Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

34901. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 18 стр.
34902. Управління інвестиційними процесами і його вплив на розвиток виробничого потенціалу промисловості регіону Автореферат 23 стр.
34903. Управління інвестиційними процесами в період виходу економіки з рецесії Автореферат 44 стр.
34904. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
34905. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ Автореферат 22 стр.
34906. УПРАВЛІННЯ інвестИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ в умовах РИЗИКУ Автореферат 26 стр.
34907. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
34908. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ Автореферат 23 стр.
34909. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 20 стр.
34910. Управління інвестиційними ризиками у виробничо-господарських системах Автореферат 27 стр.
34911. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ Автореферат 27 стр.
34912. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
34913. Управління інвестиційною діяльністю в умовах ринкової трансформації економіки регіону (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 27 стр.
34914. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛЕЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНИХ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ Автореферат 20 стр.
34915. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
34916. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 26 стр.
34917. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З ФОРМУВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ Автореферат 24 стр.
34918. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 30 стр.
34919. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
34920. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН І ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 25 стр.
34921. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств на засадах функціонального підходу Автореферат 26 стр.
34922. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 17 стр.
34923. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства Автореферат 24 стр.
34924. Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств Автореферат 26 стр.
34925. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ОНОВЛЕННЯМ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 28 стр.
34926. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ У МАШИНОБУДІВНОМУ КОМПЛЕКСІ Автореферат 26 стр.
34927. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ Автореферат 28 стр.
34928. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ (за матеріалами машинобудівних підприємств Херсонської області) Автореферат 22 стр.
34929. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПЛАТФОРМАМИ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ Автореферат 23 стр.
34930. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГОЄМНИХ ГАЛУЗЕЙ Автореферат 45 стр.
34931. Управління інноваційними проектами підприємств пивобезалкогольної галузі регіону Автореферат 24 стр.
34932. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ АПК Автореферат 38 стр.
34933. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 34 стр.
34934. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 31 стр.
34935. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ Автореферат 30 стр.
34936. Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом Фінансово-Промислових ГРУП Автореферат 27 стр.
34937. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦійНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
34938. управління Інноваційно-інвестиційною діяльністю ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
34939. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 29 стр.
34940. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
34941. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
34942. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
34943. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМТСВА Автореферат 27 стр.
34944. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ Автореферат 20 стр.
34945. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 27 стр.
34946. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
34947. УПРАВЛІННЯ ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТУВАННЯМ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 28 стр.
34948. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУЦІональниМ розвиткОМ Державної митної служби України Автореферат 52 стр.
34949. УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 28 стр.
34950. УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 24 стр.
34951. УПРАВЛІННЯ АЕРОДИНАМІЧНИМИ І ГАЗОДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ВИРОБКАХ ГЛИБОКИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМ ПРОВІТРЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
34952. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ Автореферат 27 стр.
34953. УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ Автореферат 27 стр.
34954. УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
34955. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ АКТИВІВ Автореферат 30 стр.
34956. Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні Автореферат 27 стр.
34957. УПРАВЛІННЯ БОРГОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 32 стр.
34958. УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 23 стр.
34959. УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ В БАНКАХ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
34960. УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ: політекономічний аспект Автореферат 29 стр.
34961. УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
34962. УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ НАУКОЄМКОГО МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 45 стр.
34963. УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 53 стр.
34964. УПРАВЛІННЯ ВЕКСЕЛЬНИМ ОБІГОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
34965. УПРАВЛІННЯ ВЕКСЕЛЬНИМ ОБОРОТОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
34966. УПРАВЛІННЯ ВЕНТИЛЯЦІЄЮ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ В МАГІСТРАЛЬНИХ ВИРОБІТКАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 23 стр.
34967. УПРАВЛІННЯ ВИБУХОВОЮ ПІДГОТОВКОЮ ГІРНИЧОЇ МАСИ У ГЛИБОКИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР’ЄРАХ Автореферат 35 стр.
34968. УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
34969. УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 30 стр.
34970. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 20 стр.
34971. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 32 стр.
34972. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
34973. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 19 стр.
34974. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 25 стр.
34975. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ В МАШИНОБУДУВАННІ Автореферат 30 стр.
34976. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИМИ КОМПЛЕКСАМИ НА ЗАСАДАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Автореферат 27 стр.
34977. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
34978. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА (на прикладі підприємств машинобудування) Автореферат 23 стр.
34979. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі машинобудування Одеської області) Автореферат 21 стр.
34980. Управління витратами виробництва на підприємствах суднобудування Автореферат 27 стр.
34981. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (на прикладі хлібопекарської галузі) Автореферат 30 стр.
34982. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 20 стр.
34983. управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу Автореферат 29 стр.
34984. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 24 стр.
34985. управління витратами ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 30 стр.
34986. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЛОГІСТИКИ Автореферат 22 стр.
34987. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 24 стр.
34988. Управління властивостями агломераційної шихти за умов утилізації залізовмісних металургійних шламів Автореферат 23 стр.
34989. УПРАВЛІННЯ ВМИКАННЯМ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ПАРАЛЕЛЬНУ РОБОТУ З ПОТУЖНОЮ МЕРЕЖЕЮ Автореферат 23 стр.
34990. УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 28 стр.
34991. УПРАВЛІННЯ ВТРАТАМИ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 24 стр.
34992. УПРАВЛІННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНИМИ КОМПАНІЯМИ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ Автореферат 27 стр.
34993. УПРАВЛІННЯ ГЕОМЕХАНІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ КРУТИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 40 стр.
34994. УПРАВЛІННЯ ГНУЧКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
34995. УПРАВЛІННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЮ ЗЛАГОДОЮ В РЕГІОНІ Автореферат 18 стр.
34996. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТЕЖІВ Автореферат 28 стр.
34997. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 28 стр.
34998. управління грошовими потоками вугільних шахт Автореферат 30 стр.
34999. Управління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств) Автореферат 26 стр.
35000. Управління діяльністю інноваційних фондів Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349  [350]  351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389