Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

37101. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 32 стр.
37102. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СЛУЖБОВЦІВ-МИТНИКІВ Автореферат 33 стр.
37103. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА Автореферат 28 стр.
37104. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (на матеріалі іноземних мов) Автореферат 25 стр.
37105. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
37106. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
37107. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Автореферат 31 стр.
37108. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 25 стр.
37109. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Автореферат 28 стр.
37110. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ Автореферат 27 стр.
37111. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Автореферат 28 стр.
37112. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ СЛОБОЖАНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
37113. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ Автореферат 32 стр.
37114. Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя Автореферат 30 стр.
37115. формування професійно-творчих умінь студентів медичних коледжів у навчальній діяльності Автореферат 28 стр.
37116. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ Автореферат 34 стр.
37117. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ-ДІВЧАТ ДО ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ Автореферат 27 стр.
37118. Формування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення фізичного виховання дошкільників на засадах народних традицій Автореферат 26 стр.
37119. Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними підлітками Автореферат 26 стр.
37120. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ТВОРЧОГО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
37121. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 41 стр.
37122. формування професійної етики майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах Автореферат 31 стр.
37123. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ НА ОСНОВІ СИТУАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 32 стр.
37124. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ Автореферат 27 стр.
37125. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРІОДИКИ Автореферат 27 стр.
37126. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
37127. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНШОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ Автореферат 28 стр.
37128. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у вищих навчальних закладах Автореферат 27 стр.
37129. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ компетентності МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Автореферат 29 стр.
37130. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін Автореферат 25 стр.
37131. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР Автореферат 25 стр.
37132. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
37133. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Автореферат 30 стр.
37134. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ Автореферат 28 стр.
37135. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Автореферат 28 стр.
37136. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
37137. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (на матеріалі композиції) Автореферат 29 стр.
37138. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСУ Автореферат 31 стр.
37139. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 34 стр.
37140. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ КАНАДИ Автореферат 30 стр.
37141. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 26 стр.
37142. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ Автореферат 50 стр.
37143. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 24 стр.
37144. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Автореферат 50 стр.
37145. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ПРОФЕСІЇ СФЕРИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
37146. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ Автореферат 27 стр.
37147. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ Автореферат 29 стр.
37148. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ НА СФЕРУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 29 стр.
37149. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УСТАЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 27 стр.
37150. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Автореферат 25 стр.
37151. Формування професійного мовленнєвого етикету майбутніх інженерів-педагогів у навчально-виховному процесі Автореферат 27 стр.
37152. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 28 стр.
37153. Формування професійного мовлення майбутніх юристів Автореферат 25 стр.
37154. Формування професійного функціонального мовлення учнів ліцею при вивченні економічних дисциплін Автореферат 27 стр.
37155. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ   У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МУЗИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 30 стр.
37156. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 28 стр.
37157. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНІСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЕЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ Автореферат 27 стр.
37158. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ПО ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Автореферат 25 стр.
37159. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї Автореферат 39 стр.
37160. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО РЕГУЛЯЦІЇ ВЗАЄМИН МІЖ СТАРШОКЛАСНИКАМИ Автореферат 30 стр.
37161. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ЖІНКИ ДО МАТЕРИНСТВА Автореферат 28 стр.
37162. Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту Автореферат 35 стр.
37163. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО УПРАВЛІННЯ АТЕСТАЦІЄЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Автореферат 30 стр.
37164. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
37165. Формування психологічної готовності майбутніх аудиторів до професійної діяльності Автореферат 31 стр.
37166. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ фахівців з вищою освітою ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 28 стр.
37167. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ШКОЛІ Автореферат 30 стр.
37168. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА ДО РОБОТИ З МУЗИЧНО ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
37169. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ЛІВОРУКИМИ ДІТЬМИ І ДІТЬМИ-ЛІВШАМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Автореферат 35 стр.
37170. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО РОБОТИ В КОНКУРЕНТОЗДАТНІЙ УПРАВЛІНСЬКІЙ КОМАНДІ Автореферат 33 стр.
37171. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ Автореферат 38 стр.
37172. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Автореферат 33 стр.
37173. ФОРМУВАННЯ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 17-19 РОКІВ Автореферат 36 стр.
37174. Формування ПУЧКІВ позитронів, поляризованих І НЕПОЛЯРИЗОВАНИХ електроНів ДЛЯ ЯДЕРНО-ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ та МОДИФІКАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 30 стр.
37175. ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ промислового підприємства Автореферат 24 стр.
37176. ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В РЕГІОНІ Автореферат 29 стр.
37177. формування регіональних фінансів Автореферат 28 стр.
37178. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ Автореферат 27 стр.
37179. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 26 стр.
37180. Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації) Автореферат 26 стр.
37181. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
37182. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 24 стр.
37183. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 22 стр.
37184. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 27 стр.
37185. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 28 стр.
37186. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М’ЯСА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 26 стр.
37187. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА (на прикладі Дніпропетровської області) Автореферат 32 стр.
37188. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ управління РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 24 стр.
37189. ФОРМУВАННЯ РЕГУЛЬОВАНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 29 стр.
37190. ФОРМУВАННЯ РЕГУЛЯРНИХ СТРУКТУР З наноцентрів У КРИСТАЛАХ KCl в СТАЦІОНАРНИХ ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНИХ СВІТЛОВИХ ПОЛЯХ Автореферат 19 стр.
37191. Формування РЕЖИМів ВАЛЮТНИХ КУРСІВ у КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, УКРАЇНИ) Автореферат 25 стр.
37192. ФОРМУВАННЯ рекламної діяльності на ринку туристичних послуг Автореферат 23 стр.
37193. ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
37194. ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 22 стр.
37195. Формування ресурсів комерційних банків Автореферат 29 стр.
37196. Формування ресурсної стратегії підприємства Автореферат 29 стр.
37197. ФОРМУВАННЯ ресурсного потенціалу металургійного ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
37198. Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв’язання професійно-психологічних завдань Автореферат 26 стр.
37199. ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Автореферат 30 стр.
37200. ФОРМУВАННЯ РЕФРАКЦІЇ У ДІТЕЙ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ НА РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371  [372]  373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389