Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

3401. Вдосконалення професійної підготовки операціоністіВ банківського відділення на основі контролю формування стресостійкості Автореферат 26 стр.
3402. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ СУМІШОУТВОРЕННЯ ТА ЗГОРЯННЯ В ДВИГУНАХ З ІСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ ПРИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОМУ ВПРИСКУВАННІ ПАЛИВА Автореферат 25 стр.
3403. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСА КЕРУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНОЮ ПІДВІСКОЮ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 20 стр.
3404. Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором Автореферат 22 стр.
3405. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 21 стр.
3406. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ КАНОНІЧНОГО ОДЯГУ СКЛАДНОЇ ФОРМИ Автореферат 33 стр.
3407. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ ФОРМОВАНИХ ПІДОШОВ Автореферат 21 стр.
3408. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ СИЛ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ КАТЕГОРІЇ М3 Автореферат 16 стр.
3409. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ БУРЯКОВОЇ СТРУЖКИ В ДИФУЗІЙНИХ УСТАНОВКАХ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
3410. ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
3411. ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ОПЛАТИ ПРАЦІ Автореферат 32 стр.
3412. ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ І УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ Автореферат 28 стр.
3413. ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОНАВАНТАЖЕНОСТІ несучих систем АВТОМОБІЛЯ Автореферат 24 стр.
3414. вдосконалення розрахункових моделей та конструкцій для подовження строків експлуатації промислових будівель Автореферат 38 стр.
3415. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ЗАЛІЗОВІДДІЛЬНИКІВ БАРАБАННОГО ТИПУ Автореферат 21 стр.
3416. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПО ПРОВОДОВИХ КАНАЛАХ ЗВ’ЯЗКУ НА БАЗІ xDSL ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 22 стр.
3417. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
3418. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ /на прикладі підприємств легкої промисловості/ Автореферат 24 стр.
3419. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії Автореферат 24 стр.
3420. Вдосконалення системи прогнозування впливу екологічних витрат на макроекономічний розвиток Автореферат 25 стр.
3421. Вдосконалення системи транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств Автореферат 29 стр.
3422. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ БУДІВНИЦТВА ЯК ФАКТОР ЗНИЖЕННЯ ЙОГО СОБІВАРТОСТІ Автореферат 26 стр.
3423. вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів Автореферат 26 стр.
3424. ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ НАВІГАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДНОВОДІННЯ Автореферат 22 стр.
3425. Вдосконалення способів виведення та використання трутнів української породи бджіл Автореферат 24 стр.
3426. Вдосконалення способів водо – і енергозбереження в розгалужених зрошувально - обводнюючих системах Автореферат 18 стр.
3427. ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ СПЛАВІВ ДЛЯ ВАЛКІВ ДРІБНОСОРТОВИХ ПРОКАТНИХ СТАНІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ Автореферат 32 стр.
3428. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРАПІЇ І ПРОФІЛАКТИКИ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ХВОРОБ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗАСОБІВ ІМУНОКОРЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
3429. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ І ОРТОПЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КОРЕНЯ ПРИ ПРОТЕЗУВАННІ ХВОРИХ З ВІДСУТНІСТЮ КОРОНКИ ЗУБА Автореферат 30 стр.
3430. вдосконалення техніки виконання стрибків у довжину на основі моделі “подвійного відштовхування” Автореферат 17 стр.
3431. Вдосконалення технології і організації заводського ремонту тепловозів з урахуванням зменшення витрат некапітального характеру Автореферат 15 стр.
3432. Вдосконалення технології і параметрів переливу сталі з проміжного ковша в кристалізатор високошвидкісної сортової МБЛЗ Автореферат 22 стр.
3433. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АРМУВАННЯ УКОСІВ ГЕОСИНТЕТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ Автореферат 23 стр.
3434. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІЛИХ СТОЛОВИХ ВИН НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ ДЕРЕВИНИ ДУБА Автореферат 23 стр.
3435. Вдосконалення технології виробництва маслотних виливків поршневих кілець з високоміцного чавуну для дизельних двигунів тепловозів Автореферат 21 стр.
3436. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ НА ПІДСТАВІ КОНТРОЛЮ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 24 стр.
3437. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРІБНОРОЗМІРНиХ БЕТОННИХ ВИРОБІВ способом ВІБРаційних ТЕРМОСИЛОВИХ ВПЛИВІВ Автореферат 19 стр.
3438. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ОБРОБКИ ТА ЯКОСТІ ОПТИЧНИХ ВИРОБІВ Автореферат 26 стр.
3439. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗГУЩЕНИХ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВАКУУМНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
3440. Вдосконалення технології комбінованих м’ясних продуктів з використанням рослинних білків Автореферат 20 стр.
3441. вдосконалення технології одержання карбамідоформальдегідних смол з моно- і диметилолкарбаміду - форконденсату Автореферат 26 стр.
3442. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК БУРОПІДРИВНИМ СПОСОБОМ НА БАЗІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ВЗАЄМОДІЇ ВАНТАЖНО–ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 26 стр.
3443. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ ПІДВИЩЕННЯМ ЯКОСТІ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ Автореферат 24 стр.
3444. Вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію Автореферат 24 стр.
3445. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ БАГАТОПЛАСТОВИХ РОДОВИЩ З НЕРІВНОМІЦНИМИ КОЛЕКТОРАМИ Автореферат 22 стр.
3446. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ПОТУЖНИХ ПЛАСТІВ КАМ'ЯНОЇ СОЛІ В УМОВАХ ДВО “АРТЕМСІЛЬ” Автореферат 29 стр.
3447. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ КООРДИНАТНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
3448. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВВоду-ВИВОДУ КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КАДАСТРОВИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 20 стр.
3449. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА СИЛОСУ, ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОСУМІШІ З КУКУРУДЗИ та СОЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН Автореферат 28 стр.
3450. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ СОРБЕНТІВ З АНТРАЦИТУ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ Автореферат 23 стр.
3451. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ІКОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГОУСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОКАТКИПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА МЕТАЛЕВІЙ ПІДЛОЖЦІ Автореферат 24 стр.
3452. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЛИТТЯ КОМБІНОВАНИХ ВЗУТТЄВИХ ВИРОБІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 21 стр.
3453. Вдосконалення трансфертного ціноутворення в системі внутрішнього економічного механізму підприємства Автореферат 23 стр.
3454. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
3455. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОЦІНОЧНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ Автореферат 28 стр.
3456. Вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки Автореферат 53 стр.
3457. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 29 стр.
3458. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМИ НАПІРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОГАБАРИТНОЇ НАСОСНОЇ СТУПЕНІ ШНЕКОВОГО ТИПУ Автореферат 22 стр.
3459. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМНИХ ПРОЦЕСІВ ТРАФАРЕТНОГО ТА ОФСЕТНОГО ДРУКУ Автореферат 27 стр.
3460. вДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАЧІВ ІМПУЛЬСІВ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ БЛОКОВАНИХ ТИРИСТОРІВ Автореферат 25 стр.
3461. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА (на прикладі Львівської області) Автореферат 32 стр.
3462. Вдосконалення функціонування ринку продукції скотарства (на матеріалах Львівської області) Автореферат 29 стр.
3463. ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙВ УДАРНИХ ПРИЙОМАХ КІКБОКСЕРІВНА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 23 стр.
3464. ВДОСКОНАЛЕННЯ| ТОВСТОКИШКОВОЇ ЕЗОФАГОПЛАСТИКИ ПРИ ВИСОКИХ| ОПІКОВИХ ТА ПРОТЯЖНИХ ДОБРОЯКІСНИХ РУБЦЕВИХ СТРИКТУРАХ СТРАВОХОДУ| І ГЛОТКОВО-СТРАВОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ Автореферат 44 стр.
3465. ВЕБ-САЙТ ЯК ОБ’ЄКТ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ Автореферат 27 стр.
3466. ВЕГЕТАТИВНІ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖІНОЧОЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ (КЛІНІЧНІ, ДIАГНОСТИЧНI ТА ТЕРАПЕВТИЧНI АСПЕКТИ) Автореферат 30 стр.
3467. ВЕГЕТАТИВНІ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ (ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 39 стр.
3468. ВЕГЕТАТИВНІ ПАРОКСИЗМИ У СТРУКТУРІ ЕПІЛЕПТИЧНОЇ ХВОРОБИ Автореферат 28 стр.
3469. Вегетативні показники у хворих на розсіяний склероз та їх динаміка на етапах гіпербаричної оксИгенації Автореферат 26 стр.
3470. ВЕГЕТАТИВНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ Автореферат 32 стр.
3471. ВЕГЕТАТИВНА АДАПТАЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ У ВЕЛИКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ І ВРАЖЕНІ ГОСТРИМИ РЕСПІРАТОРНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ Автореферат 26 стр.
3472. ВЕГЕТАТИВНА ДИСТОНІЯ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ В СІМ'ЯХ (ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, СПАДКОВО-КОНСТИТУ-ЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ, КЛІНІКО-ПАТОФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА) Автореферат 23 стр.
3473. ВЕГЕТАТИВНА РЕГУЛЯЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ЕКСТРАСИСТОЛІЄЮ Автореферат 25 стр.
3474. ВЕГЕТАТИВНА РЕГУЛЯЦІЯ СЕРЦЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ Автореферат 45 стр.
3475. ВЕГЕТАТИВНА РЕГУЛЯЦІЯ СЕРЦЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ЕНАЛАПРИЛА МАЛЕАТОМ І МЕТОПРОЛОЛОМ У АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ Автореферат 33 стр.
3476. ВЕГЕТАТИВНА ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА ФІБРОМІАЛГІЮ: ЗВ’ЯЗОК З КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛІКУВАННЯ Автореферат 27 стр.
3477. ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З АНОМАЛІЯМИ РОЗВИТКУ МАТКИ Автореферат 23 стр.
3478. ВЕЙВЛЕТНИЙ АНАЛІЗ БАГАТОМАСШТАБНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИГНАЛІВ Автореферат 21 стр.
3479. ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
3480. ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
3481. ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ Автореферат 21 стр.
3482. ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ МЕХАНІЧНИМИ КООРДИНАТАМИ ТА РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
3483. ВЕЛИКІ ДЕФОРМАЦІЇ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ АНІЗОТРОПНИХ ГІПЕРПРУЖНИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ Автореферат 25 стр.
3484. Великі ссавці (Proboscidea, Perissodactyla, Tylopoda, Artiodactyla) пліоцену, еоплейстоцену та раннього плейстоцену України, їх біостратиграфічне і палеоекологічне значення Автореферат 23 стр.
3485. ВЕЛИКІ ССАВЦІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ХХ СТ. (ДИНАМІКА АРЕАЛІВ, ЧИСЕЛЬНОСТІ, ОХОРОНА ТА УПРАВЛІННЯ) Автореферат 44 стр.
3486. ВЕЛИКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
3487. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ Автореферат 45 стр.
3488. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ ТА ПРОБЛЕМА БУДІВНИЦТВА СУЕЦЬКОГО КАНАЛУ Автореферат 36 стр.
3489. ВЕЛИКОМАСШТАБНІ РУХИ СПІРАЛЬНИХ ГАЛАКТИК КАТАЛОГУ RFGC Автореферат 22 стр.
3490. ВЕЛИКОМАСШТАБНІ ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИВ НАВКОЛОЗЕМНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІГеліофізика і фізика Сонячної системи Автореферат 23 стр.
3491. ВЕЛИКОМАСШТАБНА СТРУКТУРА ТА ПАРАМЕТРИ КОСМОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ СПОСТЕРЕЖУВАНОГО ВСЕСВІТУ Автореферат 46 стр.
3492. Великомасштабне аерокосмічне картографування території з метою пошуку нафти і газу (теорія і практика робіт в Україні) Автореферат 29 стр.
3493. Вентильний реактивний двигун з програмним формуванням ВИХІДНИХ характеристик Автореферат 28 стр.
3494. ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
3495. ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
3496. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ “ФЕМІНІЗМ” В АМЕРИКАНСЬКОМУ ЖІНОЧОМУ ДИСКУРСІ ХІХ-ХХ СТ. Автореферат 29 стр.
3497. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВЛАДА У СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 26 стр.
3498. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ КОХАННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: КОГНІТИВНИЙ ТА ДИСКУРСИВНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 32 стр.
3499. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ КОНЦЕПТІВ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат 33 стр.
3500. Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34  [35]  36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389