Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

36001. ФАЗОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ КОМПЛЕКСНИХПАРАМЕТРІВ АНТЕННО-ФІДЕРНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 24 стр.
36002. ФАКТ В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ Автореферат 26 стр.
36003. ФАКТОР ОСОБИСТОСТІ У ФОРМУВАННІ ТА ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ У СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ Автореферат 26 стр.
36004. ФАКТОР ПРЕСИ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
36005. ФАКТОР ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ Автореферат 23 стр.
36006. Фактор часу в “психологічному профілі” керівника Автореферат 23 стр.
36007. ФАКТОР-ПРЕДСТАВЛЕННЯ НЕСКІНЧЕННОВИМІРНИХ МАТРИЧНИХ ГРУП І ІНВАРІАНТИ ОПЕРАТОРНИХ АЛГЕБР Автореферат 16 стр.
36008. Фактори і тенденції розвитку економічних зв’язків прикордонних територій (на прикладі Чернівецької області та єврорегіону “Верхній Прут”) Автореферат 25 стр.
36009. Фактори Вибору валютного режиму Автореферат 28 стр.
36010. ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ДРУКОВАНИХ ЗМІ (ПРЕСИ) НА ЕЛЕКТОРАТ Автореферат 28 стр.
36011. ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЕНЕРГОСИСТЕМ Автореферат 25 стр.
36012. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 23 стр.
36013. ФАКТОРИ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ ІЗ СОМАТИЧНОЮ ТА ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 25 стр.
36014. ФАКТОРИ ПРОТИВІРУСНОГО ІМУНІТЕТУ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ ДОЗ АНТИРЕТИКУЛЯРНОЇ ЦИТОТОКСИЧНОЇ СИРОВАТКИ Автореферат 28 стр.
36015. Фактори професійного ризику ТА особливості формування і перебігУ ішемічної хвороби серця У зварювальників сталей Автореферат 22 стр.
36016. ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ І СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ Автореферат 37 стр.
36017. ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДІТЕЙ З УРАХУВАННЯМ МАСИ ТІЛА ПРИ НАРОДЖЕННІ Автореферат 26 стр.
36018. ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ Автореферат 25 стр.
36019. ФАКТОРИ РИЗИКУ, ДІАГНОСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ПІСЛЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ Автореферат 29 стр.
36020. ФАКТОРИ РИЗИКУ, КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ПРОГНОЗ ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНОГО УРАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 27 стр.
36021. ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПРОГНОЗ ТА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З РЕЦИДИВУЮЧОЮ ТА ХРОНІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ДИХАННЯ Автореферат 29 стр.
36022. ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ І ПЕРИНАТАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВИХ КРОВОВИЛИВІВ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 26 стр.
36023. Фактори та критерії оцінки стійкості рельєфу урбанізованих територій (на прикладі м. Києва) Автореферат 25 стр.
36024. Фактори та механізми інтенсифікації економічного розвитку регіону (на матеріалах Львівської області) Автореферат 28 стр.
36025. ФАКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
36026. Фактори формування зовнішньополітичного курсу США (1918 – 1941 рр.). Західноєвропейський вектор Автореферат 28 стр.
36027. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ПЕРВИННОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ШКОЛЯРІВ Автореферат 31 стр.
36028. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЕРЕБІГ ТА ПРОГНОЗ НЕСТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 27 стр.
36029. ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ЯКІСТЬ ФІКСАЦІЇ НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ Автореферат 23 стр.
36030. ФАКТОРИЗАЦІЯ І ДОПОВНЮВАНІСТЬ В АЛГЕБРАХ ЛІ ТА АСОЦІАТИВНИХ АЛГЕБРАХ Автореферат 44 стр.
36031. ФАКТОРНА ОПТИМІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 53 стр.
36032. фактура у визначенні виражальних властивостей баянної музики Автореферат 27 стр.
36033. ФАНТАЗІЯ ДЛЯ ЛЮТНІ XVI СТОЛІТТЯ: СТАНОВЛЕННЯ ЖАНРУ Автореферат 26 стр.
36034. ФАНТАСТИЧНІ ТВОРИ УРСУЛИ ЛЕ ГУЇН: ОНТОПОЕТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 31 стр.
36035. ФАРМАКО-БІОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕСЕЛЕКТИВНОГО КАТІОННОГО СТРУМУ АКТИВОВАНОГО МУСКАРИНОВИМ РЕЦЕПТОРОМ В ГКМ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА Автореферат 30 стр.
36036. Фармако-біофізична характеристика катіонних каналів плазматичної мембрани міоцитів тонкого кишечнику, активованих мускариновими холінорецепторами Автореферат 30 стр.
36037. ФАРМАКО-БІОФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛКЕРОВАНИХ ІОННИХ СТРУМІВ ГЛАДЕНЬКОМ'ЯЗОВИХ КЛІТИН ХВОСТОВОЇ АРТЕРІЇ ЩУРА Автореферат 23 стр.
36038. Фармакогенетичні особливості біокінетики екзогенних лігандів ГАМКА-рецептору Автореферат 24 стр.
36039. Фармакогностичне вивчення деяких представників роду амарант Автореферат 25 стр.
36040. Фармакогностичне вивчення капусти брокколі та створення на її основі лікарських засобів Автореферат 33 стр.
36041. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЛИСТЯ БЕРЕЗИ БОРОДАВЧАСТОЇ Автореферат 22 стр.
36042. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЛИСТЯ ДЕЯКИХ ЙОРДАНСЬКИХ (ПАЛЕСТИНСЬКИХ) СОРТІВ ВИНОГРАДУ КУЛЬТУРНОГО Автореферат 23 стр.
36043. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПАГОНІВ ОЖИНИ СИЗОЇ ТА СТВОРЕННЯ НА ЇЇ ОСНОВІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Автореферат 26 стр.
36044. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДІВ MALUS ТА PYRUS Автореферат 25 стр.
36045. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ Автореферат 25 стр.
36046. Фармакогностичне вивчення рослин порядку березоцвіті та отримання нових біологічно активних субстанцій різної спрямованості дії Автореферат 46 стр.
36047. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН РОДУ DUSCHEKIA OPIZ Автореферат 25 стр.
36048. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН РОДУ URTICA L. Автореферат 26 стр.
36049. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЩАВЛІВ ЗУБЧАСТОГО, КРАСИВОГО І ПІРАМІДАЛЬНОГО Автореферат 22 стр.
36050. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЗУЛЕНВМІЩУЮЧИХ РОСЛИН РОДУ ARTEMISIA L. ФЛОРИ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ Автореферат 26 стр.
36051. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ CRATAEGUS L. ФЛОРИ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
36052. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ КРЕМЕНА ФЛОРИ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
36053. фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale WIGG.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин Автореферат 29 стр.
36054. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РАПОНТИКУМУ САФЛОРОВИДНОГО ТА ОТРИМАННЯ РЕЧОВИН-СТАНДАРТІВ Автореферат 26 стр.
36055. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИН РОДИН FABACEAE, APIACEAE, CONVALLARIACEAE, ASTERACEAE ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ Автореферат 47 стр.
36056. Фармакогностичне дослідження рослин роду бадан Автореферат 24 стр.
36057. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИН РОДУ ТОПОЛЯ Автореферат 28 стр.
36058. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИРЛИЧУ ВАТОЧНИКОВИДНОГО Автореферат 25 стр.
36059. Фармакодинаміка і механізми дії лігандів гальмових медіаторних систем при експериментальному моделюванні пароксизмальних станів ЦНС Автореферат 25 стр.
36060. ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ПОЗАЛІКАРНЯНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ Автореферат 26 стр.
36061. Фармакоекономічне обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах медичного страхування Автореферат 32 стр.
36062. ФАРМАКОКІНЕТИКА АМІКСИНУ В УМОВАХ ІНТЕРМІТУЮЧОГО ВВЕДЕННЯ Автореферат 25 стр.
36063. ФАРМАКОКІНЕТИКА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ГЕРМАНІЮ З БІОЛІГАНДАМИ Автореферат 27 стр.
36064. Фармакокінетика потенційного неопіоїдного анальгетика, похідного пірролоімідазолу Автореферат 23 стр.
36065. Фармакологiчна профiлактика цереброваскулярних порушень при комбiнованiй дiї загальної вiбрацiї та захитуванНя (експериментальне дослiдження) Автореферат 39 стр.
36066. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ “ГІПОКЛОВОЙЛ” Автореферат 25 стр.
36067. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ ГЕРМАНІЄВИХ СОЛЕЙ ДИФОСФОНОВИХ КИСЛОТ З БІОЛІГАНДАМИ Автореферат 50 стр.
36068. ФАРМАКОЛОГІЧНІ властивостІ ТА альфа-субодиничний склад нікотинових ацетилхолінових рецепторів нейронів вегетативних гангліїв щура Автореферат 33 стр.
36069. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЗІ „ОФЛОДEPМ” ПРИ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ УРАЖЕННЯХ ШКІРИ Автореферат 27 стр.
36070. фАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФЕНАЗЕПАМУ ПРИ РІЗНИХ ШЛЯХАХ ВВЕДЕННЯ Автореферат 21 стр.
36071. ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ ЕХІНАЦЕЇ КОМПОЗИТУМ І КОЕНЗИМУ КОМПОЗИТУМ НА ОРГАНІЗМ ІНТАКТНИХ ТА ХВОРИХ НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ ТЕЛЯТ Автореферат 30 стр.
36072. ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ФАКТОРІВ ПРОГРЕСУВАННЯ ІХС ТРИМЕТАЗИДІНОМ MR ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ПІСЛЯІНФАРКТНОГО ПЕРІОДУ Автореферат 27 стр.
36073. ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ДЕТОКСИКУЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГІПОТИРЕОЗІ Автореферат 21 стр.
36074. ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПОХІДНИМИ ПІРИДИНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ПЕРЕКИСНОЇ МОДИФІКАЦІЇ МЕМБРАН ГЕПАТОЦИТІВ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ Автореферат 24 стр.
36075. ФАРМАКОЛОГІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ ОКИСНЮВАЛЬНИХ І РЕПАРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ОПЕРОВАНИХ ОРГАНАХ АНТИГІПОКСАНТАМИ, ІММОБІЛІЗОВАНИМИ НА ХІРУРГІЧНИХ НИТКАХ Автореферат 50 стр.
36076. ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НОВОГО РЕПАРАТИВНОГО ЗАСОБУ З ТРАВИ ЗВІРОБОЮ Автореферат 23 стр.
36077. ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НОВОГО РОСЛИННОГО ПРЕПАРАТУ – СУПОЗИТОРІЇВ ФЛАГІНАТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПРОСТАТИТІВ Автореферат 28 стр.
36078. ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ L-АРГІНІНУ L-ГЛУТАМАТУ (ГЛУТАРГІНУ) ЯК ГІПОАМОНІЄМІЧНОГО І ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ЗАСОБУ Автореферат 26 стр.
36079. ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ ПИРІЮ ПОВЗУЧОГО Автореферат 47 стр.
36080. ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ “РЕКСОД” ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ Автореферат 24 стр.
36081. ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АНТИЦИКЛООКСИГЕНАЗНОЇ АКТИВНОСТІ НОВИХ НЕОПІОЇДНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ (експериментальне дослідження) Автореферат 36 стр.
36082. ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ БЛОКАТОРІВ ГЛІКОЛІЗУ ТА ЕЛЕКТРОННО-ТРАНСПОРТНОГО ЛАНЦЮГА НА ГІПОКСИЧНУ КОНСТРИКЦІЮ ЛЕГЕНЕВИХ АРТЕРІЙ (експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
36083. ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ МЕЛАТОНІНУ, ПІРАЦЕТАМУ ТА КАВІНТОНУ ПРИ ГІПОКСІЇ І ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ (Експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
36084. ФармакологІчНий аналІз центральнИх нейромедІаторнИх механІзмІв дІЇ протисудоМНИХ препаратІв Автореферат 23 стр.
36085. ФАРМАКОПРОФІЛАКТИЧНА ТА ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАЛЕФЛОНУ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕННЯХ Автореферат 27 стр.
36086. ФАРМАКОТЕРАПІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЙ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ЗАГРОЗІ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ У ПЕРШОРОДІЛЬ ЗРІЛОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТІОТРИАЗОЛІНУ ТА МАГНЕ-В6 Автореферат 25 стр.
36087. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АМІЗОНУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТОКСИЧНИХ ГЕПАТИТАХ Автореферат 29 стр.
36088. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ Автореферат 46 стр.
36089. Фармакотерапевтична ефективність мазей, що містять вінборон, при експериментальних ранах Автореферат 27 стр.
36090. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦЕРЕБРОЛІЗИНУ ТА ПРОПЕСУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ РАНОВОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 29 стр.
36091. Фармакотерапевтична корекція ендотеліальної дисфункції при гострому коронарному синдромі Автореферат 21 стр.
36092. ФАРМАКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДІЇ ФЕНАРОНУ Автореферат 27 стр.
36093. Фасціольоз великої рогатої худоби: імунологічний статус та терапія хворих тварин в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання Автореферат 50 стр.
36094. ФАСЦІОЛЬОЗНО-ПАРАМФІСТОМОЗНА ІНВАЗІЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ, ДІАГНОСТИКА ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ) Автореферат 30 стр.
36095. ФАУСТ” Й. В. ГЕТЕ І ПРОБЛЕМА ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ В НІМЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ НА РУБЕЖІ 18-19 СТ. Автореферат 70 стр.
36096. ФАХОВИЙ ВІДБІР АБІТУРІЄНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВУЗУ Автореферат 26 стр.
36097. ФАХОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА “СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР” (1899–1944) Автореферат 28 стр.
36098. ФЕДІР ПАВЛОВИЧ ШЕВЧЕНКО: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Автореферат 28 стр.
36099. ФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП`ЯНОЇ І КОМБІКОРМОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 34 стр.
36100. ФЕМІННИЙ ДИСКУРС ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360  [361]  362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389