Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

3501. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПРОПОЗИЦІЙНИХ ТРИВАЛЕНТНИХ ПРЕДИКАТІВ   В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
3502. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СПОНУКАЛЬНОЇ ІНТЕНЦІЇ У РОСІЙСЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ Автореферат 28 стр.
3503. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ІСПАНОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 24 стр.
3504. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВИХ ІНТЕНЦІЙ У РОСІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ “ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ”) Автореферат 22 стр.
3505. ВЕРБАЛЬНИЙ БІХЕВІОРИЗМ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: філософсько-правовий аспект Автореферат 24 стр.
3506. ВЕРБУВАННЯ І ДЕПОРТАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО НІМЕЧЧИНИ ТА УМОВИ ЙОГО ПРАЦІ І ПОБУТУ У НЕВОЛІ (1939-1945 рр.) Автореферат 27 стр.
3507. ВЕРИЗМ ТА ЙОГО АНАЛОГІЇ В музичному МИСТЕЦТВІ ЄВРОПИ І КИТАЮ Автореферат 23 стр.
3508. ВЕРИФІКАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ K-ЗНАЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
3509. ВЕРИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ, ЯКІ ПОДАНО МОВАМИ ОПИСУ АПАРАТУРИ Автореферат 26 стр.
3510. ВЕРИФІКАЦІЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ СИСТЕМ, СПЕЦИФІКОВАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЗОВИХ ПРОТОКОЛІВ Автореферат 19 стр.
3511. вермілат в комплексному лікуванні гнійних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки Автореферат 21 стр.
3512. ВЕРТЕБРОГЕННІ ПРЕДИКТОРИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ Автореферат 30 стр.
3513. ВЕРХНЄ КРИТИЧНЕ ПОЛЕ В НАДРЕШІТКАХ І ШАРУВАТИХ НАДПРОВІДНИКАХ Автореферат 23 стр.
3514. верхньо-септальний доступ при операціях на мітральному клапані Автореферат 25 стр.
3515. ВЕРХНЬОЮРСЬКИЙ РИФОГЕННИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ: БІОЛІТОМІКРОФАЦІЇ ТА СТРАТИГРАФІЯ Автореферат 30 стр.
3516. ВЕРХОВНА РАДА У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ. Автореферат 29 стр.
3517. ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ ПОДІЛЛЯ: ФУНКЦІОНУВАННЯ, ПОЕТИКА, СИМВОЛІКА Автореферат 24 стр.
3518. ВЕСІЛЬНИЙ РИТУАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ: ТРАДИЦІЙНА СТРУКТУРА ТА РЕЛІКТОВІ ФОРМИ (середина ХІХ –ХХ ст.) Автореферат 34 стр.
3519. ВЕСНЯНА КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВА ПОЕЗІЯ УКРАЇНЦІВ: РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ТА ЖАНРОВА ДИНАМІКА Автореферат 26 стр.
3520. ВЕСНЯНА ОБРЯДОВІСТЬ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 52 стр.
3521. ВЕСНЯНО-ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР БУКОВИНИ Автореферат 22 стр.
3522. ВЕСТИБУЛОПРОТЕКТОРНА АКТИВНІСТЬ І МЕХАНІЗМ ДІЇ БЕМІТИЛУ ТА ЕТОКСІБЕМІТИЛУ Автореферат 28 стр.
3523. ВЕСТИБУЛЯРНА ДИСФУНКЦIЯ ПРИ НЕЙРОСЕНСОРНІЙ ПРИГЛУХУВАТОСТІ (особливості діагностики та підходів до лікування) Автореферат 19 стр.
3524. ВЕСТФАЛЬСЬКИЙ МИР 1648 РОКУ І СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО Автореферат 51 стр.
3525. Ветеринарно-санітарна експертиза бджолиного меду в сучасних екологічних умовах України Автореферат 28 стр.
3526. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА М'ЯСА КУРЧАТ, ВИРОБЛЕНОГО ПРИ СТИМУЛЯЦІЇ ЇХ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ Автореферат 28 стр.
3527. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА МОЛОКА за РІЗНИХ СПОСОБів і РЕЖИМів ПАСТЕРИЗАЦІЇ Автореферат 32 стр.
3528. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА РИБИ, ІНВАЗОВАНОЇ НЕМАТОДАМИ РОДИНИ ANISAKIDAE Автореферат 24 стр.
3529. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА СВИНИНИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ КАТАРАЛЬНОМУ ГАСТРИТІ Автореферат 28 стр.
3530. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА СВИНИНИ, ВИРОБЛЕНОЇ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ЗАЛІЗА ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ Автореферат 29 стр.
3531. Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій Автореферат 29 стр.
3532. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ОЦІНКА М'ЯСОПРОДУКТІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА РИНКАХ, ТА ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ Автореферат 26 стр.
3533. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ОЦІНКА ПАСТОВИХ КОРМІВ ІЗ ВІДХОДІВ ЗАБОЮ ТВАРИН ТА ВПЛИВ ЇХ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ М’ЯСА ПТИЦІ Автореферат 30 стр.
3534. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ОЦІНКА ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА, ОДЕРЖАНИХ В РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ РАЙОНАХ Полісся ЖИТОМИРщини Автореферат 24 стр.
3535. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ОЦІНКА ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ НЕКАТЕГОРІЙНОГО МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 26 стр.
3536. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ТА ЯКІСНА ОЦІНКА ЯЛОВИЧИНИ ЗА ВІДГОДІВЛІ БУГАЙЦІВ КОРМАМИ, ЗБАГАЧЕНИМИ ГУМАТОМ НАТРІЮ ТА МЕТІОНАТАМИ КОБАЛЬТУ І ЙОДУ Автореферат 28 стр.
3537. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ ТА РАДІОМЕТРИЧНО-ГІГІЄНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ ТВАРИН, ОТРИМАНИХ У ЗОНАХ ПОСИЛЕНОГО РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 29 стр.
3538. ВЖИВАННЯ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ РІЗ-НИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ (на матеріалі англомовної прози та публіцистики) Автореферат 26 стр.
3539. ВЖИВАННЯ ЧАСОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі трьох функціональних стилів) Автореферат 27 стр.
3540. Взаємини запорозького та донського козацтва періоду Нової Січі (1734-1775 рр.): політико-правовий і соціально-економічний аспекти Автореферат 30 стр.
3541. Взаємини козацьких спільнот Східної Європи в ХVІ - середині ХVІІ ст. Автореферат 51 стр.
3542. Взаємини між дітьми в сім'ї як чинник їх психосоціального розвитку Автореферат 27 стр.
3543. ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ І ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Автореферат 27 стр.
3544. ВЗАЄМНА ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДЯНИНА В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ Автореферат 31 стр.
3545. ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ ФУНДАМЕНТІВ НА ДЕФОРМАЦІЇ ЇХНІХ ОСНОВ У ШАРУВАТИХ ҐРУНТАХ Автореферат 18 стр.
3546. Взаємовідносини асоціантів мукозної мікрофлори шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на запально-виразкову патологію гастродуоденального тракту Автореферат 30 стр.
3547. Взаємовідносини Золотої Орди і Південно-Західної Русі в ХІІІ ст. Автореферат 33 стр.
3548. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НІМЕЧЧИНИ І КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ (1991 – 2004 рр.) Автореферат 31 стр.
3549. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В РЕГУЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
3550. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ: КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
3551. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПОЛІТИКИ І РЕЛІГІЇ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 32 стр.
3552. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СЛОВ`ЯН ТА КОЧОВИКІВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У 6-7 ст. (культурно-політичний аспект) Автореферат 24 стр.
3553. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ Автореферат 27 стр.
3554. ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ І ОНТОЛОГІЇ В ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ Автореферат 27 стр.
3555. Взаємовплив вагітності та злоякісного росту (Експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
3556. ВЗАЄМОВПЛИВ гормонального статусу організму і стану функціональної системи дихання у жінок Автореферат 53 стр.
3557. Взаємовплив електричних мереж електроенергетичної системи в процесі оптимального керування їх режимами Автореферат 22 стр.
3558. ВЗАєМОДIЯ ХВИЛЬ У ПАСИВНИХ ТА АКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 22 стр.
3559. ВЗАЄМОДІЇ МІЖ РОСЛИНАМИ В УГРУПОВАННЯХ ГАЛОФІТНОЇ РОСЛИННОСТІ КРИМУ: АЛЕЛОПАТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 31 стр.
3560. ВЗАЄМОДІЯ CdTe, CdxHg1-xTe, GaAs ТА InAs З ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ H2O2–МІНЕРАЛЬНА КИСЛОТА–РОЗЧИННИК Автореферат 27 стр.
3561. ВЗАЄМОДІЯ InAs, InSb ТА GaAs З БРОМВИДІЛЯЮЧИМИ ТРАВИЛЬНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ Автореферат 25 стр.
3562. ВЗАЄМОДІЯ IНТЕРКАЛЬОВАНОГО В ГРАФІТ ЛІТІЙ ФЛУОРИДУ З ЕЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНИМИ РЕАГЕНТАМИ Автореферат 21 стр.
3563. ВЗАЄМОДІЯ Імпульсного ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ Автореферат 39 стр.
3564. ВЗАЄМОДІЯ ІОНІВ ДВОВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ З НЕКАНОНІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 20 стр.
3565. ВЗАЄМОДІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я Автореферат 31 стр.
3566. ВЗАЄМОДІЯ АЛКАНІВ, ГАЛОГЕНАЛКАНІВ ТА АРОМАТИЧНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ З СИСТЕМОЮ SF4-HF-ГАЛОГЕНУЮЧИЙ АГЕНТ Автореферат 17 стр.
3567. ВЗАЄМОДІЯ АНТИГЕН-АНТИТІЛО В УМОВАХ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЦЬОГО ЯВИЩА Автореферат 32 стр.
3568. Взаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ДИ-, ТРИ-, ТЕТРАазотОвмісними гетероциклАми Автореферат 19 стр.
3569. ВЗАЄМОДІЯ АУТОЛОГІЧНИХ ЛІМФОЦИТІВ З КЛІТИНАМИ МЕЛАНОМИ: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОТИПУХЛИННОГО ЕФЕКТУ Автореферат 21 стр.
3570. Взаємодія біологічних систем зі змінними магнітними полями, електричними струмами та механічними коливаннями як екологічними чинниками Автореферат 22 стр.
3571. Взаємодія близько розташованих фундаментів різної форми на основі у вигляді лінійно-деформівного шару ґрунту Автореферат 15 стр.
3572. ВЗАЄМОДІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД З ГРУНТОВОЮ ОСНОВОЮ ПРИ ДИНАМІЧНИХ ТА СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВАХ Автореферат 21 стр.
3573. ВЗАЄМОДІЯ ВІРУСНИХ ТА ПОЛІНУКЛЕОТИДНИХ ІНДУКТОРІВ З КЛІТИНОЮ ЯК ПЕРВИННИЙ СИГНАЛ ПРОДУКЦІЇ ІНТЕРФЕРОНІВ І ТИПУ Автореферат 22 стр.
3574. взаємодія вітамінів а і е та ряду мікроелементів в організмі курей залежно від їх рівня в кормі Автореферат 30 стр.
3575. ВЗАЄМОДІЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ТА ІНФЛЯЦІЇ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
3576. Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України Автореферат 24 стр.
3577. ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДНИХ СТРУКТУР, ПОЛІТИЧНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 29 стр.
3578. ВЗАЄМОДІЯ ВОКАЛЬНОГО І МЕТОДИЧНОГО КОМПОНЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Автореферат 30 стр.
3579. ВЗАЄМОДІЯ ВПЛИВІВ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ, ЗОРОВОЇ ТА СЛУХОВОЇ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ НА АКТИВНІСТЬ МОТОНЕЙРОНІВ ЕКСТЕНЗОРНИХ М’ЯЗІВ НИЖНІХ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ Автореферат 31 стр.
3580. Взаємодія вуглецевих одностінних нанотрубок з органічними молекулами Автореферат 22 стр.
3581. ВЗАЄМОДІЯ ГАРМОНІК У НЕЛІНІЙНОМУ ПЕРІОДИЧНОМУ МАГНІТОАКТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 21 стр.
3582. Взаємодія гетерогенності та адитивності в регіональній музичній культурі Дніпропетровщини: від витоків до сучасності Автореферат 27 стр.
3583. Взаємодія граматичного значення й граматичної форми у вираженні лексико-граматичної категорії роду іменника Автореферат 20 стр.
3584. ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ І ПОТОКІВ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТОК У НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ХВИЛЕВЕДУЧИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 25 стр.
3585. ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ВИСОКОГО РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ З ІНТЕГРАЛЬНИМИ P-I-N-СТРУКТУРАМИ Автореферат 23 стр.
3586. Взаємодія електромагнітних хвиль з активними хвилями в періодичних напівпровідникових структурах Автореферат 20 стр.
3587. взаємодія електромагнітного випромінювання з регулярними та нерегулярними структурами на поверхні твердих тіл Автореферат 21 стр.
3588. ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЛЕГКИХ ЧАСТИНОК З НЕІДЕАЛЬНИМИ КРИСТАЛІЧНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ Автореферат 47 стр.
3589. Взаємодія ендофітних бактерій з рослинами картоплі Автореферат 33 стр.
3590. ВЗАЄМОДІЯ ЕПІЧНОГО, ДРАМАТИЧНОГО ТА ЛІРИЧНОГО НАЧАЛ В ОПОВІДАННЯХ А.П.ЧЕХОВА 80-х РОКІВ Автореферат 30 стр.
3591. Взаємодія жіночих громадських організацій Автореферат 30 стр.
3592. Взаємодія кальцій-регулюючих структур в первинних сенсорних нейронах в нормі та при різних патологічних станах Автореферат 25 стр.
3593. ВЗАЄМОДІЯ КВАЗІЧАСТИНОК У СКЛАДНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ Автореферат 37 стр.
3594. ВЗАЄМОДІЯ КОМБІНОВАНИХ МАСИВНО-ПЛИТНИХ ФУНДАМЕНТІВ ІЗ ҐРУНТОВОЮ основою ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 33 стр.
3595. ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ В СИСТЕМАХ Er-{Mn, Fe, Co, Ni}-In (ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК) Автореферат 25 стр.
3596. Взаємодія компонентів в системах {Ti,V,Zr}-Mn-{Sn,Sb}, кристалічна структура, магнітні та електричні властивості тернарних сполук Автореферат 24 стр.
3597. ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ У ПОТРІЙНИХ СИСТЕМАХ {Ti, Zr, Hf}-Ag-{Al, Ga} Автореферат 24 стр.
3598. Взаємодія компонентів у системах Tb–{Fe,i,u}–{Zn,g} та споріднених до них (фазові рівноваги, кристалічна структура сполук та їх властивості) Автореферат 28 стр.
3599. ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМАХ U–{Co, Ni, Cu}–In ТА СПОРІДНЕНИХ ДО НИХ Автореферат 24 стр.
3600. ВЗАЄМОДІЯ КРОС-СПРЯЖЕНИХ ДІЄНАМІНІВ ЦИКЛІЧНИХ КЕТОНІВ З ЕЛЕКТРОФІЛЬНИМИ РЕАГЕНТАМИ Автореферат 13 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35  [36]  37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389