Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

32901. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
32902. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУВЕРЕНІТЕТУ НАРОДУ, НАЦІЇ ТА ДЕРЖАВИ Автореферат 24 стр.
32903. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПРАВНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ (XIX-ПОЧАТОК XX СТ.) Автореферат 58 стр.
32904. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФІКТИВНІ ДІЇ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ Автореферат 26 стр.
32905. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 53 стр.
32906. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ СТРУМИННОГО ЗАКРІПЛЕННЯ СЛАБКИХ ДИСПЕРСНИХ ПОРІД ПРИ ВЕДЕННІ ГІРНИЧИХ РОБІТ Автореферат 34 стр.
32907. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМГРУНТООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ПОСТІЙНОЇ ДІЇ В АГРОЛАНДШАФТАХ(НА ПРИКЛАДІ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ) Автореферат 45 стр.
32908. ТЕОРЕТИЧНІ ТА РЕАЛІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АДАПТИВНО-КРИТЕРІАЛЬНИХ СИСТЕМ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АСУ Автореферат 37 стр.
32909. ТЕОРЕТИЧНІ ТА РЕАЛІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЛІНІЙНИХ ЦИФРОВИХ ЧАСТОТНО-ЗАЛЕЖНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З РЕГУЛЬОВАНОЮ ТОЧНІСТЮ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ Автореферат 43 стр.
32910. Теоретичні та технологічні основи одержання литих заготовок із композиційних матеріалів на основі алюмінію та цирконію з дисперсними частинками Автореферат 41 стр.
32911. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ФОСФОРИТІВ ПРИРОДНИМ ГАЗОМ В ПРИСУТНОСТІ НАТРІЮ СУЛЬФАТУ Автореферат 19 стр.
32912. ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 57 стр.
32913. ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОЛОГРАМ В СЕРЕДОВИЩАХ З ПОЛІМЕРИЗАЦІЙНО-ДИФУЗІЙНИМ МЕХАНІЗМОМ ЗАПИСУ Автореферат 22 стр.
32914. ТЕОРЕТИЧНА СПАДЩИНА ВОЛОДИМИРА СІЧИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 1920–1960-Х РОКІВ Автореферат 25 стр.
32915. ТЕОРЕТИЧНЕ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА СИНТЕТИЧНОГО ЦЕОЛІТУ ТА РОЗРОБКА ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ЙОГО ОСНОВІ Автореферат 41 стр.
32916. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБМЕЖЕНИХ МЕТАЛЕВИХ СИСТЕМ: РОБОТА ВИХОДУ, ПОВЕРХНЕВИЙ СТРЕС Автореферат 18 стр.
32917. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕРКАЛЯЦІЇ ШАРУВАТИХ СТРУКТУР З ЗАЛУЧЕННЯМ МЕТОДІВ КОМП’ютерного моделювання Автореферат 24 стр.
32918. Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках та плівках складних рідин Автореферат 23 стр.
32919. Теоретичне обгрунтовування та експерИментальна перевірка ефективності швидкого двоступінчастого заморожування Автореферат 24 стр.
32920. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПТИЦІ М'ЯСНИХ КРОСІВ Автореферат 39 стр.
32921. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОБОТИ СИСТЕМ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 35 стр.
32922. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО, МАЛОВІДХОДНОГО МЕТОДУ ПОМ’ЯКШЕННЯ І КОРЕКТУВАННЯ ЛУЖНОСТІ ВОДИ Автореферат 23 стр.
32923. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВДОСКОНАЛЕНОГО ПРОЦЕСУ ВОЛОЧІННЯ ДРОТУ У ВОЛОЦІ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ Автореферат 22 стр.
32924. Теоретичне обгрунтування та розробка методів підвищення ефективності біотехнології відтворення великої рогатої худоби Автореферат 46 стр.
32925. теоретичне Обґрунтування і практична реалізація створення інформаційних систем в зрошуваному землеробстві Автореферат 40 стр.
32926. ТЕОРЕТИЧНЕ Обґрунтування І ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДЛЯ УМОВ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 53 стр.
32927. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГВИНТОВИХ ЗАТИСКНИХ ПРИСТРОЇВ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ Автореферат 20 стр.
32928. Теоретичне обҐрунтування стратегії енергозбереження при вирощуванні овочевих рослин у захищеному Ґрунті півдня України Автореферат 52 стр.
32929. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ УДОСКОНАЛЕНИХ МЕТОДІВ СЕЛЕКЦІЇ У СВИНАРСТВІ Автореферат 49 стр.
32930. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА АПАРАТІВ СУХОГО ВЛОВЛЮВАННЯ І ПОДІЛУ ПИЛУ НА КОМПОНЕНТИ Автореферат 35 стр.
32931. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ УЗГОДЖЕНОГО ВТОРИННОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІБРОСИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ Автореферат 20 стр.
32932. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ, МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ З ЦИФРОВОЮ КОРЕКЦІЄЮ ПАРАМЕТРІВ НАХИЛІВ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЄЮ ОБ'ЄКТІВ Автореферат 20 стр.
32933. ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНТРОЛЮ ГЕНОМУ КЛІТИН ПРИ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЯХ ТВАРИН ТА В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ЗАСОБІВ ЇХ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 54 стр.
32934. Теоретичне та експериментальне обгрунтування трансдермального введення похідних 1,4-бенздіазепіну Автореферат 37 стр.
32935. ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОБІОТИКІВ У ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН Автореферат 55 стр.
32936. Теоретичне та експериментальне ОБҐРУНТУВАННЯ складу і технології таблеток і мазі з поліфенольними сполуками рослин роду вільха Автореферат 42 стр.
32937. ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДОМЕННИХ ПОВІТРОНАГРІВАЧАХ Автореферат 36 стр.
32938. ТЕОРЕТИЧНЕ, КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНЕ, медико-психологічне, психотехнічне ТА ПСИХОПАТОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Й ОЦІНКА ПСИХОТЕРАПІЇ ПСИХОГЕННО-ОБУМОВЛЕНИХ РОЗЛАДІВ Автореферат 50 стр.
32939. ТЕОРЕТИЧНИЙ ОПИС ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ НА ВІЛЬНИХ І ЗВ’ЯЗАНИХ НУКЛОНАХ У КОВАРІАНТНИХ ПІДХОДАХ Автореферат 38 стр.
32940. ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 49 стр.
32941. ТЕПЛО - ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ФАКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ЧАСТИНОК В ГАЗІ Автореферат 21 стр.
32942. ТЕПЛО- І ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ ВИРОБИ НА ОСНОВІ ГІПСОБЕТОНУ Автореферат 22 стр.
32943. ТЕПЛО- І МАСООБМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ ГІДРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ГІПСУ В РІДИННОМУ КИПЛЯЧОМУ ШАРІ ПІД ТИСКОМ Автореферат 22 стр.
32944. ТЕПЛО-ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ АСПЕКТИ МОНОДИСПЕРГУВАННЯ МЕТАЛІВ ПІДВИЩЕНОЇ ТУГОПЛАВКОСТІ Автореферат 39 стр.
32945. ТЕПЛО-МАСООБМІН В ТРУБЧАТОМУ ОСУШУВАЧІ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ Автореферат 23 стр.
32946. ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА НЕКОНДИЦІЙНИХ ГЛИН Автореферат 24 стр.
32947. ТЕПЛОВІ РЕЖИМИ ПОБУТОВИХ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДВоФАЗНиХ ТЕПЛОПЕРЕДАЮчИХ ПАНЕЛЕЙ Автореферат 16 стр.
32948. ТЕПЛОВІ ФЛУКТУАЦІЇ НЕОДНОРІДНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ Автореферат 19 стр.
32949. ТЕПЛОВІДДАЧА ДРОТОВИХ ТЕПЛООБМІННИХ ПОВЕРХОНЬ СПІРАЛЬНОЇ та СПіРАЛЬНО-ТОРОїДАЛЬНОї ФОРМИ Автореферат 28 стр.
32950. ТЕПЛОВА МЕЛІОРАЦІЯ ГРУНТУ СКИДНОЮ ТЕПЛОЮ ВОДОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ З ТЕПЛООБМІННИКАМИ - РУКАВАМИ (в умовах Західного Полісся України) Автореферат 25 стр.
32951. ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ ЗИМОВИХ ТЕПЛИЦЬ З ПОЗОННИМ ОПАЛЕННЯМ Автореферат 22 стр.
32952. ТЕПЛОВИЙ РУХ МОЛЕКУЛ ВОДИ ЗГІДНО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ З КВАЗІПРУЖНОГО НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЮВАННЯ ПОВІЛЬНИХ НЕЙТРОНІВ Автореферат 21 стр.
32953. ТЕПЛОВИЙ СТАН АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
32954. ТЕПЛОВИКОРИСТОВУЮЧІ МЕТАЛОГІДРИДНІ СИСТЕМИ ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ЕНЕРГОУСТАНОВОК Автореферат 26 стр.
32955. ТЕПЛОВОЛОГІСНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ЗАМОРОЖУВАННІ У ФЛЮЇДИЗАЦІЙНОМУ ШВИДКОМОРОЗИЛЬНОМУ АПАРАТІ Автореферат 23 стр.
32956. ТЕПЛОГIДРАВЛIЧНI ОСНОВИ НЕСТАБIЛЬНОСТI РОБОТИ СПП ТУРБОУСТАНОВОК АЕС І ЗАСОБИ ЇЇ УСУНЕННЯ Автореферат 17 стр.
32957. Теплогідравлічні процеси в каналах ядерних реакторів на аварійних режимах при порушенні охолодження активної зони Автореферат 20 стр.
32958. ТЕПЛОГІДРАВЛІЧНІ ПРОЦЕСИ В КонтурнИХ тепловИХ трубАХ з капілярним насосом на основі оксиду алюмінію Автореферат 20 стр.
32959. ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МЕГАПОЛІСУ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА) Автореферат 34 стр.
32960. ТЕПЛОМАСООБМІН В ГЛИБОКОВОДНих генераторах водню НА ОСНОВІ ГІДРОРЕАГУЮЧИХ РЕЧОВИН Автореферат 24 стр.
32961. ТЕПЛОМАСООБМІН в ПЕРЕХРЕСНОТОЧНИХ контактних апаратах із сітчастими насадками Автореферат 26 стр.
32962. ТЕПЛОМАСООБМІН ПРИ ТЕРМОЛІЗІ Й ЕРОЗІЇ КОНДЕНСОВАНОЇ ФАЗИ У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМАХ Автореферат 27 стр.
32963. ТЕПЛОМАСООБМІН ТА ГІДРОДИНАМІКА В ПАРОРІДИННИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ОСНОВИ ДИСКРЕТНО-ІМПУЛЬСНОГО ВВЕДЕННЯ ЕНЕРГІЇ Автореферат 45 стр.
32964. ТЕПЛОМАСООБМІН ТА ГІДРОДИНАМІКА У ПУЛЬСАЦІЙНОМУ ДИСПЕРГАТОРІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ГЛИНЯНИХ СУСПЕНЗІЙ Автореферат 27 стр.
32965. ТЕПЛОМЕТРИЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДЗЕМНИХ ТЕПЛОТРАС Автореферат 25 стр.
32966. ТЕПЛОНАВАНТАЖЕНІСТЬ СТРІЧКОВО-КОЛОДКОВОГО ГАЛЬМА З РУХОМИМИ ФРИКЦІЙНИМИ НАКЛАДКАМИ БУРОВИХ ЛЕБІДОК Автореферат 24 стр.
32967. Теплообмін в парорідинних Течіях теплообмінних апаратів харчових виробництв Автореферат 39 стр.
32968. ТЕПЛООБМІН ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ З СІТЧАТО-ДРОТЯНИМ ОРЕБРЕННЯМ Автореферат 20 стр.
32969. Теплообмін при випаровуванні плівки рідини, що стікає по горизонтальній трубі з поперечним оребренням Автореферат 25 стр.
32970. ТЕПЛООБМІН ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ НА ПОВЕРХНІ ВІЛЬНОГО СТРУМЕНЯ РІДИНИ Автореферат 17 стр.
32971. ТЕПЛООБМІН ПРИ ОБТІКАННІ НЕІЗОТЕРМІЧНИХ РОЗВИНЕНИХ ПОВЕРХОНЬ Автореферат 51 стр.
32972. ТЕПЛООБМІН ТА АЕРОДИНАМІКА ПУЧКІВ ТРУБ З РОЗРІЗНИМ ОРЕБРЕННЯМ Автореферат 23 стр.
32973. теплопередавальні характеристики теплообмінних апаратів на основі змійовикових випарних термосіфонів Автореферат 23 стр.
32974. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ УТИЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ОХОЛОДЖЕННЯ ОБЕРТОВИХ ПЕЧЕЙ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄТЬСЯ Автореферат 43 стр.
32975. ТЕПЛОПРОДУКЦІЯ ПІКО- І ФЕМТОПЛАНКТОНУ Автореферат 29 стр.
32976. ТЕПЛОСТІЙКІ ПОЛІМЕРСИЛІКАТНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ПОЛІІЗОЦІАНАТІВ Автореферат 27 стр.
32977. ТЕПЛОтехнічні Характеристики полімерних сонячних колекторів для систем теплопостачання Автореферат 22 стр.
32978. Теплотехнологічні режими процесу концентрування томатопродуктів в роторно-плівковій випарній установці Автореферат 25 стр.
32979. ТЕПЛОФІЗИЧНІ І ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА РЕЛАКСАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕТАЛОНАПОВНЕНИХ ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРАХ Автореферат 26 стр.
32980. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІОННИХ РІДИН ТА ЇХНІХ РОЗЧИНІВ З ОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ Автореферат 24 стр.
32981. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРІВ Автореферат 24 стр.
32982. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПОЛІМЕРІВ ОЛЕФІНІВ ТА ЇХ КОПОЛІМЕРІВ З ОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ Автореферат 23 стр.
32983. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ЗАСАДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ТОПЛЕННЯ-КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЕВТЕКТИЧНИХ СТОПІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РЕПЕРНИХ ТОЧОК ТЕМПЕРАТУРИ Автореферат 63 стр.
32984. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ПОРОЖНИСТИХ МЕТАЛОВИРОБІВ Автореферат 45 стр.
32985. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ЗБЕЗВОДНЮВАННЯ РІДИННИХ МАТЕРІАЛІВ У ДИСПЕРГОВАНОМУ СТАНІ Автореферат 54 стр.
32986. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ФОРМУВАННІ ТА ВИКОРИСТАННІ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ РЕСУРСІВ Автореферат 44 стр.
32987. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ТА ФОТОДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ ДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БАГАТОШАРОВУ БІОЛОГІЧНУ ТКАНИНУ Автореферат 21 стр.
32988. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИРНОГО ЗЕРНА ТА РОЗРОБКА НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ СИРОВИГОТОВЛЮВАЧА Автореферат 19 стр.
32989. ТЕПЛОФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ТЕРМОРЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 25 стр.
32990. Тер-модинаміка спінових сіток ізингового типу Автореферат 21 стр.
32991. ТЕРАПІЯ НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 26 стр.
32992. ТЕРАПІЯ ПОЄДНАНИХ ФОРМ ГІПЕРАНДРОГЕНІЇ ТА ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЇ У ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ Автореферат 24 стр.
32993. ТЕРАПІЯ СУПРОВОДУ АЛЬГІНАТАМИ ПРИ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЖІНОЧИХ ГЕНІТАЛІЙ Автореферат 33 стр.
32994. ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІПЕПТИДНИХ ПРЕПАРАТІВ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ РОГОВОЇ ОБОЛОНКИ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 23 стр.
32995. ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТАГОНІСТІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ Автореферат 30 стр.
32996. Терапевтична корекція фібриляції передсердь у хворих на ІХС на підставі аналізу аритмічних предикторів та порушень гемостазу Автореферат 28 стр.
32997. ТЕРАПЕВТИЧНА ТА ЛІПІДОНОРМАЛІЗУЮЧА ДІЯ КУРОРТНИХ ФАКТОРІВ СОЛОТВИНО ПРИ ПСОРІАЗІ Автореферат 26 стр.
32998. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО КРИМУ Автореферат 29 стр.
32999. ТЕРИТОРІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ДУНАЙ-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ (кінець ХІV – середина XVII ст.) Автореферат 29 стр.
33000. Територіальні фактори розвитку зовнішньоекономічних зв’язків (на прикладі Закарпатської області) Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329  [330]  331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389