Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

33901. удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві Автореферат 26 стр.
33902. УДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК У ЯЄЧНОМУ ТА М'ЯСНОМУ ПТАХІВНИЦТВІ Автореферат 25 стр.
33903. Удосконалення крокуючого конвейєра металургійних печей на основі оцінки навантаженності конструкцій Автореферат 20 стр.
33904. УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ТА ЇХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ Автореферат 27 стр.
33905. УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ ФОНОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ У ЖІНОК З ПАПІЛОМАВІРУСНОЮ ТА ГЕРПЕТИЧНОЮ ІНФЕКЦІЯМИ Автореферат 31 стр.
33906. удосконалення лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви захворювання, які виділяють мультирезистентні мбт Автореферат 28 стр.
33907. Удосконалення літературного розвитку школярів 5-7 класів засобами театрального мистецтва Автореферат 23 стр.
33908. УДОСКОНАЛЕННЯ ЛУЩИЛЬНО-ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ Автореферат 22 стр.
33909. удосконалення лущильної машини відцентрової дії Автореферат 22 стр.
33910. Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні Автореферат 31 стр.
33911. Удосконалення математичної моделі прихованого марковського дерева в задачах попередньої обробки та компресії зображень Автореферат 31 стр.
33912. УДОСКОНАЛЕННЯ МАШИН ДЛЯ СОРТУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ШИХТИ НА БАЗІ СТВОРЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ ТИМЧАСОВИХ КОЛИВАНЬ Автореферат 22 стр.
33913. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДIВ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВ НА ОСНОВI КОНТРОЛIНГУ (НА ПРИКЛАДI НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПIДПРИЄМСТВ) Автореферат 23 стр.
33914. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСПЕТЧЕРСЬКИХ ЦЕНТРІВ УПРАВЛІННЯ НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТОМ Автореферат 26 стр.
33915. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВІДБОРУ КЕРНА ПРИ БУРІННІ ГЛИБОКИХ СВЕРДЛОВИН Автореферат 20 стр.
33916. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ПОШКОДЖЕННЯ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 110 КВ Автореферат 16 стр.
33917. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РИЗИКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Автореферат 22 стр.
33918. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ БІЛКІВ В СУБСТАНЦІЯХ ТА ЛІКАРСЬКИХ ФОРМАХ ЛАФЕРОНУ ТА РОНКОЛЕЙКІНУ Автореферат 27 стр.
33919. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИБОРУ ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНИХ І БЕЗПЕЧНИХ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ Автореферат 29 стр.
33920. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАФТОВИХ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ Автореферат 20 стр.
33921. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТИ ОПЕРАТОРІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ Автореферат 25 стр.
33922. Удосконалення методів визначення технічного рівня сортувальних станцій Автореферат 22 стр.
33923. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку збірників атмосферних стічних вод Автореферат 23 стр.
33924. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ РИБОЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ТИПУ “ПЛАВУЧИЙ ЗАПЛАВЕНЬ” Автореферат 21 стр.
33925. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З внутрішнім ендометріозом Автореферат 27 стр.
33926. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ, УСКЛАДНЕНОГО ТОНЗИЛЯРНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Автореферат 25 стр.
33927. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СОНЯЧНИХ РЕТИНАЛЬНИХ ОПІКІВ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
33928. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ КАМПІЛОБАКТЕРІОЗУ ПТИЦІ Автореферат 26 стр.
33929. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
33930. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЗАЖИТТЄВОЇ ДІАГНОСТИКИ БАБЕЗІОЗУ СОБАК Автореферат 30 стр.
33931. удосконалення методів зниження шумового навантаження, що впливає на обслуговуючий персонал і пасажирів дизель- та електропоїздів Автореферат 23 стр.
33932. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ ВИКОНАВЧИМИ ПРИСТРОЯМИ ОБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
33933. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КАЛІБРОВОК І РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ШТАМПОВКИ І ПРОКАТКИ КОЛІС Автореферат 29 стр.
33934. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ПІЗНІХ ГЕСТОЗАХ Автореферат 23 стр.
33935. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ ПЕРІОДОНТИТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦИКЛОФОСФАНУ Автореферат 28 стр.
33936. Удосконалення методів лікування хворих на генітальний ендометріоз шляхом корекції нейтрофіло-залежних механізмів Автореферат 27 стр.
33937. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ НЕЙРОПОДІБНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ Автореферат 25 стр.
33938. Удосконалення методів обгрунтування розміру мінімальної заробітної плати Автореферат 29 стр.
33939. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОБРОБКИ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА (стосовно підприємств по ремонту сільськогосподарської техніки) Автореферат 28 стр.
33940. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРИ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМАХ ДОВГИХ КІСТОК Автореферат 18 стр.
33941. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ І ДОБОРУ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ФУЗАРІОЗНОЇ ГНИЛІ Автореферат 27 стр.
33942. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ДІЛЬНИЦЬ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ В АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ МЕРЕЖІ Автореферат 28 стр.
33943. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
33944. Удосконалення методів оцінки ефективності функціонування підприємств Автореферат 23 стр.
33945. уДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ в УМОВАХ ЗАДАНИХ ОБМЕЖЕНЬ (на прикладі житлового будівництва) Автореферат 20 стр.
33946. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБІГРІВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ Автореферат 28 стр.
33947. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ПОЖЕЖНИКІВ Автореферат 24 стр.
33948. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ СИТУАЦІЇ РОЗХОДЖЕННЯ СУДЕН Автореферат 21 стр.
33949. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТА СТВОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ РІПАКУ ОЗИМОГО В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ Автореферат 27 стр.
33950. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ, ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ГУСЕЙ Автореферат 41 стр.
33951. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ГІНГІВИТУ В СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 24 стр.
33952. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ЗМІННОГО СТРУМУ В НЕСТАЦІОНАРНИХ РЕЖИМАХ ЇХ РОБОТИ Автореферат 52 стр.
33953. Удосконалення методів прогнозування, діагностики та корекції метаболічних порушень у недоношених дітей за умов хронічної внутрішньоутробної гіпоксії Автореферат 28 стр.
33954. Удосконалення методів профілактики післяродових гнійно-септичних захворювань у породіль з ускладненим перебігом вагітності (пізні гестози, залізодефіцитна анемія) Автореферат 27 стр.
33955. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ ПРИ ІЗОІМУННІЙ НЕСУМІСНОСТІ КРОВІ МАТЕРІ ТА ПЛОДА Автореферат 32 стр.
33956. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО І   ПРИМУСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ РУХУ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ Автореферат 23 стр.
33957. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В БАГАТОРІВНЕВИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ електроспоживання Автореферат 20 стр.
33958. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКІВ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ ІЗ УРАХУВАННЯМ ЗМІН ВІЛЬНИХ НАПОРІВ Автореферат 23 стр.
33959. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ АПАРАТІВ НАМАГНІЧУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ДІЛЯНОК ФЕРОМАГНІТНИХ ДЕТАЛЕЙ Автореферат 23 стр.
33960. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЗАСОБІВ ДОЩУВАННЯ, РОЗПОДІЛЬЧИХ І ТРАНЗИТНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ДОЩУВАЛЬНИХ МАШИН ФРОНТАЛЬНОЇ ДІЇ Автореферат 23 стр.
33961. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЯКІСНИХ КАНАТІВ СПІРАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ Автореферат 21 стр.
33962. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ТА КОНСТРУКЦІЇ ВИБИВНОЇ ТРАНСПОРТУЮЧОЇ МАШИНИ ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНИХ ЛІНІЙ КРУПНОГО ЛИТВА Автореферат 28 стр.
33963. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ УСТАНОВОК ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ЧАВУНУ Автореферат 27 стр.
33964. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СЕЛЕКЦІЇ ПТИЦІ М’ЯСНОГО ТИПУ Автореферат 53 стр.
33965. Удосконалення методів селекції самиць української м’ясної породи великої рогатої худоби Автореферат 20 стр.
33966. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ОБЄКТАМИ МІКРОЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Автореферат 23 стр.
33967. Удосконалення методів та підвищення точності засобів контролю параметрів моделей гідравлічних машин Автореферат 21 стр.
33968. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ Автореферат 24 стр.
33969. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
33970. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОРСЕТНИХ ВИРОБІВ БЮСТГАЛЬТЕРНОЇ ГРУПИ Автореферат 22 стр.
33971. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ Автореферат 21 стр.
33972. Удосконалення методів, моделей елементів та пристроїв локальних підсистем керування для рішення траєкторних задач Автореферат 28 стр.
33973. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ, МОДЕЛЕЙ ТА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ТАБЛИЧНО-АЛГОРИТМІЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 44 стр.
33974. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДВ ЛАБОРАТОРНО ДАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ НА ОСНОВ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО БОЛОГЮ ЙОГО ЗБУДНИКА Автореферат 30 стр.
33975. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ І ТЕОРІЇЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВВ ІНДУКЦІЙНИХ РЕОСТАТАХ Автореферат 17 стр.
33976. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ У напівпровідникових КЛЮЧАХ електронних апаратів Автореферат 27 стр.
33977. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ І ТЕХНІКИ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПРИ ВИВЧЕННІ КОЛИВАЛЬНИХ І ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 25 стр.
33978. Удосконалення методики маркшейдерського обліку видобутку вугілля в комплексно-механізованих лавах (на прикладі шахт Західного Донбасу) Автореферат 19 стр.
33979. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ МІСТ Автореферат 24 стр.
33980. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦIНКИ ПЛIДНИКIВ КРУПНИХ М'ЯСНИХ ПОРIД НА ПРИКЛАДI СТВОРЮВАНОЇ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М'ЯСНОЇ Автореферат 19 стр.
33981. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТОЧНОСТІ НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЗОНАХ ПІДВИЩЕНОЇ ОБЕРЕЖНОСТІ ПЛАВАННЯ Автореферат 31 стр.
33982. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПЕРВИННОГО НАСІННИЦТВА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ Автореферат 18 стр.
33983. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ОСНОВ СПОРУД, ЩО ПІДРОБЛЮЮТЬСЯ Автореферат 21 стр.
33984. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ КРИВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ З УРАХУВАННЯМ ЕКОНОМІЇ ПАЛЬНОГО Автореферат 20 стр.
33985. Удосконалення методики ринкової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні Автореферат 26 стр.
33986. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ І РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТЕРМОРЕНОВАЦІЇ ВЕЛИКОПАНЕЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ Автореферат 26 стр.
33987. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ МІСЦЕВИХ МЕРЕЖ ЗВЯЗКУ Автореферат 17 стр.
33988. Удосконалення методики узгодження параметрів вітротурбіни та асинхронізованого синхронного генератора вітроенергетичної установки Автореферат 26 стр.
33989. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ   МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ Автореферат 19 стр.
33990. Удосконалення методології СТАТИСТИчного аналізу міжнародного трансферу технологій в україні Автореферат 35 стр.
33991. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Автореферат 27 стр.
33992. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ГАРМОНІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ЖІНОЧОГО ЛЕГКОГО ОДЯГУ Автореферат 24 стр.
33993. Удосконалення методу заміщення дефектів зубного ряду та коронкової частини зубу Автореферат 17 стр.
33994. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ АНОМАЛЬНИХ ЗОН НА ШАХТАХ ДОНБАСУ Автореферат 25 стр.
33995. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ ДИНАМІЧНОЇ НАВАНТАЖЕНОСТІ ШВИДКІСНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ Автореферат 30 стр.
33996. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЖІНОЧИХ ШИТИХ ГОЛОВНИХ УБОРІВ З ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 27 стр.
33997. удосконалення методу проектування силуетних конструкцій чоловічого піджака Автореферат 22 стр.
33998. Удосконалення методу проектування складчастих поверхонь в конструкціях жіночого поясного одягу Автореферат 27 стр.
33999. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ розрахунку термогазодинамічних процесів у зворотно-напрямних апаратах відцентрових компресорів Автореферат 21 стр.
34000. Удосконалення методу скінченних елементів д-ля задач холодного ущільнення порошкових матеріалів Автореферат 18 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  [340]  341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389