Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

35801. ФІНАНСОВІ ПОТОКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 34 стр.
35802. ФІНАНСОВІ ПРІОРИТЕТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ Автореферат 30 стр.
35803. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 29 стр.
35804. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР та ефективність їх використання Автореферат 22 стр.
35805. Фінансові ресурсимісцевого самоврядування Автореферат 25 стр.
35806. Фінансові реформи в країнах Центральної та Східної Європи в процесі євроінтеграції Автореферат 30 стр.
35807. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ Автореферат 31 стр.
35808. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
35809. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
35810. ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
35811. ФіНАНСОВА БАЗА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
35812. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ (МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) Автореферат 64 стр.
35813. ФІНАНСОВа БЕЗПЕКа регіонів України (на прикладі Харківської області) Автореферат 27 стр.
35814. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ Автореферат 26 стр.
35815. ФІНАНСОВА ДУМКА ЗАХОДУ: генеза та еволюція Автореферат 42 стр.
35816. ФІНАНСОВА МОТИВАЦІЯ АКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
35817. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ Автореферат 25 стр.
35818. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
35819. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО ( 29 квітня – 14 грудня 1918 р. ) Автореферат 26 стр.
35820. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
35821. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ (теоретико-методологічні аспекти) Автореферат 54 стр.
35822. Фінансова складова в результативності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства Автореферат 29 стр.
35823. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств харчової промисловості) Автореферат 20 стр.
35824. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ Автореферат 21 стр.
35825. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ Автореферат 32 стр.
35826. Фінансова стійкість підприємств та її забезпечення в трансформаційній економіці України (на прикладі сільськогосподарських підприємств) Автореферат 30 стр.
35827. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 28 стр.
35828. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: діагноз, ОЦІНКА, ПРОГНОЗ Автореферат 26 стр.
35829. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 24 стр.
35830. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ М'ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АПК Автореферат 27 стр.
35831. ФІНАНСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 33 стр.
35832. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАНКУ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 26 стр.
35833. Фінансова транснаціоналізація як засіб перерозподілу світового багатства Автореферат 25 стр.
35834. ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 31 стр.
35835. фінансовЕ забезпечення інвестиційної діяльності (на прикладі промислових підприємств Харківської області) Автореферат 22 стр.
35836. Фінансове забезпечення інвестиційної програми (на прикладі Харківського регіону) Автореферат 22 стр.
35837. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
35838. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (на прикладі хімічних підприємств Сумської області) Автореферат 23 стр.
35839. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
35840. Фінансове забезпечення господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва Автореферат 31 стр.
35841. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР Автореферат 30 стр.
35842. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
35843. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
35844. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
35845. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
35846. фІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ охорони здоров’я В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФУНКЦІЙ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ Автореферат 29 стр.
35847. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 28 стр.
35848. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 29 стр.
35849. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ Автореферат 24 стр.
35850. Фінансове забезпечення розвитку інтегрованих структур суб’єктів господарювання Автореферат 24 стр.
35851. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ НАУКИ І ВИЩОЇ ОСВІТИ Автореферат 27 стр.
35852. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Чернівецької області ) Автореферат 26 стр.
35853. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ Автореферат 23 стр.
35854. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в Україні Автореферат 50 стр.
35855. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА (на прикладі міста Києва) Автореферат 29 стр.
35856. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
35857. Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва Автореферат 22 стр.
35858. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
35859. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 23 стр.
35860. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
35861. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 31 стр.
35862. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ Автореферат 26 стр.
35863. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В БАНКАХ Автореферат 23 стр.
35864. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ в малому підприємництві Автореферат 28 стр.
35865. Фінансове право: галузь права, навчальна дисципліна і наука Автореферат 27 стр.
35866. ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
35867. Фінансове стимулювання інноваційного розвитку України Автореферат 30 стр.
35868. ФІНАНСОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 26 стр.
35869. Фінансове управління вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації Автореферат 32 стр.
35870. ФІНАНСОВИЙ КОМПОНЕНТ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 24 стр.
35871. Фінансовий лізинг в АПК Автореферат 26 стр.
35872. ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
35873. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БУРЯКОЦУКРОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
35874. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОРПОРАЦІЯХ Автореферат 27 стр.
35875. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі асоціації “Сумим’ясопром”) Автореферат 25 стр.
35876. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Автореферат 22 стр.
35877. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ (на прикладі Тернопільської області) Автореферат 29 стр.
35878. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 29 стр.
35879. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ Автореферат 31 стр.
35880. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 21 стр.
35881. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 56 стр.
35882. Фінансовий механізм підвищення ефективності функціонування комерційних банків Автореферат 27 стр.
35883. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ Автореферат 22 стр.
35884. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 28 стр.
35885. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРЯМОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ Автореферат 34 стр.
35886. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
35887. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РЕҐІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 22 стр.
35888. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 27 стр.
35889. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА Автореферат 45 стр.
35890. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
35891. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
35892. Фінансовий ризик-менеджмент економічних агентів (на прикладі підприємств промисловості) Автореферат 25 стр.
35893. ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПРОГНОЗУВАННЯ Автореферат 28 стр.
35894. ФІНАНСОВИЙ ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАТРАТ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (на матеріалах підприємств переробної промисловості АПК України) Автореферат 28 стр.
35895. ФІНАНСОВО - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ (за законодавством України та країн ЄС і США) Автореферат 31 стр.
35896. ФІНАНСОВО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
35897. ФІНАНСОВО- КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Автореферат 29 стр.
35898. ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
35899. ФІНАНСОВО-ІНСТИТУЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
35900. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358  [359]  360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389