Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

32401. ТВОРЧІСТЬ ФРАНКОМОВНИХ АЛЖИРСЬКИХ ПИСЬМЕННИЦЬ А.ДЖЕБАР І Л.СЕББАР В АСПЕКТІ МАРҐІНАЛЬНИХ ЯВИЩ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 26 стр.
32402. ТВОРЧІСТЬ ШЕЙХА ҐАЛІБА У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРИ ІНДІЙСЬКОГО СТИЛЮ Автореферат 19 стр.
32403. ТВОРЧІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЕСТЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА Автореферат 25 стр.
32404. ТВОРЧІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА Автореферат 32 стр.
32405. Творчість Ярослава Стельмаха в контексті „нової хвилі” української драматургії 80-х років ХХ століття Автореферат 32 стр.
32406. творчість ясміни тешанович у контексті жіночого письма Автореферат 28 стр.
32407. ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ПОНЕДІЛКА-ЕПІКА Автореферат 35 стр.
32408. ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ НАДІЇ КИБАЛЬЧИЧ Автореферат 24 стр.
32409. Творча інтерпретація “ вічних” образів в українській літературі 1920-х рр. Автореферат 25 стр.
32410. Творча діяльність Григорія Чубая в українській літературі 60-х – поч.. 80-х років ХХ століття Автореферат 25 стр.
32411. ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МАРКА ВОВЧКА В ГАЛУЗІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ Автореферат 24 стр.
32412. ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ ім.Т.Г.ШЕВЧЕНКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ (1991-2001) Автореферат 27 стр.
32413. ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ С.В.БАШТАНА В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ АКАДЕМІЧНОГО БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА Автореферат 26 стр.
32414. ТВОРЧА ЕВОЛЮЦІЯ ДЖОЗЕФА ХЕЛЛЕРА-РОМАНІСТА Автореферат 30 стр.
32415. ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ І.КОСТЕЦЬКОГО У ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
32416. ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 25 стр.
32417. ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО КЛУБУ Автореферат 28 стр.
32418. ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ Автореферат 24 стр.
32419. ТВОРЧА СПАДЩИНА ЄВГЕНА НАГІРНОГО ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
32420. ТВОРЧА СПАДЩИНА І.Г.МЯСОЄДОВА (ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СТИЛЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 29 стр.
32421. ТВОРЧА СПАДЩИНА А. В. НІКОВСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКО–ПОЛІТИЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. Автореферат 31 стр.
32422. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції (1922 - 1940 рр.) Автореферат 29 стр.
32423. ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ В. О. Сухомлинського В КНР Автореферат 27 стр.
32424. ТВОРЧИЙ ВНЕСОК АКАДЕМІКА О.В.КВАСНИЦЬКОГО У РОЗВИТОК ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
32425. ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДИНИ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ Автореферат 53 стр.
32426. ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 30 стр.
32427. ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС В АРХІТЕКТУРІ (ЛОГІЧНІ ТА ІНТУЇТИВНІ АСПЕКТИ)   Автореферат 23 стр.
32428. ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 30 стр.
32429. ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 28 стр.
32430. ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Автореферат 28 стр.
32431. ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ (20-ті рр. ХХ століття) Автореферат 29 стр.
32432. ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ ХОРОВИХ ТВОРІВ ЯК МЕТОД ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Автореферат 27 стр.
32433. ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦІЙНЕ МИСТЕЦТВО ХАРКОВА: АВАНГАРДНІ ПОШУКИ 1910-1920-Х РОКІВ Автореферат 29 стр.
32434. ТЕЗАУРУС ДІЄСЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИКА КОНСТРУЮВАННЯ Автореферат 33 стр.
32435. ТЕЙХОЄВА КИСЛОТА СТАФІЛОКОКА ТА ЇЇ ІМУНОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ Автореферат 21 стр.
32436. Текстові концепти художньої прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя) Автореферат 47 стр.
32437. ТЕКСТОВА ВАРІАТИВНІСТЬ АНГЛОМОВНОЇ ЛІРИКО-ЕПІЧНОЇ ПОЕМИ (на матеріалі британських та американських поем кінця ХVIII – середини ХХ ст.) Автореферат 31 стр.
32438. ТЕКСТОВА СИТУАЦІЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ”: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі різностильових англомовних текстів) Автореферат 29 стр.
32439. ТЕКСТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 64 стр.
32440. ТЕКСТОЛОГІЧНО-НЕЙРОМЕРЕЖНИЙ МЕТОД ТА ЗАСОБИ ПОШУКУ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
32441. ТЕКСТОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 31 стр.
32442. ТЕКСТУРОВАНА НАНОСТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ХРОМОВИХ ЕЛЕКТРОПОКРИТТІВ НА КОНСЕРВНІЙ ЖЕРСТІ Автореферат 24 стр.
32443. Тектоніка зони зчленування Східно-Європейської платформи та Українських Карпат Автореферат 27 стр.
32444. тектонІчНІ основИ прогнозУ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ РОЗРОБКИ ВУГІльнИХ РОДОВИЩ ДОНБАСУ Автореферат 48 стр.
32445. Тектонічна тріщинуватість гірських порід Внутрішньої зони Передкарпатського прогину як критеріЙ оцінки перспектив нафтогазоносності Автореферат 25 стр.
32446. ТЕЛЕВІЗІЙНІ НОВИНИ В ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ: ЖАНРОВА ТИПОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА, ВЗАЄМОДІЯ З АУДИТОРІЄЮ Автореферат 24 стр.
32447. ТЕЛЕВІЗІЙНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
32448. ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ДИСКУРС У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Автореферат 31 стр.
32449. ТЕЛЯЗІОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ) Автореферат 22 стр.
32450. ТЕМАТИКА І ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ РІЧАРДА УЇЛБЕРА Автореферат 25 стр.
32451. Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровоградщини за 1991-2003 роки) Автореферат 26 стр.
32452. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ УЧНІВ З ХІМІЇ В УМОВАХРЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ Автореферат 29 стр.
32453. ТЕМБРОВА ЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНО-ОРКЕСТРОВІЙ МУЗИЦІ Автореферат 26 стр.
32454. ТЕМБРОВА МОДАЛЬНІСТЬ У КОМПОЗИЦІЇ (на прикладах української інструментальної музики останньої чверті ХХ сторіччя) Автореферат 24 стр.
32455. ТЕМНА ЕНЕРГІЯ І ТЕМНА МАТЕРІЯ ЯК ПРОЯВИ ГРАВІТАЦІЇ НА БРАНІ Автореферат 24 стр.
32456. ТЕМПЕРАТУРНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НА ОСНОВІ РЕАКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТРУКТУР МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК-НАПІВПРОВІДНИК Автореферат 21 стр.
32457. Температурні хвилі в ізотропних однорідних і кусково-однорідних напівпровідниках і діелектриках при об’ємному поглинанні гармонійно модульованого світла Автореферат 32 стр.
32458. ТЕМПЕРАТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ І ЧАСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ ДЕФОРМАЦІЙ, ЩО КОНТРОЛЮЮТЬСЯ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ У СПЛАВАХ Ni-Mn-Ga Автореферат 26 стр.
32459. ТЕМПЕРАТУРНА ПОВЕДІНКА ОПТИЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ НЕЛІНІЙНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ З ЦЕНТРОСИМЕТРИЧНОЮ ПАРАФАЗОЮ Автореферат 24 стр.
32460. ТЕМПЕРАТУРНО - ВОЛОГІСНИЙ РЕЖИМ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ Автореферат 23 стр.
32461. ТЕМПЕРАТУРНО-ЧАСОВІ ЕФЕКТИ У НЕСПІВМІРНІЙ ФАЗІ КРИСТАЛІВ ТЕТРАМЕТИЛАМІН-ТЕТРАХЛОРМЕТАЛАТІВ Автореферат 23 стр.
32462. ТЕМПОРАЛЬНА СТРУКТУРА МОЖЛИВИХ СВІТІВ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (на матеріалі англомовної прози) Автореферат 22 стр.
32463. ТЕМПОРАЛЬНА СТРУКТУРА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ Автореферат 47 стр.
32464. ТЕНДЕНЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БАЗОВОЮ ОСВІТОЮ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ Автореферат 34 стр.
32465. ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСВОЄННЯ І РОЗВИТКУ СЕМАНТИКИ аНГЛІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 31 стр.
32466. Тенденції культурного будівництва в Україні: становлення недержавних некомерційних організацій (90-ті роки ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
32467. ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСУ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
32468. ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Автореферат 32 стр.
32469. ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ РОЗВИНЕНИХ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (90-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.) Автореферат 58 стр.
32470. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ОЦІНКА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 30 стр.
32471. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЖІНОК В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
32472. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ Автореферат 30 стр.
32473. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
32474. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ ХУДОЖНЬОГО СКЛА 1950-х - 1990-х років Автореферат 26 стр.
32475. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ФЕСТИВАЛІВ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ В УКРАЇНІ НА НОВОМУ ЕТАПІ (1990-2005 рр.) Автореферат 26 стр.
32476. Тенденції розвитку масової політичної свідомості в сучасній Україні. Автореферат 23 стр.
32477. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ XX - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ Автореферат 23 стр.
32478. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 55 стр.
32479. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В АНГЛІЇ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) Автореферат 29 стр.
32480. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ У ПОЛЬЩІ (1918 - 1999 рр.) Автореферат 59 стр.
32481. Тенденції розвитку спорту в умовах ринкових перетворень Автореферат 32 стр.
32482. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ НІМЕЧЧИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХСТ. Автореферат 30 стр.
32483. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦІЛЕЙ ОСВІТИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ І УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 32 стр.
32484. ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА ЛЬВОВА В АСПЕКТІ АКАДЕМІЧНОГО КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВОГО МУЗИКУВАННЯ Автореферат 30 стр.
32485. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ГАЗЕТНІЙ ПЕРІОДИЦІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ Автореферат 29 стр.
32486. ТЕНДЕНЦІЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ СТАНКОВОЇ КАРТИНИ У ПАННО В РОСІЙСЬКОМУ ЖИВОПИСІ КІНЦЯ XIX-ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 27 стр.
32487. ТЕОДОТ ГАЛІП: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Автореферат 28 стр.
32488. ТЕОРIЯ I ОСНОВНI ЗАКОНОМIРНОСТI ПРОЦЕСУ ВIДЖИМУ ВУГIЛЬНОГО ПЛАСТА Автореферат 35 стр.
32489. ТЕОРIЯ I ТЕХНОЛОГIЯ КУЛЬТУРОЛОГIЧНОЇ ПIДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ Автореферат 57 стр.
32490. ТЕОРIЯ КРИВИНИ ГРАССМАНОВОГО ОБРАЗУ ПIДМНОГОВИДIВ В ЕВКЛIДОВОМУ I РІМАНОВОМУ ПРОСТОРI Автореферат 15 стр.
32491. ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ Автореферат 24 стр.
32492. ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ В СУЧАСНІЙ АНАЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 32 стр.
32493. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Автореферат 37 стр.
32494. ТЕОРІЯ "ФІБОНАЧЧІЄВИХ" МОДЕЛЕЙ ДАНИХ, МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ І ОПЕРАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ Автореферат 35 стр.
32495. ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 47 стр.
32496. ТЕОРІЯ І МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ СТАЛЕВИХ СТЕРЖНЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Автореферат 23 стр.
32497. ТЕОРІЯ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГІДРОХІМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 47 стр.
32498. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 58 стр.
32499. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 51 стр.
32500. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПОЕТАПНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ (на матеріалі дзюдо) Автореферат 63 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324  [325]  326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389