Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

35901. Фінансово-господарські відносини держава – підприємництво (етапи становлення І перспективи розвитку) Автореферат 42 стр.
35902. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ (КЛАСТЕРІВ) Автореферат 33 стр.
35903. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ риби та морепродуктів Автореферат 31 стр.
35904. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ ЯЛОВИЧИНИ Автореферат 29 стр.
35905. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 26 стр.
35906. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
35907. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ мЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ діяльності Автореферат 29 стр.
35908. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 30 стр.
35909. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
35910. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
35911. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ 1848-1939 РОКІВ Автореферат 29 стр.
35912. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
35913. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ) Автореферат 28 стр.
35914. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТИМУЛЮВАННЯ зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ Автореферат 27 стр.
35915. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 53 стр.
35916. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ Автореферат 28 стр.
35917. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
35918. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
35919. ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ Автореферат 27 стр.
35920. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
35921. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН Автореферат 30 стр.
35922. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ Автореферат 59 стр.
35923. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН (НА ПРИКЛАДІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ) Автореферат 31 стр.
35924. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Автореферат 28 стр.
35925. ФІНАНСУВАННЯ екологічно безпечного виробництва ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ (на матеріалах підприємств цукрової промисловості) Автореферат 28 стр.
35926. ФІНАНСУВАННЯ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 27 стр.
35927. ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 30 стр.
35928. ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 31 стр.
35929. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ: РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВА ОХОРОНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
35930. ФІСКАЛЬНІ ТА РЕГУЛЮЮЧІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Автореферат 29 стр.
35931. фіскальна політика в перехідній економіці України Автореферат 24 стр.
35932. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 25 стр.
35933. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 30 стр.
35934. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 24 стр.
35935. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 29 стр.
35936. ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
35937. ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 31 стр.
35938. ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ Автореферат 31 стр.
35939. ФІСКАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В ПЕРЕХІДНИХ УМОВАХ Автореферат 25 стр.
35940. ФІТОІНДИКАЦІЯ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ Автореферат 23 стр.
35941. ФІТОІНДИКАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ ЕКОТОПІВ ДОЛИНИ Р. СУЛИ Автореферат 22 стр.
35942. ФІтобіота екотонів у агроландшафті Правобережного Лісостепу Автореферат 23 стр.
35943. ФІТОГОРМОНИ В ПРОЦЕСІ РОСТУ ХАРОВИХ ВОДОРОСТЕЙ (Chara contraria A. Braun ex Kutz. та Chara vulgaris L.) Автореферат 30 стр.
35944. ФІТОМЕЛІОРАТИВНІ НАСАДЖЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ Автореферат 31 стр.
35945. ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ДЕВАСТОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ В УМОВАХ Львівщини Автореферат 25 стр.
35946. Фітомоніторинг основних річок Національного природного парку “Подільські Товтри” Автореферат 25 стр.
35947. ФІТОНЕЙСТОН ЛІТОРАЛІ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В БІОМОНІТОРИНГУ Автореферат 23 стр.
35948. ФІТОПЕРИФІТОН ПРИБЕРЕЖНИХ ДІЛЯНОК ТАГАНРОЗЬКОЇ ЗАТОКИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ТА ЙОГО БІОІНДИКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 27 стр.
35949. ФІТОПЛАНКТОН РІЗНОТИПНИХ ВОДОЙМ М. КИЄВА Автореферат 28 стр.
35950. ФІТОРІЗНОМАНІТНІСТЬ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПРИДНІПРОВ'Я Автореферат 54 стр.
35951. Фітостратиграфія нижньокрейдових відкладів та палеоландшафти ранньокрейдового часу Причорноморської западини Автореферат 30 стр.
35952. ФІТОТЕРАПІЯ ТА ЕЛЕКТРОПУНКТУРА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ, ХВОРИХ ПІСЛЯРОДОВИМ МЕТРИТОМ Автореферат 27 стр.
35953. ФІТОТОКСИЧНІ МЕТАБОЛІТИ PHYTOPHTHORA INFESTANS І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ СТІЙКИХ ФОРМ КАРТОПЛІ Автореферат 26 стр.
35954. фітотрофні мікроміцети новгород-сіверського полісся Автореферат 37 стр.
35955. ФІТОТРОФНІ МІКРОМІЦЕТИ ЯЛТИНСЬКОГО ГІРСЬКО-ЛІСОВОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА Автореферат 36 стр.
35956. ФІТОХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ SETARIA ITALICA ТА СТВОРЕННЯ НА ЇЇ ОСНОВІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Автореферат 29 стр.
35957. ФІТОХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ SAMBUCUS І РОЗРОБКА НА ЇХ ОСНОВІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Автореферат 26 стр.
35958. ФІТОЦЕНОТАКСОНОМІЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ УКРАЇНИ: ФІТОСОЗОЛОГІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, АНАЛІЗ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ Автореферат 53 стр.
35959. ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ АНАЛІЗ ELYTRIGIA REPENS (L.) NEVSKI ТА ЙОГО АЛЕЛОПАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 24 стр.
35960. ФАЗОВI ПЕРЕХОДИ В КВАНТОВИХ I МАГНIТНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ КРIОКРИСТАЛАХ Автореферат 40 стр.
35961. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК В СИСТЕМАХ CeAgGa, TbAg{Al, Ga} ТА В ДЕЯКИХ СПОРІДНЕНИХ Автореферат 27 стр.
35962. ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ Sc/Si і Sc/W/Si/W Автореферат 23 стр.
35963. Фазові перетворення у напівпровідникових сполуках селенідів індію та галію при формуванні власних оксидів та нітридів Автореферат 22 стр.
35964. ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПЛІВКАХ ОКСИДІВ КРЕМНІЮ, ЗУМОВЛЕНІ ЗМІНОЮ СТРУКТУРНОГО СТАНУ КИСНЮ Автореферат 22 стр.
35965. Фазові переходи у легковісних антиферомагнетиках з урахуванням взаємодії Дзялошинського та одновісного тиску Автореферат 18 стр.
35966. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ TA КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК В СИСТЕМАХ {Ce,Yb}–{Co,Ni}–P ТА ДЕЯКИХ СПОРІДНЕНИХ Автореферат 24 стр.
35967. Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз у системах Ag2X – Ga2X3 – GeX2 (X – S, Se) Автореферат 20 стр.
35968. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ І ВЛАСТИВОСТІ ФАЗ У КВАЗІПОТРІЙНИХ СИСТЕМАХ, УТВОРЕНИХ ХАЛЬКОГЕНІДАМИ ЕЛЕМЕНТІВ 3d - ТА Ib, IIb, IIIa, IVa,b ПІДГРУП Автореферат 27 стр.
35969. Фазові рівноваги і кристалічні структури сполук у системах Автореферат 25 стр.
35970. Фазові рівноваги і кристалічні структури сполук у системах R2X3 – Cu2X – ZX2 (R – Y, Pr, Ho; Z – Si, Ge; X – S, Se) та споріднених Автореферат 23 стр.
35971. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ І КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУКУ СИСТЕМАХ Nd-{Cu,Ag,Au}-{Si,Ge,Sn,Pb,Sb,Bi} Автореферат 23 стр.
35972. Фазові рівноваги в багатокомпонентних системах на основі Ті-Si Автореферат 42 стр.
35973. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В КВАЗІКРИСТАЛОУТВОРЮЮЧИХ СИСТЕМАХ Al-Pd-dМ (dМ = Fe, Re) Автореферат 23 стр.
35974. Фазові рівноваги в квазіпотрійних системах AI2X – BIIX – CIII2X3 (AI – Cu, Ag; BII – Zn, Cd, Hg; CIII – Ga, In; X – S, Se, Te) Автореферат 20 стр.
35975. Фазові рівноваги в квазіпотрійних системах Cu2X – HgX – DIVX2 (DIV – Ge, Sn; X – S, Se) і кристалічна структура тетрарних сполук Автореферат 25 стр.
35976. фазові рівноваги в потрійних системах Ti-Ga-Al(Si) Автореферат 22 стр.
35977. Фазові рівноваги в потрійних системах оксидів цирконію, гафнію і ітрію з оксидами лантаноїдів Автореферат 42 стр.
35978. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ПОТРІЙНИХ СИСТЕМАХ ХРОМУ З ВУГЛЕЦЕМ І d-МЕТАЛАМИ V ГРУПИ Автореферат 23 стр.
35979. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ПОТРІЙНИХ СИСТЕМАХНА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ, ЯКІ МІСТЯТЬ КВАЗІПЕРІОДИЧНІ ТА СПОРІДНЕНІ ФАЗИ З ПЕРІОДИЧНОЮ КРИСТАЛІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ Автореферат 19 стр.
35980. Фазові рівноваги в системах Y – {Al, Si, Ge} – Ga, кристалічна структура і властивості потрійних сполук Автореферат 22 стр.
35981. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМАХ З ДВОХІОННИМ ЗАМІЩЕННЯМ НА ОСНОВІ СПОЛУК Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9(I9), ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Автореферат 25 стр.
35982. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПРОМІЖНИХ СПОЛУК У СИСТЕМІ Tl2Se–GeSe2–SnSe2 Автореферат 23 стр.
35983. Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах Y2X3 – Cu2X – Pb(Sn)X (X=S, Se, Te) і Y2X3 – Cu2X – SnX2 (X=S, Se) Автореферат 27 стр.
35984. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК В СИСТЕМАХ Er-Ni-B, Yb-{Fe, Co, Ni}-B ТА В ДЕЯКИХ СПОРІДНЕНИХ Автореферат 26 стр.
35985. Фазові рівноваги та кристалічна структура проміжних фаз у системах Cu(Ag)2Se – CdSe – In2Se3 Автореферат 25 стр.
35986. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК У СИСТЕМАХ {Nd, Gd}–Zn–{Si, Ge, Sn, Pb} ТА ДЕЯКИХ СПОРІДНЕНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 28 стр.
35987. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК У СИСТЕМАХ {Ti,V,Ag,Pd}-Li-{Si,Ge} ТА Cu-Li-Si. Автореферат 15 стр.
35988. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК У СИСТЕМАХ {Y,Gd,Yb,Lu}-{Si,Ge}-In Автореферат 17 стр.
35989. Фазові рівноваги та склоутворення в квазіпотрійних системах BIIX – Ga2X3 – DIVX2 (BII – Zn, Cd, Hg; DIV – Ge, Sn; X – S, Se). Автореферат 25 стр.
35990. Фазові рівноваги, кристалічні структури і електричні властивості сполук в системах {Y,Pr}-Ag-{Si,Ge,Sn} Автореферат 21 стр.
35991. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, КРИСТАЛІЧНІ СТРУКТУРИ І МАГНІТНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК В СИСТЕМАХ {Er,Yb}-{Co,Ni,Cu}-Sn Автореферат 24 стр.
35992. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, КРИСТАЛІЧНІ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК У {Ce, Gd, Y}–{Zr, Ag}–In ТА СПОРІДНЕНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 27 стр.
35993. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, КРИСТАЛІЧНІ СТРУКТУРИ ТА ДЕЯКІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК В СИСТЕМАХ {Ti,Zr,Hf}-Cu-{Sn,Sb} Автореферат 19 стр.
35994. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА І ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК В СИСТЕМАХ {La,Ce}-In-{Al,Si,Ge} Автореферат 24 стр.
35995. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ТЕРНАРНИХ ФАЗ В СИСТЕМАХ Pb(Hg)-Sb-O Автореферат 21 стр.
35996. ФАЗОВІ СТАНИ І СПЕКТРИ ЗВ'ЯЗАНИХ МАГНІТОПРУЖНИХ ХВИЛЬ КВАНТОВИХ МАГНЕТИКІВ Автореферат 39 стр.
35997. ФАЗОВІ ТА СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІРОЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НІТРИДУ БОРУ ПРИ ВИСОКИХ ТИСКАХ Автореферат 45 стр.
35998. ФАЗОВІ ТА СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ СИНТЕЗІ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ ІЗ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ Автореферат 22 стр.
35999. ФАЗОВА ДІАГРАМА ТА МАСОПЕРЕНОС ПРИ РОЗШАРУВАННІ У ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ ІЗОТОПІВ ГЕЛІЮ Автореферат 21 стр.
36000. ФАЗОВО-КОГЕРЕНТНИЙ ТРАНСПОРТ ЗАРЯДУ В БАГАТОШАРОВИХ НАДПРОВІДНИКАХ Автореферат 38 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359  [360]  361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389