Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

33301. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ АПК Автореферат 23 стр.
33302. Технологія регенерації нанесених срібних каталізаторів окиснення метанолу Автореферат 27 стр.
33303. ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ БАГАТОШАРОВИХ РУБЕРОЇДНИХ ПОКРІВЕЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 21 стр.
33304. ТЕХНОЛОГІЯ РЕСТАВРАЦІЇ КЕРАМІЧНИХ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛИЦЮВАННЯ ФАСАДІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ Автореферат 24 стр.
33305. ТЕХНОЛОГІЯ РЕСТРУКТУРОВАНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ НА ОСНОВІ РИБНОЇ СИРОВИНИ Автореферат 26 стр.
33306. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗДІЛЕННЯ АЛМАЗОГРАФІТОВОЇ СУМІШІ У ВИРОБНИЦТВІ СИНТЕТИЧНИХ АЛМАЗІВ Автореферат 28 стр.
33307. ТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ, ЗБАГАЧЕНОЇ КАРОТИНОЇДАМИ МОРКВИ, ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ Автореферат 25 стр.
33308. ТЕХНОЛОГІЯ СІРКОВМІСНИХ ДОБРИВ З МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ Автореферат 26 стр.
33309. ТЕХНОЛОГІЯ СОЛОДКИХ СТРАВ З ОКАРОЮ Автореферат 21 стр.
33310. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ З ВИКОРИСТАННЯМ БОРОШНА ВІВСЯНОЇ ТА ПЕРЛОВОЇ КРУП Автореферат 24 стр.
33311. ТЕХНОЛОГІЯ СПІВПОЛІМЕРИЗАЦІЇ СІРКИ З ДИЦИКЛОПЕНТАДІЄНОМ Автореферат 24 стр.
33312. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО МІКРОФЛЮЇДНОГО ПРИСТРОЮ БІОМЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 32 стр.
33313. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ КОНТАКТНОЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ПРОГРАМИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Автореферат 27 стр.
33314. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗОШИТІВ З ДРУКОВАНОЮ ОСНОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ХІМІЇ) Автореферат 30 стр.
33315. ТЕХНОЛОГІЯ СТРАВ ІЗ КРУП ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК Автореферат 22 стр.
33316. ТЕХНОЛОГІЯ СТРУКТУРОВАНИХ АНАЛОГІВ ФІЛЕ РИБНОГО та КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 26 стр.
33317. ТЕХНОЛОГІЯ СУКУПНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 18 стр.
33318. ТЕХНОЛОГІЯ СУХОГО ХАРЧОВОГО КОНЦЕНТРАТУ НА ОСНОВІ КРОВІ ЗАБІЙНИХ ТВАРИН ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ СОЛОДКИХ ЗБИВНИХ ВИРОБІВ Автореферат 19 стр.
33319. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО СЦИНТИЕЛЕКТРОННИХ БЛОКІВ ДЕТЕКТУВАННЯ І ПРИЛАДІВ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 20 стр.
33320. ТЕХНОЛОГІЯ ТА КОМПЛЕКС ПЕРЕРОБКИ ВІДВАЛІВ УРАНОДОБУВНИХ ШАХТ Автореферат 21 стр.
33321. ТЕХНОЛОГІЯ ТЕРМОСТАБІЛЬНИХ ЕМУЛЬСІЙНИХ СОУСІВ НА ОСНОВІ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ Автореферат 27 стр.
33322. ТЕХНОЛОГІЯ ТЕРМОФОРМОВАНИХ ГАРНІРІВ НА ОСНОВІ ЗНЕЖИРЕНИХ ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У СКЛАДІ СУПІВ Автореферат 24 стр.
33323. ТЕХНОЛОГІЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНОГО ЗМІЦНЕННЯ КОМПОЗИТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Автореферат 21 стр.
33324. ТЕХНОЛОГІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ЛЕГКОАТЛЕТОК-БАГАТОБОРОК У ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ МЕЗОЦИКЛІ Автореферат 25 стр.
33325. Технологія улаштування буроін’єкційних паль малого діаметру при посиленні фундаментів Автореферат 24 стр.
33326. Технологія фаршу з яловичини ферментованої та кулінарних виробів на його основі Автореферат 25 стр.
33327. Технологія формування листових панелей із полімерних композиційних матеріалів з регламентованими характеристиками Автореферат 19 стр.
33328. ТЕХНОЛОГІЯ ХІМІЧНОГО НАНЕСЕННЯ НІКЕЛЕВОГО ПОКРИТТЯ ІЗ ЗАДАНОЮ МОРФОЛОГІЄЮ ПОВЕРХНІ НА СИНТЕТИЧНІ АЛМАЗИ Автореферат 27 стр.
33329. ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ЧИННИК ДИЗАЙНУ ОДЯГУ Автореферат 45 стр.
33330. ТЕХНОЛОГІЯ – КАРОТИНОВОГО КОНЦЕНТРАТУ ТА ЗБАГАЧЕНИХ НИМ КОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 19 стр.
33331. ТЕХНОСТИЛЬ В АРХІТЕКТУРНОМУ ФОРМОУТВОРЕННІ І ДИЗАЙНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – XX СТ.) Автореферат 28 стр.
33332. ТЕЧІЇ СЕРЕДОВИЩА, ЩО ПРОВОДИТЬ СТРУМ, З ВНУТРІШНІМИ ДЖЕРЕЛАМИ МАСИ В МГД-КАНАЛАХ З ПРОНИКНИМИ СТІНКАМИ Автореферат 14 стр.
33333. течія волокноутворюючих розплавів поліамід 6,6 – поліетилентерефталат при формуванні монониток Автореферат 26 стр.
33334. Течія провідної рідини в обертовому електромагнітному полі Автореферат 30 стр.
33335. ТЕЧІЯ СТОКСА НАВКОЛО СИСТЕМИ ПРЯМОКУТНИХ ПЛАСТИНОК Автореферат 20 стр.
33336. ТИГЕЛЬНОГО, ГАЗОПОЛУМЕНЕВОГО ТА ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПИЛЮВАННЯ ПОКРИТТІВ ІЗ НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХХ ст. Автореферат 48 стр.
33337. ТИМЧАСОВІ КОЗАЦЬКІ ФОРМУВАННЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ХІХ СТ.: ОРГАНІЗАЦІЯ, СКЛАД, СЛУЖБА Автореферат 31 стр.
33338. ТИМЧАСОВА БАЛОННА ОКЛЮЗІЯ АОРТИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВАЖКИХ АБДОМІНАЛЬНИХ КРОВОТЕЧ Автореферат 22 стр.
33339. ТИП ЛІТЕРАТУРИ І ТИП ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНОЇ СВІДОМОСТІ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 55 стр.
33340. ТИПІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЯКОСТІ В ISO 9000 Автореферат 19 стр.
33341. ТИПИ ДИСЛІПІДЕМІЙ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ВОБЕНЗИМОМ І КВЕРЦЕТИНОМ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ПОЄДНАНИЙ ЗІ СТЕАТОГЕПАТИТОМ Автореферат 28 стр.
33342. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації Автореферат 29 стр.
33343. ТИПИ НЕОЗНАЧЕНОГО СУБ’ЄКТА-ДІЯЧА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 25 стр.
33344. ТИПИ НОМІНУВАННЯ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 30 стр.
33345. ТИПИ ПРАВОПІЗНАННЯ Автореферат 27 стр.
33346. ТИПИ ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЇ ОСНОВНИХ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСКУРСІВ Автореферат 25 стр.
33347. типи фактур в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр. та принципи їх сучасного збереження Автореферат 25 стр.
33348. ТИПИ, УМОВИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ДИСЛОКАЦІЙНОЇ ТЕКТОНІКИ СОРОКИНСЬКОЇ ЗОНИ ТА ЇЇ ОБРАМЛЕННЯ (ІЗ ПОЗИЦІЙ ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ) Автореферат 44 стр.
33349. ТИПОЛОГIЯ ХАРАКТЕРIВ У ДРАМАТУРГIЇ ЛЕСI УКРАЇНКИ Автореферат 23 стр.
33350. ТИПОЛОГІЗАЦІЯ І ПОРІВНЯННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ СУСПІЛЬСТВА (проблеми теорії і методології) Автореферат 57 стр.
33351. ТИПОЛОГІЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТА НІМЕЦЬКОГО НАТУРАЛІЗМУ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ. Автореферат 27 стр.
33352. ТИПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ТА КОМЕРЦІЙНОГО ЖИТЛА Автореферат 25 стр.
33353. ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ СЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) Автореферат 26 стр.
33354. ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ (1904–1920 рр.) Автореферат 30 стр.
33355. ТИПОЛОГІЧНІ РІЗНОВИДИ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ Автореферат 20 стр.
33356. Типологія факультативних прислівних компонентів речення Автореферат 24 стр.
33357. ТИПОЛОГІЯ ВЕСІЛЬНИХ ОБРЯДОВИХ ФРАЗЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ Автореферат 31 стр.
33358. ТИПОЛОГІЯ ДИСКУРСИВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕПІСТОЛЯРНОМУ МОВЛЕННІ Автореферат 30 стр.
33359. ТИПОЛОГІЯ ЕПІДИГМАТИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ ПОЛІСЕМІЧНИХ ФЛОРОНАЗВ ТА ЇХ ПОХІДНИХ У ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 26 стр.
33360. ТИПОЛОГІЯ ЖІНОЧИХ ХАРАКТЕРІВ У ПРОЗІ ТА ДРАМАТУРГІЇ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 1902 – 1923 рр. Автореферат 35 стр.
33361. ТИПОЛОГІЯ ЖІНОЧОГО ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ У ПРОЗІ Д.Г.ЛОУРЕНСА ТА А.ЛЮБЧЕНКА Автореферат 29 стр.
33362. ТИПОЛОГІЯ Й ПОЕТИКА МЕРЕЖЕВОЇ ЛІТЕРАТУРИ І СУЧАСНЕ ЗАХІДНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Автореферат 34 стр.
33363. ТИПОЛОГІЯ КОМІЧНОГО В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ І.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО І МАРКА ТВЕНА Автореферат 25 стр.
33364. ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ (на матеріалі сучасного англійського мовлення) Автореферат 24 стр.
33365. ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ПОМИЛОК ТА ЇХ УСУНЕННЯ ПІД ЧАС РЕДАГУВАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 29 стр.
33366. Типологія образу автора в ліричному тексті (на матеріалі російської та української поезії ХХ століття) Автореферат 56 стр.
33367. ТИПОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ САМОКОНСТИТУЮВАННЯ СУБ'ЄКТА Автореферат 29 стр.
33368. ТИПОЛОГІЯ РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДИКАТАМИ ПАРТИТИВНОГО ВІДНОШЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
33369. ТИПОЛОГІЯ СИМВОЛІЗМУ В ТВОРАХ Ф.С.ФІЦДЖЕРАЛЬДА ТА Т.ОСЬМАЧКИ Автореферат 30 стр.
33370. ТИПОЛОГІЯ СЛОВОТВІРНИХ ЗНАЧЕНЬ ВІДСУБСТАНТИВНИХ ПОХІДНИХ Автореферат 29 стр.
33371. ТИПОЛОГІЯ СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ІМЕННИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 56 стр.
33372. ТИПОЛОГІЯ СТАНІВ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
33373. Типологія Сучасної преси Східної України Автореферат 24 стр.
33374. ТИПОЛОГІЯ ТА ПОЕТИКА ДРАМ МИКОЛИ КУЛІША У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ "НОВОЇ ДРАМАТУРГІЇ" Автореферат 27 стр.
33375. типологія ТА художнЬО - СТИЛЬОВІ особливості українського екслібРИСА xvii - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ xx СТ. Автореферат 31 стр.
33376. ТИПОЛОГІЯ ТЕРМІНІВ СПОРІДНЕНОСТІ Автореферат 25 стр.
33377. ТИПОЛОГІЯ ХАРАКТЕРІВ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛІГЕНТІВ У РОМАНАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 1910-Х РОКІВ Автореферат 29 стр.
33378. ТИПОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО ОСМИСЛЕННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ В АНТИКОЛОНІАЛЬНІЙ ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (РОМАНИ Р. ІВАНИЧУКА ТА Ґ. ҐРІНА) Автореферат 29 стр.
33379. типоморфізм і прикладна мінералогія егірину з натрієвих метасоматитів залізисто-кременистої формації докембрію криворізького басейну Автореферат 30 стр.
33380. ТИПОМОРФІЗМ АЛМАЗУ I ЙОГО МІНЕРАЛІВ-СУПУТНИКІВ ІЗ КІМБЕРЛІТІВ ТА РОЗСИПИЩ ОКРАЇН ПЛАТФОРМ (СИБІРСЬКА I СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА) Автореферат 30 стр.
33381. ТИПОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛІВ - СУПУТНИКІВ АЛМАЗУ З КІМБЕРЛІТІВ ПРИАЗОВ'Я Автореферат 25 стр.
33382. ТИРЕОЇДНО-ІМУННА РЕГУЛЯЦІЯ ГОМЕОСТАЗУ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІОТИРОНІНУ Автореферат 25 стр.
33383. ТИРИСТОРНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПЕРЕХІДНИХ І УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ Автореферат 21 стр.
33384. ТИРИСТОРНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ З МІКРОПРОЦЕСОРНОЮ СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ ПРОГНОЗНОГО ТИПУ Автореферат 18 стр.
33385. ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗА ІЗ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТЕРМОФІЛА THERMUS THERMOPHILUS HB -27: ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХAРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕНТА І ВЗАЄМОДІЯ З тРНКTyr Автореферат 19 стр.
33386. ТКАНИННІ БАЗОФІЛИ ТА ОРГАНОГЕНЕЗ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 25 стр.
33387. ТКАНИННИЙ ГЕМОСТАЗ У СОБАК І ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ РАН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАЗЕЙ НА ГІДРОФІЛЬНІЙ ОСНОВІ Автореферат 30 стр.
33388. ТЛУМАЧЕННЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
33389. ТЛУМАЧЕННЯ ДОГОВОРУ Автореферат 26 стр.
33390. ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ Автореферат 28 стр.
33391. ТОВАРИСТВА “ПРОСВІТА” НА ХАРКІВЩИНІ В XX – НА ПОЧАТКУ XXІ СТ. Автореферат 38 стр.
33392. товариство “Просвіта” У Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність Автореферат 52 стр.
33393. ТОВАРНІ БІРЖІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921–1928 рр.) Автореферат 24 стр.
33394. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ОПТОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ Автореферат 37 стр.
33395. ТОВАРНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ СТРАТЕГІЇ МАРКИ Автореферат 26 стр.
33396. ТОВАРНИЙ БРЕНДИНГ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 27 стр.
33397. Товарознавчі дослідження борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності Автореферат 29 стр.
33398. ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПРЕДМЕТІВ З ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ СЕРВІРУВАННЯ СТОЛУ Автореферат 21 стр.
33399. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ВОВНЯНИХ ТКАНИН ДЛЯ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ Автореферат 23 стр.
33400. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ГОМОГЕННИХ ФІТОДОБАВОК З ХРОНУ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ КРІОГЕННОГО ПОДРІБНЕННЯ Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333  [334]  335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389