Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

36901. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У СПОРТИВНО ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ Автореферат 29 стр.
36902. Формування мотивації навчальної діяльності студентів коледжу економіки та права Автореферат 31 стр.
36903. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ Автореферат 27 стр.
36904. Формування МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВ Автореферат 28 стр.
36905. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ ДО СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ Автореферат 26 стр.
36906. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯСТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 24 стр.
36907. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПРАЦІВНИКІВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
36908. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 32 стр.
36909. Формування мотиваційного механізму стратегічного управління корпоративним СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ розвитком акціонерного товариства Автореферат 28 стр.
36910. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ Автореферат 25 стр.
36911. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗНАНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Автореферат 29 стр.
36912. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО - ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИМАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 21 стр.
36913. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ (на матеріалі курсу "Сольфеджіо") Автореферат 28 стр.
36914. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
36915. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
36916. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИКИ Автореферат 22 стр.
36917. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-СТИЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 30 стр.
36918. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 24 стр.
36919. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ В ТВОРЧІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Г.ХОТКЕВИЧА НА СЛОБОЖАНЩИНІ Автореферат 26 стр.
36920. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 27 стр.
36921. ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ Автореферат 27 стр.
36922. ФОРМУВАННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ У ТВАРИН РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ПОЛІССЯ Автореферат 31 стр.
36923. ФОРМУВАННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ У ТВАРИН СТВОРЮВАНОГО КРУПНОЕКСТЕР’ЄРНОГО ТИПУ ПОЛІСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ Автореферат 21 стр.
36924. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ У СТУДЕНТІВ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ Автореферат 30 стр.
36925. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СПРИЙНЯТТЯ ХОРОВОГО БАГАТОГОЛОССЯ У СТУДЕНТІВ ВУЗІВ КУЛЬТУРИ НА ЗАНЯТТЯХ З СОЛЬФЕДЖІО Автореферат 30 стр.
36926. Формування навичок ходьби у дітей дошкільного віку із спастичними формами дитячого церебрального паралічу Автореферат 30 стр.
36927. Формування навичок читання з листа хорових партитур у студентів вищих навчальних Автореферат 29 стр.
36928. ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 30 стр.
36929. Формування навчально-дослідницьких умінь старшокласників Автореферат 25 стр.
36930. Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів Автореферат 28 стр.
36931. формування наноструктури ТА МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ в -ЗАЛІЗІ пІД ЧАС інтенсивнОЇ пластичнОЇ деформації тертям Автореферат 53 стр.
36932. ФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ГРУНТОВИХ НОГОХВІСТОК (COLLEMBOLA) УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ М. ЛЬВОВА Автореферат 23 стр.
36933. ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ З БІОЛОГІЇ В УЧНІВ КЛАСІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 27 стр.
36934. ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ Автореферат 29 стр.
36935. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТЇ Автореферат 29 стр.
36936. Формування національно-мовної особистості на уроках української мови в 5-7 класах Автореферат 19 стр.
36937. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКО–ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ НАРОДНИХ СВЯТ Автореферат 28 стр.
36938. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОНДОВОГО РИНКУ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ ІНВЕРСІЙНОГО ТИПУ Автореферат 26 стр.
36939. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 31 стр.
36940. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ( на матеріалі творчої спадщини західноукраїнських композиторів ХІХ – початку ХХ століття) Автореферат 37 стр.
36941. Формування національної самосвідомості учнів 7–9 класів на уроках історії України Автореферат 26 стр.
36942. фОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ) Автореферат 28 стр.
36943. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 28 стр.
36944. Формування неправдивих показань, система тактичних прийомів їх виявлення і подолання Автореферат 28 стр.
36945. Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації територіальних суспільних систем Автореферат 28 стр.
36946. ФОРМУВАННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
36947. Формування номенклатури назв релігійних споруд в українській мові Автореферат 29 стр.
36948. Формування нормативних засад для впровадження стандартів iso 14000 Автореферат 23 стр.
36949. ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
36950. ФОРМУВАННЯ ОБРИСУ ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ МАЛОРОЗМІРНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 17 стр.
36951. ФОРМУВАННЯ ОКСИДНИХ ПЛІВОК НА ПОВЕРХНІ МОНОКРИСТАЛІВ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК АIIBVI ТА ЇХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Автореферат 26 стр.
36952. ФОРМУВАННЯ ОНТОЛОГІЧНОЇ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ У ДОСОКРАТІВСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 29 стр.
36953. формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі Автореферат 26 стр.
36954. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
36955. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ 7-9 РОКІВ Автореферат 25 стр.
36956. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ (на матеріалах Миколаївської області) Автореферат 26 стр.
36957. ФОРМУВАННЯ ОРАТОРСЬКИХ УМІНЬ В УЧНІВ 5-8 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 28 стр.
36958. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 28 стр.
36959. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПТАХІВНИЧОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК Автореферат 22 стр.
36960. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР БУДІВЕЛЬНИХ ФІРМ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО УМОВ РИНКУ Автореферат 26 стр.
36961. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНІ Автореферат 26 стр.
36962. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
36963. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 19 стр.
36964. Формування організаційно-економічного механізму створення стратегічного потенціалу підприємств легкої промисловості Автореферат 26 стр.
36965. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВЕЛИКОЇ КОМПАНІЇ Автореферат 26 стр.
36966. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ (на прикладі франчайзингової мережі “Галопом по Європах”) Автореферат 28 стр.
36967. Формування організаційної структури управління маркетингом на підприємстві Автореферат 24 стр.
36968. ФОРМУВАННЯ ОРФОЕПІЧНИХ НАВИЧОК УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 32 стр.
36969. Формування освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону Автореферат 63 стр.
36970. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Автореферат 29 стр.
36971. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 29 стр.
36972. Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики Автореферат 22 стр.
36973. Формування основ духовності у молодших школярів у процесі навчання образотворчого мистецтва Автореферат 26 стр.
36974. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 5-8 КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ Автореферат 25 стр.
36975. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 27 стр.
36976. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СЛУХАЧІВ АКАДЕМІЇ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 22 стр.
36977. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНІКИВ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 28 стр.
36978. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 29 стр.
36979. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ середовища електронного підручника Автореферат 22 стр.
36980. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ МЕХАНІКИ В КУРСІ ФІЗИКИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 26 стр.
36981. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ Автореферат 31 стр.
36982. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ВІДНОСИН УЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ Автореферат 38 стр.
36983. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
36984. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ДОСВІДУ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 30 стр.
36985. Формування особистості майбутнього вчителя у системі масових виховних заходів вищого навчального закладу Автореферат 22 стр.
36986. Формування особистості підлітка в однодітних сім’ях Автореферат 27 стр.
36987. ФормУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: детермІнантИ, проблемИ, перспективИ (соцІально-фІлософсЬкий аналІз) Автореферат 43 стр.
36988. ФОРМУВАННЯ ОЦІННО-ЕТИЧНИХ СУДЖЕНЬ У ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
36989. ФОРМУВАННЯ ОЦІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Автореферат 30 стр.
36990. формування оцінного компонента професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх учителів української мови і літератури Автореферат 30 стр.
36991. ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПРОМИСЛОВО-МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ (науково-методичні аспекти екологічної безпеки) Автореферат 46 стр.
36992. ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДІ УКРАЇНИВ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА( Соціологічний аналіз ) Автореферат 25 стр.
36993. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (НА МАТЕРІАЛІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ) Автореферат 28 стр.
36994. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ Автореферат 28 стр.
36995. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ Автореферат 27 стр.
36996. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ СПІЛКУВАННЯ З БАТЬКАМИ Автореферат 28 стр.
36997. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ДІАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 25 стр.
36998. Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін Автореферат 28 стр.
36999. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 6 КЛАСІ (НА МАТЕРІАЛІ ВИВЧЕННЯ ІМЕННИХ ЧАСТИН МОВИ) Автореферат 25 стр.
37000. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369  [370]  371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389