Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

37601. Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів Автореферат 29 стр.
37602. Формування умінь спілкування молодших школярів у позакласній навчально-виховній роботі Автореферат 24 стр.
37603. Формування умов оптимальності нормальних режимів електроенергетичних систем засобами автоматичного керування Автореферат 25 стр.
37604. ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИЧОК В УЧНІВ ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ Автореферат 27 стр.
37605. ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 31 стр.
37606. ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Автореферат 29 стр.
37607. ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ І ЯКОСТІ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
37608. ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ НОВИХ СОРТІВ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
37609. Формування урожаю і якості зерна озимого ячменю залежно від строків сівби, норм висіву і удобрення в умовах західного Лісостепу України Автореферат 24 стр.
37610. Формування урожаю зерна сої залежно від прийомів вирощування в умовах південно-західного Степу України Автореферат 29 стр.
37611. ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРО ІСТОРІЮ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
37612. ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ВЛАСТИВОСТІ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЕДМЕТІВ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
37613. ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Автореферат 27 стр.
37614. ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОЗААУДИТОРНИЙ ЧАС Автореферат 29 стр.
37615. ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 8–9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 28 стр.
37616. ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 30 стр.
37617. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК Автореферат 32 стр.
37618. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
37619. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
37620. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АПК УКРАЇНИ Автореферат 58 стр.
37621. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 22 стр.
37622. ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ Nі/Fe та Cr/Fe Автореферат 23 стр.
37623. Формування фазового складу, структури та властивостей квазікристалічних сплавІВ системи Al-Cu-Fe при реакційній дифузії галіЮ Автореферат 28 стр.
37624. ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ, СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВОК СИЛІЦИДІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Co, Mn, Ni, Ti, Та, Pt НА МОНОКРИСТАЛІЧНОМУ КРЕМНІЇ Автореферат 51 стр.
37625. ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ Автореферат 28 стр.
37626. ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Автореферат 25 стр.
37627. ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІВДЕННО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
37628. ФОРМУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ В ПЕРЕЛОМНІ МОМЕНТИ ІСТОРІЇ НАРОДІВ ЄВРОПИ (на матеріалі української, російської, англійської, німецької, французької мов у періоди першої та другої світових воєн) Автореферат 23 стр.
37629. Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури Автореферат 25 стр.
37630. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 28 стр.
37631. Формування функціональних знань старшокласників з органічної хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Автореферат 27 стр.
37632. Формування функціонально-планувальної структури міст-центрів Донецько-Макіїв-ської агломерації в умовах довгострокового сталого розвитку Автореферат 26 стр.
37633. формування ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ стабільності гальмІвНих властивостей колісних машин при ПРОЕКТУВАННІ Автореферат 31 стр.
37634. ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ПЕРА ЛОПАТОК КОМПРЕСОРА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ СИЛОВОЮ ДІЄЮ КУЛЬКАМИ Автореферат 25 стр.
37635. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ І КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 26 стр.
37636. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Автореферат 25 стр.
37637. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 33 стр.
37638. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 25 стр.
37639. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ ЯК ПРОФЕСІЙНОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 29 стр.
37640. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ Автореферат 27 стр.
37641. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНИХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 29 стр.
37642. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ У ЦЕНТРАХ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ Автореферат 28 стр.
37643. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА СЛОВА Автореферат 52 стр.
37644. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 25 стр.
37645. ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 26 стр.
37646. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 28 стр.
37647. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ Автореферат 28 стр.
37648. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 25 стр.
37649. Формування ціннісних орієнтацій молоді в період системної трансформації українського суспільства Автореферат 26 стр.
37650. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ АМАТОРСЬКОГО ТЕАТРУ Автореферат 27 стр.
37651. Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури в позашкільних навчальних закладах Автореферат 28 стр.
37652. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО ТЕАТРУ Автореферат 30 стр.
37653. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ГІМНАЗІЇ Автореферат 29 стр.
37654. Формування ціннісних орієнтацій у старшокласників спеціалізованих класів економічного профілю Автореферат 28 стр.
37655. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
37656. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ШКОЛИ-КОМПЛЕКСУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 30 стр.
37657. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 24 стр.
37658. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФІЗИЧНО! КУЛЬТУРИ Автореферат 27 стр.
37659. формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі Автореферат 28 стр.
37660. ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
37661. ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 30 стр.
37662. ФОРМУВАННЯ ШЕСТИЧЛЕННИХ АЗАГЕТЕРОЦИКЛІВ В РЕАКЦІЯХ -АРОЇЛАКРИЛОВИХ КИСЛОТ З БІНУКЛЕОФІЛАМИ Автореферат 20 стр.
37663. ФОРМУВАННЯ ШКОЛИ АКАДЕМІКА М.М. АМОСОВА ТА ЇЇ ВНЕСОК У СТАНОВЛЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ Автореферат 22 стр.
37664. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ДОБАВОК ІЗ ХЛОРОФІЛОВМІСНИХ ОВОЧІВ ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ Автореферат 29 стр.
37665. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ “ГЕМОВІТАЛ” ТА БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ З ЇЇ ВИКОРИСТАННЯМ Автореферат 24 стр.
37666. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ ПОРОШКОПОДІБНИХ БАРВНИКІВ – БАД ІЗ СТОЛОВОГО БУРЯКА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 27 стр.
37667. Формування якості нових лакофарбових покриттів на основі кремнійорганічних зв'язувальних речовин Автореферат 42 стр.
37668. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПЛОДІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ТА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОДУКТАХ КОНСЕРВУВАННЯ Автореферат 45 стр.
37669. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПОРОШКОПОДІБНИХ С-ВІТАМІННИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК ІЗ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО Автореферат 30 стр.
37670. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ СОКІВ ІЗ ДИКОРОСЛИХ ЯГІД З ВИКОРИСТАННЯМ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ ОБРОБКИ СИРОВИНИ Автореферат 25 стр.
37671. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЦУКАТІВ З КАРОТИНВМІЩУЮЧОЇ СИРОВИНИ В ПРОЦЕСІ ЇХ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБЕРІГАННЯ Автореферат 25 стр.
37672. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ ГОСПОДИні у ДІВЧат-ПІДЛІТКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ роботі Автореферат 29 стр.
37673. Формування “нового курсу” зовнішньої політики Англії (друга половина XVI – початок XVII ст.) Автореферат 50 стр.
37674. ФОРМУВАННЯ, ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ Автореферат 48 стр.
37675. ФОРМУВАННЯ, РЕСТРУКТУРИЗАЦIЯ I ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦIАЛУ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (на матеріалах сільськогосподарських підприємств і господарств Харківської області) Автореферат 22 стр.
37676. ФОРМУВАННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО АГРАРНОГО РИНКУ Автореферат 27 стр.
37677. ФОРМУВАННЯ| ПРОГРАМИ| РОЗВИТКУ| МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ МОРСЬКОГО| ТОРГОВЕЛЬНОГО| ПОРТУ Автореферат 21 стр.
37678. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 27 стр.
37679. Формуванняефективних механізмів господарюванняв агропромисловому комплексі Криму Автореферат 44 стр.
37680. ФОРМУВАНЯ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ГОТОВНОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
37681. ФОРМУВАЧІ ІМПУЛЬСІВ СТРУМУ ДЛЯ УСТАНОВОК КОНТАКТНОГО МІКРОЗВАРЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
37682. ФОРТЕПІАННІ ПАРАФРАЗИ М.І. ГЛІНКИ: СТИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ Автореферат 27 стр.
37683. ФОРТЕПІАННІ ПАРТИТИ МАРКА КАРМІНСЬКОГО: ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ЗАДУМУ Автореферат 23 стр.
37684. ФОРТЕПІАННА МІНІАТЮРА В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) Автореферат 23 стр.
37685. ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (80-90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 29 стр.
37686. ФОРТЕПІАННИЙ ДИТЯЧИЙ АЛЬБОМ: ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ, ПОЕТИКА ЖАНРУ Автореферат 26 стр.
37687. ФОРТЕПІАННИЙ СТИЛЬ М.РАВЕЛЯ: КОМПОЗИТОРСЬКИЙ ТЕКСТ І ВИКОНАВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Автореферат 23 стр.
37688. Фостерна сім’я Великої Британії як соціально-педагогічне середовище підтримки особистості дитини Автореферат 29 стр.
37689. ФОСФОГІПСОЗолоцементНі В'Яжучі ТА ВИРОБИ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 26 стр.
37690. ФОСФОНІЄВІ ІЛІДИ З АЗОТОВМІСНИМИ ГРУПАМИ – ПЕРСПЕКТИВНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЙ Автореферат 17 стр.
37691. ФОСФОНІЄВІ ПОХІДНІ ПІРИМІДИНОВИХ ОСНОВ У СИНТЕЗІ АЦИКЛІЧНИХ АНАЛОГІВ НУКЛЕОЗИДІВ Автореферат 15 стр.
37692. ФОСФОРИЛЮВАННЯ 1,3-АЗОЛІВ Автореферат 14 стр.
37693. ФОСФОРИЛЮВАННЯ ПОХІДНИХ 2-АМІНОТІОФЕНУ ГАЛОГЕНІДАМИ ФОСФОРУ (III) Автореферат 19 стр.
37694. ФОСФОРНІ СПОЛУКИ У ТКАНИНАХ КУРЕЙ ЗА ДІЇ МІКРОБНОЇ ФІТАЗИ ТА АЛІМЕНТАРНИХ ЧИННИКІВ Автореферат 24 стр.
37695. ФОСФОРОТРОПНА МІГРАЦІЯ В СИНТЕЗІ ВНУТРІШНЬО ХІРАЛЬНИХ КАЛІКСАРЕНІВ Автореферат 14 стр.
37696. ФОТО- І ТЕРМОІНДУКОВАНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТОНКИХ ШАРАХ ТА БАГАТОШАРОВИХ НАНОСТРУКТУРАХ ІЗ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ Автореферат 25 стр.
37697. ФОТО- І ТЕРМОІНДУКОВАНІ ЯВИЩА У ЛЕГОВАНИХ СИЛЕНІТАХ Автореферат 49 стр.
37698. ФОТОІНДУКОВАНІ ГРАТКИ ПРОСТОРОВОГО ЗАРЯДУ В СЕГНЕТОНАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛАХ Sn2P2S6 Автореферат 21 стр.
37699. ФОТОІНДУКОВАНІ ЕФЕКТИ В ТОНКИХ ФОТОЧУТЛИВИХ ПЛІВКАХ Аs2S3–Ag та AgCl–Ag НА СКЛЯНИХ ПІДКЛАДКАХ Автореферат 28 стр.
37700. фотоіндуковані процеси розсіювання світла та мікродоменоутворення В сегнетоелектриках Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376  [377]  378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389