Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

36401. ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ 9-ГО КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 28 стр.
36402. ФОРМУВАННЯ АГРОЦЕНОЗУ ЖИТА ОЗИМОГО ТА ЙОГО ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
36403. Формування адаптаційної готовності цивільних викладачів до педагогічної діяльності у вищому військовому навчальному закладі Автореферат 25 стр.
36404. формування адаптивноЇ технології поїздоутворення Автореферат 24 стр.
36405. ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВУГІЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 26 стр.
36406. Формування адекватної поведінки працівниками ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях виконання оперативно-службових завдань Автореферат 20 стр.
36407. ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 29 стр.
36408. ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДЛІТКІВ Автореферат 30 стр.
36409. ФОРМУВАННЯ АКЦЕПТОРНОЇ ЗОНИ ДЕФЕКТАМИ І ДОМІШКАМИ В КРИСТАЛАХ ВУЗЬКОЩІЛИННОГО p-Hg1-xCdxTe Автореферат 48 стр.
36410. ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
36411. ФОРМУВАННЯ АМОРФНИХ ТА АМОРФНО-КРИСТАЛІЧНИХ СТРУКТУР У СПЛАВАХ ПМ-(B, Si, Nd) З ОПТИМАЛЬНИМИ МАГНІТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 21 стр.
36412. формування аморфних та наноструктурних станів в сплавах на основі Fe і Al Автореферат 58 стр.
36413. ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 29 стр.
36414. ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 38 стр.
36415. ФОРМУВАННЯ АНОМАЛІЙ ПОГОДНИХ УМОВ ВЕСНЯНОГО СЕЗОНУ НАД СХІДНОЮ ЄВРОПОЮ Автореферат 22 стр.
36416. ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ (на матеріалах радіотехнічних підприємств України) Автореферат 23 стр.
36417. ФОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОЇ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ Автореферат 26 стр.
36418. ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ЖИТЛА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів) Автореферат 25 стр.
36419. ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ МІСТ ЄМЕНУ VII–XIX СТОЛІТЬ Автореферат 23 стр.
36420. Формування архітектури мурованих церков Галичини кінця XVIII — початку XX століть (на прикладі Львівської єпархії) Автореферат 30 стр.
36421. ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ТРУСКАВЦЯ У ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ КУРОРТНОЇ ЗАБУДОВИ) Автореферат 35 стр.
36422. ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА В АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ (НА ПРИКЛАДІ ЛІВАНУ) Автореферат 24 стр.
36423. ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (на прикладі Львова) Автореферат 27 стр.
36424. ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 27 стр.
36425. ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ Автореферат 26 стр.
36426. ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами підприємств харчової промисловості України) Автореферат 26 стр.
36427. ФОРМУВАННЯ БІЗНЕСОВОГО КЛІМАТУ ЯК ФАКТОРУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ РЕГІОНУ (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 32 стр.
36428. ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ 6-9 КЛАСІВ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ Автореферат 28 стр.
36429. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ В УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ РЕМЕСЕЛ Автореферат 27 стр.
36430. ФОРМУВАННЯ БАР’ЄРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАТУРАЛЬНИХ ОБОЛОНОК ТА ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА САРДЕЛЬОК З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ Автореферат 27 стр.
36431. ФОРМУВАННЯ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНІВ ЯК ГРУБОГЕТЕРОГЕННИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 21 стр.
36432. ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОГНОСТИЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
36433. ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНИХ ЗАДАЧ Автореферат 25 стр.
36434. ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ Автореферат 28 стр.
36435. ФОРМУВАННЯ В ОФІЦЕРІВ СТРУКТУРИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ВМІНЬ ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 32 стр.
36436. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ АКТИВНОЇ ТРУДОВОЇ ПОЗИЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
36437. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ОБ'ЄКТИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛИШНЬОЇ ДІЙСНОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 24 стр.
36438. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ ПРО НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
36439. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ УМІНЬ І НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ (на матеріалі уроків російської мови у 7-х класах) Автореферат 34 стр.
36440. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ОРФОГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ У НАВЧАННІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ Автореферат 31 стр.
36441. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ПРИЙОМІВ ДІАЛОГІЧНОГО ЧИТАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ Автореферат 28 стр.
36442. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ УМІНЬ АНАЛІЗУВАТИ ПЕЙЗАЖ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ РІЗНИХ ХУДОЖНІХ СИСТЕМ Автореферат 33 стр.
36443. ФОРМУВАННЯ ВІБРОАКУСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН ОЧИСТКИ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 24 стр.
36444. ФОРМУВАННЯ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ Автореферат 24 стр.
36445. ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ Автореферат 28 стр.
36446. ФОРМУВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ У БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ Автореферат 24 стр.
36447. ФОРМУВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ У БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ЗАХІДНОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ Автореферат 34 стр.
36448. Формування відчуття ритму у дітей молодшого шкільного віку Автореферат 20 стр.
36449. ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ПРОНИКНИХ ВНУТРІШНІХ ПРОСТОРОВИХ СТРУКТУР Автореферат 23 стр.
36450. ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 29 стр.
36451. ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 29 стр.
36452. ФОРМУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ТІЛА ДІТЕЙ 9-12 РОКІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 19 стр.
36453. ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ АРТИСТІВ ЕСТРАДНИХ АНСАМБЛІВ Автореферат 35 стр.
36454. ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ У ПРОЦЕСІ КОЛЕКТИВНОГО МУЗИКУВАННЯ Автореферат 27 стр.
36455. ФОРМУВАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ ПАЯНИХ З'ЄДНАНЬ НІТРИДОКРЕМНІЄВОЇ КЕРАМІКИ АДГЕЗІЙНО-АКТИВНИМИ ПРИПОЯМИ СИСТЕМИ МІДЬ-ГАЛІЙ-ТИТАН Автореферат 33 стр.
36456. ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ І БІОЛОГІЧНО СТІЙКИХ ШТУЧНИХ НАСАДЖЕНЬ СОСНИ У СВІЖИХ БОРАХ ПІВНОЧІ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ Автореферат 27 стр.
36457. ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ ПІСЛЯ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ У ПЕРЕДГІРНОМУ КРИМУ Автореферат 22 стр.
36458. ФОРМУВАННЯ витрат виробництва в СІЛЬСЬКОму господарстві Автореферат 27 стр.
36459. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
36460. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ У РИБОКОНСЕРВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 27 стр.
36461. ФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1992 – 1998 рр.) Автореферат 29 стр.
36462. Формування владних інституцій Російської імперії на правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) Автореферат 54 стр.
36463. ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИКА ЗЕМЛІ ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 25 стр.
36464. Формування властивостей і товарознавча оцінка якості тканин для дитячого одягу Автореферат 23 стр.
36465. ФОРМУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДІЙНОСТІ АВТОТРАКТОРНИХ ДВИГУНІВ У ГАРАНТІЙНИЙ І ПІСЛЯГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОДИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 35 стр.
36466. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВИБОРУ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 29 стр.
36467. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Автореферат 31 стр.
36468. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 21 стр.
36469. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Автореферат 28 стр.
36470. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ФОРМ Автореферат 28 стр.
36471. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮФОРМУВАННЯ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 26 стр.
36472. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ Автореферат 26 стр.
36473. ФОРМУВАННЯ ВНУТРІГОСПОДАРСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
36474. ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-СЛУХОВИХ НАВИЧОК МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Автореферат 31 стр.
36475. ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Автореферат 27 стр.
36476. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОНЯШНИКУ, ГОРОХУ І КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЙОМІВ ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
36477. формування врожайності та якості зерна озимої пшениці залежно від підживлення І засобів захисту в умовах північного Степу України Автореферат 25 стр.
36478. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ТА ЯКОСТІ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ЧС ГІБРИДІВ Автореферат 25 стр.
36479. ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ РЕКЛАМОЮ Автореферат 28 стр.
36480. ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 54 стр.
36481. Формування гендерної ідентичності студенток педАГОГічного коледжу Автореферат 28 стр.
36482. ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 32 стр.
36483. ФОРМУВАННЯ ГЕТЕРОСТРУКТУР Ge33As12Se55 - p-Si, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕНОСУ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В НИХ Автореферат 24 стр.
36484. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ Автореферат 32 стр.
36485. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 59 стр.
36486. Формування господарськи корисних ознак тварин у процесі генезису української червоної молочної породи   Автореферат 28 стр.
36487. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ ТРАНЗИЦІЇ Автореферат 23 стр.
36488. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 37 стр.
36489. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ СТАБІЛІЗАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 21 стр.
36490. ФОРМУВАННЯ ГОСТРОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ У ДІТЕЙ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У КРИТИЧНОМУ СТАНІ Автореферат 28 стр.
36491. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ У МЕТОДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 29 стр.
36492. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 27 стр.
36493. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ майбутніх офіцерів пожежної охорони Автореферат 30 стр.
36494. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 24 стр.
36495. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-КІНОЛОГІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ Автореферат 28 стр.
36496. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Автореферат 27 стр.
36497. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
36498. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ У МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА Автореферат 30 стр.
36499. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 35 стр.
36500. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ДО ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364  [365]  366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389