Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

35201. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМИ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ (на матеріалах банківського сектора Закарпатської області) Автореферат 30 стр.
35202. Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі Автореферат 32 стр.
35203. Управління процесами оновлення техніко-технологічної бази промислових підприємств (на прикладі ремонтних підприємств залізничного транспорту України) Автореферат 23 стр.
35204. управління процесами підвищення професійної компетенції персоналу в підприємницьких організаціях Автореферат 28 стр.
35205. Управління процесами подолання платіжної кризи в економіці України Автореферат 20 стр.
35206. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі взуттєвої галузі) Автореферат 25 стр.
35207. Управління процесами технічного обслуговування повітряних суден в аеропорту з використанням автоматизованої системи Автореферат 15 стр.
35208. Управління процесами формування Ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти) Автореферат 43 стр.
35209. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 36 стр.
35210. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Автореферат 25 стр.
35211. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Автореферат 22 стр.
35212. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
35213. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСТИТУЦІЇ ЦЕРКОВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 35 стр.
35214. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СИМВОЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ КОМП'ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ Автореферат 25 стр.
35215. Управління процесом створення нового товару: маркетинговий аспект Автореферат 26 стр.
35216. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 25 стр.
35217. управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки україни Автореферат 25 стр.
35218. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
35219. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АПК Автореферат 26 стр.
35220. УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ РОЗПОДІЛЬнИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВРАХУВАННЯМ ФАКТОРіВ РИЗИКУ Автореферат 25 стр.
35221. Управління режимом гірничих робіт залізорудних кар’єрів при відпрацюванні розкривних порід крутопохилими шарами Автореферат 27 стр.
35222. УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Автореферат 35 стр.
35223. УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ БРЕНДИНГУ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ Автореферат 21 стр.
35224. УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 26 стр.
35225. УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 28 стр.
35226. УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ВЕЛИКИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 21 стр.
35227. УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА Автореферат 47 стр.
35228. УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Автореферат 28 стр.
35229. Управління ресурсним потенціалом банку Автореферат 24 стр.
35230. УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ Автореферат 53 стр.
35231. УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 27 стр.
35232. УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ м.ЛЬВОВА) Автореферат 28 стр.
35233. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМВ УМОВАХ РИНКОВОГО РЕФОРМУВАННЯЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
35234. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Автореферат 22 стр.
35235. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (на прикладі холдингової компанії "Київміськбуд") Автореферат 20 стр.
35236. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДООХОРОННОГО НАПРЯМКУ Автореферат 24 стр.
35237. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 28 стр.
35238. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 26 стр.
35239. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕВЕНТИВНИХ ТА КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ Автореферат 28 стр.
35240. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Автореферат 27 стр.
35241. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
35242. Управління розвитком і реформуванням житлово-комунального господарства регіону Автореферат 27 стр.
35243. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 51 стр.
35244. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ МІСТА Автореферат 41 стр.
35245. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
35246. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
35247. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДИТЯЧИХ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ АР КРИМ Автореферат 26 стр.
35248. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 26 стр.
35249. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 25 стр.
35250. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 24 стр.
35251. Управління розвитком підприємств будівельної галузі шляхом формування їх стратегічного потенціалу Автореферат 20 стр.
35252. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ Автореферат 24 стр.
35253. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ Автореферат 27 стр.
35254. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості України) Автореферат 30 стр.
35255. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА: ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ (теоретико-методичні аспекти) Автореферат 30 стр.
35256. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ загальноосвітнього навчального закладу Автореферат 30 стр.
35257. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРИРОДНИХ ПАРКАХ Автореферат 29 стр.
35258. управління розвитком ринку цукру україни Автореферат 21 стр.
35259. Управління розвитком суб’єктів страхового підприємництва Автореферат 32 стр.
35260. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
35261. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ (на прикладі Закарпатської області) Автореферат 28 стр.
35262. УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
35263. УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ І ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 5 стр.
35264. управління руховою активністю чоловіків РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ першого зрілого віку Автореферат 26 стр.
35265. УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПРИ УСКЛАДНЕННІ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Автореферат 31 стр.
35266. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ БІЗНЕС-ВЗАЄМОДІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 32 стр.
35267. Управління системою виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітньої школи Автореферат 21 стр.
35268. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
35269. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 32 стр.
35270. Управління системою нормування праці на підприємствах різноманітних форм власності Автореферат 22 стр.
35271. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 36 стр.
35272. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
35273. УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЇХ ВИРОБНИЧОГО ОСВОЄННЯ (НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДУВАННЯ) Автореферат 26 стр.
35274. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РИЗИКОМ (на прикладі донецької області) Автореферат 25 стр.
35275. управління СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ КОЛЕКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
35276. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
35277. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ Автореферат 26 стр.
35278. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
35279. УПРАВЛІННЯ СПІВРОБІТНИЦТВОМ ОВС УКРАЇНИ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ КРАЇН СНД: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ Автореферат 60 стр.
35280. УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ ПОПИТОМ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
35281. УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧОЮ КООПЕРАЦІЄЮ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА   Автореферат 50 стр.
35282. УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 22 стр.
35283. Управління створенням державних холдінгових компаній Автореферат 26 стр.
35284. Управління стивідорною діяльністю в морських торговельних портах Автореферат 23 стр.
35285. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
35286. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА АПТЕЧНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 21 стр.
35287. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ІНТЕГРОВАНИХ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ Автореферат 34 стр.
35288. Управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств Автореферат 30 стр.
35289. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі хімічного виробництва) Автореферат 22 стр.
35290. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
35291. УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РЕЗЕРВАМИ СТРАХОВИКА Автореферат 30 стр.
35292. УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ МІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ВИТРАТИ-ВИПУСК Автореферат 26 стр.
35293. Управління техніко-технологічним оновленням промислового підприємства в умовах перехідної економіки Автореферат 30 стр.
35294. УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОЗБРОЄННЯМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ Автореферат 26 стр.
35295. УПРАВЛІННЯ технічним розвитком пРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (за матеріалами цегельних підприємств України) Автореферат 27 стр.
35296. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ В РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 28 стр.
35297. УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ Автореферат 28 стр.
35298. УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ АКТИВОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
35299. УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
35300. УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ ПІДПРИЄМСТВ АПК Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352  [353]  354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389