Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

36501. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 33 стр.
36502. Формування готовності майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм Автореферат 29 стр.
36503. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 32 стр.
36504. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 30 стр.
36505. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ ІЗ СТАРШОКЛАСНИКАМИ Автореферат 38 стр.
36506. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ Автореферат 31 стр.
36507. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО СКЛАДАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Автореферат 29 стр.
36508. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
36509. Формування готовності МАЙБУТНІХ Учителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів Автореферат 45 стр.
36510. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень Автореферат 30 стр.
36511. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 33 стр.
36512. Формування готовності майбутніх учителів-словесників до диференційованого навчання молодших підлітків Автореферат 30 стр.
36513. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДО АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 31 стр.
36514. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО КОМУНІКАЦІЇ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 29 стр.
36515. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
36516. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВНОЮ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ Автореферат 28 стр.
36517. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Автореферат 28 стр.
36518. Формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій у професійній діяльності Автореферат 32 стр.
36519. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА ДО ІННОВАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
36520. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Автореферат 25 стр.
36521. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ Автореферат 28 стр.
36522. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 24 стр.
36523. Формування готовності старшокласників до свідомого вибору майбутньої професії типу "людина-техніка" в процесі навчально-виховної роботи Автореферат 28 стр.
36524. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ФЕРМЕРСЬКОЇ ПРАЦІ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ Автореферат 28 стр.
36525. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ БІОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ДО ВИХОВАННЯ У ПІДЛІТКІВ КУЛЬТУРИ МІЖСТАТЕВИХ СТОСУНКІВ Автореферат 30 стр.
36526. Формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до іншомовного спілкування Автореферат 26 стр.
36527. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ДІАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 24 стр.
36528. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 32 стр.
36529. ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ 8-9-Х КЛАСІВ НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ (методичний аспект) Автореферат 26 стр.
36530. ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 29 стр.
36531. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В УМОВАХ ЛЕГІТИМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ (масовокомунікативний вимір) Автореферат 26 стр.
36532. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 27 стр.
36533. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЗРІЛОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Автореферат 24 стр.
36534. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ Автореферат 30 стр.
36535. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ у ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА Автореферат 26 стр.
36536. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 25 стр.
36537. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ Автореферат 25 стр.
36538. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 26 стр.
36539. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 34 стр.
36540. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 27 стр.
36541. Формування громадянськості у студентів вищих навчальних закладів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття Автореферат 28 стр.
36542. ФОРМУВАННЯ ГУМАНIСТИЧНИХ ЦIННОСТЕЙ У ПОЛIТИЧНIЙ СВIДОМОСТI МОЛОДI Автореферат 24 стр.
36543. Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення іноземної мови Автореферат 27 стр.
36544. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 30 стр.
36545. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 27 стр.
36546. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 34 стр.
36547. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 29 стр.
36548. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА Автореферат 25 стр.
36549. ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН У ДИТЯЧИХ ХОРОВИХ КОЛЕКТИВАХ Автореферат 26 стр.
36550. формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Кри Автореферат 23 стр.
36551. ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРАХ ЗА СЮЖЕТАМИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ Автореферат 29 стр.
36552. ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД Автореферат 20 стр.
36553. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
36554. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 28 стр.
36555. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ Автореферат 34 стр.
36556. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
36557. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У сфері ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ПАЛЕСТИНІ Автореферат 23 стр.
36558. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
36559. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 22 стр.
36560. ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 21 стр.
36561. ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩАХ ЕЛЕКТРО- І ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ (ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД) Автореферат 24 стр.
36562. ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 29 стр.
36563. ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ЗЄДНАНЬ ВПРАВ СПОРТИВНОЇ АКРОБАТИКИ Автореферат 26 стр.
36564. ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 32 стр.
36565. ФОРМУВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ТИТАНУ, ВАНАДІЮ, ХРОМУ НА БЕЗВОЛЬФРАМОВИХ ТВЕРДИХ СПЛАВАХ ТН20 ТА КХН15 Автореферат 24 стр.
36566. ФОРМУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОЛІЙНО-ЖИРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 24 стр.
36567. ФОРМУВАННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ (на матеріалі Західного Полісся України) Автореферат 26 стр.
36568. ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТНОГО МАСИВУ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: ЕТНОРЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 33 стр.
36569. ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВУЗІВ КУЛЬТУРИ Автореферат 29 стр.
36570. ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
36571. ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ СПІЛКУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ Автореферат 25 стр.
36572. ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ СПРИЙНЯТТЯ ПОЛІФОНІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Автореферат 31 стр.
36573. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ З ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В СТУДЕНТІВ АГРОТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 28 стр.
36574. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Автореферат 30 стр.
36575. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Автореферат 23 стр.
36576. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ`ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ Автореферат 29 стр.
36577. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 27 стр.
36578. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПО КАПІТАЛУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ Автореферат 28 стр.
36579. Формування доходів сільськогосподарських підприємств та підвищення економічної ефективності їх господарювання Автореферат 31 стр.
36580. ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ АР КРИМ Автореферат 23 стр.
36581. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СІМ’Ї Автореферат 26 стр.
36582. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ О.А. ЗАХАРЕНКА Автореферат 30 стр.
36583. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 27 стр.
36584. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ Автореферат 29 стр.
36585. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 29 стр.
36586. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ Автореферат 35 стр.
36587. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Автореферат 31 стр.
36588. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 24 стр.
36589. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (9 - 11 КЛАСИ) Автореферат 24 стр.
36590. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ Автореферат 27 стр.
36591. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ   МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 31 стр.
36592. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету Автореферат 29 стр.
36593. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 27 стр.
36594. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА Автореферат 25 стр.
36595. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 27 стр.
36596. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 21 стр.
36597. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 7-11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЕКОЛОГІЇ Автореферат 26 стр.
36598. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 25 стр.
36599. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ Автореферат 32 стр.
36600. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЛІЦЕЮ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365  [366]  367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389