Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

36101. ФЕНОЛІЗ ЕПІХЛОРГІДРИНУ В УМОВАХ КАТАЛІЗУ ОРГАНІЧНИМИ ОСНОВАМИ Автореферат 20 стр.
36102. ФЕНОМЕН “ЧУЖОГО” ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ МУЗИЦІ. АСПЕКТ НЕОМІФОЛОГІЧНИХ ІНТЕНЦІЙ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ Автореферат 30 стр.
36103. Феномен агресії У людському досвіді: соціально-філософський вимір. Автореферат 29 стр.
36104. ФЕНОМЕН АЙРІС МЕРДОК В АСПЕКТІ РЕЦЕПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКОГО РОМАНУ Автореферат 32 стр.
36105. ФЕНОМЕН АНТИГЕННОЇ МІМІКРІЇ ПЕПТИДІВ ВІЛ-1 ТА БАКТЕРІЙ І МАРКЕРИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ Автореферат 29 стр.
36106. ФЕНОМЕН БЮРОКРАТІЇ В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 25 стр.
36107. ФЕНОМЕН ВІДЧУЖЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ Автореферат 24 стр.
36108. ФЕНОМЕН ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОЯВІВ ТЕРОРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 34 стр.
36109. Феномен влади в культурі Автореферат 29 стр.
36110. ФЕНОМЕН ВЛАСНОСТІ ЯК ОБЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА РАННІМИ ТВОРАМИ К. МАРКСА Автореферат 24 стр.
36111. ФЕНОМЕН ВПРАВ ІЗИДОРА ФІЛІППА В СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА Автореферат 29 стр.
36112. ФЕНОМЕН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ, ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА ГЕОІСТОРИЧНА ДИНАМІКА Автореферат 22 стр.
36113. ФЕНОМЕН ДВОВІР’Я У ВІТЧИЗНЯНІЙ РЕЛІГІЙНІЙ КУЛЬТУРІ Автореферат 23 стр.
36114. ФЕНОМЕН ЕКУМЕНІЗМУ В СУЧАСНОМУ ХРИСТИЯНСТВІ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ Автореферат 30 стр.
36115. ФЕНОМЕН ЕСХАТОЛОГІЇ: РЕЛІГІЙНИЙ ТА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 32 стр.
36116. ФЕНОМЕН ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
36117. ФЕНОМЕН КІБЕРКУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ВІДТВОРЕННІ СОЦІУМУ Автореферат 31 стр.
36118. ФЕНОМЕН КОНТИНУЇТИВНОСТІ НАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ Автореферат 24 стр.
36119. ФЕНОМЕН ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА Автореферат 28 стр.
36120. ФЕНОМЕН ЛЮДСТВА ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ Автореферат 47 стр.
36121. ФЕНОМЕН МАРГІНАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 30 стр.
36122. ФЕНОМЕН МАРГІНАЛЬНОСТІ У ГЕНЕЗИСІ СІТЬОВОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 31 стр.
36123. ФЕНОМЕН МОВЧАННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі болгарської прози 60–90-х рр. ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
36124. ФЕНОМЕН МОДИ В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
36125. ФЕНОМЕН МОДИ: ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС І ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Автореферат 27 стр.
36126. ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОГО У БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ Автореферат 25 стр.
36127. ФЕНОМЕН НЕОБАРОКО В КУЛЬТУРНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Автореферат 25 стр.
36128. ФЕНОМЕН ОРГАНА ТА ОРГАННА КОНЦЕРТНА КОНЦЕПЦІЯ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 31 стр.
36129. ФЕНОМЕН ПЛАНЕТАРНОЇ СВІДОМОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 31 стр.
36130. ФЕНОМЕН ПОВСЯКДЕННОГО І ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 28 стр.
36131. Феномен пограниччя у соціокультурному вимірі Автореферат 24 стр.
36132. Феномен політичного міфу в соціальному просторі сучасності Автореферат 26 стр.
36133. ФЕНОМЕН РЕЛІГІЇ В ФІЛОСОФІЇ Г.В.Ф.ГЕГЕЛЯ Автореферат 33 стр.
36134. ФЕНОМЕН САМОТНОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 32 стр.
36135. ФЕНОМЕН СВІДОМОСТІ В ІНТЕРАКЦІЯХ “ЖИТТЄВОГО СВІТУ” ЛЮДИНИ Автореферат 29 стр.
36136. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості Автореферат 24 стр.
36137. ФЕНОМЕН СВОБОДИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ДИСКУРСІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Автореферат 29 стр.
36138. ФЕНОМЕН СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СЦЕНІЧНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ Автореферат 27 стр.
36139. ФЕНОМЕН СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СЦЕНІЧНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ Автореферат 27 стр.
36140. ФЕНОМЕН СЛОВА В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 58 стр.
36141. ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ СВОБОДИ Автореферат 26 стр.
36142. ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО ВІДЧУЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
36143. ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО ХАОСУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 23 стр.
36144. ФЕНОМЕН СПРАВЕДЛИВОСТІ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНКАЦІЇ Автореферат 30 стр.
36145. Феномен страху: соціокультурні репрезентації Автореферат 28 стр.
36146. ФЕНОМЕН СУЇЦИДУ В ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 46 стр.
36147. ФЕНОМЕН ТІЛЕСНОСТІ Автореферат 50 стр.
36148. Феномен тембру-амплуа баса в оперному співі XIX – XX століть Автореферат 23 стр.
36149. ФЕНОМЕН ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ (соціально-філософський аналіз) Автореферат 29 стр.
36150. ФЕНОМЕН ТЕХНОКРАТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ Автореферат 28 стр.
36151. ФЕНОМЕН ТРАНСГРЕСІЙ МОДЕРНУ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 40 стр.
36152. ФЕНОМЕН ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО І ПРИКЛАДНОГО ЗНАННЯ: (Постнекласичне дослідження) Автореферат 53 стр.
36153. ФЕНОМЕН ХУДОЖНЬОГО ТАЛАНТУ В ПОЕТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО Автореферат 24 стр.
36154. ФЕНОМЕН “Я” ЯК ДИНАМІЧНИЙ СИМВОЛ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 29 стр.
36155. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ІНШОГО В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 25 стр.
36156. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ МАГНІТНИХ ТА ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЛАВІВ, ЩО ЗАЗНАЮТЬ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 47 стр.
36157. Феноменологічна онтологія тілесності Автореферат 22 стр.
36158. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІЗНАННЯ ПСИХІЧНОГО Автореферат 22 стр.
36159. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МУЗИЧНОЇ ОБРОБКИ (на матеріалі хорових творів українських композиторів ХІХ–ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
36160. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОМАНТИЧНОГО ЕРОСУ (на матеріалі творчості лейкістів та харківської школи романтиків) Автореферат 28 стр.
36161. ФЕНОТИПІЧНІ МАРКЕРИ УРОДЖЕНИХ АНОМАЛІЙ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 24 стр.
36162. ФЕНОТИПІЧНІ ТА ЦИТОКІНОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІМФОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ГЛІОМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 33 стр.
36163. ФЕНОТИПОВІ ТА ГЕНОТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS – ЗБУДНИКІВ БУРОЇ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ПЛЯМИСТОСТІ ЛЮПИНУ Автореферат 28 стр.
36164. ФЕНОТИПОВИЙ ПРОЯВ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКО - ЦІННИХ ОЗНАК У БАГАТОВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ ТА ЇХ ПОТОМСТВА Автореферат 26 стр.
36165. ФЕОДОСІЯ ТА ПІВДЕННО-СХІДНИЙ КРИМ ЗА ЧАСІВ АНТИЧНОЇ ДОБИ (СЕРЕДИНА VI ст. до н.е - IV ст. н.е.) Автореферат 56 стр.
36166. ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ І МОРФОКІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЕРМІЇВ ЛЮДИНИ ДО І ПІСЛЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОНСЕРВУВАННЯ Автореферат 20 стр.
36167. ФЕРМЕНТНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДИФІКУВАННЯ ЖИРІВ Автореферат 23 стр.
36168. Фероїдні властивості другого порядку сегнетоелектричних кристалів Автореферат 23 стр.
36169. ФЕРОКІНЕТИКА, ГЕМОПОЕЗ, ВІТАМІННИЙ І МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ СТАТУС У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИМИ СТАНАМИ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 29 стр.
36170. Ферорезонансні процеси в електромережах 35 кВ з трансформаторами напруги Автореферат 24 стр.
36171. ФЛЕБОДЕКОМПРЕСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВТОРИННОЇ НЕОВАСКУЛЯРНОЇ ГЛАУКОМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 24 стр.
36172. флегматизування газових горючих середовищ із застосуванням повітророздільних мембранних установок Автореферат 20 стр.
36173. ФЛЕГМОНИ ШИЇ ТА ЇХ УСКЛАДНЕННЯ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ Автореферат 30 стр.
36174. ФЛЕЙТОВЕ МИСТЕЦТВО В МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ЛЬВОВА ( 19-20 ст.) Автореферат 29 стр.
36175. ФЛОРА І РОСЛИННІСТЬ ГЕРАКЛЕЙСЬКОГО ПІВОСТРОВА Автореферат 26 стр.
36176. ФЛОРА І РОСЛИННІСТЬ ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ ТА ЇХ СОЗОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 31 стр.
36177. Флора водоростей водойм Дніпровсько-Орільського природного заповідника (Україна) Автореферат 31 стр.
36178. ФЛОРА КАМ’ЯНЕЦЬКОГО ПРИДНІСТРОВ’Я Автореферат 30 стр.
36179. ФЛОРА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (СУЧАСНИЙ СТАН, СТРУКТУРНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ОХОРОНА) Автореферат 26 стр.
36180. ФЛОРА ПІВНІЧНОГО ПРИСИВАШШЯ Автореферат 26 стр.
36181. Флора та популяції рідкісних видів Кремінського лісового масиву (Луганська область) Автореферат 27 стр.
36182. Флора та рослинність ДЕПРЕСІЙ Лівобережжя Нижнього Дніпра Автореферат 30 стр.
36183. Флора та рослинність нижньодніпровських арен Автореферат 28 стр.
36184. ФЛОРА ХОТИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ (ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКЕ МЕЖИРІЧЧЯ): АНАЛІЗ, ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Й ОХОРОНА Автореферат 28 стр.
36185. ФЛОРА ЧИВЧИНСЬКИХ ГІР (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ): АНАЛІЗ, СОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Й ОХОРОНА Автореферат 22 стр.
36186. ФЛОРА, РОСЛИННІСТЬ ТА ПОПУЛЯЦІЇ МОДЕЛЬНИХ ВИДІВ СТАРОГУТСЬКОГО ЛІСОВОГО МАСИВУ (СУМСЬКА ОБЛАСТЬ) Автореферат 31 стр.
36187. ФЛОРИ ТЕХНОГЕННИХ ЕКОТОПІВ ТА ЇХ РОЗВИТОК (на прикладі південного сходу України) Автореферат 47 стр.
36188. ФЛОРИСТИЧНІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНО-ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ (на матеріалі поетичного мовлення ХХ ст.) Автореферат 24 стр.
36189. ФЛОРИСТИЧНА ТА ЦЕНОТИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОСТРОВІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ТА СИВАША Автореферат 31 стр.
36190. ФЛОРИСТИЧНЕ ТА ФІТОЦЕНОТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ України (СУМСЬКИЙ ГЕОБОТАНІЧНИЙ ОКРУГ) Автореферат 28 стр.
36191. флористичне та Ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м. Києва та його охорона Автореферат 26 стр.
36192. ФЛОРИСТИЧНЕ ТА ЦЕНОТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ “КРЕМЕНЧУЦЬКІ ПЛАВНІ” І ЙОГО СОЗОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 25 стр.
36193. ФЛОРОЛЕКСЕМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
36194. Флороміграція бджіл та хімічний склад бджолиного обняжжя в умовах Лісостепу України Автореферат 26 стр.
36195. ФЛУКТУАЦIЙНА ПРОВIДНIСТЬ ТА ПСЕВДОЩIЛИНА В ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВIДНИКАХ Автореферат 41 стр.
36196. ФЛУКТУАЦІЇ ДЕКАМЕТРОВИХ СИГНАЛІВ В ІОНОСФЕРНИХ КАНАЛАХ ПОХИЛОГО ЗОНДУВАННЯ Автореферат 27 стр.
36197. ФЛУОРЕНОНОКРАУНОФАНИ І КАТЕНАНИ НА ЇХ ОСНОВІ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 26 стр.
36198. ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ЗОНДИ НА ОСНОВІ 3-ГІДРОКСИХРОМОНУ: СИНТЕЗ, ВИВЧЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ І СЕНСОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ВИПРОБУВАННЯ В МОДЕЛЯХ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
36199. ФЛУОРОВМІСНІ СІРКООРГАНІЧНІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ 1,1-ДИГІДРОПОЛІФЛУОРОАЛКІЛСУЛЬФІДІВ Автореферат 35 стр.
36200. ФЛЮВІАЛЬНІ ГЕОМОРФОСИСТЕМИ: ГЕоінформаційне моделювання ВОДОЗБІРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛЬЄФУ Автореферат 63 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361  [362]  363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389