Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

35701. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ століття) Автореферат 27 стр.
35702. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДО 3-РІЧНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Автореферат 24 стр.
35703. ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГРУНТОВОГО АКУМУЛЮВАННЯ ТЕПЛОТИ ТРУБНИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 23 стр.
35704. ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМИ МІКРОДЕФЕКТІВ У ПЕРЕНАСИЧЕНОМУ ТВЕРДОМУ РОЗЧИНІ Автореферат 26 стр.
35705. ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РОЗСІЮВАННЯ в квазіоптичних спрямовуЮЧИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 43 стр.
35706. Фізичне моделювання хіміко-біологічних сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу Автореферат 25 стр.
35707. ФІЗИЧНИЙ І СТАТЕВИЙ РОЗВИТОК ХЛОПЦІВ, НАРОДЖЕНИХ ВІД БАТЬКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 30 стр.
35708. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ РАДІАЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ТА ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ЇХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 46 стр.
35709. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ Автореферат 23 стр.
35710. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК, СТАН КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ЇХ ПОРУШЕНЬ У ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ У ЖІНОК, ОПРОМІНЕНИХ У ДИТЯЧОМУ І ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 28 стр.
35711. ФІЗИЧНИЙ СТАН ГЛУХИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 29 стр.
35712. ФІЗИЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ Автореферат 16 стр.
35713. Фізичний, нервово-психічний розвиток і захворюваність дітей, які перенесли гемолітичну хворобу новонароджених Автореферат 24 стр.
35714. ФІЗИЧНО НЕЛІНІЙНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ОРТОТРОПНИХ КОМПОЗИТНИХ ОБОЛОНОК З КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ Автореферат 36 стр.
35715. ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ Автореферат 31 стр.
35716. ФІЛОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В СТАРШИХ КЛАСАХ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ) Автореферат 19 стр.
35717. ФІЛОМЕТРОЇДОЗ КОРОПА: ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СИСТЕМІ "ПАРАЗИТ-ХАЗЯЇН" ТА ВПЛИВ НА НЕЇ НЕМАТОЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 30 стр.
35718. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ Й.Г.ФІХТЕ Автореферат 23 стр.
35719. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО Автореферат 26 стр.
35720. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ Ф.В.Й.ШЕЛЛІНГА Автореферат 25 стр.
35721. ФІЛОСОФІЯ ВИХОВАННЯ ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА Автореферат 60 стр.
35722. ФІЛОСОФІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВОБОДИ І СОЦІАЛЬНОСТІ Автореферат 64 стр.
35723. ФІЛОСОФІЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ Автореферат 48 стр.
35724. Філософія дитинства в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського Автореферат 27 стр.
35725. ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ: СТРУКТУРНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 26 стр.
35726. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА НОВГОРОДЦЕВА П.І.: ОСМИСЛЕННЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ Автореферат 28 стр.
35727. ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ М. ХВИЛЬОВОГО (середина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
35728. Філософія українського неоромантизму: параметри розуміння людини Автореферат 23 стр.
35729. ФІЛОСОФІЯ “ГЕРОЇЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ” В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
35730. ФІЛОСОФСКІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ КОНЦЕПЦІЙ Автореферат 41 стр.
35731. ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕНЦІЇ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ВЧЕННЯХ Ф. ДЕ СОССЮРА ТА Р. ЯКОБСОНА Автореферат 27 стр.
35732. ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗМУ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДИСКУРСУ Автореферат 23 стр.
35733. ФІЛОСОФСЬКІ ДОМІНАНТИ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ВІЛЬЯМА ҐОЛДІНҐА У РОМАНАХ МОРСЬКОЇ ТРИЛОГІЇ “ДО КРАЮ ЗЕМЛІ” Автореферат 35 стр.
35734. ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА Автореферат 25 стр.
35735. ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ М.В.ГОГОЛЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ Автореферат 28 стр.
35736. ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ (на прикладі закладів освіти МВС України) Автореферат 26 стр.
35737. ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ ВИХОВАННЯ: ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗМІНИ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК Автореферат 46 стр.
35738. ФІЛОСОФСЬКІ ТА РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДІАЛОГУ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТВОРЧОСТІ МАРТІНА БУБЕРА ТА МИХАЙЛА БАХТІНА Автореферат 27 стр.
35739. ФІЛОСОФСЬКІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ “ГРОМАДІВЦІВ”(ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 21 стр.
35740. Філософська концепція природи у Шекспіра (“Сон літньої ночі”, “Буря”) Автореферат 25 стр.
35741. ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА ІВАНА ФРАНКА: ДІАЛЕКТИКА ПОЕТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ Автореферат 32 стр.
35742. ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА К.К.СЛУЧЕВСЬКОГО: ВІД РОМАНТИЗМУ ДО СИМВОЛІЗМУ Автореферат 32 стр.
35743. ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВИДІВ І ЖАНРОВА ІНТЕГРАЦІЯ Автореферат 60 стр.
35744. філософська модель САМОРОЗГОРТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СВІТУ: гносеологічний аналіз Автореферат 29 стр.
35745. ФІЛОСОФСЬКА ОСВІТА В ПОЛІ КУЛЬТУРИ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 26 стр.
35746. ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВИ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 26 стр.
35747. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ МОРАЛЬНО-СВІТОГЛЯДНИХ МОТИВАЦІЙ НАСИЛЬСТВА І ТЕРОРУ Автореферат 42 стр.
35748. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОГО ПЕРЕДБАЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ Автореферат 26 стр.
35749. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА І НЕНАСИЛЬСТВА В СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ Автореферат 20 стр.
35750. філософський дискурс технократизму в освітніх концепціях ХХІ століття Автореферат 29 стр.
35751. ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ АРХІТЕКТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Автореферат 27 стр.
35752. ФІЛОСОФСЬКО ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЛЕГІТИМАЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ Автореферат 20 стр.
35753. ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ГУМАНІЗМУ Автореферат 25 стр.
35754. Філософсько-антропологічні інтенції творчості М.В.Гоголя Автореферат 25 стр.
35755. ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ „ПОВСЯКДЕННІСТЬ” В ГОРИЗОНТІ ЖИТТЄВОГО СВІТУ Автореферат 28 стр.
35756. ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА Автореферат 21 стр.
35757. Філософсько-естетична проблематика та поетика прози Петера Гандке Автореферат 31 стр.
35758. ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСНОВКИ ОСМИСЛЕННЯФЕНОМЕНУ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ ДІЯЧАМИУКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ 20-ИХ РОКІВ ХХ СТ. Автореферат 29 стр.
35759. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СЕМІОТИКИ Автореферат 25 стр.
35760. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УЩІЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ Автореферат 29 стр.
35761. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ К.РОДЖЕРСА Автореферат 26 стр.
35762. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА Автореферат 24 стр.
35763. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЗМІНИ ПАРАДИГМ У СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ ТА ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я Автореферат 44 стр.
35764. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ Автореферат 25 стр.
35765. Філософсько-методологічний потенціал соціосинергетики Автореферат 29 стр.
35766. ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ВИМІРИ САМОСВІДОМОСТІ Автореферат 25 стр.
35767. ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ПОГЛЯДИ С.РУСОВОЇ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 25 стр.
35768. ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ: ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ Автореферат 25 стр.
35769. ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ П.Д.ЮРКЕВИЧА Автореферат 27 стр.
35770. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста Автореферат 43 стр.
35771. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА СПАДЩИНА С.ОРІХОВСЬКОГО: ФЕНОМЕН ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАВООХОРОНЦЯ Автореферат 25 стр.
35772. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 24 стр.
35773. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
35774. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТЕРОРИЗМУ ТА БОРОТЬБИ З НИМ Автореферат 26 стр.
35775. ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧЕ ОСМИСЛЕННЯ КОСМОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРЕДСТАВНИКІВ СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ Автореферат 26 стр.
35776. Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки Автореферат 25 стр.
35777. філософсько-релігієзнавчий аналіз еволюції УЯВЛЕНЬ ПРО надприроднЕ в КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ РЕЛІГІЇ Автореферат 25 стр.
35778. ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
35779. Філософсько-світоглядні засади соціально-політичної концепції Б.Кістяківського Автореферат 29 стр.
35780. ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ТВОРЧОСТІ В. АНТОНОВИЧА Автореферат 15 стр.
35781. ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ПІДВАЛИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ Автореферат 25 стр.
35782. Філософсько-соціологічний аналіз релігієзнавчої спадщини діячів українського національного відродження початку ХХ століття Автореферат 47 стр.
35783. ФІЛЬВАРКОВІ ГОСПОДАРСТВА СХІДНИХ РЕГІОНІВ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ в другій половині XVI – першій половині XVII ст. (на прикладі Руського та Белзького воєводств) Автореферат 23 стр.
35784. ФІЛЬВАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПОДІЛЬСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У XVIII ст. Автореферат 24 стр.
35785. Фільтраційні процеси в навколодренній зоні в незв’язних ґрунтах Автореферат 18 стр.
35786. ФІЛЬТРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАВКОЛО ДРЕН І ЗВОЛОЖУВАЧІВ І ЇХ ВПЛИВ НА ВОДОПРИЙМАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 19 стр.
35787. ФІЛЬТРАЦІЯ СИСТЕМАТИЧНИХ ПОХИБОК ПРИ ВИМІРЮВАННЯХ І ЗРІВНЮВАННІ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ Автореферат 16 стр.
35788. Фімбріальні адгезини сальмонел та їх використання при конструюванні засобів специфічної профілактики сальмонельозу тварин Автореферат 24 стр.
35789. ФІНАНСИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
35790. ФІНАНСИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 25 стр.
35791. Фінанси суб’єктів господарювання: Основні засади та практика організації Автореферат 62 стр.
35792. Фінансові інвестиції торговельних підприємств та умови їх здійснення Автореферат 22 стр.
35793. ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ У СУСПІЛЬНОМУ ВІДТВОРЕННІ Автореферат 28 стр.
35794. ФІНАНСОВІ ДОМІНАНТИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
35795. ФІНАНСОВІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯБАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
35796. ФІНАНСОВІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В СУСПІЛЬСТВІ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 26 стр.
35797. Фінансові методи управління інвестиційними проектами Автореферат 28 стр.
35798. ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
35799. ФІНАНСОВІ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЬ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ Автореферат 27 стр.
35800. фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління Автореферат 48 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357  [358]  359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389