Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

35301. управління трансфером технологій на машинобудівних підприємствах Автореферат 27 стр.
35302. УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 25 стр.
35303. УПРАВЛІННЯ ТРЕНУВАЛЬНИМИ І ЗМАГАЛЬНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОГО КЛАСУ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ Автореферат 58 стр.
35304. УПРАВЛіння тривалістю ТЕХНІЧної ПіДГОТОВКИ наукоємного виробництва з Урахуванням супутніх ризиків Автореферат 25 стр.
35305. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
35306. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ЗА БАГАТОУКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ В АПК (на матеріалах Полтавської області) Автореферат 29 стр.
35307. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ЯК СКЛАДОВОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
35308. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ Автореферат 29 стр.
35309. управління у сфері рекламної діяльності: Організаційно-правовИЙ АСПЕКТ Автореферат 25 стр.
35310. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Автореферат 25 стр.
35311. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МІСТА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Автореферат 25 стр.
35312. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 25 стр.
35313. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 21 стр.
35314. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ Автореферат 27 стр.
35315. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
35316. Управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів в умовах трансформації економіки України Автореферат 30 стр.
35317. Управління фінансовими ресурсами підприємств переробнОЇ галузІ Сумської області Автореферат 27 стр.
35318. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах реформування податкової системи Автореферат 23 стр.
35319. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
35320. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 27 стр.
35321. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 33 стр.
35322. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
35323. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Автореферат 30 стр.
35324. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
35325. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ФУНКЦІОНУВАННЯМ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ (за матеріалами машинобудівних підприємств України) Автореферат 26 стр.
35326. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН Автореферат 22 стр.
35327. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
35328. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ АНТИФРИКЦІЙНИХ НАПЛАВОЧНИХ ШАРІВ З КОМПОЗІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ Fe-Cu ПРИ ДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 18 стр.
35329. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ Автореферат 27 стр.
35330. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ КАПІТАЛУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
35331. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 28 стр.
35332. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ НЕПОДАТКОВИХ ДОХОДІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ Автореферат 27 стр.
35333. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 25 стр.
35334. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ В ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 28 стр.
35335. Управління формуванням СТРУКТУРИ металЕВих заготІвок шляхом теплосилових дій на твердіючі сплави Автореферат 38 стр.
35336. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
35337. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Автореферат 22 стр.
35338. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) Автореферат 24 стр.
35339. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ШВА ПРИ ЗВАРЮВАННІ СПЛАВІВ ТИТАНУ У ВУЗЬКИЙ ЗАЗОР ВОЛЬФРАМОВИМ ЕЛЕКТРОДОМ З МАГНІТОКЕРОВАНОЮ ДУГОЮ Автореферат 24 стр.
35340. УПРАВЛІННЯ ЦІЛЬОВОЮ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
35341. УПРАВЛІННЯ ЦІННІСНО-НОРМАТИВНИМИ КОНФЛІКТАМИ У ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕКТИВАХ (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 26 стр.
35342. Управління ціновою політикою підприємства Автореферат 24 стр.
35343. УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ РІВНОВАГОЮ БАНКІВСЬКОГО ПРОЦЕНТНОГО ПРОДУКТУ Автореферат 27 стр.
35344. УПРАВЛІННЯ ЦІНОЮ ЯК ФАКТОРОМ ПІДТРИМАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
35345. УПРАВЛІННЯ ЯК ФОРМА ЗВ’ЯЗКУ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ І ПРАКТИЧНИХ РІШЕНЬ Автореферат 49 стр.
35346. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА МІЖДЕРЖАВНОМУ РІВНІ Автореферат 51 стр.
35347. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БЛОКІВ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ ЗА ДОПОМОГОЮ КВАЛІМЕТРИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 21 стр.
35348. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ТОРГІВЛІ Автореферат 24 стр.
35349. Управління якістю діяльності торговельного підприємства Автореферат 22 стр.
35350. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕТАЛЕВИХ СТРІЧОК НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМУ РОЗЛИВУ РОЗПЛАВУ Автореферат 23 стр.
35351. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МОЛОКА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ Автореферат 22 стр.
35352. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 30 стр.
35353. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАПОЇВ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ Автореферат 28 стр.
35354. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОЛИВНОЇ ВОДИ НА ІНГУЛЕЦЬКОМУ ЗРОШУВАНОМУ МАСИВІ Автореферат 25 стр.
35355. Управління ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 20 стр.
35356. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ РОБОЧИХ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 22 стр.
35357. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
35358. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 29 стр.
35359. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА Автореферат 27 стр.
35360. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТАМИ НА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (на прикладі текстильних підприємств) Автореферат 24 стр.
35361. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 28 стр.
35362. управління якістю робіт авіаційних спеціалістів при технічному обслуговуванні Повітряних суден Автореферат 18 стр.
35363. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТАЛІ 110Г13Л НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМУ РОЗКИСЛЕННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 28 стр.
35364. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 26 стр.
35365. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЦУКРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
35366. УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 24 стр.
35367. УПРАВЛІНСЬКІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
35368. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕДУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
35369. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ В ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТАХ АПК УКРАЇНИ Автореферат 53 стр.
35370. Управлінські рішення щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові питання) Автореферат 25 стр.
35371. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНОГО СКЛАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВИДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ (за матеріалами Державної прикордонної служби України) Автореферат 54 стр.
35372. УПРАВЛІНСЬКА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ В ТНК Автореферат 51 стр.
35373. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗАТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України) Автореферат 31 стр.
35374. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 29 стр.
35375. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ У ФЛЮСО-ДОЛОМІТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 26 стр.
35376. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І ФУНКЦІОНАЛЬНО- ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАТРАТ /на прикладі плодоовочепереробних підприємств України/ Автореферат 22 стр.
35377. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 28 стр.
35378. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 42 стр.
35379. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ХМЕЛЮ В ХМЕЛЕГОСПОДАРСТВАХ Автореферат 26 стр.
35380. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В НАФТОГАЗОВІЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДЦІ Автореферат 28 стр.
35381. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА) Автореферат 26 стр.
35382. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
35383. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ Автореферат 27 стр.
35384. УПРАВЛННЯ ННОВАЦЙНИМ РОЗВИТКОМ СУБКТВ ГОСПОДАРСЬКО ДЯЛЬНОСТ У НЕСТАБЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 41 стр.
35385. Ураження кишечника при ревматоїдному артриті у дітей і застосування пробіотиків у комплексному санаторно-курортому лікуванні Автореферат 23 стр.
35386. УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНІВ ПРИ ПОДАГРІ: ДІАГНОСТИКА, ПАТОГЕНЕЗ, ЛІКУВАННЯ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
35387. УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНІВ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ: ДІАГНОСТИКА, ПАТОГЕНЕЗ, ЛІКУВАННЯ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 47 стр.
35388. УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЧЕРВОНОМУ ВОВЧАКУ (ДІАГНОСТИКА, ПАТОГЕНЕЗ, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 30 стр.
35389. УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ РЕАКТИВНОМУ ХЛАМІДІЙНОМУ УРОГЕНІТАЛЬНОМУ АРТРИТІ (ХВОРОБІ РЕЙТЕРА): ДІАГНОСТИКА, ПАТОГЕНЕЗ, ЛІКУВАННЯ Автореферат 21 стр.
35390. УРАЖЕННЯ НИРОК У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ Автореферат 31 стр.
35391. УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПРИ ГЕМІЧНІЙ ГІПОКСІЇ У ВИСОКО- ТА НИЗЬКОСТІЙКИХ ДО НЕСТАЧІ КИСНЮ ТВАРИН ТА ЙОГО ФАРМАКОКОРЕКЦІЯ Автореферат 32 стр.
35392. УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА САЛЬМОНЕЛЬОЗ НА ТЛІ ІНШОЇ ПАТОЛОГІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 35 стр.
35393. ураження серця при системній склеродермії (діагностика, аспекти патогенезу, лікування) Автореферат 26 стр.
35394. УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ Автореферат 55 стр.
35395. УРАЖЕННЯ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, АСОЦІЙОВАНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ, У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ, ЛІКУВАННЯ Автореферат 30 стр.
35396. УРАЛО-СИБІРСЬКИЙ РЕГІОН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ Автореферат 30 стр.
35397. УРАН І ПЛУТОНІЙ У ҐРУНТАХ БЛИЖНЬОЇ ЗОНИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС Автореферат 22 стр.
35398. УРАН-СВИНЦЕВИЙ ВІК ГРАНІТОЇДІВ В ОБРАМЛЕННІ ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ ПОЯСІВ ПРИАЗОВСЬКОГО МЕГАБЛОКУ Автореферат 29 стр.
35399. УРАХУВАННЯ ДЕГРЕСИВНИХ І ПРОГРЕСИВНИХ ВИТРАТ В ЕКОНОМІЧНОМУ ОЦІНЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 36 стр.
35400. УРАХУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ ПРИ АНАЛІЗІ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ АТОМНИХ СТАНЦІЙ Автореферат 19 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353  [354]  355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389