Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

34101. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛОСКОГО ВИСІКАЛЬНОГО ПРЕСА ШЛЯХОМ НІВЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПРИВОДА Автореферат 17 стр.
34102. Удосконалення податкового менеджменту (на прикладі сільськогосподарських підприємств Криму) Автореферат 20 стр.
34103. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 29 стр.
34104. Удосконалення прес-форм для лиття деталей взуття Автореферат 20 стр.
34105. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИВОДУ КОРЕКТУЮЧИХ МАС СИСТЕМИ АВТОМА-ТИЧНОГО БАЛАНСУВАННЯ РОТОРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИН Автореферат 21 стр.
34106. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙОМІВ ВІДБОРУ ГУСЕЙ НА ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРНИХ ЯКОСТЕЙ ТА ПЕРО-ПУХОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ Автореферат 24 стр.
34107. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙОМІВ ОЦІНКИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК СВИНЕЙ ЗА ВІДТВОРНИМИ ТА ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ ЯКОСТЯМИ Автореферат 23 стр.
34108. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙОМІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯРОК АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ Автореферат 20 стр.
34109. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ ДЛЯ РУЛОНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
34110. Удосконалення продуктивних та племінних якостей свиней великої білої породи у племінних господарствах Сумщини Автореферат 24 стр.
34111. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ОПОР ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ Автореферат 23 стр.
34112. Удосконалення проектування асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу в умовах міст Автореферат 23 стр.
34113. Удосконалення проектування генерального плану аеропорту з урахуванням акустичного фактора Автореферат 26 стр.
34114. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ КРИВИХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ В ПЛАНІ Автореферат 20 стр.
34115. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Автореферат 9 стр.
34116. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ НЕЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ, ОПТИМАЛЬНИХ ДЛЯ ЗАДАНИХ УМОВ Автореферат 28 стр.
34117. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛИСТОВОГО ШТАМПУВАННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ФОРМОЗМІНЕННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ Автореферат 26 стр.
34118. УДОСКОНАЛЕННЯ промислової КРИСТАЛІЗАЦІЇ цукрози застосуванням рециркуляції Автореферат 22 стр.
34119. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОКСУ ІЗ ЧАСТКОВО БРИКЕТОВАНОЇ ВУГІЛЬНОЇ ШИХТИ Автореферат 22 стр.
34120. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТЕЗУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ АДГЕЗИВНИМИ МОСТОПОДІБНИМИ ПРОТЕЗАМИ (клініко - лабораторне дослідження) Автореферат 23 стр.
34121. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТЕЗУВАННЯ КІНЦЕВИХ І ВКЛЮЧЕНИХ ДЕФЕКТІВ ЗУБНОГО РЯДУ ПРОТЕЗАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМПЛАНТАТІВ Автореферат 29 стр.
34122. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ І ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ХОЛЕРИ У ЗВ'ЯЗКУ З ЕПІДЕМІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ЇЇ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
34123. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПУЕРПЕРІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ Автореферат 36 стр.
34124. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ В КУРСАНТІВ-ПІЛОТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПІЛОТАЖНО-НАВІГАЦІЙНОГО ЦИКЛУ Автореферат 27 стр.
34125. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) ПРИМИРНИМИ ОРГАНАМИ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
34126. УДОСКОНАЛЕННЯ процесів виробництва безалкогольних напоїв Автореферат 26 стр.
34127. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВИТЯГУВАННЯ ВИРОБІВ ЗІ ЗМІННОЮ ТОВЩИНОЮ СТІНОК І ДНА З ПРОФІЛЬНИХ ЗАГОТОВОК Автореферат 22 стр.
34128. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВИТЯГУВАННЯ НА ОСНОВІ ШТАМПУВАННЯ У МАТРИЦЯХ З БАГАТОСЕКЦІЙНИМИ ОБЕРТОВИМИ ДИСКАМИ Автореферат 24 стр.
34129. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗАСОБАМИ ГІДРАВЛІЧНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
34130. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДУБЛЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ ІЗ ЛЛЯНИХ ТКАНИН Автореферат 26 стр.
34131. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАГОННИХ ПАРКІВ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ ОБЛІКУ І ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 26 стр.
34132. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ефективності банківських послуг для фізичних осіб Автореферат 28 стр.
34133. УДОСКОНАЛеННЯ ПРОЦЕСІВ КОМБІНОВАНОго ВИТЯгування ПОРОЖНистих ЦИЛІНДРІВ З ЛИСТОВИХ ЗАГОТовок НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
34134. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОСАДЖЕННЯ ОЛОВА ТА СПЛАВУ ОЛОВО-НІКЕЛЬ З СУЛЬФАМАТНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ Автореферат 24 стр.
34135. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПАЛИВОПОДАЧІ СУДНОВИХ МАЛООБЕРТОВИХ ДИЗЕЛІВ Автореферат 24 стр.
34136. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДЕН Автореферат 23 стр.
34137. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТОЧНОГО ОБ?ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ СТУПІНЧАСТИХ СТРИЖНЕВИХ ДЕТАЛЕЙ З ФЛАНЦЕМ Автореферат 22 стр.
34138. Удосконалення процесів формування власності на повітряному транспорті Автореферат 26 стр.
34139. Удосконалення процесів формування внутрішньої порожнини охолоджуваних лопаток ГТД Автореферат 21 стр.
34140. Удосконалення процесів формування деталей жіночого одягу із пальтових тканин Автореферат 29 стр.
34141. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ХОЛОДНОГО КОМБІНОВАНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ДЕФОРМУЄМОСТІ Автореферат 23 стр.
34142. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ХОЛОДНОГО ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ПРИ ОТРИМАННІ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЗАГОТОВОК З Глухим отвором Автореферат 29 стр.
34143. Удосконалення процесів холодного торцевого розкочування та ротаційної витяжки на основі математичного моделювання механіки формоутворення Автореферат 24 стр.
34144. УДОСКОНАЛеННЯ ПРОЦЕСУ ВІДБОРТУВАННя ВНУТРІШНЬОГО КОНТУРУ РОЗШИРЕНОГО ДІАПАЗОНУ ВИСОТ Автореферат 21 стр.
34145. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИЛІНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ТА ГЕРМЕТИЧНОСТІ КЛАПАНІВ БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА АВТОМОБІЛЯ Автореферат 21 стр.
34146. Удосконалення процесу деформування та розробка поковок підвищеної точності з використанням методу скінчених елементів Автореферат 23 стр.
34147. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДОДРУКАРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВИДАНЬ НА ПІДСТАВІ ПОБУДОВИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО МОДЕЛЕЙ Автореферат 21 стр.
34148. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ ІОН-РАДИКАЛЬНИХ СОЛЕЙ Автореферат 30 стр.
34149. Удосконалення процесу електрошлакового зварювання середньовуглецевих сталей, який забезпечує зниження концентрації водню Автореферат 22 стр.
34150. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗВОЛОЖЕННЯ В ПЛОСКОМУ ОФСЕТНОМУ ДРУЦІ Автореферат 25 стр.
34151. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ КОВШОВОГО ВАКУУМУВАННЯ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 30 стр.
34152. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБМОЛОТУ ЛЬОНУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛЮЩИЛЬНО - МОЛОТИЛЬНОГО АПАРАТА Автореферат 23 стр.
34153. Удосконалення ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ЗЕРНА В КОМБІНОВАНИХ МИЙНИХ МАШИНАХ Автореферат 24 стр.
34154. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ПИВА ВИСОКИМ ТИСКОМ З МЕТОЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЙОГО ЯКОСТІ Автореферат 22 стр.
34155. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ШАТУННИХ ВТУЛОК ПОВЕРХНЕВИМ ПЛАСТИЧНИМ ДЕФОРМУВАННЯМ ПРИ ЇХ ВІДНОВЛЕННІ Автореферат 17 стр.
34156. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО ПІРОЛІЗУ БІОМАСИ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ Автореферат 24 стр.
34157. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАЗМА-МІГ НАПЛАВЛЕННЯ ПОРОШКОВИМ ДРОТОМ ВИРОБІВ, ПРАЦЮЮЧИХ В УМОВАХ ТЕРМОЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 28 стр.
34158. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОДАЧІ ТА НАТЯГУ НИТОК ОСНОВИ РОТОРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ТКАЦЬКИХ ВЕРСТАТАХ Автореферат 13 стр.
34159. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ МЯКОТІ КІСТОЧКОВИХ ПЛОДІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 22 стр.
34160. удосконалення процесУ пресування винограду в щоковому пресі Автореферат 21 стр.
34161. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 20 стр.
34162. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ СПОРТИВНОГО ТЕПЛОЗАХИСНОГО ОДЯГУ ДЛЯ ГІРСЬКИХ ТУРИСТІВ Автореферат 23 стр.
34163. Удосконалення процесу проектування форм верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен Автореферат 22 стр.
34164. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПУСКУ СУДНОВИХ АВАРІЙНИХ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ  Автореферат 23 стр.
34165. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТІПАННЯ ЛЬОНУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІБРАЦІЙНИХ ДІЙ Автореферат 24 стр.
34166. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАСТЕРИЗАЦІЇ МОЛОКА ІНФРАЧЕРВОНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ Автореферат 22 стр.
34167. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ЦІВКОВИХ КОЛІС ПОЗАЦЕНТРОЇДНИХ ЕПІЦИКЛОЇДАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ ВНУТРІШНЬОГО ЗАЧЕПЛЕННЯ Автореферат 21 стр.
34168. удосконалення ПРОЦЕСУ ФОРМуВАННЯ ЖІНОЧИХ ГОЛОВНИХ УБОРІВ Автореферат 23 стр.
34169. УДОСКОНАЛЕННЯ РАДІОМЕТЕОРНИХ СИСТЕМ ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ НИЖНЬОЇ ТЕРМОСФЕРИ ТА МЕТОДІВ ОБРОБКИ РАДІОМЕТЕОРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 26 стр.
34170. Удосконалення РАННЬОЇ діагностики ТА лікування депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної пРАКТИКИ Автореферат 26 стр.
34171. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН Автореферат 27 стр.
34172. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ (на прикладі Львівської області) Автореферат 26 стр.
34173. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВІ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МАЛОВИТРАТНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 26 стр.
34174. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
34175. Удосконалення регламенту вакцинопрофілактики хвороби Марека курей Автореферат 24 стр.
34176. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ Автореферат 31 стр.
34177. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ Автореферат 15 стр.
34178. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖІМІВ РОБОТИ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ НА ОСНОВІ ЇХ ФАКТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 25 стр.
34179. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМIВ РОБОТИ КОВАЛЬСЬКИХ ПРЕСIВ З НАСОСНО-АКУМУЛЯТОРНИМ ПРИВОДОМ ПРИ РОЗВАНТАЖЕННI ТА ЗВОРОТНОМУ ХОДI Автореферат 24 стр.
34180. Удосконалення режимів введення кальцію при позапічній обробці низькосірчистої киснево-конвертерної сталі Автореферат 23 стр.
34181. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ ВЕДЕННЯ ВАНТАЖНОГО ПОЇЗДА З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ТЯГОЮ Автореферат 23 стр.
34182. Удосконалення режимів експлуатації повітронагрівачів доменних печей з метою Збільшення їх терміну служби та температури дуття Автореферат 21 стр.
34183. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ ТА БУДОВИ ЛУЩИЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ АГРЕГАТНИХ УСТАНОВОК ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУПІВ Автореферат 20 стр.
34184. УдосконалЕння режимів твердіння бетонів ДЛЯ ОБ`ЄКТІВ транспортного призначення Автореферат 19 стр.
34185. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КУВАННЯ ПЛИТ Автореферат 22 стр.
34186. Удосконалення ресурсозберігаючої технології одержання і використання високоміцних шламових брикетів в аглодоменному виробництві Автореферат 27 стр.
34187. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ БВМД ДЛЯ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
34188. УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ВИХРОВИХ АПАРАТІВ ПРИ ЗНЕПИЛЕННІ ГАЗІВ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 24 стр.
34189. Удосконалення РОБОТИ ПАСАЖИРСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ СТАНЦІЇ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПЕРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОСТАВОУТВОРЕННЯ Автореферат 26 стр.
34190. УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПЕЧЕЙ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ ПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА З МЕТОЮ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Автореферат 26 стр.
34191. УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПРОМИСЛОВОГО АВТОТРАНСПОРТУ В УМОВАХ КАР'ЄРУ НА ПІДСТАВІ СИСТЕМНОГО ПЛАНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 23 стр.
34192. удосконалення робочих характеристик повітряних конденсаторів аміаку за наявності неконденсованих газів Автореферат 28 стр.
34193. УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 28 стр.
34194. Удосконалення розрахунку силової дії магнітного поля на якір циліндричного електромагніта броньового типу Автореферат 30 стр.
34195. УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРЯДНОГО КОНТУРУ ГЕНЕРАТОРІВ СИЛЬНИХ ІМПУЛЬСНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ З УЗГОДЖУЮЧИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ Автореферат 22 стр.
34196. УДОСКОНАЛЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ПОЖЕЖІ зА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ПНЕВМОГУМОВОГО ПОЖЕЖНО - ТЕХНІЧНОГО оЗБРОЄННЯ Автореферат 17 стр.
34197. УДОСКОНАЛЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНО-ЕТОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ Автореферат 28 стр.
34198. УДОСКОНАЛЕННЯ СИЛОВИХ ХВИЛЬОВИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ ВЖИВАННЯМ КУЛЬОВОГО ЗАЧЕПЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
34199. УДОСКОНАЛеННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ АТОМНИХ І ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ Автореферат 31 стр.
34200. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПОЖЕЖОГАСІННЯ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341  [342]  343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389