Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

36801. ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ АВІАКОМПАНІЇ Автореферат 27 стр.
36802. Формування логічної культури старшокласників у процесі навчання Автореферат 23 стр.
36803. Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки Автореферат 50 стр.
36804. ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 30 стр.
36805. ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ТРУДОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ В УМОВАХ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
36806. ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
36807. Формування Мікрофітобентосу верхньої частини Канівського водосховища за умов антропогенного впливу Автореферат 31 стр.
36808. Формування місцевих бюджетів в Україні Автореферат 21 стр.
36809. ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ У МЕХАНІЗМІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 31 стр.
36810. ФОРМУВАННЯ МАГНІТНИХ ПОЛів ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ ПУЧКІВ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТинок Автореферат 22 стр.
36811. ФОРМУВАННЯ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОЗПОВІДІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 28 стр.
36812. ФОРМУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
36813. ФОРМУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 26 стр.
36814. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КАНАЛІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 31 стр.
36815. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ Автореферат 30 стр.
36816. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 25 стр.
36817. Формування маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу Автореферат 22 стр.
36818. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 31 стр.
36819. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ НА РИНКУ ЛАКОФАРБОВИХ ТОВАРІВ Автореферат 29 стр.
36820. формування МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 22 стр.
36821. Формування маркетингової стратегії розвитку регіону та механізми її реалізації Автореферат 25 стр.
36822. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ Автореферат 19 стр.
36823. Формування маркетингової цінової стратегії підприємств сферИ послуг Автореферат 29 стр.
36824. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТИТАНУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
36825. ФОРМУВАННЯ МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 27 стр.
36826. ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 62 стр.
36827. ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
36828. ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 29 стр.
36829. формування менеджменту на підприємствах зв’язку: Праксеологічні засади Автореферат 30 стр.
36830. ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НА КИЇВЩИНІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
36831. Формування механізмів державного регулювання інвестиційними процесами комерційних банків Автореферат 25 стр.
36832. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
36833. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН ЧЕРЕЗ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ Автореферат 28 стр.
36834. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ В ІНШОМОВНОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 31 стр.
36835. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 49 стр.
36836. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 28 стр.
36837. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі швейних підприємств) Автореферат 27 стр.
36838. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
36839. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН ПРИ СТРАХУВАННІ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 22 стр.
36840. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТУВАННЯ та ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ Автореферат 53 стр.
36841. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 27 стр.
36842. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
36843. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Автореферат 32 стр.
36844. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ Автореферат 24 стр.
36845. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
36846. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 26 стр.
36847. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Автореферат 30 стр.
36848. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
36849. формування МЕХАНІЗМУ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ банківської СИСТЕМИ Автореферат 27 стр.
36850. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ІНВЕСТОРА І ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ Автореферат 27 стр.
36851. Формування механізму мотивації та матеріального стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах Автореферат 30 стр.
36852. Формування механізму оцінки передпроектних рішень в енергозбереженні Автореферат 18 стр.
36853. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВО- СУБСИДІАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
36854. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 56 стр.
36855. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
36856. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 31 стр.
36857. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
36858. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ САНАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 26 стр.
36859. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ Автореферат 27 стр.
36860. Формування механізму стратегічного управління СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ розвитком акціонерного товариства Автореферат 28 стр.
36861. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
36862. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
36863. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 25 стр.
36864. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
36865. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
36866. ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЄВОЇ СТРАТЕГІЇ АНАЛОГІЗУВАННЯ В УЧНІВ 6-8 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ Автореферат 31 стр.
36867. ФОРМУВАННЯ МИТНО-ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 57 стр.
36868. ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ (У ШКОЛАХ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ) Автореферат 29 стр.
36869. ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ Автореферат 31 стр.
36870. ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 26 стр.
36871. ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 28 стр.
36872. ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 21 стр.
36873. ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА Автореферат 29 стр.
36874. ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СХІДНОЇ УКРАЇНИ ( на матеріалі курсу ділової української мови ) Автореферат 29 стр.
36875. ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ Автореферат 31 стр.
36876. Формування модифікованих шарів при плазмово-детонаційній обробці вуглецевих сталей Автореферат 23 стр.
36877. Формування молочної продуктивності у тварин різних генотипів при створенні сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи Автореферат 30 стр.
36878. ФОРМУВАННЯ МОНОПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ, ФОРМИ І МЕТОДИ (1917 — перша половина 20-х рр.) Автореферат 25 стр.
36879. Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласній виховній роботі Автореферат 27 стр.
36880. Формування морально-вольових якостей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі занять східними єдиноборствами Автореферат 25 стр.
36881. Формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва на Слобожанщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) Автореферат 32 стр.
36882. Формування морально-етичних норм поведінки в учнів допоміжних шкіл у процесі соціально-побутового орієнтування Автореферат 33 стр.
36883. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА Автореферат 27 стр.
36884. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА Автореферат 28 стр.
36885. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ ДОЗВІЛЛЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 23 стр.
36886. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ І ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНІЙ КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ СІМ’Ї Автореферат 23 стр.
36887. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ДІВЧАТ- ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ Автореферат 27 стр.
36888. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ДУХОВНОЇ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ [на матеріалі православної християнської традиції] Автореферат 21 стр.
36889. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА У ПІДЛІТКІВ (на матеріалі дитячих музичних шкіл) Автореферат 26 стр.
36890. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 29 стр.
36891. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У КУРСАНТІВ -ПРИКОРДОННИКІВ Автореферат 24 стр.
36892. Формування моральної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів Автореферат 28 стр.
36893. ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ І СТИМУЛІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
36894. ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 23 стр.
36895. ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
36896. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ Автореферат 30 стр.
36897. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 29 стр.
36898. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ ДІВЧАТ 11-15 РОКІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 25 стр.
36899. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ І СПОРТОМ КУРСАНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 31 стр.
36900. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368  [369]  370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389