Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

33801. УДОСКОНАЛЕННЯ ВУЗЛІВ УЩІЛЬНЕНЬ І НАПРАВЛЯЮЧИХ КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ НА ОСНОВІ РОЗРОБЛЕНИХ ГІДРАВЛІЧНО РЕГУЛЬОВАНИХ ПОСАДОЧНИХ З’ЄДНАНЬ Автореферат 24 стр.
33802. УДОСКОНАЛЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПРОІЗНОЇ ЧАСТИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ Автореферат 23 стр.
33803. УДОСКОНАЛЕННЯ газодозУЮЧОЇ системИ автомобІльного газодизеля ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ Автореферат 25 стр.
33804. УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 25 стр.
33805. УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 32 стр.
33806. УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЙОГО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ Автореферат 34 стр.
33807. УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛЬМІВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАКТОРНОГО ПОЇЗДА НА БАЗІ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА МАЛОГО КЛАСУ Автореферат 20 стр.
33808. УДОСКОНАЛЕННЯ ГАРМОНІЙНОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ І КОНСТРУКЦІЙ ЮНАЦЬКОГО І ДІВОЧОГО ВЗУТТЯ Автореферат 24 стр.
33809. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ АКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДОДАТКІВ МАТКИ ТА РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ Автореферат 24 стр.
33810. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 24 стр.
33811. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З ВІРУСНО-БАКТЕРІАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГЕНІТАЛІЙ З УРАХУВАННЯМ МОРФОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЕНДОМЕТРІЯ Автореферат 27 стр.
33812. Удосконалення діагностики та лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані Автореферат 34 стр.
33813. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ РИНОПНЕВМОНІЇ КОНЕЙ Автореферат 25 стр.
33814. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АКУСТИЧНОЇ НЕВРИНОМИ У ХВОРИХ З ОДНОСТОРОННЬОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ. (14.01.19-оториноларингологія) Автореферат 19 стр.
33815. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОДЕРЖАННЯ ВАКЦИННИХ ШТАМІВ МІКОБАКТЕРІЙІ Автореферат 67 стр.
33816. Удосконалення діагностики хронічних гастродуоденітів у дітей та їх реабілітація з застосуванням бальнеологічних методів Автореферат 27 стр.
33817. Удосконалення Діагностики, хірургічного лікування та післяопераційного моніторингу хворих на високодиференційовані форми раку щитоподібної залози Автореферат 31 стр.
33818. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ І ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТВЕРДИХ ТКАНИН ОПОРНИХ ЗУБІВ ПІД НЕЗНІМНІ ПРОТЕЗИ Автореферат 26 стр.
33819. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ТА ЛІКУВАЛЬНИХ КРИТЕРІЇВ ПАРАПСОРІАЗУ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ, ІМУНОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ЗМІН Автореферат 33 стр.
33820. УДОСКОНАЛЕННЯ діагностичних та профілактичних препаратів ПРИ лептоспірозІ тварин Автореферат 23 стр.
33821. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 27 стр.
33822. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
33823. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
33824. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
33825. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ В БАНКАХ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
33826. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ Автореферат 21 стр.
33827. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ Автореферат 29 стр.
33828. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
33829. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ Автореферат 25 стр.
33830. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 33 стр.
33831. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВОДЖЕННЯМ З ВІДХОДАМИ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ФУНКЦІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТА Автореферат 32 стр.
33832. Удосконалення диференційованих підходів до комплексного лікування ортодонтичних хворих Автореферат 23 стр.
33833. УДОСКОНАЛЕННЯ ДИФУЗІЙНО-ПРЕСОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ЦУКРОЗИ З БУРЯКОВОЇ СТРУЖКИ Автореферат 27 стр.
33834. УДОСКОНАЛЕННЯ дорожнЬого районУВАННЯ ЗА уМОВАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ автОмобІльнИх дорІг (на приКЛАДІ непалУ) Автореферат 20 стр.
33835. УДОСКОНАЛЕННЯ ДУТТЬОВИХ РЕЖИМІВ ТА ПРИСТРОЇВ КИСНЕВИХ КОНВЕРТОРІВ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ У РЕАКЦІЙНІЙ ЗОНІ Автореферат 26 стр.
33836. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕСТЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ВЕЛИКИХ МІСТ (ЛАНДШАФТНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 29 стр.
33837. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 23 стр.
33838. Удосконалення економічних відносин на залізничному транспорті України в умовах Транспортно-промислово-фінансової групи Автореферат 20 стр.
33839. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВЗАЄМОДІЮТЬ У ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ (на прикладі ПВП „Кривбасвибухпром” ) Автореферат 28 стр.
33840. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 26 стр.
33841. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі сільськогосподарських підприємств Хмельницької області) Автореферат 29 стр.
33842. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ (на прикладі водних ресурсів України) Автореферат 25 стр.
33843. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
33844. УДОСКОНАЛЕННЯ економІчНого механІзмУ ЗАЛУЧЕННЯ ІнвестицІй в природоОХОРОННУ дІяльнІсть Автореферат 27 стр.
33845. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
33846. Удосконалення економічного механізму регулювання екологічної безпеки Автореферат 24 стр.
33847. удосконалення економічного механізму управління процесом відтворення технічних ресурсів підприємств Автореферат 27 стр.
33848. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЦУКРУ Автореферат 28 стр.
33849. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСТРУЗІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ З БАГАТОСЕКЦІЙНИМ ШНЕКОМ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННИХ КОМБІНОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 23 стр.
33850. Удосконалення еліпсометричного методу для атестації модифікованих електронним променем поверхонь оптичногО скла Автореферат 21 стр.
33851. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПОПЕРЕЧНИМ РУХОМ ЯКОРЯ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ ЗМІННОГО СТРУМУ ПОВОРОТНОГО ТИПУ Автореферат 29 стр.
33852. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА МІКРООРГАНІЗМИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ Автореферат 19 стр.
33853. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ТА ЗАСОБІВ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ЛЮДИНИ Автореферат 24 стр.
33854. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ СПОЛУК КОБАЛЬТУ Автореферат 25 стр.
33855. Удосконалення електрохімічної технології каталітичних покриттів паладієм та сплавом паладій – нікель Автореферат 26 стр.
33856. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СОРТОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
33857. удосконалення елементів технології вирощування і кормового використання скоростиглих сортів сої в правобережному лісостепу україни Автореферат 33 стр.
33858. удосконалення елементів технології вирощування гібридів кукурудзи та їх батьківських форм в північному степу україни Автореферат 24 стр.
33859. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В ВЕСНЯНИХ ТА ЛІТНІХ ПОСІВАХ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
33860. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ НА НАСІННЯ В ПІДЗОНІ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ПІВДЕННОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
33861. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗМІШАНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ З СОЄЮ НА СИЛОС В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
33862. Удосконалення елементів технології вирощування картоплі у фермерських і селянських господарствах Лісостепу України Автореферат 29 стр.
33863. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
33864. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
33865. УДОСКОНАЛЕННЯ енерго- та ресурсозберігаючої ТЕХНОЛОГІЇ СПИРТОВОЇ БРАЖКИ З КРОХМАЛЕВМІСНОЇ СИРОВИНИ Автореферат 28 стр.
33866. Удосконалення епідеміологічного нагляду за лептоспірозами шляхом застосування серологічних методів діагностики Автореферат 23 стр.
33867. удосконалення ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЇ КАБІНИ МАШИНІСТА ЛОКОМОТИВА використанням пристрою аеродинамічного нагріву повітря Автореферат 18 стр.
33868. удосконалення законності в державному управлінні україни Автореферат 34 стр.
33869. Удосконалення залучення інвестиційних ресурсів машиноБУДІВНИМИ підприємствами за допомогою цінних паперів Автореферат 29 стр.
33870. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ВІДХОДІВ НАФТОГАЗОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 26 стр.
33871. удосконалеННЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ озимої ПШЕНИЦІ ВІД БУР’ЯНів У північному ЛІСОСТЕПу УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
33872. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ УПРАВЛІННЯ ЗАБІЙНИМИ МАШИНАМИ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ СИЛОВИХ МЕРЕЖ Автореферат 23 стр.
33873. Удосконалення заходів боротьби і профілактики інфекційної бурсальної хвороби в сучасних умовах ведення птахівництва України Автореферат 28 стр.
33874. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З СИФУНКУЛЯТОЗАМИ ТА БОВІКОЛЬОЗОМ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 30 стр.
33875. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ДОГЛЯДУ ЗА РІЗНОВІКОВИМИ ПОСІВАМИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
33876. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
33877. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 29 стр.
33878. УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРУВАННЯ СУДНОВОЮ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ МАЛОМІРНОГО СУДНА НА ОСНОВІ НЕЙРОНЕЧІТКИХ РЕГУЛЯТОРІВ Автореферат 23 стр.
33879. УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВИМ СТАНОМ МЕТАЛУ І ВАЛКІВ ШЛЯХОМ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
33880. УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРУЮЧИХ І РЕГУЛЮЮЧИХ АПАРАТІВ ПНЕВМАТИЧНОГО ГАЛЬМОВОГО ПРИВОДА ПРИЧЕПІВ Автореферат 19 стр.
33881. УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 27 стр.
33882. Удосконалення комплексної оцінки стану охорони праці на підприємствах Автореферат 27 стр.
33883. удосконалення комплексної профілактики та лікування гнійно-септичних ускладнень після кесарева розтину Автореферат 25 стр.
33884. удоСКоналення комплексної системи радіоакустичного та акустичного зондування пограничного шару АТМОСФЕРИ Автореферат 26 стр.
33885. УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ТИПУ 1 Автореферат 30 стр.
33886. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СИСТЕМИ БУДІВНИЦТВА І РЕКОНСТРУКЦІЇ З МАЛОРОЗМІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 21 стр.
33887. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ФОРМИ МЕТАЛЕВИХ ҐРАТЧАСТИХ БАШТ ВІТРОАГРЕГАТІВ Автореферат 25 стр.
33888. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦIЇ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРIВ ПРОМІЖНОГО КОВША МБЛЗ Автореферат 29 стр.
33889. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КАБІНИ З ПОЛІПШЕННЯМ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ САМОХІДНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 21 стр.
33890. Удосконалення конструкції механізму газорозподілу локомотивної енергетичної установки типу д80 Автореферат 20 стр.
33891. УДОСКОНАЛЕННЯ конструкції ресорного підвішування ходових ЧАСТИН ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ Автореферат 23 стр.
33892. Удосконалення конструкції систем регулювання швидкості дизель-поїздів Автореферат 22 стр.
33893. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВАКУУМНИХ УСТАНОВОК АВТОМАТИЗОВАНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ Автореферат 23 стр.
33894. Удосконалення конструкцій і технологій верхньої будови колії для сучасних умов експлуатації залізниць України Автореферат 32 стр.
33895. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ КНИЖКОВИХ ОПРАВ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ Автореферат 18 стр.
33896. Удосконалення конструкцій набіЙок зарядів вибухових речовин для підвищення ефективності та Безпеки вибухових робіт Автореферат 31 стр.
33897. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПЛАНЕТАРНИХ ГІДРОМОТОРІВ ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЇХ РОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
33898. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛю ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛІВ З ЕКРАНОВАНИМИ ВИТИМИ ПАРАМИ Автореферат 22 стр.
33899. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗМІННИХ СТРУМІВ І НАПРУГ ДОТИКУ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК Автореферат 28 стр.
33900. Удосконалення корпоративного управління в україні в контексті світового досвіду Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338  [339]  340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389