Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

35501. Фiлософский аналiз процесу формування i функцiонування етноментальностi Автореферат 39 стр.
35502. фіброхоледохоскопія В діагностиці І лікуванні патології жовчних проток Автореферат 26 стр.
35503. ФІГУРИ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В СУЧАСНІЙ ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Автореферат 31 стр.
35504. ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН CAREX HIRTA L. ДО НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 25 стр.
35505. ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ НАСАДЖЕНЬ АБРИКОСА ВІД ВЕСНЯНИХ ПРИМОРОЗКІВ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
35506. ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ТА КОРЕКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВОДОРОЗЧИННИМИ ВІТАМІНАМИ (С, РР, В1, В2) ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ Автореферат 24 стр.
35507. фізіологІчНІ МЕХАНІЗМИ присТОСУВАННЯ органІзмУ ХЛОПЧИКІВ 10-16 РОКІВ ДО систематичНИХ ЦИКЛІЧНИХ наВАНТАЖЕНЬ Автореферат 29 стр.
35508. Фізіологічні основи високоефективного Функціонування симбіотичних систем люцерни в агроценозах Автореферат 44 стр.
35509. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ ТЕРМОФІЛЬНОГО МЕТАНОВОГО БРОДІННЯ ЯК СТИМУЛЯТОРА РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН Автореферат 21 стр.
35510. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ Автореферат 51 стр.
35511. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ ГЕРБІЦИДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ХІМІЧНИХ СПОЛУК Автореферат 46 стр.
35512. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ КАРТОПЛІ ДО ПОСУХИ Автореферат 22 стр.
35513. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ У ХУДОБИ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ Автореферат 26 стр.
35514. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛОНАЛЬНОГО МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ ТРОЯНДИ ЕФІРООЛІЙНОЇ Автореферат 26 стр.
35515. Фізіологічні особливості культурних та природних форм лядвенця рогатого (Lotus corniculatus L.) Автореферат 28 стр.
35516. Фізіологічні особливості папоротей-інтродуцентів родини Автореферат 27 стр.
35517. фІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОСФОРНОГО ЖИВЛЕННЯ КОРОТКОСТЕБЛОВИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Автореферат 24 стр.
35518. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ У СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
35519. ФІЗІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ ЕРИТРОЦИТІВ ЛЮДИНИ НА ДІЮ НИЗЬКО ІНТЕНСИВНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ Автореферат 23 стр.
35520. ФІЗІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ ПЕРЦЮ (CAPSICUM ANNUUM L.) НА ВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ Автореферат 18 стр.
35521. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОДОДЕНДРОНА ЖОВТОГО ( Rhododendron luteum Sweet ) : АЛЕЛОПАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 23 стр.
35522. ФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ УМОВ РОЗВИТКУ В МАТЦІ РЕЦИПІЄНТА ЕМБРІОНІВ СВИНІ, ТРАНСПЛАНТОВАНИХ НЕХІРУРГІЧНО (ТРАНСЦЕРВІКАЛЬНО) Автореферат 27 стр.
35523. ФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В РІЗНИХ УМОВАХ НАВЧАННЯ Автореферат 27 стр.
35524. ФІЗІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЄВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ ЗА ДІЇ ФІТОРЕГУЛЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН Автореферат 29 стр.
35525. ФІЗІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ “НАФТУСЯ” ДО І ПІСЛЯ ЇЇ МІКРОБНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ Автореферат 31 стр.
35526. ФІЗІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПРИРОДНОГО ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСУ НИРОК ТА ЙОГО СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ В УМОВАХ НОРМИ І ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЇЇ ПОРУШЕННЯХ Автореферат 23 стр.
35527. ФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ Автореферат 29 стр.
35528. ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЛЕКТИНІВ У ПРОЦЕСАХ ДОЗРІВАННЯ І ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ КВАСОЛІ Автореферат 20 стр.
35529. ФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ І ОЦІНКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ Автореферат 39 стр.
35530. ФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОГО ПРЕПАРАТУ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО КАРОТИНУ (КПМК) СУХОСТІЙНИМ КОРОВАМ І МОЛОДНЯКУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
35531. ФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМ ПІДЛІТКІВ Автореферат 51 стр.
35532. ФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОМАТКОВОГО ОСІМЕНІННЯ СВИНЕЙ Автореферат 29 стр.
35533. фізіологічне становлення організму новонароджених телят під впливом компонентів секрету молочної залози корів чорно-рябої породи Автореферат 24 стр.
35534. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ НА АДАПТАЦІЮ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ Автореферат 21 стр.
35535. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ПРОТИДІЮТЬ ФОРМУВАННЮ СКОЛІОТИЧНОЇ ПОСТАВИ У МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ Автореферат 24 стр.
35536. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ КАЛОРИГЕНЕЗ У БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ БАГАТОРАЗОВІЙ АДРЕНЕРГІЧНІЙ СТИМУЛЯЦІЇ Автореферат 26 стр.
35537. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ПРІОН І БІЛКИ ПРІОН-РЕПЛІКУЮЧИХ ОРГАНІВ ТВАРИН ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ТА ФАКТОРІВ ГОДІВЛІ Автореферат 24 стр.
35538. Фізіологічний стан бугайців і ветеринарно-санітарна оцінка яловичини, виробленої в умовах підвищеного вмісту кадмію за корекції метаболізму хелатами мікроелементів та вітамінами Автореферат 28 стр.
35539. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ДРУГОЇ ФАЗИ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ТЛІ ДІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ГУМІНОВОЇ ПРИРОДИ Автореферат 27 стр.
35540. фізіологічний стан та продуктивність бугайців за дії солей дефіцитних мікроелементів і їх хелатних комплексів з цистеїном Автореферат 28 стр.
35541. Фізіологічний статус великої рогатої худоби за умов впливу абіотичних чинників середовища Автореферат 57 стр.
35542. Фізіологічно активні речовини грибів і їх вплив на ріст та розвиток вищих рослин Автореферат 27 стр.
35543. ФІЗІОЛОГІЯ СИМБІОЗУ СИСТЕМ BRADYRHIZOBIUM SP. (LUPINUS) –– LUPINUS L.: АЛЕЛОПАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 62 стр.
35544. Фізіолого - біохімічні особливості ксерофітів родів Aloe L. та Agave L. Автореферат 30 стр.
35545. ФІЗІОЛОГО - БІОХІМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АМІНОКИСЛОТ ТА ПРЕПАРАТУ МІКОРМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН Автореферат 50 стр.
35546. ФІЗІОЛОГО – ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КОНТРОЛЬ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛІСТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Автореферат 28 стр.
35547. ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ РОСЛИН: РОЛЬ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ ТА ІОНІВ КАЛЬЦІЮ Автореферат 47 стр.
35548. ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ, МОЛОКА І ТКАНИН ОРГАНІЗМУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ АЛІМЕНТАРНОМУ НАВАНТАЖЕННІ КАДМІЄМ І ЦИНКОМ Автореферат 31 стр.
35549. ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І ЇХ СУМІСНОЇ ДІЇ З МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ НА ЧОРНОЗЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 26 стр.
35550. ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КРОЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ГОДІВЛІ ТА УТРИМАННЯ Автореферат 31 стр.
35551. Фізіолого-біохімічні та морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту телят у ранньому постнатальному періоді Автореферат 21 стр.
35552. ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ КАРПАТСЬКИХ БДЖІЛ ЗА ДІЇ АЛІМЕНТАРНИХ ЧИННИКІВ Автореферат 22 стр.
35553. Фізіолого-біохімічне обґрунтування оптимізації марганцевого живлення сільськогосподарських культур Автореферат 26 стр.
35554. ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС КОРІВ ПРИ ЗАБРУДНЕННІ ДОВКІЛЛЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАДЛИШКУ В ОРГАНІЗМІ Автореферат 51 стр.
35555. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 30 стр.
35556. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ КРИТЕРІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЛЬОТЧИКІВ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ Автореферат 33 стр.
35557. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ПІДТРИМАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ГІРНИКІВ ГЛИБОКИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ Автореферат 53 стр.
35558. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ СЕМЕСТРОВО-ЦИКЛО-БЛОЧНОЇ СИСТЕМИ ВИКЛАДАННЯ НА ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ РІЗНОГО ВІКУ Автореферат 29 стр.
35559. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЇВ Автореферат 26 стр.
35560. ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВПЛИВУ ОХОЛОДЖУЮЧОГО МІКРОКЛІМАТУ НА ПРАЦІВНИКІВ ВУГЛЕЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК Автореферат 29 стр.
35561. Фізіолого-гігієнічне обґрунтування критеріїв регламентації та оцінки шуму побутових електричних машин і приладів Автореферат 30 стр.
35562. Фізіолого-морфологічна оцінка дії натрієвмісних препаратів Автореферат 31 стр.
35563. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СТУДЕНТІВ, ЩО ПРИБУВАЮТЬ НА НАВЧАННЯ В КРИМ Автореферат 46 стр.
35564. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРИСТРОЇ ЗІ СТОХАСТИЧНИМ ПРОСТОРОВО-НЕОДНОРІДНИМ НИЗЬКОЧАСТОТНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ Автореферат 25 стр.
35565. ФІЗИКА І ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ СПОЛУК А3В6 ТА ПРИЛАДІВ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 26 стр.
35566. фізика процесів у Лінійно-поляризованих ІНДУКЦІЙНих ОНДУЛЯТОРНих прискорювачах (ЕН-прискорювачах) та СИСТЕМах на їх базі Автореферат 19 стр.
35567. ФІЗИКО – ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗПЛАВІВ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ТРИФТОРАЦЕТАТ, ТІОЦІАНАТ ЛУЖНОГО МЕТАЛУКРАУН-ЕФІР Автореферат 23 стр.
35568. ФІЗИКО – ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК З ПЕРОКСИЛЬНИМИ І ДИФЕНІЛПІКРИЛГІДРАЗИЛЬНИМ РАДИКАЛАМИ Автореферат 28 стр.
35569. Фізико – хімія електроактивних матеріалів на основі поліароматичних сполук Автореферат 22 стр.
35570. Фізико- хімічні методи виділення та визначення суми алкалоїдів “Чистотілу великого” Автореферат 24 стр.
35571. Фізико-географічна зумовленість топонімії Волинської області Автореферат 24 стр.
35572. Фізико-географічна зумовленість топонімії Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся Автореферат 24 стр.
35573. Фізико-географічне обґрунтування локальної системи моніторингу несприятливих природних процесів (на прикладі Південно-східного Криму) Автореферат 25 стр.
35574. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ Автореферат 26 стр.
35575. Фізико-геологічні моделі для визначення ємнісних характеристик порід-колекторів складної будови за даними ГДС (на прикладі нафтових і газових родовищ Карпатського регіону та Північного Донбасу) Автореферат 32 стр.
35576. фІзико-металУргІЙНІ особЛИВОСТІ ТА технологІя дуговоГО ЗВАРЮВАННЯ У водІ низЬколегованИх сталей Автореферат 47 стр.
35577. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ЗАСАДИ СКЛАДНИХ СХЕМ ОБРОБКИ ТИСКОМ ТА ВІБРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ТЕХНОЛОГІЯХ ФОРМУВАННЯ ПОРОШКОВИХ ВИРОБІВ Автореферат 44 стр.
35578. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ МЕХАНОЕЛЕКТРИЧНОГО МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ДІАГНОСТИКИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАСИВУ ГІРСЬКИХ ПОРІД Автореферат 48 стр.
35579. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ОДЕРЖАННЯ ІЗ РОЗПЛАВУ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ЛУЖНОГАЛОЇДНИХ МОНОКРИСТАЛІВ Автореферат 41 стр.
35580. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ОТРИМАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ З ВЮРЦИТНОГО НІТРИДУ БОРА Автореферат 53 стр.
35581. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОПТИЧНИХ ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ НА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ НОСІЯХ Автореферат 26 стр.
35582. Фізико-технічні основи руйнування скельних порід вибухами свердловинних зарядів вибухових речовин у рукавах Автореферат 53 стр.
35583. Фізико-технічні основи свердловинних геотехнологій з керованим тріщиноутворенням Автореферат 41 стр.
35584. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СВЕРДЛОВИННОЇ ГІДРОТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Статья I. РОЗСИПНИХ РОДОВИЩ І ТЕХНОГЕННИХ РОЗСИПІВ Автореферат 35 стр.
35585. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОДЕРЖАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРАДІЄНТНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА БАЗІ БЕЗКИСНЕВИХ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК Автореферат 47 стр.
35586. Фізико-технічнІ основи технології управління важкообвальною покрівлею при веденні гірничих робІт Автореферат 36 стр.
35587. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ ТИТАН-ЦИРКОНОВИХ РОЗСИПІВ Автореферат 34 стр.
35588. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГАЗОВИДІЛЕННЯМ НА ВИЙМАЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 44 стр.
35589. Фізико-технічні та організаційні основи інтенсивних технологій спорудження вертикальних стволів у породному масиві з підвищеною водоносністю Автореферат 44 стр.
35590. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНА ОБРОБКА ПОВЕРХНІ МЕТАЛІВ БЕЗВОДНЕВИМ АЗОТУВАННЯМ В ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ Автореферат 49 стр.
35591. ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОСТРУКТУР ОРГАНІЧНИХ ТА НЕОРГАНІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ Автореферат 35 стр.
35592. ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІМПУЛЬСНОЇ РАДІАЦІЙНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ ТІЛ Автореферат 39 стр.
35593. ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ І СТВОРЕННЯ НОВИХ СПЛАВІВ ТА СПОЛУК ДЛЯ ЯДЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК НОВОГО ПОКОЛІННЯ Автореферат 46 стр.
35594. фізико-технологічні основи електроерозійного дротяного візання Автореферат 59 стр.
35595. ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННО-ЙОННИХ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ НАНОСТРУКТУР ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ НВІС Автореферат 43 стр.
35596. ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОДЕРЖАННЯ AIIBVI сцинтиляторів, їхні властивості й особливості застосування Автореферат 49 стр.
35597. ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛІВКОВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ СУЛЬФІДУ ТА ТЕЛУРИДУ КАДМІЮ Автореферат 51 стр.
35598. ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ ПОТРІЙНИХ ОКСИДІВ З ЕФЕКТИВНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ - Ba(1-x)SrxNb2O6, La3Ga5SiO14, Li6GdB3O9 Автореферат 46 стр.
35599. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАНДОМІЦИНУ Е І ЙОГО ПРОДУКУВАННЯ КУЛЬТУРОЮ STREPTOMYCES GLOBISPORUS 3-1 Автореферат 24 стр.
35600. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ І ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ 3_ЗАМІЩЕНИХ ТІОФЕНІВ Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355  [356]  357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389