Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

34401. удосконалення технології цифрового растрування зображень з модульованою частотою Автореферат 20 стр.
34402. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШЛІФУВАННЯ КРЕМНІЄВИХ СТРУКТУР З ДІЕЛЕКТРИЧНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ Автореферат 21 стр.
34403. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЯБЛУЧНОГО СОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВАКУУМУ Автореферат 23 стр.
34404. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇГЛУШІННЯ СВЕРДЛОВИН У ПРОЦЕСІЇХ ОСВОЄННЯ І КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ Автореферат 26 стр.
34405. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ І КОНСТРУКЦІЙ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 21 стр.
34406. Удосконалення технологій вирощування товарної риби у ставах з використанням методів математичного моделювання (на прикладі вирощування товарної риби у ВАТ “Сумирибгосп”) Автореферат 29 стр.
34407. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИННОГО ДОЇННЯ ОВЕЦЬ І ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА Автореферат 25 стр.
34408. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НЕГЛАЗУРОВАНИХ ЦУКЕРОК З МЕТОЮ ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ Автореферат 29 стр.
34409. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЛИСТОВОГО МЕТАЛОПРОКАТУ З ПРОФІЛЬОВАНИМИ ПО ДОВЖИНІ ГЕОМЕТРИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 29 стр.
34410. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЛАКУВАННЯ ПРОКАТКОЮ І ПОДАЛЬШОЇ ОБРОБКИ ТИСКОМ БАГАТОШАРОВИХ ПОЛІМЕТАЛЕВИХ СТРІЧОК, ЛИСТІВ І СМУГ Автореферат 31 стр.
34411. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ФЕРМЕНТАТИВНОГО РОЗРІДЖУВАННЯ КРОХМАЛЮ ТА МАЛЬТОДЕКСТРИНІВ Автореферат 25 стр.
34412. Удосконалення технологічних заходів по підвищенню продуктивності озхимого ріпака в умовах півдня України Автореферат 21 стр.
34413. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ПЕРЕДІНКУБАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ яЄЦЬ ПТИЦІ Автореферат 25 стр.
34414. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ СТВОРЕННЯ І СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОТИПНИХ ТРАВОСТОЇВ НА ОРНИХ ЗЕМЛЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
34415. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОДЕРЖАННЯ МОЛОКА З МІНІМАЛЬНИМ БАКТЕРІАЛЬНИМ ОБСІМЕНІННЯМ Автореферат 24 стр.
34416. Удосконалення технологічних процесів підготовки металургійної сировини з метою утилізації замасленої прокатної окалини Автореферат 30 стр.
34417. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХОЛОДНОГО ФОРМОЗМІНЮВАННЯ З ОДНОТИПНИМ МЕХАНІЗМОМ ДЕФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ДЕФОРМУЄМОСТІ Автореферат 24 стр.
34418. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЯКОСТІРІДКИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 26 стр.
34419. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ І КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОКАТКИ ПРОФІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 24 стр.
34420. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ І КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЧИСТОВИХ РОБОЧИХ КЛІТЕЙ ШИРОКОШТАБОВИХ СТАНІВ ГАРЯЧОЇ ПРОКАТКИ Автореферат 27 стр.
34421. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ПРОКАТКИ КАТАНКИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ТОЧНІСТЬ І РОЗШИРЕННЯ МАРОЧНОГО СОРТАМЕНТУ ПРОКАТУ Спеціальність Автореферат 26 стр.
34422. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ТОНКИХ ТА НАЙТОНШИХ СТРІЧОК І СМУГ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЗДВОЄНОЇ ПРОКАТКИ Автореферат 28 стр.
34423. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ НАМОТУВАЛЬНО-НАТЯЖНИХ ПРИСТРОЇВ СТАНІВ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ Спеціальність 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" Автореферат 30 стр.
34424. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МАШИН ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ВІДНОСНО ТОНКИХ СМУГ РОЗТЯГУВАННЯМ ІЗ ЗГИНОМ Автореферат 25 стр.
34425. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕСУ ПРОКАТКИ ПОРОШКІВ Автореферат 27 стр.
34426. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СКЛАДНОПРОФІЛЬНОГО МЕТАЛОПРОКАТУ Автореферат 28 стр.
34427. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ Автореферат 25 стр.
34428. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ РОЗЛИВКИ СТАЛІ НА СОРТОВИХ МБЛЗ Автореферат 26 стр.
34429. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ З ВРАХУВАННЯМ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ДОВКІЛЛЯМ Автореферат 23 стр.
34430. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ І АГРЕГАТУ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОМБІКОРМІВ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ Автореферат 25 стр.
34431. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОВСТОСТІННИХ ВИРОБІВ ІЗ ТРУБ РОТАЦІЙНОЮ ОБКАТКОЮ ІНСТРУМЕНТОМ ТЕРТЯ Автореферат 27 стр.
34432. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЛОКАЛЬНОГО ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ОРГАНУ ДЛЯ ЇХ РОЗПОДІЛУ Автореферат 18 стр.
34433. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ПІД ЦИКОРІЙ КОРЕНЕВИЙ Автореферат 25 стр.
34434. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ПЕРЕД САДІННЯМ КОРЕНЕПЛОДІВ МАТОЧНИХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Автореферат 23 стр.
34435. УДОСКОНАЛЕННЯ ТОПКИ КИПЛЯЧОГО ШАРУ З МЕТОЮ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ Автореферат 25 стр.
34436. УДОСКОНАЛЕННЯ ТОРЦЕВИХ УЩІЛЬНЕНЬ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ТЕПЛОВИХ ТА ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 18 стр.
34437. УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖОВЛАСНИКІВ У ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛАХ Автореферат 27 стр.
34438. УДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЖЕЖНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТІ У СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ Автореферат 22 стр.
34439. УДОСКОНАЛЕННЯ ТРИМКИХ КОНСТРУКЦІЙ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН НА ОСНОВІ МІЦНІСТНОГО РОЗРАХУНКУ З ВРАХУВАННЯМ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 20 стр.
34440. УДОСКОНАЛЕННЯ ТРИФАЗНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ З ПРОСТОРОВИМИ МАГНІТОПРОВОДАМИ Автореферат 24 стр.
34441. Удосконалення тягових характеристик локомотивів шляхом підвищення коефіцієнта використання зчіпної маси Автореферат 18 стр.
34442. УДОСКОНАЛЕННЯ УДАРНИХ РУХІВ БОКСЕРІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ Автореферат 19 стр.
34443. Удосконалення управлiння залiзничним транспортом України Автореферат 26 стр.
34444. Удосконалення управління інноваційним розвитком підприємств льонопереробної галузі Автореферат 27 стр.
34445. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 31 стр.
34446. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИСОКОЛІКВІДНИМИ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
34447. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 30 стр.
34448. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
34449. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ТРИРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ Автореферат 25 стр.
34450. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ Автореферат 28 стр.
34451. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПАКЕТАМИ АКЦІЙ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
34452. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМАГАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ФУТБОЛІ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 20 стр.
34453. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ( НА ПРИКЛАДІ ОБ'ЄДНАНЬ “КЕРЧРИБПРОМ” І “ПІВДЕНРИБПОШУК” ) Автореферат 22 стр.
34454. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ Автореферат 25 стр.
34455. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІЖГАЛУЗЕВИМИ ПРОМИСЛОВИМИ КОМПЛЕКСАМИ Автореферат 22 стр.
34456. Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи Автореферат 24 стр.
34457. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 22 стр.
34458. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Автореферат 29 стр.
34459. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ Автореферат 25 стр.
34460. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
34461. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ ШЛЯХОМ ЕКОЛОГІЧНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
34462. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Автореферат 25 стр.
34463. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВЯЗКІВ Автореферат 26 стр.
34464. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТ Автореферат 26 стр.
34465. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ Автореферат 24 стр.
34466. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИМИ ГРУПАМИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ Автореферат 23 стр.
34467. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ Автореферат 23 стр.
34468. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ Автореферат 24 стр.
34469. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ (на прикладі Луганської області) Автореферат 27 стр.
34470. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗА УМОВ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ Автореферат 20 стр.
34471. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Автореферат 23 стр.
34472. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 24 стр.
34473. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ХОДОМ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОДИНАМІКИ ВЕРХНЬОЇ І НИЖНЬОЇ ЗОН ПЕЧІ Автореферат 25 стр.
34474. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ПРОЕКТАХ СЕРТИФІКАЦІЇ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 19 стр.
34475. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ Автореферат 22 стр.
34476. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ НА АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (на прикладі галузі рослинництва) Автореферат 25 стр.
34477. УДОСКОНАЛЕННЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ РІДКИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ А1-ФМУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ Автореферат 18 стр.
34478. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СТІНОК СВЕРДЛОВИНВ ПРОЦЕСІ БУРІННЯ Автореферат 23 стр.
34479. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЛЬТРОВИХ МЕТОДІВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СТАЦІОНАРНИХ ЕРГОДИЧНИХ ВИПаДКОВИХ СИГНАЛІВ Автореферат 21 стр.
34480. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ КОМБІНУВАННЯМ РІЗАННЯ З ПОВЕРХНЕВИМ ПЛАСТИЧНИМ ДЕФОРМУВАННЯМ Автореферат 22 стр.
34481. Удосконалення фінансово-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств з обмеженими запасами на основі ресурсозбереження Автореферат 33 стр.
34482. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 28 стр.
34483. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
34484. удосконалення фінансового механізму управління еколого-інноваційним розвитком економіки Автореферат 29 стр.
34485. УДОСКОНАЛЕННЯ ФАЗОВОГО РАДІОМЕТЕОРНОГО МЕТОДУ СИНХРОНІЗАЦІЇ МІР ЧАСУ І ЧАСТОТИ Автореферат 29 стр.
34486. УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
34487. Удосконалення формних процесів тамподруку Автореферат 24 стр.
34488. УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ РІЗАННЯМ ДИСКОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ ГВИНТОВИХ ПОВЕРХОНЬ ЧЕРВ`ЯКІВ З УГНУТИМ ПРОФІЛЕМ витків Автореферат 17 стр.
34489. УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ і структури КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ Автореферат 30 стр.
34490. УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУДНОВИХ СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ ВОД Автореферат 48 стр.
34491. Удосконалення х арактеристик системи обслуговування та ремонту перспективних маневрових тепловозів Автореферат 20 стр.
34492. УДОСКОНАЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ “ПРОТЯЖНА ЛІНІЯ ЖИВЛЕННЯ – АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД” Автореферат 24 стр.
34493. Удосконалення хвильової зубчастої передачі з генератором кочення шляхом використання двох гнучких коліс Автореферат 28 стр.
34494. удосконалення цифрових методів і засобів контролю та регулювання несиметричних режимів в трифазних мережах промислових підприємств Автореферат 19 стр.
34495. УДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ У РІЧНОМУ ТРЕНУВАЛЬНОМУ ЦИКЛІ (НА ПРИКЛАДІ ПОТРІЙНОГО СТРИБКА) Автореферат 27 стр.
34496. УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КОНСТРУКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ШЛЯХОМ ВПЛИВУ ІМПУЛЬСІВ СЛАБКОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ Автореферат 31 стр.
34497. УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМКУ Автореферат 26 стр.
34498. УДОСКОНАЛЮВАННЯ 3D МОДЕЛЕЙ ФОРМОУТВОРЕННЯ РІЗАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНІЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛЕС ДЛЯ ДВОПАРАМЕТРИЧНИХ ПЕРЕДАЧ Автореферат 27 стр.
34499. УДОСКОНАЛЮВАННЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ПРИПУСКУ ШЛЯХОМ УНІФІКАЦІЇ СТРУКТУР БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ПРОСТОРУ Автореферат 23 стр.
34500. УДОСКОНАЛЮВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПРИСТРОЇВ ТРУБОПРОВІДНОГО ПНЕВМОТРАНСПОРТУ ТОНКОДИСПЕРСНИХ ВАНТАЖІВ Автореферат 20 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344  [345]  346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389