Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

37801. Функціональні і біохімічні характеристики сперміїв людини при кріоконсервації в умовах понадшвидкого охолодження Автореферат 15 стр.
37802. ФУНКЦІОНАЛЬНІ І МОРФОЛОГІЧНІ ЗМIНИ В НАДНИРНИКАХ ТА ГIПОФIЗАРНО-ТИРЕОЇДНІЙ СИСТЕМІ ПРИ ТРАВМАТИЧНОМУ СТРЕСІ Автореферат 26 стр.
37803. функціональні зміни вегетативного забезпечення сис-тем організму при артеріальній гіпертензії в умо-вах гіперкапнічної гіпоксії, оцінка ефективності лікування Автореферат 32 стр.
37804. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ БРОНХІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧнІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ СИНДРОМОМ НИЗЬКОГО ТРИЙОДТИРОНІНу та ЇХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 27 стр.
37805. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА НАДНИРНИКІВ У ДІТЕЙ З ГЕМАТОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, У ВІДДАЛЕНИЙ ПІСЛЯ АВАРІЙНИЙ ПЕРІОД Автореферат 39 стр.
37806. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТРИЧНІ ВУЗЛИ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ, ЩО БЛИЗЬКІ ДО НОРМАЛЬНИХ Автореферат 13 стр.
37807. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОТОРНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ Автореферат 30 стр.
37808. Функціональні основи розробки композиційних підшипникових матеріалів для підвищених умов експлуатації Автореферат 53 стр.
37809. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ Автореферат 24 стр.
37810. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПІД ВПЛИВОМ ФАКТОРІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ Автореферат 34 стр.
37811. Функціональні особливості хімічного складу печінки, мязів і гонад самців та самок чорноморської камбали Автореферат 26 стр.
37812. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ОБРАЗНОСТІ В НАУКОВОМУ СТИЛІ (на матеріалі текстів природничих та технічних наук) Автореферат 34 стр.
37813. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОЛІМЕРИ НА ОСНОВІ b-ДИКЕТОНІВ І ПОРФІРИНІВ Автореферат 38 стр.
37814. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ УРОДИНАМІКИ НИЖНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕЙРОПАТІЮ Автореферат 29 стр.
37815. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ УРОДИНАМІКИ ТА ХРОНІЧНА СЕЧОВА ІНФЕКЦІЯ Автореферат 39 стр.
37816. Функціональні порушення щитовидної залози та їх вплив на організм у жінок пременопаузального віку в адаптаційному періоді після радикальної оваріоектомії. Автореферат 23 стр.
37817. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ ТІАКАЛІКС[4]АРЕНУ Автореферат 17 стр.
37818. ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ НА ЛОКАЛЬНО КОМПАКТНИХ АБЕЛЕВИХ ГРУПАХ Автореферат 22 стр.
37819. ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМИ ПРИ СТРЕСІ ЗА УМОВ БЛОКАДИ ОПІАТНИХ РЕЦЕПТОРІВ Автореферат 24 стр.
37820. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ КИСНЕВОГО ГОМЕОСТАЗУ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ГІПОКСІЇ Автореферат 31 стр.
37821. ФУНКЦІоНАЛЬНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ міокарда щурів пІд ВПЛИВОМ адріаміцину Автореферат 26 стр.
37822. Функціональні ускладнеНня нижніх сечових шляхів та їх корекція при хірургічному та консервативному лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози Автореферат 23 стр.
37823. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ДІЄСЛІВНИХ ПЕРИФРАЗ СУЧАСНОЇ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 28 стр.
37824. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЛІТЕРНИХ ЗНАКІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ Автореферат 32 стр.
37825. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАННОЇ КУЛЬТУРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ КРІОКОНСЕРВУВАННІ ТА КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦІЇ Автореферат 25 стр.
37826. функціональна Адаптація деревних рослин до умов урбанізованого середовища на заході україни Автореферат 53 стр.
37827. ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН ЗДОРОВИХ ТА ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ СЕЧОСТАТЕВИЙ ХЛАМІДІОЗ В УМОВАХ ІМУНОТРОПНОГО ВПЛИВУ IN VITRO Автореферат 28 стр.
37828. ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ РОЗВИТКУ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ РІЗНОГО ТИПУ Автореферат 21 стр.
37829. Функціональна активність політенних хромосом і прояв кількісних ознак у Drosophila melanogaster Meig. у зв'язку з генотипом і дією ювенільного гормону Автореферат 27 стр.
37830. Функціональна активність та імуногенність тропоміозин-тропонінового комплексу кардіоміоцитів при дилатаційній кардіоміопатії Автореферат 24 стр.
37831. Функціональна взаємодія кінази S6 рибосомного білка S6K1 та протеїнкінази 2 Автореферат 28 стр.
37832. Функціональна діагностика, клініка та лікування парафункцій жувальних мязів Автореферат 21 стр.
37833. ФУНКЦІОНАЛЬНА ДИНАМІКА ОСМОСЕНСИТИВНОЙ НЕЙРОННОЙ СИСТЕМИ ПРЕОПТИЧНОГО/ПЕРЕДНЬОГО ГІПОТАЛАМУСА Автореферат 48 стр.
37834. функціональнА морфологія кровоносної системи, ГЕМОмікроциркуляторного русла ТА М’ЯЗових волокон литкового м’яза при дії загальної глибокої гіпотермії (мікро-ультрамікроскопічне дослідження) Автореферат 29 стр.
37835. Функціональна морфологія судин головного мозку в осіб, що зазнали впливу наслідків Чорнобильської катастрофи Автореферат 26 стр.
37836. ФУНКЦІОНАЛЬНА НЕСУМІСНІСТЬ АВТОНОМНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ERWINIA CAROTOVORA Автореферат 25 стр.
37837. ФУНКЦІОНАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ ЛОКАЛЬНИХ М’ЯЗОВИХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 24 стр.
37838. ФУНКЦІОНАЛЬНА СФЕРА АПЕЛЯЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (СЕМАНТИКА, ГРАМАТИКА, ПРАГМАТИКА, СТИЛІСТИКА) Автореферат 52 стр.
37839. Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління Автореферат 26 стр.
37840. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ НАСЛІДКІВ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ КІСТОК З ЗАСТОСУВАННЯМ БЛОКУЮЧОГО ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО МЕТАЛО-ПОЛІМЕРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ Автореферат 17 стр.
37841. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТА ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДИФІКОВАНИХ МЕРЕЖ ПЕТРІ Автореферат 24 стр.
37842. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ В СПРЯЖЕНИХ ПРОСТОРАХ ФУНКЦІОНАЛІВ НАД КЛАСАМИ ЦІЛИХ ФУНКЦІЙ ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ТИПУ Автореферат 15 стр.
37843. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ Автореферат 34 стр.
37844. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК АНТРОПОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ Автореферат 32 стр.
37845. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОРОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ МІСЦЕВОСТЕЙ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РЕГІОНУ (методика та аналіз) Автореферат 31 стр.
37846. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОПИС ТЕКСТУ (на матеріалі творів російських поетів ХХ століття) Автореферат 31 стр.
37847. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ВІДМІНКА ІМЕННИКА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Автореферат 26 стр.
37848. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (на матеріалах легкої промисловості Закарпатської області) Автореферат 29 стр.
37849. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ПЕЧІНКИ ТА СПОСОБИ ЙОГО РЕГУЛЯЦІЇ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 27 стр.
37850. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ГОСТРОМУ ТА ХРОНІЧНОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 23 стр.
37851. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВЕНОЗНОЇ СИСТЕМИ У ПІДЛІТКІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ Автореферат 25 стр.
37852. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГІПОФІЗАРНО-ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ В КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ В НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 26 стр.
37853. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГЕМОГЛОБІНУ Й ЕРИТРОЦИТІВ МОРСЬКИХ РИБ, СТІЙКИХ ДО ЗОВНІШНЬОЇ ГІПОКСІЇ Автореферат 24 стр.
37854. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ В ПЕРІОД РАННЬОЇ НЕОНАТАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 52 стр.
37855. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗА РІЗНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ У МОЛОДИХ ЗДОРОВИХ ОСІБ Автореферат 26 стр.
37856. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ ТА ЙОГО ЗМІНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СИСТЕМИ ІНТЕНСИВНОЇ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 24 стр.
37857. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЕНДОКРИННОЇ ЧАСТИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ З ПЕРЕНЕСЕНИМ ХРОНІЧНИМ ПРЕНАТАЛЬНИМ СТРЕСОМ Автореферат 27 стр.
37858. Функціональний стан ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням Автореферат 27 стр.
37859. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Автореферат 28 стр.
37860. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН еНДОТЕЛію, МАРКЕРИ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ та ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ОБ'ЄКТИВІЗАЦІЇ КЛІНІЧНОГО перебігу ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ Автореферат 28 стр.
37861. Функціональний стан еозинофілів і базофілів крові хворих на бронхіальну астму та особливості його змін в умовах застосування імунокоригуючих препаратів Автореферат 27 стр.
37862. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ В ПЕРІОДІ ЗАГОСТРЕННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ Автореферат 34 стр.
37863. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КОРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В ОСІБ ІЗ ОБТЯЖЕНОЮ СПАДКОВІСТЮ ЩОДО ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ПРИ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 32 стр.
37864. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЛІМФОЇДНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ВИЛОЧКОВОЇ ЗАЛОЗИ В ДИНАМІЦІ АДАПТАЦІЇ ДО ГІПОКСИЧНОЇ ГІПОКСІЇ І ПРИ ВВЕДЕННІ НЕЙРОПЕПТИДІВ Автореферат 29 стр.
37865. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЛІМФОЇДНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ВИЛОЧКОВОЇ ЗАЛОЗИ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЙОГО МОДУЛЯЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОПЕПТИДІВ Автореферат 27 стр.
37866. Функціональний стан лімфоцитів жінок із звичним невиношуванням вагітності за умов імунізації алогенними лейкоцитами Автореферат 28 стр.
37867. ФункцІональниЙ стан мІокарда, показники ІмунІтету та неспецифІЧноЇ резистентностІ органІзму при гострих коронарних синдромах у процесІ лІкуваннЯ ІнгІбІторами ангІотензинперетворююЧого ферменту Автореферат 24 стр.
37868. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НЕЙТРОФІЛІВ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 29 стр.
37869. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИЖНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ПРОСТАТЕКТОМІЮ Автореферат 25 стр.
37870. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ЗА ДАНИМИ ТРИВАЛОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ І ЙОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ЦИРКАДНИМ РИТМОМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ Автореферат 29 стр.
37871. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ І її ПАТОЛОГІЯ У КОНЕЙ (ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ І ДІАГНОСТИКА) Автореферат 55 стр.
37872. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ І НИРОК У ХВОРИХ З ВАЖКОЮ КРОВОВТРАТОЮ ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 30 стр.
37873. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА КОНТАМІНОВАНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЯХ Автореферат 27 стр.
37874. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ З ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ БІЛІАРНОГО ТРАКТУ Автореферат 32 стр.
37875. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПРАВОГО ШЛУНОЧКА, МІЖШЛУНОЧКОВА ВЗАЄМОДІЯ, ЇХ КОРЕКЦІЯ КАПТОПРИЛОМ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ Автореферат 31 стр.
37876. Функціональний стан природної резистентності бугайців м`ясних порід залежно від генотипу, факторів навколишнього середовища та рівня живлення Автореферат 24 стр.
37877. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН РЕНІН-АНГІОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ Автореферат 31 стр.
37878. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС, І ПІДХОДИ ДО ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Автореферат 33 стр.
37879. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СИСТЕМ ВТОРИННИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ПРИ ВУГРОВІЙ ХВОРОБІ, КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕМБРАНОСТАБІЛІЗУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 25 стр.
37880. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СИСТЕМ ДИХАННЯ, КРОВООБІГУ ТА ФІЗИЧНА РОБОТОЗДАТНІСТЬ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ Автореферат 25 стр.
37881. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СИСТЕМИ ЕЙКОЗАНОЇДІВ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ, КОМПЛЕКСНЕ ЇХ ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЙКОЗАМОДУЛЮЮЧОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 22 стр.
37882. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН системи НЕЙРОПЕПТИДІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ ТА НЕЙРОДЕРМІТ, КОМПЛЕКСНЕ ЇХ ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОПЕПТИДОМОДУЛЮЮЧОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 23 стр.
37883. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СИСТЕМИ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 23 стр.
37884. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІЮ, НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ, МОНОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ Автореферат 24 стр.
37885. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТА АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЗОНІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 24 стр.
37886. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН цитокінової системи у хворих на атопічний дерматит, комплексне їх лікування з використанням цитокіномодулюючої хронотерапії Автореферат 24 стр.
37887. Функціональний стан шлуночків серця та мікроциркуляції у хворих на нестабільну стенокардію та його зміни в умовах терапії трансдермальними нітратами Автореферат 29 стр.
37888. Функціонально заміщені 7-алкілселено-1,4-дигідро-1,6-нафтиридини: синтез багатокомпонентною конденсацією, властивості та будова Автореферат 22 стр.
37889. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ І ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
37890. ФУНКЦІОНАЛЬНО-АДАПТИВНА СИСТЕМА ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ У АНГЛОМОВНОМУ РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 28 стр.
37891. Функціонально-когнітивні відповідники українських історико-культурних реалій в англомовних виданнях Автореферат 31 стр.
37892. ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ ВИЯВИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ПРИСЛІВНОГО ТИПУ Автореферат 30 стр.
37893. Функціонально-метаболічні особливості кардіо-васкулярної системи за дії різних рівнів іонізуючого випромінювання (експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
37894. Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу Автореферат 32 стр.
37895. ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ ЕРОЗІЯХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ, АСОЦІЙОВАНИХ З ПІЛОРИЧНИМ ХЕЛІКОБАКТЕРІОЗОМ, ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
37896. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Автореферат 31 стр.
37897. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ПРОЦЕСОРИ ДЛЯ БОРТОВИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 24 стр.
37898. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
37899. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗАБУДОВИ ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКО-МАКПВСКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ) Автореферат 23 стр.
37900. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378  [379]  380   381   382   383   384   385   386   387   388   389