Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

37501. ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ БУКОВИНИ АВСТРО-УГОРСЬКОГО ПЕРІОДУ: 1866-1918 Автореферат 26 стр.
37502. ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО РИНКОЗНАВСТВА Автореферат 44 стр.
37503. Формування та функціонування ринку продукції бджільництва в Україні Автореферат 31 стр.
37504. ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИМБІОЗУ MESORHIZOBIUM CICERI – CICER ARIETINUM В АГРОЦЕНОЗАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
37505. ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ( на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України) Автореферат 27 стр.
37506. ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ В УМОВАХ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ (за матеріалами Запорізької області) Автореферат 30 стр.
37507. ФОРМУВАННЯ ТАВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН Автореферат 33 стр.
37508. ФормуваННЯ ТАРИФІВ НА ЗМІШАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ Автореферат 25 стр.
37509. ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНО -ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІЗ СУБ Автореферат 21 стр.
37510. ФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ НА НОВІ ВИДИ ПОСЛУГ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ Автореферат 33 стр.
37511. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 5 – 9 КЛАСІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 31 стр.
37512. Формування творчих умінь студентів у позааудиторній виховній роботі Автореферат 30 стр.
37513. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 26 стр.
37514. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 31 стр.
37515. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ Автореферат 29 стр.
37516. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ГІМНАЗИСТА У ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 32 стр.
37517. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 24 стр.
37518. Формування творчої особистості учня профільного ліцею у процесі навчання Автореферат 33 стр.
37519. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ УЯВИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ Автореферат 27 стр.
37520. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
37521. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 30 стр.
37522. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Автореферат 24 стр.
37523. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Автореферат 29 стр.
37524. ФОРМУВАННЯ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ „НАЗВИ ПОСУДУ” В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
37525. ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПОЛІТИЧНОЇ АНАЛІТИКИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ Автореферат 47 стр.
37526. ФОРМУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ РЕМІСІЇ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ У ХВОРИХ ЗАЛЕЖНИХ ВІД АЛКОГОЛЮ Автореферат 25 стр.
37527. ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ З УРАХУВАННЯМ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИСОТНОГО БУДИНКУ Автореферат 21 стр.
37528. ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВОЛОДІНЬ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРСЬКИХ КНЯЗІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІ – КІНЕЦЬ ХІІІ СТ.): ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 30 стр.
37529. ФОРМУВАННЯ територіально-рекреаційних сиСтем лікувального типу (на прикладі курорту Трускавець) Автореферат 25 стр.
37530. ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС Автореферат 32 стр.
37531. ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ-СТРИБУНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 52 стр.
37532. ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 26 стр.
37533. ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 30 стр.
37534. Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання Автореферат 25 стр.
37535. формування тиском профільних стрижнів на основі плетених композитних структур Автореферат 22 стр.
37536. ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 33 стр.
37537. ФОРМУВАННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОКРИТТІВНА ОСНОВІ НІКЕЛЮ СТВОРЕННЯМГРАДІЄНТНИХ СТРУКТУР Автореферат 27 стр.
37538. ФОРМУВАННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕВТЕКТИЧНИХ ПОКРИТТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЇХ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СТАНІВ Автореферат 25 стр.
37539. ФОРМУВАННЯ ТРИВИМІРНИХ ДИФРАКЦІЙНИХ СТРУКТУР І ВИЗНАЧЕННЯ АНІЗОТРОПІЇ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ЛИСТОВОЇ ФОРМИ МЕТОДАМИ ОПТИЧНОЇ ГОЛОГРАФІЇ Автореферат 19 стр.
37540. ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 47 стр.
37541. ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН УКРАЇНИ (на прикладі СЕЗ „Курортополіс Трускавець”) Автореферат 26 стр.
37542. ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 22 стр.
37543. ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ В УМОВАХ СЕЛА Автореферат 30 стр.
37544. ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ УМІНЬ БУДУВАТИ МІРКУВАННЯ Автореферат 30 стр.
37545. ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВ Автореферат 31 стр.
37546. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ УМІНЬ ПЕРЕКЛАДУ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 30 стр.
37547. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
37548. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗДАТНОСТІ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Автореферат 27 стр.
37549. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОРГАНІЗАТОРІВ-ТРЕНЕРІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ Автореферат 28 стр.
37550. Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів Автореферат 27 стр.
37551. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОТРЕБИ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИХОВАННІ Автореферат 25 стр.
37552. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО СТВОРЕННЯ ВИХОВНИХ СИТУАЦІЙ Автореферат 33 стр.
37553. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УМІНЬ І НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 30 стр.
37554. ФОРМУВАННЯ У МОЛОДИХ СІМЕЙ НАВИЧОК УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ В ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ Автореферат 28 стр.
37555. Формування у молодших школярів початкових умінь складати твори-міркування Автореферат 19 стр.
37556. ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДБАЙЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ У ПОЗАУРОЧНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ Автореферат 24 стр.
37557. ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ОСВОЄННЯ ПРИРОДИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ Автореферат 31 стр.
37558. ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ Автореферат 28 стр.
37559. ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОТИВІВ УЧІННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИРОДОЗНАВСТВА) Автореферат 30 стр.
37560. ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Автореферат 32 стр.
37561. ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІННЯ ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ Автореферат 30 стр.
37562. ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УЯВЛЕНЬ ПРО МЕНТАЛЬНЕ ЗАСОБАМИ ПОЕЗІЇ Автореферат 27 стр.
37563. ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМООСВІТИ В УМОВАХ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 25 стр.
37564. ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 27 стр.
37565. ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ МОРАЛЬНИХ ВЧИНКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ Автореферат 22 стр.
37566. ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 30 стр.
37567. ФОРМУВАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ЕМОЦІОГЕННИХ УМОВАХ Автореферат 24 стр.
37568. ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО РІДНОГО КРАЮ ЗАСОБАМИ ЕТНОКУЛЬТУРИ (на прикладі гуцульського етнорегіону) Автореферат 30 стр.
37569. Формування у старшокласників інтересу до професії у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу Автореферат 28 стр.
37570. ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ГОТОВНОСТІ ДО ВИБОРУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОФЕСІЙ Автореферат 32 стр.
37571. ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 32 стр.
37572. ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗДАТНОСТІ ДО ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЕПІЧНИХ ТВОРІВ) Автореферат 19 стр.
37573. ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
37574. Формування у старшокласників комунікактивної компетенції в процесі вивчення іноземної мови Автореферат 30 стр.
37575. ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОДУКТИВНОЇ ПРАЦІ Автореферат 28 стр.
37576. ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ТЕХНІКО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗАСОБАМИ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НІТ) Автореферат 28 стр.
37577. ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ГОТОВНОСТІ ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ Автореферат 27 стр.
37578. Формування у студентів коледжу професійних вмінь і навичок в процесі вивчення предмета “Сільськогосподарські машини” Автореферат 28 стр.
37579. ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВМІНЬ І НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 26 стр.
37580. ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УЧИЛИЩА ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ / на матеріалі вивчення психолого-педагогічних дисциплін/ Автореферат 29 стр.
37581. ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНих ТЕХНологій у професійній діяльності психолога Автореферат 26 стр.
37582. Формування у студентів-інструменталістів навичок виразного виконання в процесі вивчення курсу “Загальне фортепіано” Автореферат 26 стр.
37583. Формування угруповань наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) в урбанізованому середовищі Автореферат 22 стр.
37584. ФОРМУВАННЯ узагальнених прийомів розумової діяльності В майбутніх вчителів початкових класів У процесі вивчення ДИСЦИПЛІН математичного ЦИКЛУ Автореферат 25 стр.
37585. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПЕРІОД НЕПУ (1921-1928 рр.) Автореферат 30 стр.
37586. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ЛЕКСИКИ Автореферат 29 стр.
37587. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Автореферат 28 стр.
37588. Формування української медичної клінічної термінології Автореферат 27 стр.
37589. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН Автореферат 22 стр.
37590. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Автореферат 33 стр.
37591. Формування української політичної нації: передумови та перспективи Автореферат 25 стр.
37592. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВТІЛЕННЯ В РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917 – 1920 рр. Автореферат 29 стр.
37593. Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки ХХ ст. Автореферат 29 стр.
37594. Формування української фіскальної системи в добу Гетьманщини (друга половина XVII – початок XVIII ст.) Автореферат 25 стр.
37595. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-ОБРЯДОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (назви богослужбових предметів) Автореферат 35 стр.
37596. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 27 стр.
37597. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
37598. ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ 1–4 КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ Автореферат 29 стр.
37599. ФОРМУВАННЯ УМІНЬ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ Автореферат 26 стр.
37600. ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375  [376]  377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389