Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

34501. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИХРОВИХ РЕГУЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ СТРУМИННИХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 23 стр.
34502. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ТЕРМОАКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ І ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНИХ АГРЕГАТІВ Автореферат 24 стр.
34503. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ДІАГНОСТИКИ ВИСОКОВОЛЬТНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ КОНДЕНСАТОРНОГО ТИПУ НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ПРОСТОРОВО РОЗПОДІЛЕНИХ ЄМНІСНИХ СТРУМІВ Автореферат 26 стр.
34504. Удосконалювання діагностики заземлювальних пристроїв електроенергооб’єктів Автореферат 26 стр.
34505. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТРУМИННО-МЕМБРАННИХ МАКРОКЛАПАНІВ Автореферат 23 стр.
34506. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ РЕГЕНЕРАЦІЄЮ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЇХ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 43 стр.
34507. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМИННИХ НАГНІТАЧІВ Автореферат 22 стр.
34508. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ЗБІРНИХ КОМБІНОВАНИХ ЗЕНКЕРІВ ЗА РАХУНОК ПРИПУСТИМОГО ЗМЕНШЕННЯ ВУЗЛІВ КРІПЛЕННЯ РІЖУЧИХ ПЛАСТИН Автореферат 20 стр.
34509. УДОСКОНАЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ БУЛЬЙОНУ В УМОВАХ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 19 стр.
34510. УДОСКОНАЛЮВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ І ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВУЗЛІВ ПРЕС-ГАРМАТ ДЛЯ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ШТАМПУВАННЯ Автореферат 23 стр.
34511. Удосконалювання кругогвинтових зубчастих передач синтезом зачеплення з асиметричною функцією передавального відношення Автореферат 27 стр.
34512. УДОСКОНАЛЮВАННЯ МЕТОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ, РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 26 стр.
34513. Удосконалювання несучих конструкцій обладнання для імпульсної обробки матеріалів тиском Автореферат 25 стр.
34514. Удосконалювання первинних п'єзоелектричних перетворювачів лінійних та вібраційних прискорень Автореферат 20 стр.
34515. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ПРОГНОЗУ ГАЗОВИДІЛЕННЯ НА ВИЇМКОВИХ ДІЛЬНИЦЯХ АНТРАЦИТОВИХ ШАХТ Автореферат 29 стр.
34516. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УСЕРЕДНЕННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЦИКЛІ ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО АГЛОМЕРАЦІЇ Автореферат 32 стр.
34517. УДОСКОНАЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ МЕРЕЖ 6 кВ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ПРИ ЗАМИКАННІ ФАЗИ НА ЗЕМЛЮ Автореферат 23 стр.
34518. УДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ЛОПАТОК ГАЗОВИХ ТУРБІН НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ РІДИННОМЕТАЛЕВИХ ТЕПЛОНОСІЇВ Автореферат 24 стр.
34519. УДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 34 стр.
34520. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АГЛОМЕРАЦІЇ З МЕТОЮ ПЕРЕРОБКИ ЗБАГАЧЕНОГО МАРТЕНІВСЬКОГО ШЛАКУ Автореферат 26 стр.
34521. Удосконалювання технології електродугової металізації деталей металургійного устаткування з метою покращення експлуатаційних властивостей покриттів Автореферат 21 стр.
34522. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ СТАЛІ ПОРОШКОВИМ ДРОТОМ У ПРОМІЖНОМУ КОВШІ МБЛЗ Автореферат 23 стр.
34523. Удосконалювання технології регенерації асфальтобетону на основі феназолу для ремонту і реконструкції автомобільних дорiг Автореферат 22 стр.
34524. УдосконалЮВАНня технології фінішної обробки деталей двигунів з метою підвищення працездатності Автореферат 27 стр.
34525. Удосконалювання технологій і оснащення для гарячого штампування просторових тонкостінних конструкцій з титанових сплавів з підвищеною точністю геометричних характеристик Автореферат 23 стр.
34526. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ СТАНІВ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ПОЛИСТОВОЇ ПРОКАТКИ Автореферат 28 стр.
34527. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ СТАНІВ ДЛЯ ПРОКАТКИ СТРІЧОК Автореферат 29 стр.
34528. УДОСКОНАЛЮВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПЕРЕДАЧ ІЗ АРКОВИМИ ЗУБЦЯМИ СИНТЕЗОМ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЇХ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ Автореферат 25 стр.
34529. УЗАГАЛЬНЕНІ ІНТЕГРАЛИ ДЛЯ ВЕКТОРНИХ ФУНКЦІЙ ТА ВЕКТОРНИХ МІР Автореферат 20 стр.
34530. УЗАГАЛЬНЕНІ АВТОДУАЛЬНІ ПОЛЯ В N=2 СУПЕРСИМЕТРИЧНІЙ ТЕОРІЇ ЯНГА-МІЛЛСА Автореферат 15 стр.
34531. УЗАГАЛЬНЕНІ ВИРОДЖЕНІ ГІПЕРГЕОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 18 стр.
34532. УЗАГАЛЬНЕНІ КОГЕРЕНТНІ СТАНИ ТА ДИНАМІКА ЯДЕРНИХ СИСТЕМ Автореферат 42 стр.
34533. УЗАГАЛЬНЕНІ КОН'ЮНКТИВНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ ДВОЗНАЧНОЇ ЛОГІКИ Автореферат 13 стр.
34534. УЗАГАЛЬНЕНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПІВЛІНІЙНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 18 стр.
34535. УЗАГАЛЬНЕНІ ПОЛЯ ЯКОБІ І ХАОТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДЛЯ ГАММА-ПОЛЯ Автореферат 20 стр.
34536. УЗАГАЛЬНЕНІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СУБГАРМОНІЙНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 17 стр.
34537. УЗАГАЛЬНЕНІ РЯДИ ТЕЙЛОРА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 13 стр.
34538. УЗАГАЛЬНЕНІ ФУНКЦІЇ ДІЛЬНИКІВ Автореферат 14 стр.
34539. УЗАГАЛЬНЕНА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ МАТРИЦЬ І ЇХ НАБОРІВ ТА ФАКТОРИЗАЦІЯ МАТРИЦЬ НАД КІЛЬЦЯМИ Автореферат 24 стр.
34540. УЗАГАЛЬНЕНИХ ФУНКЦІЙ ДО ЗАДАЧ ЗГИНУ ПЛИТНО-РЕБРИСТИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 19 стр.
34541. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 25 стр.
34542. УЗАГАЛЬНЕННЯ СИНТЕЗУ МОДЕЛЕЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБВОДІВ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ ЇХ ІНВАРІАНТНИХ СКЛАДОВИХ Автореферат 30 стр.
34543. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНО-ВИДІЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ: СЕМАНТИКА І ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 24 стр.
34544. УЗАГАЛЬНЮЮЧО-КОНТРАПУНКТИЧНЕ ФОРМОТВОРЕННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОГО МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ МУЗИКИ ЮРІЯ ІЩЕНКА) Автореферат 24 стр.
34545. Узгоджені конструктивні, аналітичні та комп'ютерні моделі поверхонь Автореферат 20 стр.
34546. УЗГОДЖЕНА ЦИФРОВА ФІЛЬТРАЦІЯ ШИРОКОСМУГОВИХ ТА КОДОВИХ СИГНАЛІВ В ЧАСОВІЙ ОБЛАСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИЦЬ Автореферат 27 стр.
34547. УЗГОДЖЕННЯ КАТАЛОЖНИХ І ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ КООРДИНАТ ЗА ФОТОГРАФІЧНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ ВИБРАНИХ МАЛИХ ПЛАНЕТ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБСЕРВАТОРІЇ. Автореферат 19 стр.
34548. УЗГОДЖЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ІНВЕСТОРА Автореферат 20 стр.
34549. УЗГОДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯМИ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
34550. Узгодження тиристорного перетворювача частоти на основі резонансного інвертора з індукційною плавильною установкою Автореферат 30 стр.
34551. УЗГОДЖУВАЛЬНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ЇХ ОБЧИСЛЕННЯ Автореферат 17 стр.
34552. УЗУАЛЬНЕ ТА ОКАЗІОНАЛЬНЕ В ІННОВАЦІЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: тенденції оновлення лексико-словотвірної категорії назв особи Автореферат 32 стр.
34553. УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
34554. УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
34555. Укра-ї-нська ша-б-ля XVII-XVIII СТ. як іс-то-ри-ч-не дже-ре-ло: ви-то-ки, типологія, ви-го-то-в-лен-ня та по-ши-рен-ня (за матеріалами музейних колекцій України) Автореферат 32 стр.
34556. УКРАЇНІКА ЙОЗЕФА ВАЦЛАВА ФРІЧА: АСПЕКТИ І ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ Автореферат 29 стр.
34557. УКРАЇНА І ПОЛЬЩА: МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ Автореферат 30 стр.
34558. Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин (1991–2004 рр.) Автореферат 26 стр.
34559. УКРАЇНА І РИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ (1920-1921 рр.) Автореферат 24 стр.
34560. УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ Автореферат 26 стр.
34561. УКРАЇНА В ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСАХ КРАЇН СЕРЕДНЬОГО СХОДУ: ТУРЕЧЧИНИ, ІРАНУ, АФГАНІСТАНУ Автореферат 23 стр.
34562. УКРАЇНА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ АНТАНТИ (1917-1920 рр.) Автореферат 27 стр.
34563. УКРАЇНА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР Автореферат 25 стр.
34564. Україна в Першій світовій війні: вітчизняна історіографія Автореферат 34 стр.
34565. УКРАЇНА В ПОГЛЯДАХ НІМЕЦЬКИХ І ФРАНЦУЗЬКИХ ВЧЕНИХ, ПОСЛІВ І МАНДРІВНИКІВ XVII-XIX ст. Автореферат 30 стр.
34566. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502-1540). Автореферат 36 стр.
34567. УКРАЇНА В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ЄВРОПИ 1914–1921 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) Автореферат 28 стр.
34568. УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ (ПОЛІТИКО-МЕДІЙНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 30 стр.
34569. Україна напередодні податкової реформи. Вона в однаковій мірі життєво необхідна платникам податків, публічним суб’єктам як їх одержувачам, їх податковим органам, суспільству в цілому. Основний зміст цієї реформи повинно скласти, як свідчить практика, пере Автореферат 27 стр.
34570. УКРАЇНА У ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДИНАМІКА “ОБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ” ВІДНОСИН Автореферат 23 стр.
34571. УКРАЇНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА РЯБКОВА (1848 – 1926) Автореферат 27 стр.
34572. українознавчі проблеми педагогічної думки в ХІХ – ХХ столітті Автореферат 67 стр.
34573. УКРАЇНОЗНАВЧО – ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕТНОСОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГУЦУЛЬЩИНИ Автореферат 29 стр.
34574. Україномовна легальна періодика часів нацистської окупації (1939 – 1944) Автореферат 22 стр.
34575. Українські національні військові формування НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1917 – на початку 1919 РР. Автореферат 27 стр.
34576. УКРАЇНСЬКІ АДВОКАТИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ЯК ЗАХИСНИКИ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПО ОБВИНУВАЧЕННЮ У ВЧИНЕННІ ПОЛІТИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918-1939 рр.) Автореферат 26 стр.
34577. Українські видання в Коломиї (друга половина ХІХ ХХ ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти Автореферат 30 стр.
34578. Українські виробничо-торгівельні КООПЕРАТИВИ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1921 – 1939 рр.) Автореферат 28 стр.
34579. УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ ЗАПОРІЗЬКОГО НАДАЗОВ Автореферат 29 стр.
34580. УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ ПІВДЕННОЇ БУКОВИНИ (ФОНЕТИКА) Автореферат 31 стр.
34581. УКРАЇНСЬКІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БУКОВИНІ (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) Автореферат 24 стр.
34582. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СПРИЙНЯТТІ ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРЕСИ (середина десятих років – шестидесяті роки XIX ст.) Автореферат 25 стр.
34583. УКРАЇНСЬКІ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ПАРТІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
34584. УКРАЇНСЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ ЗАМОВЛЯННЯ: ВЕРБАЛЬНО-АКЦІОНАЛЬНІ УНІВЕРСАЛІЇ, СИМВОЛІКА ТА СЕМАНТИКА Автореферат 23 стр.
34585. УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Автореферат 25 стр.
34586. УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ЗАМОВЛЯННЯ: ПИТАННЯ ПОХОДЖЕННЯ І ПОЕТИКИ Автореферат 20 стр.
34587. Українські народні пісні Кубані на історичну та суспільно-побутову тематику Автореферат 31 стр.
34588. Українські науково-історичні центри в Канаді в 50–80-х роках ХХ століття: основні напрями діяльності Автореферат 26 стр.
34589. УКРАЇНСЬКІ НОТНІ ВИДАННЯ 1923–1934 РОКІВ : КНИГОЗНАВЧИЙ І БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 30 стр.
34590. УКРАЇНСЬКІ ОБРЯДИ РОДИННОГО ЦИКЛУ КРІЗЬ ПРИЗМУ МОДЕЛІ ПЕРЕХОДУ Автореферат 25 стр.
34591. УКРАЇНСЬКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ У НІМЕЧЧИНІ (1919—1945 рр.): ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 28 стр.
34592. Українські поселення на Далекому Сході як історичний та етнокультурний феномен (кінець XIX – XX ст.) Автореферат 30 стр.
34593. Українські прізвищеві назви XVI ст. Автореферат 26 стр.
34594. УКРАЇНСЬКІ ПРОФСПІЛКИ В КОМПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКІЙ СИСТЕМІ ВЛАДИ (1920-ті рр.) Автореферат 50 стр.
34595. УКРАЇНСЬКІ СОНАТИ ДЛЯ СКРИПКИ ТА ФОРТЕПІАНО 70-90-х років ХХ ст. (ВИКОНАВСЬКІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ ФАКТУРНО-ЖАНРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕМАТИЗМУ) Автореферат 30 стр.
34596. УКРАЇНСЬКІ ТЕЛЕПРОГРАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ Автореферат 31 стр.
34597. УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМИ НА -ани (-яни) Автореферат 25 стр.
34598. УКРАЇНСЬКІ ХОРУГВИ XVII – XVIII СТ. (Основні типи. Історико-художні та іконографічні особливості) Автореферат 31 стр.
34599. УКРАЇНСЬКІ ХУДОЖНІ СВІТИЛЬНИКИ XVI – XX CТ. В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ (історія, типологія, художні особливості) Автореферат 21 стр.
34600. Українські “панські” килими XVII-XVIII ст. (Історія та стилістика) Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345  [346]  347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389