Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

32701. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Автореферат 65 стр.
32702. Теоретико-методологічні та методичні основи оцінки інвестиційних параметрів регіонального розвитку (на прикладі Чернівецької області) Автореферат 34 стр.
32703. Теоретико-методологічні та методичні основи художньо-педагогічної підготовки студентів факультету дошкільного виховання педагогічного університету Автореферат 60 стр.
32704. Теоретико-методологічні та прикладні засади логістичного управління фармацевтичними підприємствами Автореферат 53 стр.
32705. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЦІННОСТЕЙ В НЕОКАНТІАНСЬКІЙ КУЛЬТУРФІЛОСОФІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ Автореферат 25 стр.
32706. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Ю.ГАБЕРМАСА Автореферат 23 стр.
32707. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
32708. ТЕОРЕТИКО-ПОЛЬОВИЙ ОПИС ПРОЦЕСІВ ДВОЧАСТИНКОВОГО ФОТО- ТА ЕЛЕКТРОРОЗЩЕПЛЕННЯ ЯДРА 4Не ДО ПОРОГА УТВОРЕННЯ МЕЗОНІВ Автореферат 22 стр.
32709. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
32710. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 32 стр.
32711. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
32712. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні Автореферат 30 стр.
32713. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ Автореферат 22 стр.
32714. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ КООРДИНАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 35 стр.
32715. Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні Автореферат 31 стр.
32716. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ Автореферат 27 стр.
32717. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 17 стр.
32718. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ Автореферат 32 стр.
32719. ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 47 стр.
32720. ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
32721. Теоретико–методОЛОГІчні засади формування екологічно збалансованої економіки Автореферат 48 стр.
32722. ТЕОРЕТИКО–ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ Автореферат 30 стр.
32723. ТЕОРЕТИКО–ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ Автореферат 24 стр.
32724. ТЕОРЕТИЧНI ТА МЕТОДИЧНI ОСНОВИ IНТЕГРАЦIЇ ЗНАНЬ УЧНIВ ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНIЧНОЇ ШКОЛИ Автореферат 52 стр.
32725. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІНОВИХ ТА ЕЛЕКТРОН-ФОНОННИХ ВЗАЄМОДІЙ В ТВЕРДОТІЛЬНИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 20 стр.
32726. ТЕОРЕТИЧНІ I ПРАКТIЧНI ОСНОВИ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ IЗ ТЕПЛОТРИВКИХ ПЕРЛІТНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 38 стр.
32727. ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ЗБЕРІГАННЯ І ПОДАННЯ ВОДНЮ НА ОСНОВІ ТВЕРДИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ДВИГУНОВИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Автореферат 37 стр.
32728. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Автореферат 57 стр.
32729. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ Автореферат 46 стр.
32730. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ В системі фахової підготовки ВЧИТЕЛЯ Автореферат 71 стр.
32731. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ І-ІІ СТУПЕНІВ Автореферат 50 стр.
32732. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУМЕХАНІЗМІВ І МАШИН Автореферат 58 стр.
32733. Теоретичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів Автореферат 58 стр.
32734. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 56 стр.
32735. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ДО МАЙБУТНЬОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 52 стр.
32736. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Автореферат 62 стр.
32737. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 62 стр.
32738. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ Автореферат 60 стр.
32739. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ В УКРАЇНІ Автореферат 19 стр.
32740. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Автореферат 58 стр.
32741. Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдрскрналення вчителів Автореферат 59 стр.
32742. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ Автореферат 54 стр.
32743. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ІНВАЗІЙНИХ ХВОРОБ ТВАРИН Автореферат 48 стр.
32744. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ НА ЗАЛІЗОБЕТОННІЙ ОСНОВІ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
32745. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ ДО РІВНЯ ПРИРОДНИХ (на прикладі териконових ландшафтів Донбасу) Автореферат 40 стр.
32746. Теоретичні і технологічні основи комплексного зміцнення інструментових матеріалів з використанням висококонцентрованого плазмового нагріву Автореферат 43 стр.
32747. ТЕОРЕТИЧНІ ІДЕЇ ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧЕНИХ ХАРКІВСЬКОЇ НАУКОВО-педагогічної ШКОЛИ (20-70 рр. ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
32748. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІМЕННОЇ І ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ СПОЛУЧУВАНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 27 стр.
32749. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ І ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ В ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ Автореферат 86 стр.
32750. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕКСТІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Автореферат 64 стр.
32751. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 54 стр.
32752. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ Автореферат 23 стр.
32753. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ Автореферат 27 стр.
32754. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХІВ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 24 стр.
32755. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СУБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
32756. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ Автореферат 74 стр.
32757. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Я.Ф.ЧЕПІГИ Автореферат 27 стр.
32758. теоретичні засади отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України Автореферат 39 стр.
32759. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ІГРОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 50 стр.
32760. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕРЕТВОРЕННЯ та Технологічні аспекти ВИКОРИСТАННЯ ФТОРВМІСНИХ СПОЛУК У ФОСФОРНО-ТУКОВИХ ВИРОБНИЦТВАХ Автореферат 24 стр.
32761. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 26 стр.
32762. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ Автореферат 65 стр.
32763. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ Автореферат 25 стр.
32764. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ І САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ ФРАНЦІЇ Автореферат 56 стр.
32765. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 26 стр.
32766. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 46 стр.
32767. Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування Автореферат 48 стр.
32768. теоретичні засади та Методи моделювання ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Автореферат 48 стр.
32769. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНОГО МУЗИКАНТА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Б.Л.ЯВОРСЬКОГО Автореферат 25 стр.
32770. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 53 стр.
32771. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 53 стр.
32772. ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ (1917-1933 РР.) Автореферат 27 стр.
32773. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ СУБГАРМОНІК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Автореферат 44 стр.
32774. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ БІЛЯКРИТИЧНИХ ТЕЧІЙ РІДИНИ З ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ Автореферат 43 стр.
32775. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИ СИНТЕЗУ ПОВНИХ КЛАСІВ ШУМОПОДІБНИХ СИГНАЛІВ НА БАЗІ АЛГЕБРАЇЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ РАДІОСИСТЕМ Автореферат 40 стр.
32776. Теоретичні основи і прикладні аспекти застосування добрив у біологічному землеробстві Автореферат 46 стр.
32777. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 42 стр.
32778. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Автореферат 38 стр.
32779. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ І РІДИН ВІД СУЛЬФІДНОЇ СІРКИ Автореферат 42 стр.
32780. Теоретичні основи і технології полімерної сірки із сірководню та продуктів його утилізації Автореферат 48 стр.
32781. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ Автореферат 28 стр.
32782. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТРОПІКІВ І СУБТРОПІКІВ Автореферат 37 стр.
32783. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЕРТИКАЛЬНОЇ РЕФРАКЦІЇ, СПОСОБИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ, ВРАХУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ Автореферат 42 стр.
32784. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО, ЕНЕРГЕТИЧНОГО І МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКІВ У ДРУКАРСЬКОМУ КОНТАКТІ Автореферат 43 стр.
32785. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 28 стр.
32786. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГАЗОДИНАМІКИ ФАКЕЛА, МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРИ У МЕТАЛУРГІЙНИХ НАГРІВАЛЬНИХ ПЕЧАХ. Автореферат 11 стр.
32787. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕОФІЗИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГЕОМЕХАНІЧНОГО СТАНУ ПОРОДНОГО МАСИВУ З УРАХУВАННЯМ СИНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 46 стр.
32788. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕТЕРОФАЗНИХ ОЗОННИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЯ ДЕНІТРИФІКАЦІЇ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ Автореферат 42 стр.
32789. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА Автореферат 50 стр.
32790. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО регулЮВАННЯ ІнновацІЙНИХ процесІВ в ЕкономІЦІ перехІДНОГО ТИПУ Автореферат 30 стр.
32791. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ МІСТ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
32792. Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином Автореферат 25 стр.
32793. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ СПОЛУЧЕНИХ СИСТЕМ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ І ТЕПЛОТИ Автореферат 45 стр.
32794. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ергономічного забезпечення АВТОТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 46 стр.
32795. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЗАГОРОДЖУВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ Автореферат 57 стр.
32796. Теоретичні основи ефективності стратегічного планування Автореферат 25 стр.
32797. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПИТАНЬ У КРИМІНАЛІСТИЦІ Автореферат 27 стр.
32798. Теоретичні основи компактного представлення зображень на основі усунення версифікаційної надмірності Автореферат 39 стр.
32799. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПОНЕТИКИ АГРЕГАТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 37 стр.
32800. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР БІЗНЕСУ Автореферат 34 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327  [328]  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389