Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

32601. Теорія функціонально-градієнтних термоелементів і модулів на їх основі Автореферат 50 стр.
32602. Теорія, технології й засоби системної взаємодії Ресурсів в інтелектуальних системах і мережах комп’ютерів Автореферат 52 стр.
32603. ТЕОРЕМИ ПРО НОРМАЛЬНИЙ ГРАНИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ЧИСЛА ХИБНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ ВИПАДКОВИХ РІВНЯНЬ У ПОЛІ GF(2) Автореферат 15 стр.
32604. ТЕОРЕРИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ АПТЕЧНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 25 стр.
32605. ТЕОРЕТИК-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Автореферат 52 стр.
32606. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ХІМІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 59 стр.
32607. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 49 стр.
32608. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ Автореферат 61 стр.
32609. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У РОЗВИТКУ ПСИХОМОТОРИКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 28 стр.
32610. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ ПРО СУСПІЛЬСТВО У ЗМІСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Автореферат 29 стр.
32611. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 58 стр.
32612. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ В ШКОЛАХ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 67 стр.
32613. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОНТЕКСТНОГО ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 48 стр.
32614. теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонниКІВ до виховної роботи з особовим складом Автореферат 58 стр.
32615. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 55 стр.
32616. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИМИ СІМ‘ЯМИ Автореферат 59 стр.
32617. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИМИ СІМ‘ЯМИ Автореферат 59 стр.
32618. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОГІГІЄНИ Автореферат 53 стр.
32619. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ Автореферат 61 стр.
32620. Теоретико-методичні засади УДОСКОНАЛЕННЯ механізмів ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ зайнятості населення (регіональний аспект) Автореферат 29 стр.
32621. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ НЕЗАЙНЯТИХ ГРОМАДЯН У ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
32622. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (на прикладі підприємств м. Ніжина та Ніжинського району Чернігівської області) Автореферат 26 стр.
32623. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 57 стр.
32624. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ Автореферат 66 стр.
32625. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ Автореферат 58 стр.
32626. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Автореферат 50 стр.
32627. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОЇ СИCТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Автореферат 60 стр.
32628. Теоретико-методичні засади формування системи страхування екологічних ризиків Автореферат 29 стр.
32629. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ Автореферат 53 стр.
32630. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ аналізу та врахування ГОСПОДАРСЬКого РИЗИКу в діяльності ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ) Автореферат 33 стр.
32631. теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи Автореферат 57 стр.
32632. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
32633. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КАРТОГРАФУВАННЯ СТАНУ ГЕНОФОНДУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
32634. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФУТБОЛІСТІВ Автореферат 37 стр.
32635. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЇ РУХОВОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 58 стр.
32636. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 57 стр.
32637. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 64 стр.
32638. Теоретико-методичні основи ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей Автореферат 57 стр.
32639. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНювання ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМисЛовИХ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі машинобудування) Автореферат 26 стр.
32640. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 51 стр.
32641. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні Автореферат 54 стр.
32642. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 60 стр.
32643. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У СТРІЛЕЦЬКИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ВПРАВАХ Автореферат 50 стр.
32644. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ФІЗКУЛЬТУРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 22 стр.
32645. теоретико-методичні основи управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту (на матеріалі дослідження стрибків у висоту) Автореферат 40 стр.
32646. Теоретико-методичні основи формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у галузі дистанційного навчання Автореферат 77 стр.
32647. Теоретико-методичні основи формування екологічної відповідальності студентів у системі виховної роботи вищого технічного навчального закладу Автореферат 80 стр.
32648. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 31 стр.
32649. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ Автореферат 25 стр.
32650. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ Автореферат 47 стр.
32651. теоретико-методичні підходи проведення зіставлення даних у статистиці зовнішньої торгівлі товарами Автореферат 29 стр.
32652. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 25 стр.
32653. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Автореферат 23 стр.
32654. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Автореферат 51 стр.
32655. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СУЧАСНОГО АВТОРИТАРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ РОСІЇ ТА БІЛОРУСІ) Автореферат 31 стр.
32656. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСТА (СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК) Автореферат 27 стр.
32657. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 46 стр.
32658. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ Автореферат 54 стр.
32659. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Автореферат 55 стр.
32660. теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади Автореферат 55 стр.
32661. Теоретико-методологічні засади механізмів ДЕРЖАВНого управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу в Україні Автореферат 49 стр.
32662. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 56 стр.
32663. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ Автореферат 39 стр.
32664. Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах Автореферат 62 стр.
32665. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Автореферат 65 стр.
32666. Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання Інвестиційного клімату регіону Автореферат 30 стр.
32667. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ) Автореферат 26 стр.
32668. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Автореферат 60 стр.
32669. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ Автореферат 61 стр.
32670. Теоретико-методологічні засади проектування інноваційних педагогічних систем Автореферат 60 стр.
32671. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 68 стр.
32672. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ( друга половина ХІХ – початок ХХ століття) Автореферат 62 стр.
32673. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФТЕХОСВІТИ Автореферат 57 стр.
32674. Теоретико-методологічні ЗАСАДи управління територіальним розвитком Автореферат 46 стр.
32675. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Автореферат 51 стр.
32676. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 48 стр.
32677. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Автореферат 56 стр.
32678. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ Автореферат 54 стр.
32679. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 46 стр.
32680. Теоретико-методологічні засади формування нових механізмів ДЕРЖАвНОГО РЕГУЛЮВАННЯ в сфері СОЦІАЛЬНО значимих послуг Автореферат 53 стр.
32681. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
32682. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 45 стр.
32683. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТА АСОРТИМЕНТУ КАМВОЛЬНИХ ТКАНИН Автореферат 49 стр.
32684. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 48 стр.
32685. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ Автореферат 24 стр.
32686. Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти майбутніх учителів Автореферат 61 стр.
32687. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Автореферат 56 стр.
32688. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНАХ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ( на прикладі зони рисосіяння ) Автореферат 49 стр.
32689. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ: ФІНАНСОВИЙ, ЧАСОВИЙ ТА РЕСУРСНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 40 стр.
32690. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
32691. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 61 стр.
32692. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ДИДАКТИЧНИМ ПРОЦЕСОМ В АВТОМАТИЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 40 стр.
32693. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 46 стр.
32694. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 66 стр.
32695. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ Автореферат 53 стр.
32696. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 47 стр.
32697. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 47 стр.
32698. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЮРИДИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ Автореферат 26 стр.
32699. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИІСТОРИЧНИХ ПОГЛЯДІВ М.С.ГРУШЕВСЬКОГО(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 30 стр.
32700. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ В ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ XІX – ПОЧАТКУ XX СТОріччЯ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326  [327]  328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389