Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

34701. Українська фортепіанна соната: теорія, історія, сучасні тенденціїї Автореферат 25 стр.
34702. УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ ХІХ - поч. ХХ ст. Автореферат 28 стр.
34703. УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ Автореферат 32 стр.
34704. УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО НАРОДОЗНАВСТВА Автореферат 24 стр.
34705. УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Автореферат 22 стр.
34706. Українська „жіноча” проза 90-х років ХХ-го – початку ХХІ ст.: жанрові й наративні моделі та лінгвопоетика Автореферат 30 стр.
34707. УКРАЇНСЬКЕ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Автореферат 25 стр.
34708. УКРАЇНСЬКЕ ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО (1917 – 1918 рр.) Автореферат 29 стр.
34709. УКРАЇНСЬКЕ ВІРШУВАННЯ ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
34710. УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ЯК ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН (на матеріалі слобожанської обрядово-пісенної традиції) Автореферат 32 стр.
34711. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті ХVІІ століття Автореферат 60 стр.
34712. УКРАЇНСЬКЕ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ ГУБЕРНІЇ (1939–1944 роки) Автореферат 49 стр.
34713. УКРАЇНСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО XVIII СТ. Автореферат 30 стр.
34714. УКРАЇНСЬКЕ МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ ПЕРЕМИШЛЯ (1919 – 1999) Автореферат 23 стр.
34715. УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО 1920-1980-х рр.: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ОЦІНКА, СПРОСТУВАННЯ Автореферат 28 стр.
34716. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. В ПРАЦЯХ ПОЛЬСЬКОГО ІСТОРИКА ЛЕОНА ВАСИЛЕВСЬКОГО Автореферат 23 стр.
34717. Українське низове бароко: поетика стилю і жанру Автореферат 26 стр.
34718. УКРАЇНСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО “РІДНА ШКОЛА” В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1919–1939 рр). Автореферат 32 стр.
34719. Українське питання в Галичині у політиці австрійського уряду в 1907-1914 рр. Автореферат 26 стр.
34720. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906-1917 РР. ) Автореферат 24 стр.
34721. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (вересень 1938 — вересень 1939 рр.) Автореферат 26 стр.
34722. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ ПОЛЬСЬКОГО ЕМІГРАЦІЙНОГО УРЯДУ ТА ПІДПІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Автореферат 31 стр.
34723. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ РУМУНІЇ (1918-1927 рр.) Автореферат 31 стр.
34724. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 1920-1939 рр. Автореферат 48 стр.
34725. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 1920-1939 рр. Автореферат 45 стр.
34726. Українське питання в радянсько-польських стосунках 20–50-х років ХХ ст.: військово- історичний аспект Автореферат 30 стр.
34727. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У ПОЛЬСЬКІЙ КОНСЕРВАТИВНІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1918–1939) Автореферат 28 стр.
34728. Українське повстанське запілля (друга половина 1943 – початок 1946 років) Автореферат 53 стр.
34729. УКРАЇНСЬКЕ ПРОВІНЦІЙНЕ МІСТО ЯК ПОЛІТИЧНЕ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ У ДОБУ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 – КВІТЕНЬ 1918 РР.) Автореферат 28 стр.
34730. УКРАЇНСЬКЕ РАДЯНСЬКЕ МІСТО 1929–1938 рр.: ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
34731. УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СТРУКТУРІ СУСПІЛЬСТВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 30 стр.
34732. УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ДОБИ НЕПУ: ДИНАМІКА ПОЛІТИЧНИХ НАСТРОЇВ ТА СВІДОМОСТІ Автореферат 31 стр.
34733. УКРАЇНСЬКЕ СКРИПКОВЕ МИСТЕЦТВО 60 – 80-х рр. ХХ ст.: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
34734. УКРАЇНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (60-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
34735. УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ МОЛОДІ Автореферат 28 стр.
34736. УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО І ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА КРАЙОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СЕЙМУ В ГАЛИЧИНІ (1890 –1914 РР.) Автореферат 25 стр.
34737. УКРАЇНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СЛЕНГ (на матеріалі усного мовлення тернопільців) Автореферат 27 стр.
34738. УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 27 стр.
34739. УКРАЇНСЬКИЙ ІКОНОПИС XVI – XVIII СТОЛІТЬ НА ЗЕМЛЯХ ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ Автореферат 28 стр.
34740. УКРАЇНСЬКИЙ ІКОНОСТАС ХVІІІ – ХІХ ст. У СТРУКТУРІ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМУ. АРХІТЕКТУРНО-МИСТЕЦЬКА СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ РЕСТАВРАЦІЇ Автореферат 24 стр.
34741. Український вербальний оберег: семантика і структура Автореферат 32 стр.
34742. УКРАЇНСЬКИЙ ВОДЕВІЛЬ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
34743. УКРАЇНСЬКИЙ ГЕТЬМАНАТ У ПРОТИСТОЯННІ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ З ОСМАНСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ (1667 – 1699 рр.): МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ, ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА, ЗМІНА СЮЗЕРЕНІВ Автореферат 52 стр.
34744. УКРАЇНСЬКИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ: СУТНІСТЬ І ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 25 стр.
34745. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921-1925 рр.) Автореферат 25 стр.
34746. УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ НА ВОЛИНІ (1921-1939 роки) Автореферат 24 стр.
34747. УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦИЗМ: ГЕНЕЗИС І ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ Автореферат 46 стр.
34748. УКРАЇНСЬКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Автореферат 27 стр.
34749. УКРАЇНСЬКИЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ МІДНИХ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ (1950-2000): ФОРМУВАННЯ, УСТАЛЕННЯ, МОДИФІКАЦІЇ ЖАНРУ Автореферат 29 стр.
34750. УКРАЇНСЬКИЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ТРОМБОНА В АСПЕКТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖАНРУ Автореферат 29 стр.
34751. УКРАЇНСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ РУХ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 20-30-Х РОКАХ ХХ СТ. Автореферат 26 стр.
34752. Український кордоцентризм: історико-філософський аналіз Автореферат 24 стр.
34753. УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В 90-Х РОКАХ ХІХ ст. (НА МАТЕРІАЛАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ) Автореферат 34 стр.
34754. УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ РУХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ. (1900-1914 рр.) Автореферат 17 стр.
34755. УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ РУХ У ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В ПЕРІОД З 1861 ПО 1917 РР. Автореферат 28 стр.
34756. УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНҐАРД: ПОШУКИ, СТИЛЬОВІ НАПРЯМКИ Автореферат 59 стр.
34757. УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ: СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 28 стр.
34758. УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ НА БУКОВИНІ (60-ті рр. XIX – початок XX ст.) Автореферат 26 стр.
34759. УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ І РАДІОЛОГІЇ ЗАВЕЛЕВИЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ Автореферат 25 стр.
34760. УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ КИРИЧЕНКО ОКСАНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА Автореферат 27 стр.
34761. Український національний рух в контексті визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи (кін. ХІХ ст. – 1920 р.): компаративний аналіз Автореферат 29 стр.
34762. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ У ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. ТА УКРАЇНСЬКА ПРЕСА НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
34763. Український національно-культурний компонент у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша Автореферат 24 стр.
34764. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИЙ РУХ В УРСР (СЕРЕДИНА 1950-х – КІНЕЦЬ 1980-х РОКІВ) Автореферат 29 стр.
34765. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-РОМАНТИЧНИЙ НАПРЯМ МОДЕРНУ В АРХІТЕКТУРІ ХАРКОВА Автореферат 31 стр.
34766. УКРАЇНСЬКИЙ ОКАЗІОНАЛЬНО–ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР : СТРУКТУРНО–ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
34767. Український Партизансько-Повстанський Штаб та його участь в організації антибільшовицької боротьби в Україні (1920-1921 рр.) Автореферат 32 стр.
34768. УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІМЕТРИЧНИЙ ВІРШ: ПРИРОДА І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 27 стр.
34769. УКРАЇНСЬКИЙ ПОСТМОДЕРНІЗМ У КРИТИЧНОМУ ТА ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСАХ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
34770. УКРАЇНСЬКИЙ РІДНОВІРСЬКИЙ РЕЛІГІЙНИЙ РУХ У ДІАСПОРІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
34771. УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 23 стр.
34772. УКРАЇНСЬКИЙ РОМАН ЗВ’ЯЗКУ ЧАСІВ: ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Автореферат 29 стр.
34773. Український самвидав 1960-х рр.: літературна критика та публіцистика Автореферат 28 стр.
34774. УКРАЇНСЬКИЙ СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ГУМАНІЗМ ЯК ЗАСАДА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 30 стр.
34775. УКРАЇНСЬКИЙ СКАУТСЬКИЙ РУХ (1911-1944) Автореферат 28 стр.
34776. УКРАЇНСЬКИЙ СКРИПКОВИЙ КОНЦЕРТ.ТЕНДЕНЦІЇ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОЇ ДИНАМІКИ Автореферат 29 стр.
34777. УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЖАРҐОН: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
34778. УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ РУХ В ЕМІГРАЦІЇ (ЦЕНТРАЛЬНО–СХІДНА ЄВРОПА, 20-ті РОКИ ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
34779. УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ РУХ НА ЗАХІДНИХ ЗЕМЛЯХ ХІХ–ХХ СТ. Автореферат 42 стр.
34780. УКРАЇНСЬКИЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В ГаличинІ в кінці ХІХ – НА початку ХХ ст. В УКРАЇНСЬКІЙ історіографіЇ Автореферат 30 стр.
34781. УКРАЇНСЬКИЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ У ХАРКОВІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
34782. УКРАЇНСЬКИЙ ТА РОСІЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ Автореферат 24 стр.
34783. УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР У ПЕРІОД СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (до проблеми визначення соціокультурних показників) Автореферат 23 стр.
34784. Український філософський гуманізм: контамінація раціонального та ірраціонального Автореферат 48 стр.
34785. Український фактор у політиці Німеччини та Австро-Угорщини періоду Першої світової війни Автореферат 36 стр.
34786. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕРКОВНО-ПРАВОСЛАВНИЙ РУХ 1917-1921 рр. Автореферат 28 стр.
34787. УКРАЇНСЬКИЙ “МОДЕРН-БАЯН” ЯК ФЕНОМЕН СВІТОВОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 25 стр.
34788. Українсько – болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття Автореферат 31 стр.
34789. УКРАЇНСЬКО – КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
34790. УКРАЇНСЬКО-ІТАЛІЙСЬКЕ МІЖДЕРЖАВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (1991-2006 рр.) Автореферат 26 стр.
34791. УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У 1991-2000 РОКАХ Автореферат 28 стр.
34792. УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКІ ВІДНОСИНИ У 1991–2004 рр. (ПОЛІТИЧНЕ ТА ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО) Автореферат 34 стр.
34793. УКРАЇНСЬКО-ГРЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ Автореферат 26 стр.
34794. УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ (1949-1959) Автореферат 26 стр.
34795. УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ в 1917-1922 рр. Автореферат 33 стр.
34796. УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ У 90-х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
34797. УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ: ПОЛІТИЧНА, ЕКОНОМІЧНА ТА КУЛЬТУРНА СПІВПРАЦЯ (1998-2005 рр.) Автореферат 29 стр.
34798. УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ: ПОЛІТИЧНИЙ ТА БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІРИ СПІВРОБІТНИЦТВА Автореферат 23 стр.
34799. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 35 стр.
34800. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347  [348]  349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389