Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

35001. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 22 стр.
35002. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 29 стр.
35003. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СИТУАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Автореферат 24 стр.
35004. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 31 стр.
35005. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА Автореферат 28 стр.
35006. Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах Автореферат 29 стр.
35007. УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
35008. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ Автореферат 27 стр.
35009. Управління державним боргом України (регулювання діяльності із здійснення запозичень) Автореферат 27 стр.
35010. Управління державним сектором вищої освіти в США Автореферат 27 стр.
35011. Управління державним сектором промисловості в україні Автореферат 32 стр.
35012. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГАРАНТІЯМИ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
35013. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Автореферат 50 стр.
35014. УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
35015. Управління доходами від основної діяльності страхових компаній Автореферат 29 стр.
35016. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 48 стр.
35017. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 22 стр.
35018. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ рекреаційноГО РЕГІОНУ Автореферат 56 стр.
35019. управління еколого-економічними трансформаціями суспільного виробництва Автореферат 28 стр.
35020. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 28 стр.
35021. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ВЕЛИКОГО МІСТА Автореферат 23 стр.
35022. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РЕФОРМАМИ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
35023. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ В ЕНЕРГОЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 22 стр.
35024. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ризикАМИ підприємств Автореферат 23 стр.
35025. Управління економічною безпекою підприємництва в Україні Автореферат 26 стр.
35026. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Автореферат 25 стр.
35027. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
35028. УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
35029. УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ (на матеріалах українських товаровиробників-експортерів) Автореферат 28 стр.
35030. УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СПІНЕНИХ ВИБУХОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД Автореферат 21 стр.
35031. Управління енергетичними ресурсами у виробництві Автореферат 25 стр.
35032. Управління ефективністю інвестиційної діяльності промислових підприємств Автореферат 28 стр.
35033. управління ефективністю виробництва на підприємствах з переробки плодоовочевої продукції Автореферат 27 стр.
35034. Управління ефективним розвитком лісогосподарських підприємств на основі сортиментної політики Автореферат 22 стр.
35035. Управління ефективним розвитком паливопостачальних об'єднань України на основі контролінгу Автореферат 23 стр.
35036. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
35037. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 24 стр.
35038. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ У ПРОЦЕСІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
35039. УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЮ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Автореферат 26 стр.
35040. Управління загальноосвітнім навчальним закладом (методологічний аспект) Автореферат 24 стр.
35041. Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій Автореферат 26 стр.
35042. УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В ПОЛЬЩІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 26 стр.
35043. Управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій Автореферат 29 стр.
35044. УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНВЕСТИЦІЙ У ПІДПРИЄМСТВА ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 29 стр.
35045. УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ СИРОВИНИ ТА ТОВАРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 24 стр.
35046. УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
35047. УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ Автореферат 28 стр.
35048. УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ МІСТА (на прикладі м. Києва) Автореферат 31 стр.
35049. УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
35050. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ МІГРАЦІЯМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Автореферат 50 стр.
35051. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ) Автореферат 28 стр.
35052. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
35053. УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
35054. управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби України Автореферат 27 стр.
35055. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
35056. УПРАВЛІННЯ КЕРІВНИМ ПЕРСОНАЛОМ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 47 стр.
35057. УПРАВЛІННЯ КЛЮЧОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ГРУПОВИХ КОМУНІКАЦІЙ Автореферат 22 стр.
35058. УПРАВЛІННЯ КОАЛІЦІЙНИМИ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ В ЛОКАЛЬНИХ ВІЙНАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат 19 стр.
35059. УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ПО ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 22 стр.
35060. УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ ПАРАМЕТРІВ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ Автореферат 30 стр.
35061. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ Автореферат 29 стр.
35062. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 31 стр.
35063. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
35064. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі підприємств швейної галузі) Автореферат 26 стр.
35065. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
35066. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БАНКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 28 стр.
35067. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БАНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
35068. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ЗАСАДАХ БЕНЧМАРКІНГУ Автореферат 28 стр.
35069. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ Автореферат 42 стр.
35070. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ) Автореферат 35 стр.
35071. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ Автореферат 24 стр.
35072. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ Автореферат 28 стр.
35073. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 25 стр.
35074. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 25 стр.
35075. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 29 стр.
35076. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ Автореферат 27 стр.
35077. Управління конкурентоспроможністю підприємства на світових ринках Автореферат 42 стр.
35078. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕСТОРАНІВ Автореферат 27 стр.
35079. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 25 стр.
35080. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ Автореферат 23 стр.
35081. управління конфліктами в діяльності державних службовців Автореферат 28 стр.
35082. УПРАВЛІННЯ КОН’ЮНКТУРОЮ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
35083. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 30 стр.
35084. Управління кредитними потоками банку Автореферат 26 стр.
35085. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
35086. Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки Автореферат 27 стр.
35087. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ КАПІТАЛУ Автореферат 56 стр.
35088. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ Автореферат 23 стр.
35089. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ГРОШОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА БАНКІВСЬКІ РЕЗЕРВИ Автореферат 26 стр.
35090. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 22 стр.
35091. УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ПРОДУКТУ: ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД Автореферат 25 стр.
35092. УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ДИСКРЕТНИМ ХАРАКТЕРОМ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 30 стр.
35093. УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 28 стр.
35094. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 27 стр.
35095. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
35096. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИми РЕСУРСами НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 20 стр.
35097. Управління міжнародною діяльністю підприємств на світових ринках високотехнологічної продукції Автореферат 25 стр.
35098. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОНКОНГУ Автореферат 29 стр.
35099. УПРАВЛІННЯ МАЛОКОМПЛЕКТНИМИ ПОЧАТКОВИМИ ШКОЛАМИ РІЗНОЇ СТРУКТУРИ Автореферат 28 стр.
35100. Управління маркетинговими дослідженнями підприємств в процесі формування конкурентних переваг Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350  [351]  352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389