Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

3301. ВАРІАНТНО ЗУМОВЛЕНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДІЙСНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
3302. ВАРІАТИВНІСТЬ ІНТОНАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ (експериментально-фонетичне дослідження) Автореферат 32 стр.
3303. ВАРІАТИВНІСТЬ ІНТОНАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВИСЛОВЛЕННЯ-ВИБАЧЕННЯ У МОВЛЕННЄВІЙ КОМУНІКАЦІЇ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення) Автореферат 29 стр.
3304. ВАРІАТИВНІСТЬ ІНТОНАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВИСЛОВЛЕННЯ-ПОДЯКИ У МОВЛЕННЄВІЙ КОМУНІКАЦІЇ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення) Автореферат 28 стр.
3305. ВАРІАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОСИГНАЛІВ РАДАРА ЧАСТКОВИХ ВІДБИТТІВ, ВИКЛИКАНИХ ДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В МЕЗОСФЕРІ Автореферат 24 стр.
3306. ВАРІАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ СТАТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 22 стр.
3307. ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ КВАЗІПЕРІОДИЧНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ЛАГРАНЖЕВИХ СИСТЕМ Автореферат 14 стр.
3308. ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В РУХОМИХ ОБМЕЖЕНИХ ОБ’ЄМАХ РІДИНИ СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ Автореферат 19 стр.
3309. ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВИХ І ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОСТИХ КРИСТАЛІВ Автореферат 22 стр.
3310. ВАРЗАЦЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ НАПРАВЛЕНИЙ СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЯ НЕСИМЕТРИЧНИХ МАКРОБІЦИКЛІЧНИХ ТРИС-ДІІМІНАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАЛІЗА(II) Автореферат 19 стр.
3311. ВАРТІСНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ТА ДИНАМІКА ЇХ ЦІНИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 27 стр.
3312. ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Автореферат 31 стр.
3313. Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець XVII – XVIII ст.) Автореферат 30 стр.
3314. ВАСИЛЬ ВИТВИЦЬКИЙ: МУЗИКОЗНАВЧА ТА КОМПОЗИТОРСЬКА СПАДЩИНА Автореферат 31 стр.
3315. ВАСИЛЬ КУЧАБСЬКИЙ: ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ДО ДЕРЖАВНОСТІ (УКРАЇНСЬКА КОНСЕРВАТИВНА ПОЛІТИЧНА ДУМКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. ТА ЇЇ ВКЛАД В ІСТОРИЧНУ НАУКУ) Автореферат 60 стр.
3316. Василь Стус: еволюцiя поетичного мислення Автореферат 22 стр.
3317. ВАХНЕЙ Олександр Геннадійович ВПЛИВ H, C, N і Si НА ЕЛЕКТРОННУ СТРУКТУРУ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ НА ОСНОВІ СПОЛУК Fe І Cr Автореферат 18 стр.
3318. ВАХХАБІЗМ У СУЧАСНІЙ РОСІЇ: ІСТОРИЧНІ КОРЕНІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 25 стр.
3319. ВБУДОВАНА ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І НАСТРОЙКИ СТАЦІОНАРНОЇ ПЕРЕДАЮЧОЇ ФАЗОВАНОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ НА БАЗІ РЕШІТКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗОНДІВ У БЛИЖНІЙ ЗОНІ Автореферат 19 стр.
3320. ВДОВЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА МОТИВАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
3321. Вдосконалення моніторингу в системі державного управління Автореферат 34 стр.
3322. ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 27 стр.
3323. ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОГРЕЙДЕРІВ МАСОЮ 15…16 т КОМПЛЕКТАЦІЄЮ ЕНЕРГОСИЛОВИМИ МОДУЛЯМИ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ Автореферат 16 стр.
3324. ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВІБРООБРОБКИ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ Автореферат 26 стр.
3325. Вдосконалення агротехнічних заходів вирощування кормових бобів в умовах південно-західної частини Лісостепу України Автореферат 9 стр.
3326. ВДОСКОНАЛЕННЯ АСИМЕТРИЧНИХ БІМОРФНИХ ВИПРОМІНЮЮЧИХ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Автореферат 22 стр.
3327. ВДОСКОНАЛЕННЯ барабанного очисника головок коренеплодів Автореферат 20 стр.
3328. ВДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗВІДХІДНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ СПОСОБІВ ПОДІЛУ СОРТОВОГО МЕТАЛОПРОКАТУ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЗАГОТОВОК ВИСОКОЇ ЯКОСТІ Автореферат 8 стр.
3329. Вдосконалення валютного регулювання та контролю в Україні Автореферат 23 стр.
3330. Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації Автореферат 23 стр.
3331. ВДОСКОНАЛЕННЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ З УРАХУВАННЯМ МІНЛИВОСТІ КРИТЕРІЇВ НАДІЙНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
3332. ВДОСКОНАЛЕННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І УМОВ ПРАЦІ ПРИ ЇХ ВИКОРИСТАННІ Автореферат 39 стр.
3333. ВДОСКОНАЛЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ ОКАЛИНИ НА СТАНАХ ГАРЯЧОЇ ПРОКАТКИ Автореферат 22 стр.
3334. ВДОСКОНАЛЕННЯ ГІДРОСТРУМИННИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ СТРУМЕНІВ ВИСОКОГО ТИСКУ Автореферат 26 стр.
3335. ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ, ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 43 стр.
3336. Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю параметрів робочого режиму Автореферат 25 стр.
3337. Вдосконалення динамометричного методу та технічних засобів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти Автореферат 23 стр.
3338. Вдосконалення дуттьових пристроїв кисневих конверторів на основі дослідження процесу допалювання відхідних конверторних газів Автореферат 27 стр.
3339. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ПРИ ВИРОЩУВАННІ І ПЕРЕРОБЦІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Автореферат 28 стр.
3340. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Автореферат 30 стр.
3341. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЕКСПОРТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
3342. Вдосконалення економічних механізмів організації безпечної життєдіяльності населення і відтворення здоров’я людей рекреаційними засобами (на прикладі Тернопільської області) Автореферат 18 стр.
3343. Вдосконалення елементів технології вирощування сої в південному лісостепу україни та ефективності використання продуктів переробки Автореферат 32 стр.
3344. Вдосконалення ефективності контролю при ремонті тягових електричних машин в умовах депо Автореферат 21 стр.
3345. Вдосконалення колекторних тягових двигунів для рухомого складу при пульсучій та імпульсній напрузі живлення Автореферат 20 стр.
3346. ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ПРЕЦИЗІЙНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 25 стр.
3347. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГРИПУ КОНЕЙ В РЕАКЦІЇ ГАЛЬМУВАННЯ ГЕМАГЛЮТИНАЦІЇ (РГГА) Автореферат 21 стр.
3348. Вдосконалення міжопераційних процесів Транспортно-складського комплексу Автореферат 18 стр.
3349. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ БЕЗТИГЕЛЬНОЇ ЗОННОЇ ПЛАВКИ Автореферат 22 стр.
3350. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ПІЗНІХ ШЛУНОЧКОВИХ ПОТЕНЦІАЛІВ СЕРЦЯ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ВИСОКОГО ПІДСИЛЕННЯ Автореферат 21 стр.
3351. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ БАЛАНСУВАННЯ РОТОРІВ ТУРБОКОМПРЕСОРІВ НА ОСНОВІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЇХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 25 стр.
3352. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАГНІТОМЕТРИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО- ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
3353. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ ОКА Автореферат 23 стр.
3354. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ СУДНАМИ З ВІТРОРУШІЯМИ Автореферат 20 стр.
3355. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ І РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ПІДЗЕМНОГО ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД Автореферат 46 стр.
3356. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ГІБРИДІВ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА В УМОВАХ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
3357. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОВОДКИ СУДНА В СТИСЛИХ УМОВАХ ПЛАВАННЯ Автореферат 23 стр.
3358. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН Автореферат 22 стр.
3359. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ І ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ Автореферат 28 стр.
3360. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ динамІки ПНЕВМОАПАРАТІВ ТА ПНЕВМАТИЧНОГО ГАЛЬМІВНОГО ПРИВОДУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 20 стр.
3361. вдосконалення МЕТОДіВ Розрахунку ПАРАМЕТРіВ ДЕГАЗАЦії зБЛИЖЕНиХ ПЛАСТіВ, що підробляються Автореферат 24 стр.
3362. Вдосконалення методів розрахунку та розробка конструктивних елементів для систем опалення за допомогою високотемпературних газових випромінювачів. Автореферат 21 стр.
3363. Вдосконалення методів та засобів інформаційного забезпечення задач керування режимами електроспоживання промислових підприємств Автореферат 28 стр.
3364. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ГЕОМЕТРИЧНОГО НІВЕЛЮВАННЯ Автореферат 20 стр.
3365. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ТА СТРУКТУРОЮ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ Автореферат 19 стр.
3366. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ СУДНОМ У ВУЗЬКОСТІ Автореферат 20 стр.
3367. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ Автореферат 26 стр.
3368. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ НЕОРІЄНТОВАНИХ КОМПОНОВОК НИЗУ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ Автореферат 20 стр.
3369. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ МАКСИМАЛЬНОЇ ДАЛЬНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
3370. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 27 стр.
3371. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ І ЗАСОБІВ ЛАЗЕРНОГО МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ СКЛАДУ ТУГОПЛАВКИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 27 стр.
3372. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯМ МОНІТОРИНГУ ВИТРАТИ ПАЛИВА Автореферат 22 стр.
3373. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ ПРИ ТРИВАЛИХ ГАЛЬМУВАННЯХ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 21 стр.
3374. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗКРИТТЯ ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ ШАХТ В РИНКОВІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
3375. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МОТИВАЦІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 20 стр.
3376. Вдосконалення механізму відтворення основного капіталу промислових підприємств Автореферат 26 стр.
3377. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ НА РИНКУ Автореферат 26 стр.
3378. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ЩОДО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (на прикладі вступу до СОТ) Автореферат 25 стр.
3379. Вдосконалення механізму стимулювання розвитку промисловості приморських регіонів Автореферат 26 стр.
3380. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ Автореферат 28 стр.
3381. ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗПОДІЛУ ВІДТВОРЮВАНИХ РЕСУРСІВ В ПОРТФЕЛІ ПРОЕКТІВ СУДНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
3382. ВДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ Автореферат 22 стр.
3383. Вдосконалення нормативних параметрів проектування каналізаційних мереж Автореферат 21 стр.
3384. ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Автореферат 22 стр.
3385. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ЧАСТОТНО-СТРУМОВИХ ТА ВЕКТОРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ З АСИНХРОННИМИ МАШИНАМИ Автореферат 24 стр.
3386. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Автореферат 29 стр.
3387. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗНИЖЕННЯ РЕСУРСОЄМНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
3388. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
3389. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ Автореферат 33 стр.
3390. Вдосконалення організаційно-технологічних рішень щодо відновлювальних робіт на об’єктах міського житлового фонду для умов Сирійської Арабської Республіки (САР) Автореферат 22 стр.
3391. Вдосконалення організаційноГО механізму управління корпоративними правами держави (регіональний аспект) Автореферат 29 стр.
3392. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ НЕРІВНОМІРНИХ ОСІДАНЬ ОСНОВИ Автореферат 27 стр.
3393. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 26 стр.
3394. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДБИРАЧІВ СТЕБЕЛ ЛЬОНУ Автореферат 18 стр.
3395. Вдосконалення параметрів та математичне моделювання віброакустичних характеристик верстатів Автореферат 20 стр.
3396. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРЕСОВО-ДИФУЗІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СОКОДОБУВАННЯ В ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 28 стр.
3397. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЛАДІВ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЮ СКЛАДУ РЕЧОВИН НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СЕНСОРІВ З P-N ПЕРЕХОДОМ Автореферат 23 стр.
3398. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
3399. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ЛЬОНОРОЗСТИЛОЧНИХ МАШИН Автореферат 19 стр.
3400. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУ МАЛОАМПЛІТУДНИХ ДИЗ’ЮНКТИВНИХ ТА ПЛІКАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЛАСТОВИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК Автореферат 20 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33  [34]  35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389