Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

35401. Урахування поверхневих пошкоджень пластинчастих елементів конструкції на основі дискретних моделей суцільних середовищ Автореферат 25 стр.
35402. УРБАНІЗАЦІЯ ДОНБАСУ У 1861-1917 роках Автореферат 28 стр.
35403. УРБАНІСТИЧНИЙ ХРОНОТОП В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ Автореферат 30 стр.
35404. УРБАНОФЛОРА КІРОВОГРАДА Автореферат 32 стр.
35405. УРБАНОФЛОРА МИКОЛАЄВА Автореферат 26 стр.
35406. УРБАНОФЛОРА ХЕРСОНА Автореферат 26 стр.
35407. УРБАНОФЛОРИ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ МАЛОГО ПОЛІССЯ (НА ПРИКЛАДІ ОСТРОГА, НЕТІШИНА, СЛАВУТИ ТА ШЕПЕТІВКИ) Автореферат 30 стр.
35408. Урбоекологічні проблеми Західного регіону України 1960-1990рр.: історичний аспект Автореферат 27 стр.
35409. УРБОЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В АРХІТЕКТУРНОМУ ФОРМОУТВОРЕННІ СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ ЙОРДАНІЇ) Автореферат 31 стр.
35410. УРОГЕНІТАЛЬНІ РОЗЛАДИ У ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗІ Автореферат 23 стр.
35411. Урогенітальний хламідіоз великої рогатої худоби в господарствах півдня україни Автореферат 21 стр.
35412. УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ВІВСА ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
35413. УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРО-ЩУВАННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
35414. УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ГРЕЧКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, СТРОКІВ І СПОСОБІВ СІВБИ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
35415. УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ В РІЗНИХ ЗОНАХ ВИРОЩУВАННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СПУЧЕНОГО ВЕРМИКУЛІТУ Автореферат 26 стр.
35416. УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ, ВИДІВ ДОБРИВ ТА ГЛИБИНИ ЇХ ЗАРОБКИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
35417. УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ, ДОБРИВ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
35418. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА І НАСІННЯ СОРТІВ ОЗИМОЇ МЯКОЇ І ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
35419. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА РИСУ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНГІБІТОРІВ НІТРИФІКАЦІЇ Автореферат 21 стр.
35420. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ НОВИХ СОРТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ПОТЕЙТИНУ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
35421. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ І НАДЗЕМНОЇ МАСИ ЛОФАНТУ ГАНУСОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ НИЗИННОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 23 стр.
35422. Урожайність ярої твердої пшениці залежно від попередників, способів сівби та норм висіву в умовах східного Лісостепу україни Автореферат 26 стр.
35423. УСІЧЕННЯ ЯК ТИП СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОГО ВАРІЮВАННЯ І СПОСІБ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ФРАЗЕОЛОГІЇ Автореферат 34 стр.
35424. УСЕРЕДНЕНІ МОДЕЛІ З ПАМ’ЯТТЮ Автореферат 19 стр.
35425. УСЕРЕДНЕННЯ В ЗАДАЧАХ КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ Автореферат 17 стр.
35426. УСЕРЕДНЕННЯ ВИРОДЖЕНИХ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ В ПЕРФОРОВАНИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 16 стр.
35427. УСЕРЕДНЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ФОРМ НА МНОГОВИДАХ СКЛАДНОЇ МІКРОСТРУКТУРИ Автореферат 10 стр.
35428. УСЕРЕДНЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТЯХ З ТОНКИМИ ПОРОЖНИНАМИ Автореферат 16 стр.
35429. ускладнені гіпертензивні кризи: клініко-гемодинамічна характеристика і обгрунтування лікувальної тактики Автореферат 26 стр.
35430. Ускладнені сполучені виразки шлунка і дванадцятипалої кишки (особливості етіології, патогенезу та лікування) Автореферат 42 стр.
35431. УСКЛАДНЕНІ УШКОДЖЕННЯ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА (ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ У ГОСТРОМУ ТА РАННЬОМУ ПЕРІОДАХ ТРАВМИ) Автореферат 52 стр.
35432. УСКЛАДНЕНИЙ ПЕРЕБІГ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ ПРИ ЗАКРИТИХ ТОРАКОАБДОМІНАЛЬНИХ ПОШКОДЖЕННЯХ Автореферат 27 стр.
35433. усні джерела “повісті временних літ” Автореферат 26 стр.
35434. УСПАДКУВАННЯ ДЕЯКИХ МАРКЕРНИХ ОЗНАК ГОРОХУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРОДУКТИВНІСТЮ Автореферат 23 стр.
35435. Успадкування тривалості періоду вегетації сої та його зв’язок з елементами продуктивності Автореферат 31 стр.
35436. Усталені коливання у тривимірних тілах з плоскими концентраторами напружень Автореферат 25 стр.
35437. УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ Автореферат 50 стр.
35438. УСТАНОВКА ДЛЯ КОРЕКТНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ І ХАРАКТЕРИСТИК РОЗІМКНЕНИХ ЗРАЗКІВ І ВИРОБІВ Автореферат 21 стр.
35439. УСТАНОВКИ СТАТЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ТА НОРМАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 20 стр.
35440. УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 29 стр.
35441. УСТУПКА ВИМОГИ І ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ В ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ (НА МАТЕРІАЛАХ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ) Автореферат 26 стр.
35442. Утвердження і забезпечення конституційних прав та свобод людини й громадянина в діяльності міліції Спеціальність 12.00.02. – конституційне право Автореферат 20 стр.
35443. Утворення і діяльність військових формувань Карпатської України (1938-1939) Автореферат 21 стр.
35444. УТВОРЕННЯ І РЕКОМБІНАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ В ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ n-CdHgTe Автореферат 27 стр.
35445. УТВОРЕННЯ ВТОРИННИХ СТРУКТУР В ПАРАХ ТЕРТЯ БОРОВМІСНІ ЕВТЕКТИЧНІ ПОКРИТТЯ – СТАЛЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Автореферат 29 стр.
35446. УТВОРЕННЯ ГРАНИЧНОГО ШАРУ В КОМПОЗИТНИХ ВОЛОКНАХ ПРИ СТАРІННІ Автореферат 22 стр.
35447. УТВОРЕННЯ ЗАБАРВЛЕНИХ РЕЧОВИН У ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЙОГО ІНГІБУВАННЯ Автореферат 41 стр.
35448. Утворення ЗУНР, її державний механізм та діяльність (1918-1923 рр.) Автореферат 28 стр.
35449. Утворення партії „Зелених” та її роль в суспільно-політичному житті ФРН (1977 – 1993 рр.) Автореферат 29 стр.
35450. Утворення та розпад незв’язаних станів найлегших ядер, їх енергетичні характеристики та структура Автореферат 40 стр.
35451. УТВОРЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНОГО СОЮЗУ І ЙОГО УЧАСТЬ У ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ НІМЕЧЧИНИ (1945-1950 рр.) Автореферат 28 стр.
35452. УТВОРЕННЯ, ЕКСТРАКЦІЯ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІОННИХ АСОЦІАТІВ ХРОМУ (VI) З ОСНОВНИМИ БАРВНИКАМИ Автореферат 18 стр.
35453. УТВОРЕННЯ, РОЗПОДІЛ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ГАЛОГЕНВУГЛЕВОДНІВ В ГЕОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 33 стр.
35454. УТВОРЕННЯ, ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ РОСТОВИХ МІКРОДЕФЕКТІВ У НАПІВПРОВІДНИКОВОМУ КРЕМНІЮ Автореферат 27 стр.
35455. Утилізація залізовмісних відходів виробництва пігментного Титану (IV) оксиду Автореферат 26 стр.
35456. Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива Автореферат 20 стр.
35457. УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ДОБРИВ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА Автореферат 35 стр.
35458. УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛОТИ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ ГАЗОСПОЖИВАЮЧИХ КОТЛІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ТЕПЛОУТИЛІЗАТОРАХ КОНДЕНСАЦІЙНОГО ТИПУ Автореферат 26 стр.
35459. Утилізація циркуляційних розчинів процесу очищення сірководеньвмісних газів цинковмісними стоками Автореферат 27 стр.
35460. УТОЧНЕНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ шаруватих ступінчасто-змінних за перерізом балочних елементів конструкцій Автореферат 21 стр.
35461. Уточнення зв'язку радіо та оптичної систем координат за ПЗЗ-спостереженнями вибраних позагалактичних радіоджерел в оптичному діапазоні Автореферат 25 стр.
35462. УФ-ІНДУКОВАНІ ЕФЕКТИ У НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛАХ З ДОМІШКАМИ СТЕРОЇДНИХ БІОМОЛЕКУЛ Автореферат 27 стр.
35463. УЧАСТЬ МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ РУСІ І ТВОРЕННІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УНР (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) Автореферат 30 стр.
35464. УЧАСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ В 50 -70-х рр. ХІХ СТ. Автореферат 31 стр.
35465. УЧАСТЬ ІНТЕРНЕЙРОНІВ ГІПОКАМПУ В ЕПІЛЕПТОГЕНЕЗІ ФЛС1-/--МУТАНТНИХ МИШЕЙ Автореферат 33 стр.
35466. Участь громадян України у циклічних політичних процесах трАнсформаційного періоду Автореферат 58 стр.
35467. УЧАСТЬ ЕПІФІЗА ТА МОНОАМІНІВ У РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІЇ ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-ГОНАДНОЇ СИСТЕМИ ПТАХІВ (гістофізіологічний аналіз) Автореферат 24 стр.
35468. Участь жінок У розбудові громадянського суспільства в Україні (90-ті рр. хх - початок ххі ст.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 28 стр.
35469. Участь жандармерії в державному будівництві та захисті суверенітету ЗУНР Автореферат 25 стр.
35470. УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ Автореферат 26 стр.
35471. Участь земств Лівобережної України в історико-краєзнавчому русі (1870-ті – 1918 рр.) Автореферат 26 стр.
35472. УЧАСТЬ КИТАЙЦІВ У РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (1917–1921 рр.) Автореферат 25 стр.
35473. УЧАСТЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В ОБМІНІ РЕЧОВИН ПРИ ГОСТРОМУ ОТРУЄННІ ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ НІТРАТАМИ (за даними ангіостомії) Автореферат 26 стр.
35474. УЧАСТЬ МОНОАМІНІВ У НЕЙРОЕНДОКРИННІЙ РЕГУЛЯЦІЇ ГІПОТАЛАМО-АДРЕНАЛОВОЇ, -ТИРЕОЇДНОЇ ТА -ГОНАДНОЇСИСТЕМ ПТАХІВ Автореферат 27 стр.
35475. УЧАСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ( ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Автореферат 30 стр.
35476. Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження Автореферат 19 стр.
35477. УЧАСТЬ ПРОТЕЇНАЗ ТА СИСТЕМИ ПОЛІ-АДФ-РИБОЗИЛЮВАННЯ У РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНОМУ АПОПТОЗІ КЛІТИН ТИМУСА ТА СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ Автореферат 20 стр.
35478. Участь робітників Львова у національно-демократичному русі середини 80-х – початку 90-х рр. XX ст. Автореферат 26 стр.
35479. УЧАСТЬ РОБІТНИКІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СРСР. 1961 - 1991 рр. Автореферат 43 стр.
35480. УЧАСТЬ РОБІТНИКІВ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У 70-ті РОКИ Автореферат 28 стр.
35481. УЧАСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ Автореферат 26 стр.
35482. УЧАСТЬ ТРОМБОКСАНУ В ЗАГИБЕЛІ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ В КУЛЬТУРІ Автореферат 29 стр.
35483. УЧАСТЬ У СКАУТСЬКОМУ РУСІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА УМОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ Автореферат 23 стр.
35484. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 31 стр.
35485. УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ В КОЛОНІЗАЦІЇ ХАБАРОВСЬКОГО КРАЮ (1910-1928 РР.) Автореферат 29 стр.
35486. Ушкодження ДНК у радіаційному старінні насіння Автореферат 25 стр.
35487. ущільнення БЕТОННої СУМІШі адаптивним привантаженням при формуванні ДЕКОРАТИВНИХ дрібноштучних СТІНОВИХ ВИРОБІВ Автореферат 23 стр.
35488. Уява як філософсько-антропологічна категорія Автореферат 28 стр.
35489. УЯВЛЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ В РІҐВЕДІ Автореферат 26 стр.
35490. Уявлення про надприродне в українській культурі Х-ХVIII cт. Автореферат 25 стр.
35491. Ф І З И Ч Н А М О Д Е Л Ь Е Н Д О Ц И Т О З У Автореферат 22 стр.
35492. Ф Е М І Н І С Т С Ь К А Е П І СТ Е М О Л О Г І Я Я К П О С Т Н Е К Л А С И Ч Н И Й Ф Е Н О М Е Н Автореферат 27 стр.
35493. Ф О Р М У В А Н Н Я Ф І Н А Н С О В И Х Р Е С У Р С І В П І Д П Р И Є М С Т В (на прикладі підприємств спиртової галузі України) Автореферат 31 стр.
35494. Ф. СОЛОГУБ ТА Ан. ЧЕБОТАРЕВСЬКА: ПРОБЛЕМА ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 27 стр.
35495. Ф.ДОСТОЄВСЬКИЙ І “ПІВДЕННА ШКОЛА” АМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНУ ТИПОЛОГІЯ І КОНТАКТНО-ГЕНЕТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ Автореферат 27 стр.
35496. Ф.ЕРНСТ У ПАМ’ЯТКООХОРОННОМУ РУСІ УКРАЇНИ 1917-1933 РР. Автореферат 30 стр.
35497. Фiзико-хiмiчні умови розвитку та зональність гідротермального зруденіння Рахівського золоторудного району (за даними термобарогеохімічних та мінералого-фізичних досліджень) Автореферат 30 стр.
35498. Фiзико-хiмiчне моделювання флюїдодинамiчних рудогенеруючих палеосистем та прогнозування пов’язаного з ними зруденiння (на прикладi родовищ золота) Автореферат 58 стр.
35499. ФIЗИЧНI ВЛАСТИВОСТІ БIОЛОГIЧНО АКТИВНИХ АНАЛОГIВ КОМПОНЕНТIВ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 35 стр.
35500. ФIЛОСОФIЯ IСТОРIЇ ЯК СВIТОГЛЯДНА I МЕТОДОЛОГIЧНА ПАРАДИГМА Автореферат 48 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354  [355]  356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389