Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

32801. Теоретичні основи моделювання і аналізу дискретно-безперервних систем з структурою, що управляється Автореферат 32 стр.
32802. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОВИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОДЕРЖАННЯ МОЛІБДЕНУ, ВОЛЬФРАМУ ТА ЇХ СПОЛУК Автореферат 62 стр.
32803. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ Автореферат 57 стр.
32804. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНТРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 44 стр.
32805. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН Автореферат 56 стр.
32806. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ Автореферат 21 стр.
32807. Теоретичні основи оцінки працездатності шин легкового автомобіля В експлуатації Автореферат 42 стр.
32808. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ДИСПЕРСНО-АРМОВАНИХ ПОКРИТТІВ Автореферат 45 стр.
32809. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ І ЗАСОБИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ ВАНТАЖОПОТОКІВ Автореферат 38 стр.
32810. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПЛОСКИХ ОБКАТНИХ ЗАЧЕПЛЕНЬ ДЛЯ СИЛОВИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ Автореферат 18 стр.
32811. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЕТИЧНОЇ ОНОМАСТИКИ Автореферат 51 стр.
32812. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ КОРОЗІЙНО-ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ КОРОЗІЙНОТРИВКИХ СТАЛЕЙ І СПЛАВІВ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ границі ВИТРИВАЛОСТІ Автореферат 47 стр.
32813. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМОПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ОСЬОВОГО ІНСТРУМЕНТУ І ДЕТАЛІ І ЇХ ВПЛИВ НА ТОЧНІСТЬ ОБРОБКИ ОТВОРІВ Автореферат 45 стр.
32814. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗІВ Автореферат 47 стр.
32815. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИМОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗІВ Автореферат 44 стр.
32816. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ОДЕРЖАННЯ АЛКІЛАКРИЛОВИХ МОНОМЕРІВ Автореферат 41 стр.
32817. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ БІООБ'ЄКТІВ ПРИ ОБРОБЦІ ЇХ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ Автореферат 39 стр.
32818. теоретичні основи РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ МАШИН НАБРизку БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ Автореферат 41 стр.
32819. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ НЕСУЧИХ І ТЯГОВИХ КАНАТНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
32820. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ, ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ АСУ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ В МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВI Автореферат 38 стр.
32821. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ СОНЯШНИКУ І ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ Автореферат 43 стр.
32822. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ ФРИКЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕМПФЕРІВ ЕКІПАЖУ ШВИДКІСНОГО ПОЇЗДА Автореферат 37 стр.
32823. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИ СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ НА ПІДВИЩЕННЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ УМОВ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 59 стр.
32824. Теоретичні основи та методи стиску зображень в телекомунікаційних системах на підставі біноміально-поліадичного представлення Автореферат 37 стр.
32825. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТЮТЮНУ (Nicotiana tabacum L.) Автореферат 44 стр.
32826. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ ЛИТИХ ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ ІЗ КОМПЛЕКСНОМОДИФІКОВАНИХ ЧАВУНІВ Автореферат 50 стр.
32827. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФАРМАКОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ Автореферат 52 стр.
32828. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВУЗЛІВ МАШИН З ПЕРЕМІННОЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЮ Автореферат 41 стр.
32829. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (на матеріалі англійської мови) Автореферат 50 стр.
32830. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ одержання ФУНКЦІОНАЛЬНО АКТИВНИХ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ Автореферат 54 стр.
32831. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ та ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ Автореферат 44 стр.
32832. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖНИМИ РЕСУРСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕНЗОРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 48 стр.
32833. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЛЬТРАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩАХ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ, ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ОБЛАСТІ ДРЕНАЖУ Автореферат 45 стр.
32834. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІДРОЕКОСИСТЕМ МАЛИХ ВОДОСХОВИЩ РІЗНОГО ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 55 стр.
32835. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КАДАСТРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЗОВИХ ПРОЦЕСІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ Автореферат 36 стр.
32836. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Автореферат 56 стр.
32837. теоретичні основи формування просторових соціоприродних систем у контексті концепції стійкого розвитку України Автореферат 48 стр.
32838. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Автореферат 57 стр.
32839. теоретичні основи формування структури банківського капіталу Автореферат 26 стр.
32840. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ В ОБЛАСТІ ДРОБОВОГО ФУР’Є-ПЕРЕТВОРЕННЯ Автореферат 20 стр.
32841. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 49 стр.
32842. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ   Автореферат 38 стр.
32843. Теоретичні основи, методи та засоби функціонального діагностування вузлів обчислювальних пристроїв з використанням природної надмірності при виконанні приблизних обчислень Автореферат 48 стр.
32844. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
32845. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ГВИНТОВИХ ГОФРОВАНИХ ЗАГОТОВОК Автореферат 21 стр.
32846. ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ БАГАТОЕЛЕКТРОННИХ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ЕАЧ В ІОННИХ РОЗПЛАВАХ Автореферат 36 стр.
32847. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
32848. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКИХ ПРАВОЧИНІВ Автореферат 50 стр.
32849. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ВЛАДИ У ПОСТРАДЯНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВАХ (УКРАЇНА, РОСІЯ, БІЛОРУСЬ) Автореферат 23 стр.
32850. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВІРНОГО ПРАВА Автореферат 53 стр.
32851. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБСТРАТУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ ХІХ – ХХ ст. Автореферат 31 стр.
32852. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 20 стр.
32853. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 68 стр.
32854. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДІ Автореферат 52 стр.
32855. Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України Автореферат 55 стр.
32856. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації Автореферат 51 стр.
32857. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В ПРАЦЯХ ПИСЬМЕННИКІВ “ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ” Автореферат 33 стр.
32858. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН Автореферат 53 стр.
32859. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН Автореферат 25 стр.
32860. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ Автореферат 49 стр.
32861. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ (ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 58 стр.
32862. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
32863. Теоретичні проблеми та питання практики криміналістичного опису особи за зовнішністю Автореферат 24 стр.
32864. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИСТКИ ГАЗІВ В КАТАЛІТИЧНОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ Автореферат 25 стр.
32865. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ Автореферат 45 стр.
32866. Теоретичні та клінічні дослідження ефективності лазерних технологій лікування патологій очного дна Автореферат 51 стр.
32867. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (до 1939 р.) Автореферат 19 стр.
32868. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ Автореферат 68 стр.
32869. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ Автореферат 64 стр.
32870. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СПОРТИВНО - ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 65 стр.
32871. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Автореферат 56 стр.
32872. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 63 стр.
32873. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ Автореферат 42 стр.
32874. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТА ОСОБИ, ЯКА СТАНОВИТЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВИЙ ІНТЕРЕС Автореферат 22 стр.
32875. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 64 стр.
32876. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 58 стр.
32877. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ СУСПІЛЬСТВА В ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 56 стр.
32878. Теоретичні та методичні основи визначення ємнісних параметрів порід-колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів Автореферат 24 стр.
32879. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ Автореферат 27 стр.
32880. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ ФЛЮЇДОНАСИЧЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ Автореферат 49 стр.
32881. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ Автореферат 69 стр.
32882. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗА ДВОМА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ НА ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 73 стр.
32883. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ ЕРГОНОМІКИ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Автореферат 62 стр.
32884. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ЇХ ОБРОБКИ НА АВТОМАТИЧНОМУ МЕРИДІАННОМУ ТЕЛЕСКОПІ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПУ. Автореферат 21 стр.
32885. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ІДЕЙ ДИСКРЕТНОСТІ ТА НЕПЕРЕРВНОСТІ В КУРСІ ФІЗИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 55 стр.
32886. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 54 стр.
32887. Теоретичні та методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (регіональний компонент) Автореферат 46 стр.
32888. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТУПЕНЕВОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 56 стр.
32889. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУДОВОЇ ГІРНИЧОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Автореферат 30 стр.
32890. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 63 стр.
32891. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У МОЛОДІ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ Автореферат 75 стр.
32892. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 54 стр.
32893. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ НЕІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ Автореферат 23 стр.
32894. Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними Автореферат 47 стр.
32895. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ Автореферат 53 стр.
32896. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА УМОВ РЕФОРМУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Автореферат 45 стр.
32897. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ МІСТОМ В УМОВАХ САМОВРЯДУВАННЯ Автореферат 59 стр.
32898. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПИТАННЯ І ПРАКТИКА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ Автореферат 33 стр.
32899. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ГІПЕРІМУННИХ СИРОВАТОК (на моделі вірусів хвороби Ауєскі, Автореферат 56 стр.
32900. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЇ ВОГНЕСТРІЛЬНОЇ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328  [329]  330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389