Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

32301. СХОДОЗНАВСТВО В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1805 – 1917 рр.) Автореферат 32 стр.
32302. СХОРОННІСТЬ ЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ НА ЕТАПАХ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЗБЕРІГАННЯ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИ УРОГЕНІТАЛЬНИХ РОЗЛАДАХ У ЖІНОК В КЛІМАКТЕРІЇ Автореферат 28 стр.
32303. США І ЕВОЛЮЦІЯ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ (1950-1990-ті роки) Автореферат 50 стр.
32304. Т О П О Л О Г І Ч Н А Д И Н А М І К А: МІНІМАЛЬНІСТЬ, ЕНТРОПІЯ та ХАОС Автореферат 43 стр.
32305. Т-2 ТОКСИКОЗ ТВАРИН (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 61 стр.
32306. ТІЛЕСНА ДІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ОНТОЛОГІЇ Автореферат 24 стр.
32307. ТІЛЕСНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ В УМОВАХ КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Автореферат 27 стр.
32308. ТІНЬОВИЙ ТА ОФІЦІЙНИЙ СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ: АНТАГОНІСТИЧНЕ СПІВІСНУВАННЯ І ВЗАЄМОДІЯ Автореферат 33 стр.
32309. ТАЄМНИЦІ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИТА ЇХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА Автореферат 23 стр.
32310. Табірна проза як літературний феномен ХХ століття (на матеріалі української, російської, білоруської та польської літератур) Автореферат 68 стр.
32311. ТАЙВАНЬ ТА ПОЛІТИКА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ В 20 – 90-х РОКАХ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 35 стр.
32312. ТАКСОНОМІЯ І АНТИБІОТИЧНА АКТИВНІСТЬ ALTEROMONAS-ПОДІБНИХ БАКТЕРІЙ ЧОРНОГО МОРЯ Автореферат 30 стр.
32313. ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ПАЦІЕНТОК ІЗ ЗОВНІШНІМ ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ І ХРОНІЧНИМ ТАЗОВИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ Автореферат 22 стр.
32314. ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ У ЖІНОК ІЗ ХРОНІЧНОЮ АНОВУЛЯЦІЄЮ НА ФОНІ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ Автореферат 26 стр.
32315. ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ САЛЬПІНГООФОРИТОМ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЧЕРВОНОМУ ВОВЧАКУ Автореферат 25 стр.
32316. ТАКТИКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА РАННІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРОДОНТОПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ Автореферат 25 стр.
32317. ТАКТИКА ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ-ЖІНОК ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 27 стр.
32318. ТАКТИКА ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 22 стр.
32319. ТАКТИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З РЕЦИДИВНИМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИМИ КРОВОТЕЧАМИ ВИРАЗКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 32 стр.
32320. ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ГІПЕРТРОФІЄЮ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ Автореферат 25 стр.
32321. ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СЕКРЕТОРНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ Автореферат 26 стр.
32322. ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З АДЕНОМІОЗОМ У ПОЄДНАННІ З ЗАПАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ ГЕНІТАЛІЙ Автореферат 26 стр.
32323. ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З УШКОДЖЕННЯМИ ТАЗА ТА СТЕГНА В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ТРАВМИ Автореферат 30 стр.
32324. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Автореферат 27 стр.
32325. ТАКТИКА УЗНАВАННЯ І ВПІЗНАННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА Автореферат 27 стр.
32326. ТАКТИКА УСУНЕННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ Автореферат 25 стр.
32327. ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ВИКРИВЛЕННЯМ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА Автореферат 37 стр.
32328. ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ ТА ЇХ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 44 стр.
32329. ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПЕРФОРАТИВНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 23 стр.
32330. Тактико-криміналістичні та процесуальні основи пошуку та затримання злочинця Автореферат 26 стр.
32331. ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЧНОЇ СТАВКИ Автореферат 20 стр.
32332. ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ Автореферат 22 стр.
32333. Танатологічні аспекти розвитку сучасного суспільства (соціально-філософський аналіз) Автореферат 22 стр.
32334. ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ПОЛЬСЬКИЙ РОМАНТИЗМ (ТОПІКА І СИМВОЛІКА ПРОФЕТИЗМУ, ЛИЦАРСТВА, ТИРАНІЇ) Автореферат 33 стр.
32335. ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ Автореферат 29 стр.
32336. ТАУБЕРОВІ ТА МЕРСЕРОВІ ТЕОРЕМИ ДЛЯ ДЕЯКИХ МЕТОДІВ ПІДСУМОВУВАННЯ ФУНКЦІЙ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ Автореферат 20 стр.
32337. ТвердІ градІЄнтнІ покрИття ТА Електронно-ПРОМЕНЕВА технологІя Їх оТРИМАННЯ Автореферат 23 стр.
32338. ТВЕРДІ ПЛАНАРНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ДИФУЗІЇ БОРУ З АЛЮМОБОРОСИЛІКАТНИХ СПОЛУК Автореферат 26 стр.
32339. Тверді розчини на основі телуридів германію, олова і свинцю з ізо- та гетеровалентним заміщенням у катіонній підґратці Автореферат 28 стр.
32340. ТВЕРДІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ ТЕРНАРНИХ СТАНІДІВ ТА АНТИМОНІДІВ ПЕРЕХІДНИХ І РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ СТРУКТУРНИХ ТИПІВ MgAgAs та Y3Au3Sb4 Автореферат 31 стр.
32341. ТВЕРДА САЖКА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ІМУНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ Автореферат 22 стр.
32342. ТВЕРДОКРИЛІ (COLEOPTERA) ЯК ПОКАЗНИК ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІОГЕОЦЕНОЗІВ СТЕПУ УКРАЇНИ ПРИ ЗМЕНШЕННІ ПЕСТИЦИДНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 47 стр.
32343. Твердотільні інтегральні сенсорні пристроЇ на основі перетворювачів магнЕтного поля Автореферат 20 стр.
32344. ТВЕРДОТІЛЬНІ ДАВАЧІ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 19 стр.
32345. ТВОРЕННЯ ІМІДЖУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
32346. ТВОРЕННЯ ЕКО-МАЙБУТНЬОГО В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ КЕРУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Автореферат 48 стр.
32347. ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ФЛОТУ В ДОБУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (березень 1917 - квітень 1918 рр.) Автореферат 28 стр.
32348. ТВОРИ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ З ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ. ПОШУКИ МОРАЛЬНОГО ІДЕАЛУ Автореферат 25 стр.
32349. ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ Автореферат 26 стр.
32350. ТВОРЧІСТЬ ПЕТРА СКУНЦЯ: проблематика та художня еволюція Автореферат 22 стр.
32351. ТВОРЧІСТЬ Є.П.РОСТОПЧИНОЇ Автореферат 24 стр.
32352. ТВОРЧІСТЬ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА І “ПРАЗЬКА ШКОЛА” УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ Автореферат 25 стр.
32353. ТВОРЧІСТЬ І МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ЖУКА В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ХУДОЖНИКІВ ФАРФОРУ (перша половина ХХ століття) Автореферат 26 стр.
32354. ТВОРЧІСТЬ ІВАНА ВЕЛИЧКОВСЬКОГО. ТЕМАТИКА, БАРОКОВА ОБРАЗНІСТЬ Автореферат 26 стр.
32355. ТВОРЧІСТЬ А. П. ПЛАТОНОВА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ. Автореферат 53 стр.
32356. ТВОРЧІСТЬ А.КАЩЕНКА: ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА Автореферат 32 стр.
32357. ТВОРЧІСТЬ АНАТОЛІЯ СВИДНИЦЬКОГО У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. Автореферат 27 стр.
32358. ТВОРЧІСТЬ АХМАДА ШАУКИ ТА ХАФІЗА ІБРАГІМА В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ЄГИПЕТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 27 стр.
32359. ТВОРЧІСТЬ БГАРАТІ МУХЕРДЖІ У КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ Автореферат 29 стр.
32360. ТВОРЧІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ВЗАЄМИНАХ 1899-1941 РР. Автореферат 20 стр.
32361. ТВОРЧІСТЬ В. С. МОЕМА В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ РЕЦЕПЦІЇ І ПЕРЕКЛАДАХ Автореферат 25 стр.
32362. ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА БІРЧАКА 20 – 40-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 27 стр.
32363. Творчість Володимира леонтовича в контексті української літератури кінця хіх – початку хх століття Автореферат 28 стр.
32364. Творчість Ганни Барвінок в українському літературному процесі другої половини ХІХ століття Автореферат 32 стр.
32365. ТВОРЧІСТЬ ГЕОРГІЯ МАЛАКОВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ 50–70 років ХХ століття Автореферат 25 стр.
32366. ТВОРЧІСТЬ Д.МАРКОВИЧА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
32367. ТВОРЧІСТЬ ДЕВІДА ЛОДЖА І АНГЛІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ РОМАН 70 - 80-Х РР. XX СТ. Автореферат 23 стр.
32368. ТВОРЧІСТЬ ДИРИГЕНТА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ Автореферат 50 стр.
32369. ТВОРЧІСТЬ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ХХ СТОЛІТТЯ (РЕЦЕПЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ) Автореферат 34 стр.
32370. ТВОРЧІСТЬ ЖОРЖА БЕРНАНОСА: ПОЕТИКА ПОДІЇ ТА ПРОРОЦТВА Автореферат 63 стр.
32371. ТВОРЧІСТЬ З.М.ГІППІУС 1911-1921 рр. Автореферат 26 стр.
32372. Творчість Карла Гінка Махи в контексті чеського і європейського романтизму 20-х – 40-х рр. ХІХ століття Автореферат 27 стр.
32373. ТВОРЧІСТЬ ЛІНИ КОСТЕНКО В ІДЕЙНО-ХУДОЖНЬОМУ КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ДОБИ Автореферат 70 стр.
32374. ТВОРЧІСТЬ ЛЕОНІДА МОСЕНДЗА ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО СВІТОВІДОБРАЖЕННЯ Автореферат 21 стр.
32375. ТВОРЧІСТЬ ЛЮБОВІ ЯНОВСЬКОЇ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 27 стр.
32376. Творчість М. Цуканової (проза, драматургія, мемуари) Автореферат 28 стр.
32377. ТВОРЧІСТЬ М.І. ЦВЄТАЄВОЇ В КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ: МОТИВИ, ТЕМИ, ОБРАЗИ Автореферат 31 стр.
32378. ТВОРЧІСТЬ М.РОСЛАВЦЯ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ Автореферат 24 стр.
32379. творчість майка Йогансена в контексті українського авангарду 20-30-х років Автореферат 33 стр.
32380. ТВОРЧІСТЬ МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО У КОНТЕКСТІ РАННЬОГО УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО Автореферат 32 стр.
32381. ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ДРЕМЛЮГИ І ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ БАНДУРНОГО РЕПЕРТУАРУ Автореферат 24 стр.
32382. ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА МОГИЛЯНСЬКОГО У ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ Автореферат 28 стр.
32383. ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА ПЕТРЕНКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 30–50-Х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
32384. ТВОРЧІСТЬ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 29 стр.
32385. ТВОРЧІСТЬ НАДІЇ КИБАЛЬЧИЧ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 23 стр.
32386. ТВОРЧІСТЬ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Автореферат 28 стр.
32387. ТВОРЧІСТЬ О.КОБЦЯ (ВАРАВВИ): РУХ ПРОБЛЕМАТИКИ І ПОЕТИКИ Автореферат 28 стр.
32388. ТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСАНДРА КАТРЕНКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХIХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
32389. Творчість Олекси Слісаренка. Проблеми поетики Автореферат 25 стр.
32390. Творчість Олени Теліги і літературно-культурологічна ситуація “Празької школи” Автореферат 25 стр.
32391. ТВОРЧІСТЬ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ: КАЛОКАГАТИВНЕ СВІТОВІДЧУТТЯ Автореферат 25 стр.
32392. ТВОРЧІСТЬ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА ЯК ІНТЕРТЕКСТ Автореферат 55 стр.
32393. Творчість Петра Ребра в контексті розвитку української літератури 50-90-х рр. ХХ ст. Автореферат 25 стр.
32394. ТВОРЧІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ЛЬВОВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ МУЗИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ (1792-1939) Автореферат 22 стр.
32395. ТВОРЧІСТЬ РІЧАРДА БРОТІГАНА В КОНТИНУУМІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1960-1970-х рр. Автореферат 32 стр.
32396. Творчість Станіслава Виспянського та українська література кінця XIX – початку XX століття: рецепція і типологія Автореферат 32 стр.
32397. ТВОРЧІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ У КОНТЕКСТІ НАУКИ ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
32398. ТВОРЧІСТЬ ТЕОФІЛА КОПИСТИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 27 стр.
32399. Творчість Уласа Самчука. Проблеми індивідуального стилю Автореферат 24 стр.
32400. ТВОРЧІСТЬ ФЛЕННЕРІ О’КОННОР: АРХЕТИП ТА “ЛІТЕРАТУРНА ТЕОЛОГІЯ” Автореферат 30 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323  [324]  325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389