Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

33501. ТРАВМАТИЧНІ УРАЖЕННЯ СТОВБУРА ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 22 стр.
33502. ТРАВМАТИЧНИЙ РОЗРИВ БАРАБАННОЇ ПЕРЕТИНКИ (ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 22 стр.
33503. ТРАДИЦІЇ В МОРАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (друга половина ХІХ – ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
33504. ТРАДИЦІЇ ВИХОВАННЯ В НАРОДНІЙ ПЕДАГОГІЦІ ІСПАНІЇ Автореферат 22 стр.
33505. ТРАДИЦІЇ ГОТИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ. Автореферат 28 стр.
33506. ТРАДИЦІЇ РОМАНТИЗМУ У ПАРАДИГМІ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ Автореферат 31 стр.
33507. ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В ПРАВОВОМУ РОЗВИТКУ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 59 стр.
33508. ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) Автореферат 24 стр.
33509. ТРАДИЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 26 стр.
33510. ТРАДИЦІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ІРАНУ Автореферат 24 стр.
33511. ТРАДИЦІЇ, СВЯТА ТА ОБРЯДОВІСТЬ НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ УКРАЇНИ в 1960-і – середині 1980-х рр.: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА Й ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ Автореферат 35 стр.
33512. ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я Автореферат 30 стр.
33513. ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА ПОДІЛЛЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Автореферат 32 стр.
33514. ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА МЕДИЦИНА УКРАЇНЦІВ ПІВДЕННОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН, РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА Автореферат 23 стр.
33515. ТРАДИЦІЙНА ПОХОВАЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ СЛОВ’ЯНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ середини ХІХ-ХХ ст.: РИТУАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ЇЇ СТАТЕВОВІКОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
33516. ТРАДИЦІЙНА СИМВОЛІКА ВЕСІЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ Автореферат 18 стр.
33517. Традиційне житлово-господарське будівництво Українського Полісся (становлення та еволюція) Автореферат 21 стр.
33518. ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛОВО-ГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ І ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст: Етнічні риси і локальна специфіка Автореферат 24 стр.
33519. Традиційне скотарство населення Українського Середнього Полісся (друга половина XIX – перша третина XX століття) Автореферат 24 стр.
33520. ТРАДИЦІЙНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕТОС В ДОБУ МОДЕРНУ (Філософсько-етичний аналіз) Автореферат 24 стр.
33521. ТРАДИЦІЙНИЙ ТА МАЛОІНВАЗИВНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ В ТРАВМАТОЛОГІЇ Автореферат 47 стр.
33522. ТРАДИЦІЙНИЙ ТА МАЛОІНВАЗИВНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ У ТРАВМАТОЛОГІЇ Клініко-експериментальне дослідження Автореферат 44 стр.
33523. ТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКІ ТА МОДЕРНІСТСЬКІ ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ МОЛОДІЖНОЇ ЦІННІСНОЇ СВІДОМОСТІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 31 стр.
33524. ТРАДИЦІЯ ПРАВОВОГО ПЛЮРАЛІЗМУ: ЗАХІДНА ТА СХІДНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Автореферат 52 стр.
33525. Традиція та новація в українській філософії кінця XVIII – початку ХХ століття Автореферат 28 стр.
33526. ТРАДИЦІЯ ЯК ФАКТОР САМОРОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
33527. ТРАНЗИТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
33528. ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 24 стр.
33529. ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ СКОРОЧЕННЯ Автореферат 27 стр.
33530. ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ В УМОВАХРИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 49 стр.
33531. ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ Автореферат 25 стр.
33532. ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ ЦИКЛІЧНІСТЬ Автореферат 23 стр.
33533. ТРАНСАНУЛЯРНА ФТОРОЦИКЛІЗАЦІЯ ДІЄНІВ БІЦИКЛО[3.3.1]НОНАНОВОГО РЯДУ Автореферат 17 стр.
33534. ТРАНСГЕНОМНІ (BRASSICA NAPUS+B.NIGRA) ТА ТРАНСГЕННІ (ORYCHOPHRAGMUS VIOLACEUS) РОСЛИНИ РОДИНИ ХРЕСТОЦВІТИХ Автореферат 23 стр.
33535. ТРАНСКОРДОННІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У ПРОЦЕСІ КОРПОРАТИВНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ Автореферат 28 стр.
33536. ТРАНСКОРДОННЕ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ЯК СУЧАСНА РИСА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 36 стр.
33537. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СИСТЕМІ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
33538. ТРАНСКОРДОННе СПІВробітництво в умовах інтеграційних процесів України Автореферат 55 стр.
33539. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 29 стр.
33540. ТРАНСЛОКАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ ІЗ ДОЦЕНТРОВОЮ СКЕРОВАНІСТЮ ДІЇ ТА ЇХ СЛОВОТВІРНІ КОРЕЛЯТИ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 27 стр.
33541. ТРАНСЛОКАЦІЯ МІКРОФЛОРИ І ЇЇ ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ПРИ ПЕРЕДЧАСНОМУ РОЗРИВІ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК У ВАГІТНИХ ЖІНОК ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПОРОДІЛЬ І НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 29 стр.
33542. ТРАНСМЕМБРАННИЙ БІОЕЛЕКТРОГЕНЕЗ: МОДИФІКУЮЧІ ВПЛИВИ НА НЬОГО, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ І МОДЕЛІ Автореферат 41 стр.
33543. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 29 стр.
33544. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В СИСТЕМІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 28 стр.
33545. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПРИЙМАЮЧИХ КРАЇН Автореферат 29 стр.
33546. ТРАНСОВАРІАЛЬНА ПЕРЕДАЧА МІКОБАКТЕРІЙ РІЗНИХ ВИДІВ, АДАПТОВАНИХ ДО ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ Автореферат 28 стр.
33547. ТРАНСПЕРСОНАЛЬНА МЕТАФІЗИКА НІМЕЦЬКОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ МІСТИКИ Автореферат 56 стр.
33548. ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ФЕТАЛЬНИХ ТКАНИН В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОСТЕОАРТРОЗУ Автореферат 29 стр.
33549. ТРАНСПОЗИЦІЙНІ ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ ІМЕННИКА Автореферат 31 стр.
33550. ТРАНСПОРТ І СПЕКТРОСКОПІЯ МЕТАЛООКСИДІВ:ВПЛИВ ТИСКУ Автореферат 42 стр.
33551. ТРАНСПОРТ НАДСТРУМУ ТА ВИХОРИ АБРИКОСОВА В ПЛІВКАХ YBa2Cu3O7-д Автореферат 23 стр.
33552. ТРАНСПОРТ Са2+ В МІТОХОНДРІЯХ ГЛАДЕНЬКОМ`ЯЗОВИХ КЛІТИН Автореферат 29 стр.
33553. ТРАНСПОРТНІ ТА НЕЛІНІЙНО-ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ІОННИХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ МЕТАЛ-АЛКАНОАТІВ Автореферат 24 стр.
33554. ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (на прикладі залізничного транспорту) Автореферат 30 стр.
33555. ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ (на прикладі Львівської залізниці) Автореферат 25 стр.
33556. ТРАНСПУПІЛЯРНА ТЕРМОТЕРАПІЯ ТА ХІРУРГІЧНА ЕКСЦИЗІЯ В ПОЕТАПНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З СУБФОВЕОЛЯРНИМИ НЕОВАСКУЛЯРНИМИ МЕМБРАНАМИ Автореферат 23 стр.
33557. ТРАНСРЕГІОНАЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЗОВНІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
33558. ТРАНССУБ’ЄКТНИЙ АСПЕКТ ВНУТРІШНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ (ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 21 стр.
33559. ТРАНСТОРАКАЛЬНА ПУНКЦІЙНА БІОПСІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ВОГНИЩЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛЕГЕНІВ Автореферат 30 стр.
33560. ТРАНСУРАНОВІ ЕЛЕМЕНТИ В ЗОНІ ВПЛИВУ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ Автореферат 30 стр.
33561. трансуретральна РЕЗЕКЦІЯ в КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ пізніх СТАДІй РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 20 стр.
33562. ТРансфазний каталіз лужного гідролізу активованих ефірів амінокислот Автореферат 20 стр.
33563. ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ТНК Автореферат 28 стр.
33564. Трансфертне ціноутворення у комерційних банках Автореферат 24 стр.
33565. ТРАНСФОРМАТОРНО-АСИНХРОННА СИСТЕМА ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ГЕРМЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 24 стр.
33566. ТРАНСФОРМАЦIЯ ОСВІТИ ЯК ЯВИЩА СУЧАСНО Ї КУЛЬТУРИ (ФIЛОСОФСЬКИЙ АНАЛIЗ) Автореферат 19 стр.
33567. ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ Автореферат 30 стр.
33568. ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРИ В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 47 стр.
33569. трансформації Образності в мистецтві ХХ століття Автореферат 24 стр.
33570. ТРАНСФОРМАЦІЇ СЮЖЕТІВ ТА ОБРАЗІВ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ПРО РОКСОЛАНУ) Автореферат 21 стр.
33571. ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ ХОРВАТСЬКИХ ГАЗЕТ Автореферат 28 стр.
33572. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРІЇ КИТАЮ НОВІТНЬОГО ЧАСУ (1911-1949) Автореферат 20 стр.
33573. Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті роки ХХ ст. Автореферат 25 стр.
33574. Трансформаційні та модернізаційні аспекти політичної системи сучасної України: політологічний аналіз Автореферат 27 стр.
33575. Трансформаційна структура розрахункової схеми максимального стоку та її реалізація на прикладі річок Карпат Автореферат 17 стр.
33576. Трансформація ідентичности Новіх незалежних держав Центральної Азії в системі сучасних міжнародних відносин Автореферат 60 стр.
33577. ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 45 стр.
33578. ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ КРАЇН ЄВРОПИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 25 стр.
33579. ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В РИНКОВІ УМОВИ Автореферат 50 стр.
33580. ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
33581. ТРАНСФОРМАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ Автореферат 27 стр.
33582. ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИЧНИХ МОТИВІВ І ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ Н. КОРОЛЕВОЇ Автореферат 28 стр.
33583. ТРАНСФОРМАЦІЯ БАРОКО В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ ХVІІ – ХVІІІ СТ. Автореферат 30 стр.
33584. ТРАНСФОРМАЦІЯ БРИТАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, 1921-1931 рр. Автореферат 32 стр.
33585. ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА США В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД Автореферат 31 стр.
33586. ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ Автореферат 31 стр.
33587. ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІНВЕРСІЙНОГО ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 22 стр.
33588. ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (на прикладі промисловості) Автореферат 30 стр.
33589. ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ІКОНОГРАФІЧНОГО КАНОНУ В МИСТЕЦТВІ НЕКЛАСИЧНОЇ ЕСТЕТИКИ Автореферат 24 стр.
33590. ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ Автореферат 33 стр.
33591. ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 27 стр.
33592. ТРАНСФОРМАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (на прикладі галузі ветеринарної медицини) Автореферат 23 стр.
33593. ТРАНСФОРМАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ДО РИНКОВОГО ТИПУ (на прикладі ПЕК України) Автореферат 39 стр.
33594. ТРАНСФОРМАЦІЯ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ СТАНУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) Автореферат 28 стр.
33595. ТРАНСФОРМАЦІЯ ГРОМАДЯН ЕЛЛІНСЬКОЇ ОЙКУМЕНИ У ПТОЛЕМЕЇВСЬКИХ ПІДДАНИХ Автореферат 29 стр.
33596. ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ Автореферат 48 стр.
33597. ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 30 стр.
33598. ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
33599. ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
33600. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСНОВ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335  [336]  337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389