ЖИВОТА (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
38068. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ЇЗ ФЕНОМЕНОМ РЕЙНО Автореферат 28 стр.
38069. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОГО ГИДАТИДНОГО ЕХІНОКОКОЗУ ПЕЧІНКИ Автореферат 28 стр.
38070. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ І ПЕРЕЛОМО-ВИВИХІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ Автореферат 25 стр.
38071. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ переломІв ГОЛІВКИ ТА АНАТОМІЧНОЇ ШИЙКИ ПЛЕЧОВОЇ кІстКи (КЛІНІЧНо-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНе ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 26 стр.
38072. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ТА НЕСПРАВЖНІХ СУГЛОБІВ ЧОВНОПОДІБНОЇ КІСТКИ КИСТІ Автореферат 26 стр.
38073. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОЄДНАНИХ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК ТА СЕРЦЯ Автореферат 41 стр.
38074. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОПЕРЕКОВОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧЕРЕЗШКІРНОЇ ДИСКЕКТОМІЇ Автореферат 22 стр.
38075. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОСТІНФАРКТНИХ АНЕВРИЗМ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА Автореферат 23 стр.
38076. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ТРАВМАТИЧНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ ПЕЧІНКИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 40 стр.
38077. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РОЗРИВІВ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, УСКЛАДНЕНИХ АНГІОСПАЗМОМ. Автореферат 34 стр.
38078. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ СТЕНОЗУЮЧИХ УРАЖЕНЬ АОРТО-КЛУБОВОГО СЕГМЕНТА З УРАХУВАННЯМ ПРОЛІФЕРАЦІЇ НЕОІНТИМИ Автореферат 24 стр.
38079. Хірургічне лікування та інтраопераційна профілактика генітального пролапса Автореферат 50 стр.
38080. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТАХІАРИТМІЙ: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА І КОРЕКЦІЯ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 36 стр.
38081. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТЕТРАДИ ФАЛЛО Автореферат 41 стр.
38082. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ ТЕРМІНАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ПАЛЬЦІВ КИСТІ Автореферат 26 стр.
38083. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТРАНСПОЗИЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН Автореферат 38 стр.
38084. Хірургічне лікування тунельних невропатій ліктьового та серединного нервів Автореферат 23 стр.
38085. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ УШКОДЖЕНЬ НИЖНЬОГРУДНОГО ТА ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛІВ ХРЕБТА У РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ТРАВМИ Автореферат 23 стр.
38086. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ЖОВЧНОКАМ Автореферат 40 стр.
38087. хірургічне лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту Автореферат 41 стр.
38088. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ Автореферат 45 стр.
38089. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОК Автореферат 27 стр.
38090. Хірургічне лікування хворих із пухлинопобідними захворюваннями та доброякісними пухлинами кісток із використанням біологічного гідроксиапатиту (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 23 стр.
38091. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМИ РІДИННИМИ УТВОРЕННЯМИ ПРИ ПАНКРЕАТИТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МІНІІНВАЗИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 24 стр.
38092. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З МНОЖИННИМ ТА ПОЄДНАНИМ УРАЖЕННЯМ ЕКСТРАКРАНІАЛЬНИХ ГІЛОК ДУГИ АОРТИ, ЧЕРЕВНОЇ ЧАСТИНИ АОРТИ ТА СУДИН НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 47 стр.
38093. Хірургічне лікування хворих з рецидивом виразкової хвороби, яка ускладнена кровотечею, після ушивання проривної виразки дванадцятипалої кишки Автореферат 24 стр.
38094. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ, УСКЛАДНЕНИМ ГНІЙНО – НЕКРОТИЧНИМ ПРОЦЕСОМ Автореферат 26 стр.
38095. Хірургічне лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням системної ензимотерапії і пентоксифіліну Автореферат 26 стр.
38096. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ, УСКЛАДНЕНИЙ СИНДРОМОМ ЖОВТЯНИЦІ Автореферат 31 стр.
38097. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КРОВАВЛЯЧУ ВИРАЗКУ дванадцятипалої кишки, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ Автореферат 25 стр.
38098. хірургічне лікування ХВОРИХ НА МІАСТЕНІЮ: УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 27 стр.
38099. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПУХЛИНИ КІСТОК З ВИКОРИСТАННЯМ КЕРАМІЧНИХ ІМПЛАНТАТІВ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИЛАПАТИТУ ТА ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТУ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 30 стр.
38100. хірургічне лікування хворих на рак гортанної частини глотки із застосуванням ауто- та алотрансплантатів Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380  [381]  382   383   384   385   386   387   388   389