Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

33101. ТЕХНІКА ВІРША ВАСИЛЯ СТУСА: СПЕЦИФІКА СТРУКТУРНО-СЕМІОТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ (РИТМІКА. МЕТРИКА) Автореферат 26 стр.
33102. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ Автореферат 29 стр.
33103. ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ДЗЮДОЇСТІВ ВИСОКОГО КЛАСУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МОДЕЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 23 стр.
33104. ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТРІЛЬЦІВ У СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНИХ ВПРАВАХ З ПІСТОЛЕТА Автореферат 25 стр.
33105. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ КУРСУ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ Автореферат 28 стр.
33106. ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРВИННО-ВІДНОВНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ЧЕРЕВНО-АНАЛЬНИХ РЕЗЕКЦІЯХ ПРЯМОЇ КИШКИ Автореферат 27 стр.
33107. Технічна діагностика та оцінка залишкового ресурсу експлуатованих металевих конструкцій Автореферат 40 стр.
33108. ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ З НАСЛІДКАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ (на прикладі легкої атлетики) Автореферат 26 стр.
33109. ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ У ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛІ НА ОСНОВІ БІОМЕХАНІЧНИХ МОДЕЛЕЙ СТРИБКІВ І ПЕРЕМІЩЕНЬ Автореферат 25 стр.
33110. ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ-ТАНЦЮРИСТІВ НА ОСНОВІ ПІДВІДНИХ ВПРАВ ТА ОПОРНИХ ТОЧОК ФІГУР ПРОГРАМИ STUDENT Автореферат 27 стр.
33111. ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 6-10 КВ Автореферат 29 стр.
33112. ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ АЕРОДРОМНИХ СВІТЛОСИГНАЛЬНИХ ВОГНІВ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
33113. ТЕХНОГЕНЕЗ ТА ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 33 стр.
33114. ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ КАДМІЮ ТА СВИНЦЮ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ВІДВАЛАХ ФОСФОГІПСУ, НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Автореферат 25 стр.
33115. ТЕХНОЛОГIЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В МЕТОДI ГРУПОВОГО УРАХУВАННЯ АРГУМЕНТIВ Автореферат 24 стр.
33116. ТЕХНОЛОГIЯ СТВОРЕННЯ КРУПНОМАСШТАБНИХ ВIЛЬНОЛIТАЮЧИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧИХ ДОСЛIДЖЕНЬ КРИТИЧНИХ РЕЖИМIВ ПОЛЬОТУ ЛIТАКIВ Автореферат 45 стр.
33117. ТЕХНОЛОГІЇ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ І БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК Автореферат 52 стр.
33118. ТЕХНОЛОГІї захисту поверхонь нагріву котлів ТА МІНІМІЗАЦІЯ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ ПІД ЧАС ПРОСТОюВАННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ 200 і 300мвТ Автореферат 24 стр.
33119. Технології ТА технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобутку на основі термогідродинамічних методів впливу на привибійну зону пластів Автореферат 43 стр.
33120. ТЕХНОЛОГІЙ КОМПЛЕКСНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ТИТАН-ФОСФОРНИХ РУД КОРІННИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ Автореферат 49 стр.
33121. ТЕХНОЛОГІЧНІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ СОШНИКІВ ЗЕРНОВИХ СІВАЛОК Автореферат 43 стр.
33122. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАБІЛІЗУЮЧОГО ВПЛИВУ -ОПРОМІНЮВАННЯ НА ПОХІДНІ АМІНОГЛІКОЗИДІВ Автореферат 23 стр.
33123. Технологічні властивості зерна пшениці залежно від режимів сушіння та зберігання Автореферат 29 стр.
33124. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, УМОВ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ Автореферат 32 стр.
33125. Технологічні закономірності синтезу кополімерів на основі полівінілпіролідон-олігомерних композицій в присутності йонів металів змінної валентності Автореферат 24 стр.
33126. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГАЗИФІКАЦІЇ НЕКОКСІВНОГО ВУГІЛЛЯ З УТИЛІЗАЦІЄЮ ВІДХОДІВ У ДОМЕННІЙ ПЕЧІ Автореферат 30 стр.
33127. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕРЕВОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ КОМПЛЕКСНОЮ ЕЛЕКТРОІСКРОВОЮ І ЛАЗЕРНОЮ ОБРОБКОЮ Автореферат 28 стр.
33128. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГІРНИЧОТЕХНІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ МАРГАНЦЕВИМИ КАР'ЄРАМИ Автореферат 27 стр.
33129. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ ХОЛОДОСТІЙКИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ Автореферат 27 стр.
33130. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В СХІДНОМУ СТЕПУ Автореферат 26 стр.
33131. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ АДАПТИВНОСТІ РОСЛИН ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
33132. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД БУР Автореферат 23 стр.
33133. Технологічні основи відкритої розробки підірваних скельних порід комплексами машин безперервної дії Автореферат 48 стр.
33134. Технологічні основи вирощування кристалів сполук AIIBVI з розплаву під тиском інертного газу Автореферат 41 стр.
33135. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ ЛУЖНОГАЛОЇДНИХ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МОНОКРИСТАЛІВ ІЗ РОЗПЛАВІВ ЗІ ЗМІННОЮ ГЕОМЕТРІЄЮ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ Автореферат 46 стр.
33136. Технологічні основи енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив Автореферат 31 стр.
33137. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗВАРНИХ З?ЄДНАНЬ КОНСТРУКЦІЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З ТОНКОЛИСТОВИХ АЛЮМІНІЄВО-ЛІТІЄВИХ СПЛАВІВ Автореферат 45 стр.
33138. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ І ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО ЧИСТОВОГО ТА ТОНКОГО ШЛІФУВАННЯ Автореферат 48 стр.
33139. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН Автореферат 46 стр.
33140. Технологічні основи забезпечення якості та енергозбереження в процесах складання та розбирання з індукційним нагрівом Автореферат 35 стр.
33141. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КАРКАСІВ У ВИСОТНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ Автореферат 44 стр.
33142. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ І ВЛАСТИВОСТЯМИ КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ Автореферат 49 стр.
33143. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ТОЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ОБРОБКИ ПРИ ПРЕЦІЗІЙНОМУ РОЗТОЧУВАННІ Автореферат 47 стр.
33144. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОДИФІКАЦІЇ ТЕРМОПЛАСТІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ У В’ЯЗКОТЕКУЧОМУ СТАНІ Автореферат 29 стр.
33145. Технологічні основи мокрої гвинтової сепарації вугілля Автореферат 31 стр.
33146. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ РОБІТ НА РУДНИХ КАР’ЄРАХ Автореферат 32 стр.
33147. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБІВ ІЗ ТЕХНІЧНИХ СТЕКОЛ І СИТАЛІВ Автореферат 43 стр.
33148. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ Автореферат 35 стр.
33149. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ НЕРУДНИХ РОДОВИЩ З ВНУТРІШНЬОКАР’ЄРНИМ СКЛАДУВАННЯМ ВІДХОДІВ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 48 стр.
33150. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ управліННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ та РЕМОНТІ ДЕТАЛЕЙ Автореферат 46 стр.
33151. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МІСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ Автореферат 68 стр.
33152. Технологічні особливості одержання карбідосталей на основі швидкорізальної сталі з використанням гарячого штампування порошкових заготовок в пористих оболонках Автореферат 30 стр.
33153. Технологічні особливості процесу лиття та властивості сплавів системи Fe-Cu-S-P як замінника бронз для підшипників ковзання. Автореферат 25 стр.
33154. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ОСЕСИМЕТРИЧНОГО ШТАМПУВАННЯ ОБКОЧУВАННЯМ Автореферат 21 стр.
33155. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ В УМОВАХ НАДМІРНОГО ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ Автореферат 28 стр.
33156. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ БУГАЙЦІВ НА М’ЯСО В УМОВАХ РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ Автореферат 28 стр.
33157. технологічні принципи зведення гаражних комплексів як об’єктів масового (комерційного) БУДІВНИЦТВА Автореферат 26 стр.
33158. ТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ І ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ РІЗНИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ТИПІВ Автореферат 24 стр.
33159. ТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОНОЛІТНИХ СТІН У ҐРУНТІ Автореферат 20 стр.
33160. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО САДІВНИЦТВА Автореферат 54 стр.
33161. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІЛЬНОГО СПІКАННЯ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ НІТРИДУ АЛЮМІНІЮ Автореферат 43 стр.
33162. технологічні та фізико-механічні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи племзаводу "асканія-нова" Автореферат 23 стр.
33163. ТЕХНОЛОГІЧНІ УДОСКОНАЛЕННЯ МАЛОІНВАЗИВНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ У ЛІКУВАННІ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ЖОВЧНОКАМ'ЯНОЇ ХВОРОБИ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 50 стр.
33164. ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ ПРОЦЕСУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА Автореферат 34 стр.
33165. технологІчНА безПЕКА ТА пРодОВЖЕННЯ ресурсУ сталЕВИХ конструкцІй в корозІЙНИХ сЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 26 стр.
33166. ТЕХНОЛОГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
33167. Технологічна мінералогія відходів збагачення північного гірничозбагачувального комбінату криворізького басейну Автореферат 29 стр.
33168. Технологічна мінералогія гіпергенно змінених залізних руд ІНГУЛЕЦЬКОГО РОДОВИЩА Криворізького БАСейнУ Автореферат 29 стр.
33169. Технологічна мінералогія гранат-вмісних сланців Ганнівського родовища криворізького басейну Автореферат 27 стр.
33170. ТЕХНОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЯКОСТІ ВАПНЯНОГО МОЛОКА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТУ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ Автореферат 31 стр.
33171. ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОЩУВАННЯ БАКЛАЖАНА ПРИ КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
33172. ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА АВІАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ ЗАЛЕЖНОМУ УТВОРЕННІ РОЗМІРІВ ДЕТАЛЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНЖЕНЕРНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 20 стр.
33173. ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЛІТАКОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ДИСКРЕТНО-НЕСТАБІЛЬНИХ ПРОГРАМ ВИПУСКУ ВИРОБІВ Автореферат 36 стр.
33174. ТЕХНОЛОГІЧНА ПОШКОДЖЕНІСТЬ ТА РОБОТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПО ПОХИЛИМ ПЕРЕРІЗАМ Автореферат 20 стр.
33175. Технологічна та енергетична ефективність індукційного наплавлення тонких сталевих дисків Автореферат 51 стр.
33176. технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок Автореферат 26 стр.
33177. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ ПІВКРУГЛИХ ШЛІЦЕВИХ КАНАВОК Автореферат 24 стр.
33178. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ВАЛІВ НА БАЗІ МЕТОДІВ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
33179. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ТІЛ ОБЕРТАННЯ З ПРОФІЛЬНОГО ПРОКАТУ Автореферат 23 стр.
33180. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОСЬОВОГО СТОПОРІННЯ МЕХАНІЗМІВ МАШИН Автореферат 25 стр.
33181. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НЕЖОРСТКИХ ГВИНТОВИХ ЗАГОТОВОК Автореферат 24 стр.
33182. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СЕКЦІЙ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГНУЧКИХ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ Автореферат 25 стр.
33183. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СТРІЧОК З ЗУБЧАСТИХ ГУМОВО-КОРДОВИХ РУЛОННИХ ЗАГОТОВОК Автореферат 23 стр.
33184. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ГВИНТОВИХ ЗАГОТОВОК З ЛИСТОВОГО ПРОКАТУ Автореферат 26 стр.
33185. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ШИРОКОСМУГОВИХ ПРОФІЛЬНИХ ГВИНТОВИХ ЗАГОТОВОК Автореферат 26 стр.
33186. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОЩУВАННЯ СТАЛИХ УРОЖАЇВ ЗЕРНА І НАСІННЯ РИСУ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
33187. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ експлуатаційних характеристик кілець роликопідшипників Автореферат 22 стр.
33188. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЛАЗЕРНОГО КОНТУРНОГО РІЗАННЯ Автореферат 25 стр.
33189. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ЛОПАТОК КОМПРЕСОРА ГТД В ПРОЦЕСІ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ Автореферат 21 стр.
33190. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ДЕТАЛЕЙ МАШИН МЕТОДОМ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ Автореферат 21 стр.
33191. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ І СТАБІЛЬНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ РІЗЬБОВИХ ОТВОРІВ У БАЛОНАХ В УМОВАХ МАСОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 28 стр.
33192. Технологічне забезпечення точності виготовлення кілець карданних підшипників в адаптивних технологічних системах шліфування Автореферат 24 стр.
33193. Технологічне забезпечення точності виготовлення керамічних розпилювачів Автореферат 29 стр.
33194. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОНСТРУКЦІЙ БАГАТОПОВЕРХОВИХ КАРКАСНО-МОНОЛІТНИХ БУДІВЕЛЬ Автореферат 20 стр.
33195. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ КРИВОЛІНІЙНИХ ОСЕЙ БАЗУВАННЯМ У ТРЬОХ ЦЕНТРОВИХ ОТВОРАХ Автореферат 24 стр.
33196. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ ТА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ПРОШАРКУ ЗУБЧАТИХ РЕЙОК Автореферат 26 стр.
33197. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПОСАДОЧНИХ ОТВОРІВ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ Автореферат 27 стр.
33198. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ВИТИХ ЗАГОТОВОК Автореферат 23 стр.
33199. Технологічне Забезпечення точності циліндричних зубчастих коліс На операції зубофрезерування шнековими фрезами Автореферат 23 стр.
33200. Технологічне забезпечення фізико-механічних параметрів поверхневих шарів металевих довгомірних циліндричних деталей вібраційно-відцентровим зміцненням Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331  [332]  333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389