Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

3701. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У РОЗВИТКУ УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 50 стр.
3702. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ І ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ Автореферат 18 стр.
3703. ВЗАЄМООБҐРУНТУВАННЯ МОРАЛІ ТА ПРАВА У ФІЛОСОФІЇ П.Д.ЮРКЕВИЧА Автореферат 25 стр.
3704. ВЗАЄМОСТОСУНКИ ЗАПОРІЗЬКИХ І ДОНСЬКИХ КОЗАКІВ КІНЦЯ XV – ПОЧАТКУ XVIII СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Автореферат 33 стр.
3705. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 30 стр.
3706. ВИБІР ІНДИВІДУАЛЬНОГО МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПЕРФОРАТИВНУ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНУ ВИРАЗКУ, УСКЛАДНЕНУ ПЕРИТОНІТОМ Автореферат 26 стр.
3707. ВИБІР АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКУ ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, АСОЦІЙОВАНУ З HELYCOBACTER PILORY Автореферат 25 стр.
3708. вибір доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації Автореферат 23 стр.
3709. ВИБІР ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ НЕФРОПАТІЯХ У УРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ Автореферат 27 стр.
3710. ВИБІР ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ТА ОБ’ЄМУ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ ІЗ СУПРОВІДНОЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 28 стр.
3711. ВИБІР МАЛОІНВАЗИВНОГО МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНОГО ХОЛЕЛІТІАЗУ У ХВОРИХ З ВИСОКИМ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ Автореферат 28 стр.
3712. Вибір методів місцевої ін?єкційної анестезії при протезуванні незнімними суцільнолитими протезами на основі порівняльної клініко –лабораторної оцінки. Автореферат 28 стр.
3713. ВИБІР МЕТОДУ ВІДКРИТОЇ ПЛАСТИКИ ДВОБІЧНИХ ПАХОВИХ ГРИЖ Автореферат 28 стр.
3714. ВИБІР МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ПОДВОЄНОЇ НИРКИ ЗАЛЕЖНО ВІД МОРФОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТКАНИН НИРКИ ТА СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
3715. ВИБІР МЕТОДУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ У ХВОРИХ, ОПЕРОВАНИХ НА ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ Автореферат 23 стр.
3716. ВИБІР МЕТОДУ ПОВТОРНОЇ ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ З ПІЗНІМИ УСКЛАДНЕННЯМИ АОРТО-СТЕГНОВИХ РЕКОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОБЛІТЕРУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ Автореферат 28 стр.
3717. ВИБІР МЕТОДУ ТА ОБ’ЄМУ РАДИКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ ПРИ ПРОРИВНІЙ ПІЛОРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ВИРАЗЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОШИРЕНОСТІ ПЕРИТОНІТУ Автореферат 33 стр.
3718. ВИБІР МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕМАНГІОМ ПЕЧІНКИ Автореферат 27 стр.
3719. Вибір напрямків ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ підприємства на базі багатоваріантного підходу Автореферат 23 стр.
3720. вибір об’єму і методу операції при виразковій хворобі шлунка в залежності від наявності і вираженості диспластичних змін епітелію слизової оболонки Автореферат 27 стр.
3721. ВИБІР ОБ’ЄМУ РЕКОНСТРУКЦІЇ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОЇ ОКЛЮЗІЇ АРТЕРІЙ СТЕГНО-ПІДКОЛІННО-ГОМІЛКОВОГО СЕГМЕНТА ПРИ КРИТИЧНІЙ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 37 стр.
3722. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МАНЕВРУ ПРИ РОЗХОДЖЕННІ З ДЕКІЛЬКОМА СУДНАМИ Автореферат 14 стр.
3723. ВИБІР ОСНОВНИХ ПРОЕКТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОРАБЛІВ БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ Автореферат 24 стр.
3724. ВИБІР ПІЛОРОЗБЕРІГАЮЧОГО ТА ПІЛОРОВІДНОВЛЮЮЧОГО МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВАЖКОСТІ КРОВОТЕЧІ Автореферат 22 стр.
3725. Вибір параметрів комутаційного обладнання на підставі аналізу трафіку обчислювальних мереж Автореферат 20 стр.
3726. ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФАЗОПЕРЕХІДНОГО ТЕПЛОПРИЙМАЧА – АКУМУЛЯТОРА КОСМІЧНОЇ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ Автореферат 21 стр.
3727. ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПІЛОРУСЗБЕРІГАЮЧИХ І ПІЛОРУСКОРИГУЮЧИХ СПОСОБІВ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ В НЕВІДКЛАДНІЙ ХІРУРГІЇ УСКЛАДНЕНИХ ДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК Автореферат 42 стр.
3728. ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ КАНАЛІВ ВАНТАЖОПОТОКІВ ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ МАРШРУТНИХ СПОСОБІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ МАСОВИХ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ Автореферат 24 стр.
3729. ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ КОМБІНОВАНОГО ЗБУДЖЕННЯ ВИСОКОМОМЕНТНИХ ВЕНТИЛЬНИХ ДВИГУНІВ Автореферат 23 стр.
3730. Вибір складу шихти, який забезпечує раціональний розвиток процесів шлакоутворення при виплавці чавуну Автореферат 27 стр.
3731. вибір способу формування анастомозу при хірургічному лікуванні хворих на рак стравоходу та шлунка з переходом на стравохід Автореферат 23 стр.
3732. Вибір стратегії антикризового управління (на прикладі комерційного банку) Автореферат 22 стр.
3733. ВИБІР СУДИННОГО ДОСТУПУ ДЛЯ ХРОНІЧНОГО ГЕМОДІАЛІЗУ У ХВОРИХ З СУПУТНЬОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 28 стр.
3734. ВИБІР ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ ДЛЯ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКУ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
3735. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ АВТОТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛІВ ПРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВПРИСКУВАННЯ Автореферат 21 стр.
3736. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЕМОНТАЖУ УСТАТКУВАННЯ І КОНСТРУКЦІЙ ДІЮЧИХ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 18 стр.
3737. ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОДИСКОВИХ ТРАКТОРНИХ ГАЛЬМ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У мастилі Автореферат 22 стр.
3738. Вибір та обґрунтування параметрів сумішоутворення та згоряння в швидкохідному дизелі, який працює на альтернативному паливі Автореферат 19 стр.
3739. ВИБІР ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Автореферат 24 стр.
3740. ВИБІР ТАКТИКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ ТА ДИСПАНСЕРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА НА ПІДСТАВІ ПРОГНОСТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 24 стр.
3741. ВИБІР ЦІЛЬОВОГО РИНКУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 31 стр.
3742. ВИБОРИ В ПАРЛАМЕНТИ КРАЇН СНД (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 24 стр.
3743. ВИБОРИ ДО ДЕРЖАВНИХ ДУМ І СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У 1906-1917 РР. (НА МАТЕРІАЛАХ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ) Автореферат 39 стр.
3744. ВИБОРИ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Автореферат 26 стр.
3745. ВИБОРИ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
3746. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ: ПРАВОВИЙ СТАТУС І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ Автореферат 24 стр.
3747. ВИБОРЧА КАМПАНІЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ В КРИМУ У 2006 РОЦІ Автореферат 20 стр.
3748. Виборче законодавство України та проблеми його вдосконалення Автореферат 20 стр.
3749. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Автореферат 32 стр.
3750. ВИБРАНІ ОСМОГЛАСНІ ЖАНРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОНОДІЇ Автореферат 27 стр.
3751. ВИБУХОЗАХИСТ РУДНИКОВОГО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ, ЩО НАГРІВАЮТЬСЯ (РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ І РОЗРОБКА) Автореферат 44 стр.
3752. ВИВЧЕННЯ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗБУДНИКА ТА РОЗРОБКА ІНАКТИВОВАНОЇ ВАКЦИНИ ПРОТИ ВІРУСНОЇ ДІАРЕЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 27 стр.
3753. ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КИСЛОТОІНГІБУЮЧОГО ВПЛИВУ БЛОКАТОРІВ Н+, К+, АТФ-АЗИ ПРИ ПЕПТИЧНИХ ПІЛОРОДУОДЕНАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЗА ДАНИМИ ГАСТРО-РН-МОНІТОРИНГУ Автореферат 32 стр.
3754. ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ТА ЕТНОГРАФІЇ КРИМУ В ТЮРКОМОВНІЙ ПЕРІОДИЦІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ДІАСПОРИ (1888 – 1991 рр.) Автореферат 28 стр.
3755. ВИВЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ ПАНКРЕАТИЧНОГО ТА ПОЗАПАНКРЕАТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В ДИНАМІЦІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Автореферат 33 стр.
3756. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН VITIS VINIFERA ТА СТВОРЕННЯ НА ЇХ ОСНОВІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Автореферат 26 стр.
3757. ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПОШКОДЖЕННЯ МЕМБРАННИХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ В УМОВАХ ІНТОКСИКАЦІЇ ХЛОРАЛКАНАМИ ТА КОРЕКЦІЇ НІКОТИНАМІДОМ Автореферат 23 стр.
3758. ВИВЧЕННЯ БАЛАНСУ ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ ТА ЇХ ІНГІБІТОРІВ У КРОВІ ТА СУДИННІЙ СТІНЦІ ПРИ ПОРУШЕННЯХ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СТАНУ Автореферат 24 стр.
3759. ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ПРОЦЕСАМИ ІОННОГО ТРАНСПОРТУ І ЗМІНОЮ ФОРМИ ЕРИТРОЦИТІВ Автореферат 25 стр.
3760. Вивчення видоспецифічності поверхневих компонентів Mycobacterium kansasii Автореферат 22 стр.
3761. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА ФАКТОРІВ МІСЦЕВОГО ЗАХИСТУ НА ФОРМУВАННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ ПРИ ВАКЦИНАЦІЇ ОРАЛЬНОЮ ПОЛІОМІЄЛІТНОЮ ВАКЦИНОЮ У ДІТЕЙ Автореферат 24 стр.
3762. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ НА КЛІТИНИ ГЕМОПОЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Автореферат 28 стр.
3763. ВИВЧЕННЯ ГЕПАТОЗАХИСНОЇ АКТИВНОСТІ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ЛИСТЯ ВИНОГРАДУ КУЛЬТУРНОГО Автореферат 22 стр.
3764. ВИВЧЕННЯ ГЕПАТОЗАХИСНОЇ ДІЇ ПРЕПАРАТУ З ТРАВИ ГОРОХУ ПОСІВНОГО - ПІФЛАМІНУ Автореферат 28 стр.
3765. вивчення дефектних станів у напівізолюючому нелегованому арсеніді галію Автореферат 26 стр.
3766. Вивчення експрес-гастро-рН-моніторингу як засобу діагностики та контролю ефективності кислотоінгібуючої фармакотерапії пептичних Н.р.-асоційованих гастродуоденальних захворювань Автореферат 29 стр.
3767. Вивчення закономірностей кінетики адсорбції поверхнево-активних речовин на рідких межах розділу Автореферат 18 стр.
3768. ВИВЧЕННЯ ЗВ”ЯЗКУ “СТРУКТУРА – ДІЯ” НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МЕТОДАМИ КВАНТОВОЇ ХІМІЇ Автореферат 31 стр.
3769. ВИВЧЕННЯ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ РАДІАЦІЙНОГО ТА ТОКСИЧНОГО ФАКТОРІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РАДІОЄМНОСТІ Автореферат 24 стр.
3770. ВИВЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ГОМЕОПАТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ РОСЛИННОГО ТА МІНЕРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
3771. ВИВЧЕННЯ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАРУБІЖНОЮ (9-11 класи) Автореферат 25 стр.
3772. ВИВЧЕННЯ ЛИСТЯ ГОРІХУ ГРЕЦЬКОГО ДЛЯ РОЗРОБКИ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КОСМЕТИЧНОГО ЗАСОБУ Автореферат 17 стр.
3773. Вивчення методом сайт-направленого мутагенезу елементів впізнавання тирозинової тРНК тирозил-тРНК синтетазою з вищих еукаріотів Автореферат 22 стр.
3774. ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПУХЛИННОЇ ПРОГРЕСІЇ ПРИ Ph'-ПОЗИТИВНИХ ЛЕЙКЕМІЯХ ТА ЇХ ДІАГНОСТИКА Автореферат 23 стр.
3775. ВИВЧЕННЯ ОЗНАК ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СВИНОМАТОК ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМУ РОЗВЕДЕННІ Автореферат 24 стр.
3776. ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕНОМНОЇ МІНЛИВОСТІ КУЛЬТИВОВАНИХ КЛІТИН РАУВОЛЬФІЇ ЗМІЇНОЇ Автореферат 24 стр.
3777. Вивчення особливостей м’ясних якостей свиней різного напрямку продуктивності залежно від методу їх розведення і забійної маси Автореферат 27 стр.
3778. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 33 стр.
3779. ВИВЧЕННЯ ПОШАРОВОЇ СТРУКТУРИ ПАКОВКИ ХРЕСТОВОЇ НАМОТКИ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 18 стр.
3780. Вивчення продуктивності свиней миргородської породи в залежності від генетичної подібності батьківських пар Автореферат 26 стр.
3781. ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ СТРУКТУРИ СЕЙСМІЧНОСТІ МЕТОДАМИ ФРАКТАЛЬНОГО ТА КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 15 стр.
3782. ВИВЧЕННЯ ПРОТЕЇНОГЕННИХ КУЛЬТУР МІКОБАКТЕРІЙ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТУБЕРКУЛІНУ (ППД) ДЛЯ ПТИЦІ Автореферат 28 стр.
3783. ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОНСЕРВУВАННЯ В СУСПЕНЗІЯХ ЯДЕРНИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ І КОРДОВОЇ КРОВІ Автореферат 23 стр.
3784. Вивчення ролі фосфоглюкомутази у метаболізмі картоплі (Solanum tuberosum L.) за допомогою трансгенних рослин Автореферат 27 стр.
3785. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ФАГОЦИТОЗУ, ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОДУКЦІЇ ЦИТОКІНІВ IN VITRO НЕЙТРОФІЛАМИ ТА МОНОЦИТАМИ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ СИНУСИТИ, ОТИТИ І ТОНЗИЛІТИ Автореферат 24 стр.
3786. Вивчення та можливості лікування гелікобактеріозу в родинах хворих з ураженням гастродуоденальної зони. Автореферат 35 стр.
3787. ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ КЛАСИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) Автореферат 30 стр.
3788. ВИВЧЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІЇ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ ТКАНИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТА 2 ТИПІВ Автореферат 27 стр.
3789. ВИВЧЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОНЕНТІВ БІЛКОВО-НУКЛЕЇНОВИХ КОМПЛЕКСІВ Автореферат 20 стр.
3790. ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАХ ІЗ ЗАРУБІЖНОЮ В 5-11 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ МАЛОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ФОРМИ) Автореферат 24 стр.
3791. Вивчення фізіолого-біохімічних особливостей дріжджів, що утилізують лактозу, для отримання етилового спирту. Автореферат 19 стр.
3792. ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОДИНАМІКИ ТА ТОКСИЧНОСТІ БРОВАЛЬЗЕНУ І БРОНТЕЛУ НА ТЛІ ДІЇ НІТРАТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 29 стр.
3793. ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НОВОЇ КОМБІНОВАНОЇ МАЗІ “МІРАМЕФ” ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ТА МІКРОБНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ Автореферат 30 стр.
3794. Вивчення функціонального стану лейкоцитів за допомогою кількісної люмінесценції із застосуванням акридинового оранжевого в комплексі імунологічних методів при різних патологіях Автореферат 31 стр.
3795. ВИВЧЕННЯ ЧИТАЧА В УКРАЇНСЬКОМУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВІ (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття) Автореферат 47 стр.
3796. ВИВЧЕННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ І КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ УРАЖЕНЬ, ОБУМОВЛЕНИХ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ, ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИТОПРОТЕКТОРНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ЗА РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ ТА ОСТЕОАРТРОЗУ Автореферат 24 стр.
3797. Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформаційного суспільства Автореферат 30 стр.
3798. ВИВЧИТИ ВНУТРІПОРОДНІ ПОЄДНАННЯ ГЕНОТИПІВ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЙ НА ЕТАПІ ЗАКЛАДКИ НОВИХ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ СТРУКТУР Автореферат 25 стр.
3799. ВИГУКИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (СИСТЕМНИЙ ТА ДИСКУРСИВНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 32 стр.
3800. Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  [38]  39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389