Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

34001. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНIЗМУ ОЦIНКИ ФIНАНСОВОГО СТАНУ БУДIВЕЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ Автореферат 19 стр.
34002. Удосконалення механізмів державного Регулювання інноваційних процесів в україні та регіонах Автореферат 23 стр.
34003. удосконалення механізмів державного управління регіональними фінансовими ресурсами через казначейську систему Автореферат 26 стр.
34004. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я Автореферат 25 стр.
34005. удосконалення механізмів розвитку регіональних продовольчих ринків (на матеріалах Вінницької області) Автореферат 21 стр.
34006. Удосконалення механізмів управління розвитком венчурного бізнесу в Україні Автореферат 22 стр.
34007. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу ТА НАРКОМАНІЇ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
34008. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ Автореферат 27 стр.
34009. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
34010. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ШАХТ ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 31 стр.
34011. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
34012. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗНИЖЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
34013. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ АУДИТУ Автореферат 24 стр.
34014. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОНОВЛЕННЯ АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ Автореферат 20 стр.
34015. Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств Автореферат 26 стр.
34016. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
34017. удосконалення механізму підвищення ЕФЕКТИВНоСТі ВИКОРИСТАННЯ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО РЕСУРСУ Автореферат 27 стр.
34018. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 27 стр.
34019. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ Автореферат 24 стр.
34020. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКІВ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ФІКСОВАНОМУ РИНКУ ПРАЦІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
34021. Удосконалення механізму регулювання ринку праці монофункціональних міст України Автореферат 27 стр.
34022. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
34023. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ КОН’ЮНКТУРИ Автореферат 29 стр.
34024. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТВОРЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 20 стр.
34025. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
34026. Удосконалення механізму страхового захисту підприємств аграрного сектора АПК Автореферат 22 стр.
34027. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УЗГОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ Автореферат 26 стр.
34028. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ АВІАКОМПАНІЄЮ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 21 стр.
34029. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 26 стр.
34030. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
34031. удосконалення моделей динаміки вібраційних двигунів з маятниковими вібраторами Автореферат 24 стр.
34032. УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ КОЛЕКТОРНИХ І ВЕНТИЛЬНИХ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДЛЯ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ Автореферат 22 стр.
34033. УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОСТИХ МІЖЛІНІЙНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ, АДАПТОВАНИХ ДО УМОВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
34034. Удосконалення молекулярно-генетичних методів внутрішньовидового епідеміологічного типування клінічно-значущих мікроорганізмів різних таксономічних груп Автореферат 35 стр.
34035. УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІПОТЕКИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 24 стр.
34036. УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 26 стр.
34037. Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі Автореферат 29 стр.
34038. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ Автореферат 23 стр.
34039. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ Автореферат 24 стр.
34040. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
34041. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ Автореферат 24 стр.
34042. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМУВАННЯ ВИТРАТИ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА МАНЕВРОВИМИ ТЕПЛОВОЗАМИ Автореферат 27 стр.
34043. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМУВАННЯ ЧАСУ МЕХАНООБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ У ОДИНИЧНОМУ ТА ДРІБНОСЕРІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Автореферат 25 стр.
34044. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 25 стр.
34045. Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства Автореферат 22 стр.
34046. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У КОМПЛЕКСНИХ ВИРОБНИЦТВАХ Автореферат 28 стр.
34047. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
34048. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ПОСТАЧАНЬ ТОВАРІВ Автореферат 27 стр.
34049. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА УМОВАХ ДОГОВОРУ КОМІСІЇ Автореферат 27 стр.
34050. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (на матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавської області) Автореферат 21 стр.
34051. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НА ТЯГУ ПОЇЗДІВ Автореферат 21 стр.
34052. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОТУЖНИХ ШТАМПУВАЛЬНИХ ГІДРАВЛІЧНИХ ПРЕСІВ З НАСОСНО-АКУМУЛЯТОРНИМ ПРИВОДОМ Автореферат 24 стр.
34053. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБРОБКИ ФУГАТУ ПРИ БЕЗРЕАГЕНТНОМУ ЦЕНТРИФУГУВАННІ ОСАДІВ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД Автореферат 18 стр.
34054. Удосконалення оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн Європейського Союзу Автореферат 27 стр.
34055. УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОРИ ШПИНДЕЛЯ ВИБІЙНОГО ДВИГУНА ТА ПОКРАЩАННЯ УМОВ ЇЇ РОБОТИ Автореферат 20 стр.
34056. Удосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства Автореферат 26 стр.
34057. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 29 стр.
34058. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВЕЛИКИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ Автореферат 25 стр.
34059. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЛ-ІНФІКОВАНИМ І ХВОРИМ НА СНІД ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ Автореферат 30 стр.
34060. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 29 стр.
34061. Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (На прикладі МАлих недержавних підприємств) Автореферат 27 стр.
34062. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
34063. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 25 стр.
34064. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
34065. УДОСКОНАЛеННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОРПОРАЦІЇ Автореферат 24 стр.
34066. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ Автореферат 21 стр.
34067. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІНФРАСТРУКТУРІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ (на матеріалах Сумської області) Автореферат 27 стр.
34068. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
34069. Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення техногенної та екологічної безпеки (на прикладі морського природокористування) Автореферат 29 стр.
34070. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 24 стр.
34071. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
34072. Удосконалення організаційно-економічного механізму створення технопарків Автореферат 28 стр.
34073. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 28 стр.
34074. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ Автореферат 23 стр.
34075. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УТРИМАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
34076. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 27 стр.
34077. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГОМЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ БАНКРУТСТВОМ Автореферат 29 стр.
34078. Удосконалення організаційно-правової системи регулювання обігу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів Автореферат 28 стр.
34079. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗВЕДЕННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА Автореферат 24 стр.
34080. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
34081. удосконалення організаційного забезпечення системи управління ефективністю будівельного виробництва Автореферат 22 стр.
34082. Удосконалення організаційного механізму державного управління аграрним сектором (на прикладі Львівської області) Автореферат 28 стр.
34083. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 31 стр.
34084. УДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ЗА ВИРОЩУВАННІ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ПІСЛЯ СТЕРНЬОВОГО ПОПЕРЕДНИКА В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 26 стр.
34085. УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ Автореферат 25 стр.
34086. УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 27 стр.
34087. Удосконалення оцінки материнських сімей в технології виведення бджолиних маток Автореферат 25 стр.
34088. Удосконалення оцінки шорсткості поверхні дорожнього покриття Автореферат 22 стр.
34089. УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІННИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ'ЄКТА (на прикладі рибної галузі Криму) Автореферат 25 стр.
34090. Удосконалення підвищення кваліфікації державних службовців в Україні : організаційно - правовий аспект Автореферат 28 стр.
34091. УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (на прикладі Кіровоградської області України) Автореферат 24 стр.
34092. уДосконалення підготовки цукрових розчинів до процесу кристалізації із застосуванням магнітно-імпульсного оброблення Автореферат 29 стр.
34093. удосконалення післяремонтних випробувань тягових двигунів рухомого складу Автореферат 26 стр.
34094. УДОСКОНАЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВАГОНА І ВЕРХНЬОЇ БУДОВИ КОЛІЇ З УРАХУВАННЯМ ЇХ МЕХАНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 24 стр.
34095. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ НИЗЬКОСОРТНОЇ ЛЛЯНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ КОТОНІНУ Автореферат 21 стр.
34096. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ОПЕРАТОРІВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА ОСНОВІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ Автореферат 22 стр.
34097. Удосконалення плазмово-дугової гарнісажної плавки спеціальних сталей, сплавів і чистих металів Автореферат 21 стр.
34098. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ Автореферат 23 стр.
34099. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПРЕДМЕТІВ СПОЖИВАННЯ Автореферат 24 стр.
34100. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛОДОЗНІМАЛЬНОГО ЗАСОБУ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340  [341]  342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389