Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

33701. ТРИФАЗНО – ДВОФАЗНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ СО2 Автореферат 30 стр.
33702. ТРИХІНЕЛЬОЗ ТВАРИН (ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ) Автореферат 29 стр.
33703. ТРИХОФІТІЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (етіологічна структура, діагностика, селекція штамів та розробка бівалентної вакцини) Автореферат 59 стр.
33704. ТРИШАРОВА ЗБІРНО-МОНОЛІТНА КОНСТРУКЦІЯ КУПОЛЬНИХ ПОКРИТТІВ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Автореферат 23 стр.
33705. ТРИЯДЕРНІ 3-ОКСОЦЕНТРОВАНІ КАРБОКСИЛАТНІ КОМПЛЕКСИ ЗАЛІЗА, ХРОМУ ТА МАРГАНЦЮ Автореферат 21 стр.
33706. ТРОЇЦЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОУТИЛІЗАЦІЇ ТРУПНОЇ СИРОВИНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 31 стр.
33707. ТРОМБОЛІТИЧНА ТЕРАПІЯ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ Автореферат 24 стр.
33708. ТРОМБОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ У ХІРУРГІЇ: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ Автореферат 44 стр.
33709. трофічні взаємовідносини білого (Hypophthalmіchthys molitrix Val.) і строкатого (Aristichthys nobilis Rich.) товстолобів та молоді промислових видів риб Кременчуцького водосховища Автореферат 39 стр.
33710. Трофічні зв’язки імаго риючих ос (Hymenoptera, Sphecidae) з квітковими рослинами Автореферат 20 стр.
33711. ТРУБНИЙ МЛИН ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ З ПІДВИЩЕНОЮ ШВИДКІСТЮ РУХУ МАТЕРІАЛУ, ЩО ПОДРІБНЮЄТЬСЯ Автореферат 26 стр.
33712. ТРУБЧАСТА ТЕХНОЛОГIЯ СПАЛЮВАННЯ ГАЗУ I ОСНОВИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ТЕПЛОВИХ ЕНЕРГОУСТАНОВКАХ Автореферат 32 стр.
33713. Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні Автореферат 28 стр.
33714. Трудові ресурси та формування ринку робочої сили в аграрному секторі економіки (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Хмельницької області) Автореферат 24 стр.
33715. Трудові традиції українців Карпат кінця ХІХ - початку ХХ століть Автореферат 28 стр.
33716. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 1941 – 1945 рр. (За матеріалами Донбаського регіону) Автореферат 30 стр.
33717. ТРУДОВА МОБІЛЬНІСТЬ В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ Автореферат 28 стр.
33718. ТРУДОВА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ ЯК ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ : СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 27 стр.
33719. Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України (1920-1937 рр.) Автореферат 31 стр.
33720. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ (на прикладі гуртків науково - технічного профілю) Автореферат 20 стр.
33721. Трудове навчання у загальноосвітніх закладах Харківської губернії у другій половині XIX - на початку XX століття Автореферат 27 стр.
33722. Трудовий потенціал і зайнятість населення України в умовах ринкової трансформації економіки Автореферат 53 стр.
33723. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИДНІПРОВ’Я: ДЕМОГРАФІЧНИЙ ТА ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ВИМІР Автореферат 30 стр.
33724. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 27 стр.
33725. Трудомісткість послуг з працевлаштування: методологія визначення та практика використання Автореферат 29 стр.
33726. Туберкульоз молодняку великої рогатої худоби (Епізоотологія та діагностика) Автореферат 29 стр.
33727. ТУНЕЛЬНІ ЕФЕКТИ В АМОРФНИХ ТВЕРДИХ ТІЛАХ Автореферат 27 стр.
33728. ТУНЕЛЬНІ СТАНИ У КРІОКРИСТАЛАХ З ДОМІШКАМИ. КАЛОРИМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 35 стр.
33729. тунелюваннЯ в багатобар’Єрних та несиметриЧних надПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 37 стр.
33730. ТУРБУЛЕНТНО-ВІТРОВИЙ РЕЖИМ В ГРАНИЧНОМУ ШАРІ АТМОСФЕРИ ПІВДЕННОГО ПРИМОРСЬКОГО МІСТА Автореферат 19 стр.
33731. ТУРИЗМ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДИНИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
33732. ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН МІЖ НАРОДАМИ Автореферат 26 стр.
33733. ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС КАРПАТСЬКОГО РЕҐІОНУ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ Автореферат 28 стр.
33734. ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ ДЛЯ ПОТРЕБ ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ (в контексті українсько-польських туристичних звязків) Автореферат 20 стр.
33735. ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЛАНДШАФТІВ (на прикладі території Чернівецької області) Автореферат 29 стр.
33736. Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ — середина ХХ ст.) Автореферат 33 стр.
33737. Тютюнопаління та Його вплив на перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого Автореферат 33 стр.
33738. ТЮТЮНОПАЛІННЯ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ (КЛІНІЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 29 стр.
33739. ТЯЖКА ПОЄДНАНА ТРАВМА (принципи організаційної та лікувальної тактики надання уніфікованої невідкладної медичної допомоги постраждалим в ранньому періоді травматичної хвороби) Автореферат 46 стр.
33740. Тяжка черепно-мозкова травма з вторинними легеневими ушкодженнями та шляхи їх корекції Автореферат 22 стр.
33741. У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНИ) Автореферат 27 стр.
33742. у суспільно-політичних процесах України (кінЕцЬ ХІХ – першА чвертЬ ХХ століття) Автореферат 24 стр.
33743. У ХАО ПОЕТИКА ПЕЙЗАЖУ В РОСІЙСЬКІЙ ТА КИТАЙСЬКІЙ ПРОЗІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ А.П.ЧЕХОВА, І.О.БУНІНА, ЛАО ШЕ, БА ЦЗІНЯ) Автореферат 29 стр.
33744. УВІЧНЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (1945 – 2005 рр.) Автореферат 24 стр.
33745. УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИМИ ФРАЗЕОЛОГІЗМАМИ Автореферат 31 стр.
33746. УГОДА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНИ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 25 стр.
33747. УГОДИ ПРО ПРАЦЮ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 34 стр.
33748. УГОРСЬКА ВИШИВКА ЗАКАРПАТТЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ ( ХУДОЖНЬО­ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ) Автореферат 27 стр.
33749. УГОРСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА В УКРАЇНІ ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІТИКИ Автореферат 27 стр.
33750. УГРУПОВАННЯ ДЕННИХ ЛУСКОКРИЛИХ (LEPIDOPTERA, DIURNA) ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЛУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ Автореферат 29 стр.
33751. УДАЛИХ ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ Автореферат 28 стр.
33752. УДАРНА ВЗАЄМОДІЯ ТВЕРДИХ І ДЕФОРМІВНИХ ЗАТУПЛЕНИХ ТІЛ ЗІ СТИСЛИВОЮ РІДИНОЮ Автореферат 40 стр.
33753. УДАРОМІЦНІ ЕПОКСИДНІ КЛЕЇ З РОЗШИРЕНИМ ТЕМПЕРАТУРНИМ ІНТЕРВАЛОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 20 стр.
33754. УДОСКОНАЛЕНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТИ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ Автореферат 20 стр.
33755. УДОСКОНАЛЕНІ МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ КАРТОПЛІ ВІД ВІРУСІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНОГО МАТЕРІАЛУ В ПЕРВИННОМУ НАСІННИЦТВІ Автореферат 25 стр.
33756. УДОСКОНАЛЕНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЕКОНОМНОГО КОДУВАННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛІВ ДЛЯ МОНІТОРНИХ ТЕЛЕМЕДИЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 22 стр.
33757. Удосконалені методики лікування зубо-щелепових аномалій у дітей Автореферат 25 стр.
33758. УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ Й ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ МАЛИХ ОБ’ЄКТІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ Автореферат 25 стр.
33759. УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОДИНАМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ЇХ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ВІЙСЬКОВИХ РЕМОНТНИХ ОРГАНАХ Автореферат 26 стр.
33760. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ З КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ, ПРОГНОЗУ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 29 стр.
33761. УДОСКОНАЛЕННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ГОСТРОЇНЕУСКЛАДНЕНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 24 стр.
33762. Удосконалення професійного виховання військовослужбовців за контрактом у Прикордонних військАХ України Автореферат 22 стр.
33763. УДОСКОНАЛЕННЯ IНДИВІДУАЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КОМАНДИРIВ ПIДРОЗДIЛIВ ПРИКОРДОННИХ ВIЙСЬК УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
33764. УДОСКОНАЛЕННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМИ КРІПЛЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАНТАЖУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ Автореферат 23 стр.
33765. Удосконалення і розробка прийомів підвищення життєздатності та продуктивності шовковичного шовкопряда на різних етапах розведення Автореферат 23 стр.
33766. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДУКТОРІВ-СТРУМОПРОВОДІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ЗУСИЛЬ Автореферат 23 стр.
33767. УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
33768. УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 27 стр.
33769. УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ ВИБОРУ І ОЦІНКИ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ВЕРХУ ВЗУТТЯ ПОЖЕЖНИКІВ Автореферат 32 стр.
33770. УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ МЕТАЛООБРОБКИ Автореферат 22 стр.
33771. УДОСКОНАЛЕННЯ АГРОТЕХНІКИ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ДЕКОРАТИВНИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН Автореферат 28 стр.
33772. УДОСКОНАЛЕННЯ АЕРОЗОЛЕВОЇ ВОГНЕГАСНОЇ РЕЧОВИНИ НА ОСНОВІ СОЛЕЙ КАЛІЮ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 26 стр.
33773. УДОСКОНАЛЕННЯ АМОРТИЗАТОРІВ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ ПЕРШОГО КЛАСУ (на прикладі ЗАЗ 13061) Автореферат 18 стр.
33774. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ Автореферат 24 стр.
33775. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ УСТАНОВ Автореферат 26 стр.
33776. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
33777. УДОСКОНАЛЕННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТРАНСВЕРЗАЛЬНИХ АНОМАЛІЙ ЗУБНИХ РЯДІВ І ПРИКУСУ ТА ТЕРАПІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 25 стр.
33778. УДОСКОНАЛЕННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПЛЕЧОВОГО ОДЯГУ ДІВЧАТ Автореферат 27 стр.
33779. УДОСКОНАЛЕННЯ АПАРАТВ ПОВТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ З ТРУБЧАСТО–РЕБЕРНИМИ ПОВЕРХНЯМИ (ТЕОРЯ ПРАКТИКА) Автореферат 31 стр.
33780. УДОСКОНАЛЕННЯ АРМ ПОЇЗНОГО ДИСПЕТЧЕРА З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 25 стр.
33781. УДОСКОНАЛеннЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИВОДУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КЛЮЧІВ НАФТОВИХ сведловин Автореферат 22 стр.
33782. УДОСКОНАЛЕННЯ АСКАНІЙСЬКИХ М’ЯСО-ВОВНОВИХ ОВЕЦЬ МЕТОДОМ ПОГЛИБЛЕНОЇ СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
33783. Удосконалення банківської діяльності та пом’якшення ризиків у форматі регіональних кластерів Автореферат 28 стр.
33784. Удосконалення банківського та небанківського фінансування інноваційної діяльності в Україні Автореферат 27 стр.
33785. УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ ВИМІРЮВАЧІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ Автореферат 23 стр.
33786. УДОСКОНАЛЕННЯ БОРТОВОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗА Автореферат 26 стр.
33787. УДОСКОНАЛЕННЯ БУКСОВИХ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СЕПАРАТОРІВ ЗІ СКЛОПОЛІАМІДУ Автореферат 25 стр.
33788. УДОСКОНАЛЕННЯ БУРОПІДРИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБОК ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ ІМПУЛЬСОМ ВИБУХУ НАБОЇВ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН Автореферат 23 стр.
33789. УДОСКОНАЛЕННЯ БУРОПІДРИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ ВИРОБОК ШЛЯХОМ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ КОНСТРУКЦІЙ ПРЯМИХ ВРУБІВ Автореферат 24 стр.
33790. УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА І САНАЦІЇ Автореферат 26 стр.
33791. Удосконалення віброакустичного методу діагностування паливної апаратури автотракторних дизелів Автореферат 19 стр.
33792. УДОСКОНАЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТАРИФІВ НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ПОПИТУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ Автореферат 23 стр.
33793. УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
33794. Удосконалення ветеринарно-санітарного контролю загальної кількості бактерій в молоці відповідно до сучасних вимог Автореферат 26 стр.
33795. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ЦЕНТРІВ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ Автореферат 20 стр.
33796. Удосконалення визначення тріщиностійкості залізобетонних конструкцій методом акустичної емісії Автореферат 23 стр.
33797. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕОДНОРІДНИХ ҐРУНТОВИХ МАСИВІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАми СТАТИЧНОГО ЗОНДУВАННЯ Автореферат 25 стр.
33798. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕФІРНОЇ ОЛІЇ М’ЯТИ-СИРЦЮ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕМБРАННИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 23 стр.
33799. Удосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херсонської області) Автореферат 23 стр.
33800. Удосконалення Волого-Теплової Обробки швейних виробів при розпрасуванні швів Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337  [338]  339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389