Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

37001. Формування пізнавальної самостійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтелектуальної гри Автореферат 35 стр.
37002. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 29 стр.
37003. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 27 стр.
37004. ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ СТАРШОКЛАСНИКІВ у позанавчальній виховній діяльності Автореферат 28 стр.
37005. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ знань І Вмінь майбутніх інженерів-педагогів У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 33 стр.
37006. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 29 стр.
37007. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-РАДІОІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
37008. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ШКІЛЬНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ПІДЛІТКІВ ЗА ІНТЕРЕСАМИ Автореферат 29 стр.
37009. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 30 стр.
37010. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 27 стр.
37011. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ (теоретичний та методичний аспекти) Автореферат 60 стр.
37012. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Автореферат 22 стр.
37013. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КЕРІВНИКА ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ Автореферат 27 стр.
37014. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ЦИКЛУ ТЕАТРАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН) Автореферат 30 стр.
37015. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ Автореферат 28 стр.
37016. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 25 стр.
37017. ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДОСВІДУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
37018. ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ПРАЦІ Автореферат 21 стр.
37019. ФОРМУВАННЯ ПЕРШООСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ МУЗИКИ Автореферат 25 стр.
37020. ФОРМУВАННЯ ПЕРШООСНОВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У КОНСТРУКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
37021. ФОРМУВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Автореферат 25 стр.
37022. ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ВИРОБІВ ІЗ ОКСИДНОЇ КЕРАМІКИ ПРИ АЛМАЗНОМУ ШЛІФУВАННІ Автореферат 24 стр.
37023. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ЕМОЦІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ Я-ОБРАЗУ ЗАСОБАМИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ Автореферат 23 стр.
37024. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ДО СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ Автореферат 27 стр.
37025. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 30 стр.
37026. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ У ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕКТИВАХ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ Автореферат 28 стр.
37027. ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТЯ НА ШКІРІ ЗАБАРВЛЕНИМИ ПОЛІУРЕТАНАМИ Автореферат 26 стр.
37028. Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризаційнонаповнених композитів Автореферат 24 стр.
37029. ФОРМУВАННЯ ПОЛІРОВАНОЇ ПОВЕРХНІ МОНОКРИСТАЛІВ ТЕЛУРИДУ КАДМІЮ ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ЙОГО ОСНОВІ В ТРАВИЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЯХ HNO3 - HHal -КОМПЛЕКСОУТВОРЮВАЧ ДЛЯ ПРИЛАДІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 24 стр.
37030. Формування полІтики надання якісних муніципальних послуг Автореферат 27 стр.
37031. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЕЛІТИ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЇЇ СУБ’ЄКТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 26 стр.
37032. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ Автореферат 32 стр.
37033. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ ВЛАДНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
37034. формування Політичної культури Українського суспільства: проблеми і перспективи розвитку Автореферат 30 стр.
37035. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 27 стр.
37036. ФОРМУВАННЯ ПОЛЬСЬКИХ ВІЙСЬК В УКРАЇНІ у 1917–1918 рр. Автореферат 27 стр.
37037. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ФІЗИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 29 стр.
37038. ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ Автореферат 23 стр.
37039. ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛІГАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ВИПАДКОВОЇ ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 26 стр.
37040. ФОРМУВАННЯ ПОСТАВИ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 23 стр.
37041. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 31 стр.
37042. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 32 стр.
37043. ФОРМУВАННЯ ПОТОКІВ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК У КОМБІНОВАНОМУ ІНДУКЦІЙНО-ЄМНІСНОМУ ВЧ РОЗРЯДІ Автореферат 18 стр.
37044. ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ ЗАЙМАТИСЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
37045. ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ ФІЗИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 25 стр.
37046. Формування почуття відповідальності у молодших школярів Автореферат 28 стр.
37047. ФОРМУВАННЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 24 стр.
37048. ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Автореферат 23 стр.
37049. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА Автореферат 24 стр.
37050. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ Автореферат 25 стр.
37051. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 23 стр.
37052. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 30 стр.
37053. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 22 стр.
37054. ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 21 стр.
37055. ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ПРИКОРДОННИКІВ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
37056. ФОРМУВАННЯ ПРЕСТИЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (НА ПРИКЛАДІ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ) Автореферат 27 стр.
37057. Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі Автореферат 29 стр.
37058. Формування приватного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України: проблеми інституціональної теорії і практики Автореферат 52 стр.
37059. ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ В КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ Автореферат 29 стр.
37060. ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ ДІЄВО ПРАКТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
37061. ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТЕЛЯТ ЗАЛЕЖНО ВІД СЕРЕДОВИЩНИХ ТА ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ Автореферат 28 стр.
37062. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ”) Автореферат 28 стр.
37063. ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ Автореферат 31 стр.
37064. Формування програми технічного обслуговування транспортного літака Автореферат 17 стр.
37065. ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У МОЛОДШІЙ ШКОЛІ З УРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ ОСВІТИ ( НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 23 стр.
37066. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ М’ЯСНИХ ГЕНОТИПІВ ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМУ РОЗВЕДЕННІ ТА СХРЕЩУВАННІ Автореферат 25 стр.
37067. ФОРМУВАННЯ продуктивних якостей У свиней різних екстер'єрних типів в процесі онтогенезу Автореферат 25 стр.
37068. Формування проДуктивності аґрусу в умовах північного Лісостепу України Автореферат 34 стр.
37069. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БОБІВ КОРМОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
37070. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БОБІВ КОРМОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ, ГУСТОТИ РОСЛИН ТА ДОЗ АЗОТНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
37071. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВАЛЕРІАНИ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
37072. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
37073. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
37074. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРМОВИХ БОБІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ІНОКУЛЯЦІЇ, ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
37075. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ СТРОКІВ І СПОСОБІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
37076. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ ЇХ РОСТУ Автореферат 24 стр.
37077. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 34 стр.
37078. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
37079. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
37080. формування продуктивності яблуні в насадженнях передгірної зони криму Автореферат 32 стр.
37081. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ПІД ВПЛИВОМ ПОГОДНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ В ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ СТЕПУ Автореферат 31 стр.
37082. Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста Автореферат 29 стр.
37083. ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВО-АГРАРНИХ СТРУКТУР У ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
37084. ФОРМУВАННЯ ПРОПЕДЕВТИЧНИХ ЗНАНЬ З ХІМІЇ В УЧНІВ 4-6 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФАКУЛЬТАТИВНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 25 стр.
37085. ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (ЗАСОБАМИ СКУЛЬПТУРНОЇ ПЛАСТИКИ) Автореферат 28 стр.
37086. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Автореферат 31 стр.
37087. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 27 стр.
37088. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 34 стр.
37089. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩ У ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 35 стр.
37090. Формування професійних знань учнів профтехучилищ засобами мережних комунікацій Автореферат 31 стр.
37091. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗАСОБАМИ КОМПЛЕКСНИХ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР Автореферат 30 стр.
37092. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Автореферат 29 стр.
37093. Формування професійних педагогічних умінь у студентів — майбутніх викладачів економіки Автореферат 28 стр.
37094. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБОМ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА Автореферат 33 стр.
37095. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 37 стр.
37096. Формування професійних якостей майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у процесі вивчення іноземних мов Автореферат 29 стр.
37097. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ Автореферат 33 стр.
37098. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ГАЗОДИМОЗАХИСНИКІВ-РЯТУВАЛЬНИКІВ МНС УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
37099. Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сфери харчування Автореферат 27 стр.
37100. Формування професійно зумовленого мовлення студентів технічного ВНЗ (з технологічних спеціальностей легкої промисловості) Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370  [371]  372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389