Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

32201. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО СПОНДИЛІТУ Автореферат 46 стр.
32202. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПНЕВМОКОНІОЗУ У ПРАЦЮЮЧИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЯК ПРІОРИТЕТНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ Автореферат 43 стр.
32203. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ, АСОЦІЙОВАНИХ З ПАПІЛОМАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Автореферат 49 стр.
32204. Сучасні підходи до діагностики, лікування та реабілітації хворих з трубною вагітністю Автореферат 33 стр.
32205. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ОБТУРАЦІЙНОЇ ТОВСТОКИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ Автореферат 24 стр.
32206. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЦЕЛЕ Автореферат 26 стр.
32207. сучасні підходи до проблеми штучного переривання вагітності в ранніх термінах Автореферат 28 стр.
32208. Сучасні підходи у визначенні параметрів глибоких рівнів в напівпровідниках методом релаксаційної спектроскопії Автореферат 15 стр.
32209. СУЧАСНІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПІДХОДИ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ АЛКОГОЛЬНОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ Автореферат 29 стр.
32210. СУЧАСНІ ПРІЗВИСЬКА ЛУГАНЩИНИ: КОГНІТИВНА ПРАГМАТИКА ТВОРЕННЯ ТЕКСТУ ОНІМА Автореферат 30 стр.
32211. СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПІЗНІХ ТРОМБОЗІВ АОРТО-СТЕГНОВИХ ПРОТЕЗІВ Автореферат 26 стр.
32212. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
32213. СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ У ЧОРНОЗЕМАХ ПІВДЕННИХ ЗРОШУВАНИХ ПОМІРНОЇ ТА ХОЛОДНОЇ ФАЦІЙ Автореферат 26 стр.
32214. СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ (порівняльно-правове дослідження) Автореферат 25 стр.
32215. СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ Автореферат 46 стр.
32216. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ АРМІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 27 стр.
32217. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВОЄННОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 29 стр.
32218. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Автореферат 53 стр.
32219. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
32220. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ В ДЕРЖАВНИХ ШКОЛАХ США Автореферат 27 стр.
32221. сучасні теоретичні та правові ПРОБЛЕМИ використання спеціальних знань у досудовому слідстві Автореферат 33 стр.
32222. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУДОВІЙ АКУСТИЦІ (ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) Автореферат 25 стр.
32223. СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 22 стр.
32224. СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА ПІВНІЧНОЇ ДОНЕЧЧИНИ Автореферат 28 стр.
32225. СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
32226. СУЧАСНІ ФОРМИ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРИНЦИПИ МЕДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 40 стр.
32227. СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНИМИ ІНСТИТУТАМИ ПРИВАТНИХ СПОЖИВАЧІВ (на прикладі застосування електронних комунікаційних систем у ФРН) Автореферат 27 стр.
32228. СУЧАСНІ ФОРМИ ШИЗОФРЕНІЇ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ (ДІАГНОСТИКА, КЛІНІКА, ПАТОГЕНЕЗ У ПІДЛІТКІВ ТА ДОРОСЛИХ) Автореферат 60 стр.
32229. СУЧАСНІ ХРИСТИЯНСЬКІ БОГОСЛОВСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ Автореферат 23 стр.
32230. СУЧАСНА ЄВРОРЕГІОНАЛІЗАЦІЯ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
32231. СУЧАСНА АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ Автореферат 42 стр.
32232. Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти Автореферат 29 стр.
32233. СУЧАСНА ДЕРЖАВА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ: НОРМАТИВИ, ОРГАНИ, ФУНКЦІЇ Автореферат 29 стр.
32234. СУЧАСНА ЕКЗОМОРФОДИНАМІКА УКРАЇНСЬКИХ ФЛІШОВИХ КАРПАТ Автореферат 27 стр.
32235. Сучасна екологічна ситуація в м. Івано-Франківську та система забезпечення екологічної безпеки міської території Автореферат 25 стр.
32236. СУЧАСНА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СИСТЕМИ МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД Автореферат 26 стр.
32237. Сучасна корислива економічна злочинність та заходи її попередження Автореферат 29 стр.
32238. Сучасна парадигма міжнародного маркетингу Автореферат 50 стр.
32239. Сучасна політична метафора в російськомовній газетній комунікації України: когнітивно-прагматичний опис Автореферат 30 стр.
32240. СУЧАСНА РЕЖИСЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 23 стр.
32241. СУЧАСНА РОСІЙСЬКА АНТИУТОПІЯ (1980 – 2000-і роки): ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО (проза) Автореферат 29 стр.
32242. СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ОПОРНО-РУХЛИВОЇ КУЛЬТІ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ОЧНОГО ЯБЛУКА З ЗАСТОСУВАННЯМ КОМБІНОВАНОГО ІМПЛАНТАТУ Автореферат 21 стр.
32243. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ Автореферат 29 стр.
32244. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЕРГОНІМІЯ (НА МАТЕРІАЛІ ВЛАСНИХ НАЗВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 21 стр.
32245. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПОРТРЕТИСТИКА: ЖАНРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ І ПОЕТИКА Автореферат 24 стр.
32246. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ МАРКЕТИНГУ: СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА Автореферат 32 стр.
32247. Сучасна чеська суспільно-політична лексика: семантика, структура, динаміка Автореферат 31 стр.
32248. СУЧАСНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 54 стр.
32249. СУЧАСНЕ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ХІРУРГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЯЄЧКА І СІМ'ЯНОГО КАНАТИКА, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ІШЕМІЧНИМ СИНДРОМОМ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 44 стр.
32250. СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО В АНГЛОМОВНОМУ (АВСТРАЛІЯ, КАНАДА, США) НАУКОВОМУ СВІТІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 26 стр.
32251. СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СТРАТИФІКАЦІЙНИЙ ВИМІР РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
32252. СУЧАСНИЙ ІСПАНОМОВНИЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 34 стр.
32253. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу Автореферат 30 стр.
32254. Сучасний геоморфогенез території КИЇВСЬКОГО ПЛАТО Автореферат 23 стр.
32255. СУЧАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР: СЕМАНТИЧНИЙ, СТРУКТУРНИЙ, ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 36 стр.
32256. СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЗМ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ІМПЛІКАЦІЇ Автореферат 48 стр.
32257. СУЧАСНИЙ ЕОЛОВИЙ МОРФОГЕНЕЗ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ МОРІВ Автореферат 53 стр.
32258. СУЧАСНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА СЕМІОТИКА МУЗИЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ (НА МАТЕРІАЛАХ ХАРКОВА) Автореферат 25 стр.
32259. СУЧАСНИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 50 стр.
32260. СУЧАСНИЙ МОРФОГЕНЕЗ ТА РЕЛЬЄФ МОРФОКЛІМАТИЧНОЇ ЗОНИ ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК Автореферат 49 стр.
32261. СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ АТИПОВОЇ КОНДИЛОМИ ШИЙКИ МАТКИ Автореферат 27 стр.
32262. СУЧАСНИЙ ПАТОМОРФОЗ НЕВРОТИЧНИХ ТА НЕВРОЗОПОДІБНИХ РОЗЛАДІВ У ПІДЛІТКІВ Автореферат 28 стр.
32263. Сучасний патоморфоз шизофренії (клiнiко-епiдемiологічне та клiніко-генетичне дослідження) Автореферат 30 стр.
32264. СУЧАСНИЙ СТАН І КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ГЕРIАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ Автореферат 44 стр.
32265. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОСТІЙНОЇ ЛІСОНАСІННОЇ БАЗИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО НА СУМЩИНІ Автореферат 24 стр.
32266. СУЧАСНИЙ СТАН ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ГРУНТОЗАХИСНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ В АГРОЛАНДШАФТАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
32267. сучасний стан лісів зеленої зони м. Рівне та заходи щодо посилення їх еколого-захисних функцій Автореферат 29 стр.
32268. СУЧАСНИЙ СТАН РИБНОГО НАСЕЛЕННЯ БАСЕЙНУ РІЧКИ РОСЬ Автореферат 32 стр.
32269. СУЧАСНИЙ СТАН РОСІЙСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ ТА НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОЇ СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 20 стр.
32270. Сучасний стан рослинного покриву м. Сімферополя Автореферат 33 стр.
32271. СУЧАСНИЙ СТАН РУКОКРИЛИХ ФАУНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА Автореферат 25 стр.
32272. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України Автореферат 55 стр.
32273. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ Автореферат 29 стр.
32274. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ Автореферат 27 стр.
32275. сучасний стан та перспективи удосконалення технології, стандартизації та забезпечення населення гомеопатичними засобами Автореферат 27 стр.
32276. СУЧАСНИЙ СТАН, СТРУКТУРА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ БУКОВИХ ЛІСІВ ОПІЛЛЯ Автореферат 27 стр.
32277. СУЧАСНИЙ СУБАКВАЛЬНИЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ У ВНУТРІШНЬОКОНТИНЕНТАЛЬНИХ БАСЕЙНАХ ГУМІДНОЇ ЗОНИ Автореферат 67 стр.
32278. СУЧАСНИЙ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЄВРОРЕГІОНУ “БУГ” Автореферат 28 стр.
32279. СУШІННЯ ВІВСЯНОЇ КРУПИ У ЗАВИСЛОМУ ШАРІ Автореферат 22 стр.
32280. СУШІННЯ ГЛИНИ У НЕРУХОМОМУ ШАРІ Автореферат 21 стр.
32281. СУШІННЯ КОРОТКОРІЗАНИХ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІКРОХВИЛЬОВОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ Автореферат 25 стр.
32282. СУШІННЯ ПАЛИВНИХ МАТЕРІАЛІВ РІЗНОДИСПЕРСНОГО СКЛАДУ У ЩІЛЬНОМУ ШАРІ Автореферат 20 стр.
32283. СУШІННЯ ПАСТОПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ У НЕРУХОМОМУ ШАРІ Автореферат 25 стр.
32284. СФЕРА ПОСЛУГ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
32285. Сфера фінансових послуг в економіці України: організаційні засади державного регулювання Автореферат 32 стр.
32286. СФЕРИЧнА дЗЕРКАЛЬНА АНТЕНА ЗІ спіральними опромінювачами Автореферат 24 стр.
32287. СХІДНІ ВПЛИВИ В ОРНАМЕНТАЛЬНОМУ ОФОРМЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ІКОН КІНЦЯ XVI – XVII ст. Автореферат 28 стр.
32288. Східна Галичина і Ризька мирна конференція (1920-1921 рр.) Автореферат 24 стр.
32289. СХІДНА ПОЛІТИКА ВАЙМАРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В 1919 - 1933 РР. Автореферат 47 стр.
32290. СХІДНА УКРАЇНА НА РУБЕЖІ СЕРЕДНЬОЇ-ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ Автореферат 52 стр.
32291. СХІДНЕ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
32292. СХІДНО-КАРПАТСЬКА ОПЕРАЦІЯ ТА ПРИЄДНАННЯ ЗАКАРПАТТЯ ДО СРСР (ВЕРЕСЕНЬ 1944 р. - ЧЕРВЕНЬ 1945 р.) Автореферат 32 стр.
32293. СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР У ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ (1990 – 2005 рр.) Автореферат 29 стр.
32294. СХІДНОНІМЕЦЬКІ НАЗВИ РЕМІСНИКІВ ТА ЇХНЄ ПОШИРЕННЯ У ПОЛЬСЬКІЙ, БІЛОРУСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ XIV–XVII СТ. Автореферат 25 стр.
32295. СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІ МІФОЛОГІЧНІ МОТИВИ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ МОДЕРНУ Автореферат 28 стр.
32296. СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ / V - перша половина XIX cт. / Автореферат 29 стр.
32297. СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТИЧНИЙ “КАНОН”   (за творчістю В.Сосюри, Л.Талалая, В.Стуса, П.Вольвача) Автореферат 27 стр.
32298. СХЕМИ УНІВЕРСУМІВ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ ЗВ’ЯЗНОСТІ КУЛЬТУРИ Автореферат 43 стр.
32299. СХЕМОТЕХНІЧЕ МОДЕЛЮВАННЯ НВЧ ПРИСТРОЇВ Автореферат 20 стр.
32300. схемотехніЧНІ засоби побудови оптоелектронних інтегральних схем обробки ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 19 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322  [323]  324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389