Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

33401. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЕПОКСИДНИХ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 23 стр.
33402. Товарознавча оцінка кремнійорганічних покриттів, модифікованих поліакрилатами Автореферат 24 стр.
33403. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА КРОВ’ЯНИХ КОВБАС ТА М’ЯСНИХ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧОРНОГО ХАРЧОВОГО АЛЬБУМІНУ Автореферат 22 стр.
33404. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЛЛЯНИХ ТКАНИН ДЛЯ СТОЛОВОЇ БІЛИЗНИ Автореферат 28 стр.
33405. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА НОВИХ СУХАРНИХ ВИРОБІВ ПОЛІПШЕНИХ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 22 стр.
33406. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ПЕНТАФТАЛЕВИХ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ Автореферат 21 стр.
33407. Товарознавча оцінка пористих стінових керамічних виробів з використанням лушпиння соняшнику та відходів целюлозно-паперової промисловості Автореферат 21 стр.
33408. Товарознавча оцінка порошкових лакофарбових покриттів Автореферат 26 стр.
33409. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА РЕВЕНЮ ТА АГРУСУ І ПАСТ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 23 стр.
33410. Товарознавча оцінка споживних властивостей нових деревно-полімерних матеріалів Автореферат 23 стр.
33411. Товарознавча оцінка споживних властивостей нової штучної шкіри Автореферат 22 стр.
33412. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФІТОДОБАВОК З ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОДУКТАХ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЇ Автореферат 20 стр.
33413. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ФОРМОВАНИХ КРУП, ЗБАГАЧЕНИХ БІОЛОГІЧНИМИ ДОБАВКАМИ Автореферат 20 стр.
33414. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА АПІДОБАВОК ІЗ ТРУТНЕВИХ ЛИЧИНОК І ПРОПОЛІСУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 23 стр.
33415. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТАМІННИХ ФІТОДОБАВОК ІЗ ПЛОДІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ КРІОГЕННОЇ ТЕХНОЛОГІЇ Автореферат 21 стр.
33416. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМОРОЖУВАНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ ТА ЗМІНЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ Автореферат 24 стр.
33417. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ВИДІВ ЗАМОРОЖЕНИХ ГАРБУЗОВИХ ОВОЧІВ Автореферат 26 стр.
33418. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ВИДІВ ЗАМОРОЖЕНИХ КАРТОПЛЕПРОДУКТІВ Автореферат 25 стр.
33419. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕНТОВАНОЇ ЦВIТНОЇ КАПУСТИ Автореферат 27 стр.
33420. ТОВСТОКИШКОВІ КРОВОТЕЧІ: ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА Автореферат 25 стр.
33421. ТОКАРНИХ РІЗЦІВ В УМОВАХ ВІБРОАКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОБРОБНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 21 стр.
33422. ТОКМАН ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧФЕНОМЕН СВЯЩЕННОГО: ЙОГО СУТНІСТЬ І СВІТОГЛЯДНА ПРИРОДА Автореферат 22 стр.
33423. ТОКОЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІНБОРОНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 26 стр.
33424. Токсико - гігієнічна оцінка синтетичних піретроїдів ІІ типу лямбда-цигалотрину та циперметрину у курей Автореферат 19 стр.
33425. ТОКСИКО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОМАЙТУ (ПРОПАРГІТУ) Автореферат 31 стр.
33426. ТОКСИКОДИНАМІКА БОРОЦИНУ Автореферат 28 стр.
33427. ТОКСИКОДИНАМІКА Т-2 ТОКСИНУ ПІД ДІЄЮ РОЗЧИНУ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ Автореферат 27 стр.
33428. ТОКСИКОДИНАМІКА ТА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ ІНГАЛЯЦІЙНИХ ОТРУЄНЬ ЕПОКСИДНИМИ СМОЛАМИ (експериментальне дослідження) Автореферат 63 стр.
33429. ТОКСИКОКІНЕТИКА ДИНІТРООРТОКРЕЗОЛУ В УМОВАХ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СИЛІБОРУ З АЦЕТАТОМ a-ТОКОФЕРОЛУ Автореферат 23 стр.
33430. ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ БРОВАДЕЗ ПЛЮС Автореферат 31 стр.
33431. ТОКСИКОЛОГІЧНА ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУРАДАНУ Автореферат 31 стр.
33432. ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛЬТАМЕТРИНУ У ФОРМІ ДЕЦИС ФОРТЕ Автореферат 34 стр.
33433. ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРОТОНОВОГО АЛЬДЕГІДУ – ОДОРАНТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ – ПРИ ЙОГО ІНГАЛЯЦІЙНОМУ НАДХОДЖЕННІ (експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
33434. ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН – ПОХІДНИХ N-ОКСИД ПІРИДИНУ (експериментальні дослідження) Автореферат 32 стр.
33435. Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів. Автореферат 17 стр.
33436. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПEКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МEТОДУ КУЛЬТУР КЛІТИН ПРИ КОМПЛEКСНОМУ ВИВЧEННІ СПОЛУК МEТАЛІВ ТА ОЦІНЦІ ЗАСОБІВ ЦИТОПРОТEКЦІЇ Автореферат 46 стр.
33437. Токсиколого-гігієнічна оцінка гумату амонію як забруднювача атмосферного повітря населених місць Автореферат 29 стр.
33438. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ФУРАЗОЛІДОНУ, ПРОДУКТІВ ЙОГО СИНТЕЗУ ТА ЇХ СУМІШІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ В ЗВ’ЯЗКУ З РЕГЛАМЕНТУВАННЯМ У ВОДІ ВОДОЙМИЩ Автореферат 32 стр.
33439. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕСТИЦИДУ “ПОЛІКАРБАЦИН” І ГІГІЄНА ПРАЦІ В УМОВАХ ЙОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 27 стр.
33440. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВІВ ІОНІВ КАЛІЮ І НАТРІЮ У ПИТНІЙ ВОДІ Автореферат 28 стр.
33441. ТОКСОПЛАЗМОЗНА ІНФЕКЦІЯ У ДІТЕЙ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ Автореферат 49 стр.
33442. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЦІННІСНА ДЕТЕРМІНАНТА ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 29 стр.
33443. ТОМОГРАФІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН (На прикладах електричної та акустичної томографій) Автореферат 50 стр.
33444. ТОНКІ ПЛІВКИ РІДКИХ КРИСТАЛІВ З ВИРОДЖЕНИМИ ГРАНИЧНИМИ УМОВАМИ Автореферат 22 стр.
33445. ТОНКА СТРУКТУРА МОНОХРОМАТИЧНИХ ТА ПОЛІХРОМАТИЧНИХ СИНГУЛЯРНИХ ПУЧКІВ У ОДНООСЬОВОМУ КРИСТАЛІ Автореферат 22 стр.
33446. ТОНКА СТРУКТУРА ПОВЕРХОНЬ ПОДІЛУ В МЕТАЛАХ І СПЛАВАХ Автореферат 46 стр.
33447. ТОНКА СТРУКТУРА ПОЛЯ БІОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ЯК ПОКАЗНИК АГРЕГОВАНОСТІ ПЛАНКТОННИХ ОРГАНІЗМІВ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ДИНАМІЧНИМ РЕЖИМОМ ВОДНИХ МАС Автореферат 29 стр.
33448. ТОНКОПЛІВКОВІ ЕЛЕКТРОЛЮМІНІСЦЕНТНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ПРИЛАДІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ Автореферат 19 стр.
33449. ТОНКОШАРОВІ ВІДСТІЙНИКИ З ГВИНТОВИМИ ПОЛИЦЯМИ Автореферат 21 стр.
33450. ТОНКОШАРОВИЙ ВІДСТІЙНИК-ФІЛЬТР З ПЛАВАЮЧИМ ФІЛЬТРУЮЧИМ ШАРОМ ПЕРЕМІННОЇ ВИСОТИ Автореферат 22 стр.
33451. ТОПОГРАФІЯ І ДИФРАКТОМЕТРІЯ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ З ДИСЛОКАЦІЯМИ І МІКРОДЕФЕКТАМИ В УМОВАХ Х-ПРОМЕНЕВОГО АКУСТИЧНОГО РЕЗОНАНСУ Автореферат 23 стр.
33452. ТОПОГРАФІЯ, ЗВ’ЯЗКИ ТА СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВУШНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ВУЗЛА У ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ Автореферат 24 стр.
33453. ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРТЕРІЙ МАТКИ ТА ЇХ АНАСТОМОЗІВ У ПІЗНЬОМУ ПРЕ - ТА ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 28 стр.
33454. ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ КЛУБОВИХ АРТЕРІЙ І ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 23 стр.
33455. Топографо-анатомічні особливості непарних вісцеральних гілок черевної частини аорти в ранньому періоді онтогенезу людини Автореферат 20 стр.
33456. Топографо-анатомічне та морфологічне обґрунтування лікування стегнових гриж Автореферат 25 стр.
33457. ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ, CTPУКТУРНО-ФУНКЦІOHAЛЬНІ OCOБЛИВОСТІ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ OПЕРОВАНОГО ШЛУНКА Автореферат 43 стр.
33458. Топологічні властивості функцій і векторних полів на маловимірних многовидах Автореферат 37 стр.
33459. ТОПОЛОГІЧНІ НАПІВГРУПИ МАТРИЧНИХ ОДИНИЦЬ І –РОЗШИРЕННЯ БРАНДТА ТОПОЛОГІЧНИХ НАПІВГРУП Автореферат 26 стр.
33460. ТОПОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ СПЕКТРУ ОРБІТАЛЬНОГО КУТОВОГО МОМЕНТУ В ОПТИЧНИХ ПУЧКАХ Автореферат 23 стр.
33461. ТОПОЛОГІЧНІ СОЛІТОНИ В МАГНЕТИКАХ З СТРУКТУРНИМИ ДЕФЕКТАМИ Автореферат 23 стр.
33462. ТОПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОЛЯ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
33463. ТОПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНИХ НЕЛІНІЙНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ ЗАДАЧ Автореферат 16 стр.
33464. Топологічна структура світлових полів з поляризаційними сингулярностями Автореферат 20 стр.
33465. ТОПОЛОГІЧНА ТА СИМВОЛЬНА СКЛАДНІСТЬ УНІМОДАЛЬНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ Автореферат 18 стр.
33466. ТОПОЛОГІЯ ДУШЕВНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 25 стр.
33467. Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз Автореферат 30 стр.
33468. ТОПОЛОГО-АЛГЕБРАЇЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАРАТОПОЛОГІЧНИХ ГРУП Автореферат 19 стр.
33469. ТОПОМІНЕРАЛОГІЯ КОРИ ВИВІТРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ТОВЩІ ІНГУЛЕЦЬКОГО РОДОВИЩА КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ Автореферат 26 стр.
33470. ТОПОНІМІЧНА ЛЕКСИКА І МЕТОДИ ЇЇ ОПИСУ В АНГЛОМОВНИХ СЛОВНИКАХ Автореферат 28 стр.
33471. ТОРГІВЛЯ ЖІНКАМИ В УКРАЇНІ ЯК ВИД ЛАТЕНТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН Автореферат 37 стр.
33472. ТОРГІВЛЯ ЖИТЛОВОЮ НЕРУХОМІСТЮ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
33473. ТОРГІВЛЯ ЯК інституціональна ФОРМА ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ОБІГУ Автореферат 33 стр.
33474. ТОРГОВЕЛЬНЕ СУДНОПЛАВСТВО СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ТАВРИКИ (VI – XII ст.) Автореферат 23 стр.
33475. ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – 50-ті РОКИ ХІХ ст. Автореферат 25 стр.
33476. Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина ХVІІ-ХІХ ст.) Автореферат 34 стр.
33477. ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І США В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 23 стр.
33478. ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІ ПАЛАТИ У СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
33479. ТОРЦЕВИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН ТРАНШЕЄКОПАЧА З КЕРОВАНИМИ СИЛОВИМИ ПАРАМЕТРАМИ Автореферат 25 стр.
33480. ТОТАЛІТАРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В УРСР (20-30-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 29 стр.
33481. ТОТАЛІТАРНА ДЕРЖАВА: ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 29 стр.
33482. ТОТАЛІТАРНА КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКО- ЕСТЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ (НА ПРИКЛАДІ АРХІТЕКТУРИ) Автореферат 19 стр.
33483. ТОТАЛЬНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНІСТЬ БУТТЯ (на матеріалах філософії неомарксизму) Автореферат 35 стр.
33484. Тотальне ендопротезування кульшового суглоба з використанням кісткового цементу Автореферат 25 стр.
33485. ТОЧКОВІ ДЕФЕКТИ І ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНИХ ПЛІВОК ТА КРИСТАЛІВ СЕЛЕНІДУ СВИНЦЮ Автореферат 26 стр.
33486. ТОЧКОВІ ДЕФЕКТИ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ CdTe, HgTe ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 26 стр.
33487. Точкові дефекти і фазові перетворення у шпінелі та оксиді цирконію під опроміненням Автореферат 23 стр.
33488. ТОЧКОВО-МНОЖИННІ МЕТОДИ ОБРОБКИ І РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 28 стр.
33489. Точність наближених методів розв’язування абстрактної задачі Коші Автореферат 19 стр.
33490. Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин Теорія ймовірностей і математична статистика Автореферат 12 стр.
33491. ТОЧНО РОЗВ'ЯЗУВАНІ КВАНТОВІ ПОТЕНЦІАЛЬНІ МОДЕЛІ СПІНОВОГО ТА СОЛІТОННОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 21 стр.
33492. ТОЧНОСТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО ВИМІРЮВАЧА ДОПЛЕРІВСЬКОГО ЗСУВУ ЧАСТОТИ ВІДБИТИХ СИГНАЛІВ КОГЕРЕНТНОЇ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ РЛС І ШЛЯХИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ Автореферат 19 стр.
33493. ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ І НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ СТЕРЖНЕВИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 40 стр.
33494. ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ АМг6 В УМОВАХ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЗУЧОСТІ Автореферат 20 стр.
33495. ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ В УМОВАХ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 23 стр.
33496. ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ КОСОЗІГНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТАВРОВОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 23 стр.
33497. ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ, ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ТА МІЦНІСТЬ ДВОВІСНО ПРАЦЮЮЧИХ СЛАБОАРМОВАНИХ ПЛИТ ЗА УМОВ РІЗНОЗНАКОВОЇ ДІЇ МОМЕНТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
33498. ТРАЄКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУП ПСЕВДО-ГОМЕОМОРФІЗМІВ ПОЛЬСЬКИХ ПРОСТОРІВ Автореферат 17 стр.
33499. ТРАВМАТИЧНІ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВІ КРОВОВИЛИВИ. ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ Автореферат 22 стр.
33500. ТРАВМАТИЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ: ІНФРАСТРУКТУРА, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ М'ЯЗОВИХ ПОРУШЕНЬ, ЛІКУВАННЯ Автореферат 42 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334  [335]  336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389