Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

33201. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОНІЧНИХ І СФЕРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ В ПЛИТАХ ТА КОРПУСНИХ ДЕТАЛЯХ Автореферат 21 стр.
33202. Технологічне забезпечення формоутворення поверхонь тіл обертання в умовах серійного виробництва Автореферат 23 стр.
33203. технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів Автореферат 26 стр.
33204. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРАМВАЙНИХ ВІСЕЙ Автореферат 20 стр.
33205. Технологічне забезпечення якості лопаток компресорів в дослідному виробництві Автореферат 24 стр.
33206. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНІ НАПИЛЕНИХ ДЕТАЛЕЙ ПОЛІРУВАННЯМ ПЕЛЮСТКОВИМИ КРУГАМИ Автореферат 25 стр.
33207. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ РОЛИКІВ ВИТЯЖНИХ МЕХАНІЗМІВ Автореферат 19 стр.
33208. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ОБРОБЛЕННЯМ СТРУМЕНЕМ НЕЗВ’ЯЗАНИХ ТВЕРДИХ ТІЛ Автореферат 24 стр.
33209. Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей виробів параметрами імпульсної фрикційної обробки Автореферат 45 стр.
33210. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНВЕЄРНОГО ВИРОБНИЦТВА КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
33211. ТЕХНОЛОГІЧНО УСПАДКОВАНІ СТАНИ КРИСТАЛІВ AIIBVI Автореферат 45 стр.
33212. Технологічно-адаптивне забезпечення складання різьбових з’єднань машин Автореферат 25 стр.
33213. технологіЯ стабілізації ХАРЧОВИХ жирів щоДО ОКИСНЮВАЛЬНОГО ПСУВАННЯ Автореферат 26 стр.
33214. ТЕХНОЛОГІЯ І ВЛАСТИВОСТІ ДОРОЖНЬОГО ЦЕМЕНТОБЕТОНУ В УМОВАХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛІМАТУ Автореферат 24 стр.
33215. ТЕХНОЛОГІЯ ІЗОЛЯЦІЇ ЗОН ПОГЛИНАННЯ БУРОВИХ СВЕРДЛОВИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 20 стр.
33216. ТЕХНОЛОГІЯ ІНЕРЦІЙНОГО СПОСОБУ УТИЛІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ БОЄПРИПАСІВ З УРАХУВАННЯМ КРИТЕРІЮ БЕЗПЕКИ Автореферат 24 стр.
33217. ТЕХНОЛОГІЯ АКУСТИКО-ЕМІСІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗВАРНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ТА ПОСУДИН ТИСКУ Автореферат 28 стр.
33218. ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛОГУ ІКРИ ЧОРНОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬГІНАТУ НАТРІЮ Автореферат 25 стр.
33219. ТЕХНОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОЗАВОДІВ Автореферат 18 стр.
33220. ТЕХНОЛОГІЯ БІСКВІТНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СОРГОВОГО БОРОШНА Автореферат 23 стр.
33221. ТЕХНОЛОГія багатоперехідного закритого штампування авіаційних деталей із алюмінієвих сплавів з оцінкою ресурсу пластичності Автореферат 25 стр.
33222. ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ ПРОФІЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Автореферат 17 стр.
33223. Технологія бетонних і залізобетонних виробів із безперервним електророзігрівом бетонних сумішей Автореферат 42 стр.
33224. ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНЯНИХ ФОРМОВАНИХ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ЙОДВМІЩУЮЧИМИ ДОБАВКАМИ Автореферат 23 стр.
33225. ТЕХНОЛОГІЯ БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОНІЗОВАНОГО ЗЕРНА Автореферат 21 стр.
33226. технологІя бюджетУВАННЯ ЯК ЗАСІБ управлІнНЯ матерІальнИми ТА фІнансовИми ресурсами ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 19 стр.
33227. Технологія виготовлення мікролінз з крапель рідких фотополімеризаційних композицій Автореферат 23 стр.
33228. ТЕХНОЛОГІЯ ВИЛУЧЕННЯ ЗОЛОТА І СРІБЛА З ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ТА РУДНИХ КОНЦЕНТРАТІВ АКТИВОВАНИМИ ЦІАНИСТИМИ РОЗЧИНАМИ Автореферат 11 стр.
33229. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ІЗ ПІСОЧНОГО ТІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ ЯДРА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ Автореферат 25 стр.
33230. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ВИКОРИСТАННЯ БЕТОНІВ В УМОВАХ СУХОГО І ЖАРКОГО КЛІМАТУ Автореферат 22 стр.
33231. Технологія виробництва і ефективність використання силосу з амаранту у раціонах великої рогатої худоби Автореферат 22 стр.
33232. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СИНТЕТИЧНИХ СУБСТАНЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 18 стр.
33233. ТЕХНОЛОГІЯ виробництва каркасів вуглець-вуглецевих термонавантажених елементів конструкцій літальних апаратів Автореферат 21 стр.
33234. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КОМПОЗИЦІЙНИХ ВУГЛЕЦЬ-ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 21 стр.
33235. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА, ЯКІСТЬ І ВЛАСТИВОСТІ відцентроволитих ВАЛКІВ З високохромистим ЧАВУНом у робочому шарі Автореферат 34 стр.
33236. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНОЇ РИБИ ЗА УМОВ ВИПАСНОГО УТРИМАННЯ У СТАВАХ З ОБМЕЖЕНИМ РІВНЕМ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
33237. ТЕХНОЛОГІЯ ДОПОМОГИ ПРИ ІДІОПАТИЧНОМУ НЕДОНОШУВАННІ ВАГІТНОСТІ Автореферат 23 стр.
33238. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСТОВІРНОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРО СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ ВАГОНІВ В ЦЕНТРАХ СЕРВІСУ Автореферат 28 стр.
33239. ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО НАВАРЮВАННЯ ПОРОШКІВ З ОТРИМАННЯМ РІВНОМІРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПО ПЕРЕРІЗУ ПОКРИТТЯ Автореферат 23 стр.
33240. ТЕХНОЛОГІЯ ЖИРОВМІЩУЮЧИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ Автореферат 20 стр.
33241. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМИ ОБ'ЄКТАМИ Автореферат 23 стр.
33242. ТЕХНОЛОГІЯ ЗНЕФОСФОРЕННЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНОГО ЗБАГАЧЕННЯ МАРГАНЦЕВОЇ РУДИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 24 стр.
33243. технологія з’єднання старого бетону з новим акриловими клеями Автореферат 26 стр.
33244. ТЕХНОЛОГІЯ КЕРОВАНОГО КРІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ДЕКОМПЕНСОВАНИЙ ТОНЗИЛІТ З ПРОТИПОКАЗАННЯМИ ДО ТОНЗИЛЕКТОМІЇ Автореферат 22 стр.
33245. Технологія клейового закріплення у Бетоні металевих анкерів не круглого переРІЗУ Автореферат 21 стр.
33246. ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ НА ОСНОВІ БОЄНСЬКОЇ КРОВІ Автореферат 24 стр.
33247. ТЕХНОЛОГІЯ КОМПОЗИЦІЇ МІНЕРАЛЬНО-БІЛКОВО-ЖИРОВОЇ ТА М’ЯСНИХ СІЧЕНИХ ВИРОБІВ З ЇЇ ВИКОРИСТАННЯМ Автореферат 27 стр.
33248. ТЕХНОЛОГІЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЯБЛУЧНОГО ПОРОШКУ Автореферат 19 стр.
33249. ТЕХНОЛОГІЯ КОНТАКТНОГО СТИКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ОПЛАВЛЕННЯМ ТОНКИХ МЕТАЛЕВИХ СМУГ Автореферат 16 стр.
33250. ТЕХНОЛОГІЯ КОРМОВИХ ДОБАВОК З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ Автореферат 26 стр.
33251. ТЕХНОЛОГІЯ КРІПЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ АНКЕРНИМИ БОЛТАМИ НА АКРИЛОВИХ КЛЕЯХ Автореферат 22 стр.
33252. технологія ЛЕГКОСУСПЕНДОВАНИХ КРИСТАЛІЧНИХ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ Автореферат 24 стр.
33253. ТЕХНОЛОГІЯ М'ЯСНИХ ФАРШЕВИХ ВИРОБІВ З БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ Автореферат 19 стр.
33254. ТЕХНОЛОГІЯ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УЧНІВ 7-го КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
33255. ТЕХНОЛОГІЯ МОЛОЧНО-БІЛКОВИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ЗІ СКОЛОТИН ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СТРУКТУРОВАНОЇ ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 25 стр.
33256. ТЕХНОЛОГІЯ МОЛОЧНО-БІЛКОВИХ ФАРШІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЙОДОВМІСНОЇ водоростевої добавки Автореферат 25 стр.
33257. технологія м’яких маргаринів з використанням нових емульгаторів і структурОУТВОРЮвачів Автореферат 25 стр.
33258. ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСНИХ І РИБНИХ СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ З ТОПІНАМБУРОМ Автореферат 26 стр.
33259. ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСНИХ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУКУСІВ Автореферат 23 стр.
33260. ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ З ОВОЧЕВИМИ ДОБАВКАМИ Автореферат 22 стр.
33261. ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСНИХ ФАРШЕВИХ ВИРОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НАПІВФАБРИКАТУ КІСТКОВОГО ХАРЧОВОГО Автореферат 28 стр.
33262. ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ГРИ В БАСКЕТБОЛ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 25 стр.
33263. ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ФУТБОЛУ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ Автореферат 23 стр.
33264. ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ ТА НЕОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРООПТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ Автореферат 24 стр.
33265. ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВфабрикатІв З КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ ГЛИВА ЗВИЧАЙНА ТА КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ Автореферат 26 стр.
33266. ТЕХНОЛОГІЯ напівфабрикатів на основі сколотин для виробництва збитої десертної продукції Автореферат 24 стр.
33267. ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВФАБРИКАТУ КІСТКОВОГО ХАРЧОВОГО ТА ПАШТЕТНИХ ПЕЧІНКОВИХ МАС З ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ Автореферат 27 стр.
33268. ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВФАБРИКАТУ НА ОСНОВІ ТОПІНАМБУРА ДЛЯ СОЛОДКИХ ЗБИВНИХ СТРАВ Автореферат 25 стр.
33269. ТЕХНОЛОГІЯ ОБСТЕЖЕННЯ ТА РЕМОНТУ ПІДВОДНОЇ ЧАСТИНИ СПОРУД ДЛЯ ПІДЙОМУ СУДЕН ПО ПОХИЛІЙ ПЛОЩИНІ Автореферат 23 стр.
33270. ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ ФОСФОЛІПІДІВ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ Автореферат 27 стр.
33271. Технологія одержання епоксидних олігомерів Автореферат 20 стр.
33272. ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ НАФТОПОЛІМЕРНИХ СМОЛ З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ ПЕРОКСИДІВ Автореферат 28 стр.
33273. ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ НАФТОПОЛІМЕРНИХ СМОЛ З КІНЦЕВИМИ КАРБОКСИЛЬНИМИ ГРУПАМИ Автореферат 19 стр.
33274. ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ НАФТОПОЛІМЕРНИХ СМОЛ СПІВОЛІГОМЕРИЗАЦІЄЮ ОЛЕФІНВМІСНИХ ФРАКЦІЙ С5 і С9 Автореферат 22 стр.
33275. ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ РОЗЧИНІВ HNO3-N2O5 РОЗКЛАДАННЯМ КОНЦЕНТРОВАНОЇ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ Автореферат 23 стр.
33276. ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ Автореферат 21 стр.
33277. ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК ХАЛЬКОПІРИТНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ І ПРОЗОРИХ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ ДЛЯ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Автореферат 27 стр.
33278. ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ШИХТОВОЇ ЗАГОТОВКИ З ЛИВАРНИХ ВІДХОДІВ ЖАРОМІЦНИХ КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЛОПАТОК ГТД Автореферат 23 стр.
33279. ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ЯКІСНИХ БЕЗПЕРЕРВНОЛИТИХ ЗАГОТОВОК ДРІБНОГО ПЕРЕРІЗУ ІЗ ВТОРИННОЇ МІДІ З ЗАСТОСУВАННЯМ РОЗРОБЛЕНОГО ПРОЦЕСУ ЇЇ ВИПЛАВКИ Автореферат 24 стр.
33280. ТЕХНОЛОГІЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ З ЕКСТРАКТОМ СТЕВІЇ ТА ПРОДУКТАМИ ПЕРЕРОБКИ МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ Автореферат 29 стр.
33281. ТЕХНОЛОГІЯ ОКИСЛЕННЯ ОКСИДУ АЗОТУ (IV) ОЗОНОМ ТА ПОГЛИНАННЯ N2O5 КОНЦЕНТРОВАНОЮ АЗОТНОЮ КИСЛОТОЮ Автореферат 21 стр.
33282. ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ Автореферат 30 стр.
33283. ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ З ОСАДІВ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД Автореферат 23 стр.
33284. ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ РАКОПОДІБНИХ Автореферат 22 стр.
33285. ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ВУГЛЕЦЬ- КАРБІДКРЕМНІЄВИХ БРИКЕТІВ І ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ ДЛЯ НАВУГЛЕЦЮВАННЯ СТАЛЕВОЇ ВАННИ Автореферат 29 стр.
33286. Технологія отримання мікрокристалів арсеніду індію, стійких до дії опромінення високоенергетичними електронами Автореферат 21 стр.
33287. Технологія отримання моноацилгліцеринів амідуванням РІПАКОВОЇ олії Автореферат 26 стр.
33288. Технологія отримання моноацилгліцеринів амідуванням соняшникової олії Автореферат 28 стр.
33289. ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ СПОЛУК ВАНАДІЮ ТА МОЛІБДЕНУ З ВІДПРАЦЬОВАНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ Автореферат 27 стр.
33290. ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКОВАНОГО АДСОРБЕНТУ НА ОСНОВІ СОНЯШНИКОВОГО ЛУШПИННЯ Автореферат 23 стр.
33291. ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ РІДКИХ ВІДХОДІВ В АЛМАЗНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 30 стр.
33292. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ Автореферат 25 стр.
33293. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСПЕРСНИХ МІНЕРАЛІВ Автореферат 25 стр.
33294. ТЕХНОЛОГІЯ ПАСТ ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕРНОБОБОВОЇ СИРОВИНИ Автореферат 25 стр.
33295. Технологія переробки твердих нафтових відкладів Автореферат 22 стр.
33296. ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПОЛІМІНЕРАЛЬНОЇ КАЛІЙНОЇ РУДИ З КОНВЕРСІЄЮ ВАЖКОРОЗЧИННИХ МІНЕРАЛІВ У КАЇНІТ Автореферат 26 стр.
33297. Технологія плазмохімічного рідкофазного вилучення іонів полівалентних металів з відходів гальванічних та травильних виробництв Автореферат 25 стр.
33298. Технологія побудови тривимірних моделей неперервних поверхонь за стереопарами зображень Автореферат 26 стр.
33299. ТЕХНОЛОГІЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗБАГАЧЕННЯ МАРГАНЦЕВИХ РУД Автореферат 19 стр.
33300. Технологія продуктів з харчовими добавками рослинного походження для оздоровчого харчування Автореферат 37 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332  [333]  334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389