Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

32101. СУСПІЛЬНО – ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ В РЕГІОНАЛЬНІЙ СОЦІОГЕОСИСТЕМІ (на прикладі Харківської області) Автореферат 30 стр.
32102. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ та організаційні аспекти утворення й діяльності національного олімпійського комітету україни Автореферат 24 стр.
32103. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ Автореферат 31 стр.
32104. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 23 стр.
32105. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 30 стр.
32106. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗЛОЧИННОСТІ (на матеріалах Львівської області) Автореферат 23 стр.
32107. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ Автореферат 29 стр.
32108. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ (на матеріалах Львівської області) Автореферат 26 стр.
32109. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 31 стр.
32110. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ (на матеріалах Підкарпатського воєводства Польщі) Автореферат 23 стр.
32111. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕТНІЧНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 26 стр.
32112. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯУКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ ГАЛИЧИНИ Автореферат 27 стр.
32113. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ З КРИТИЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ (на прикладі Київської області) Автореферат 31 стр.
32114. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ МІСТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 23 стр.
32115. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 25 стр.
32116. Суспільно-географічні напрями оптимізації виробничого комплексу Сумської області з метою поліпшення екологічної ситуації Автореферат 25 стр.
32117. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ Автореферат 27 стр.
32118. Суспільно-географічна оцінка структурних зрушень в АПК Чернівецької області Автореферат 21 стр.
32119. Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем М. Запоріжжя Автореферат 25 стр.
32120. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ (НА МАТЕРІАЛАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 26 стр.
32121. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА Автореферат 52 стр.
32122. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ У СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ Автореферат 24 стр.
32123. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Автореферат 46 стр.
32124. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ТА МОРАЛЬНИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1953 РР.) Автореферат 33 стр.
32125. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939–1945 рр. Автореферат 61 стр.
32126. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939–1945 рр. Автореферат 61 стр.
32127. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНДІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1947 – 1964 рр.) Автореферат 32 стр.
32128. Суспільно-політичні погляди М.Шаповала: становлення, еволюція, втілення в історичних концепціях Автореферат 34 стр.
32129. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ ПЕТРА ІВАНОВИЧА ЛІНИЦЬКОГО Автореферат 21 стр.
32130. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧІ ІДЕАЛИ ОСИПА НАЗАРУКА Автореферат 28 стр.
32131. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧІ ІДЕАЛИ С.ШЕЛУХІНА Автореферат 28 стр.
32132. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 64 стр.
32133. Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988 – 1999 рр.) Автореферат 28 стр.
32134. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В УКРАЇНІ (90-ТІ РОКИ ХХ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЯ Автореферат 45 стр.
32135. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КІБЕРНЕТИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
32136. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ (квітень 1985 – серпень 1991 рр.): ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 58 стр.
32137. Суспільно-політичні фактори змін у складі селянства УСРР у 1927-1932 рр. Автореферат 36 стр.
32138. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ (90-ті рр. ХХ ст. – ПОЧАТОК ХХІ ст.) Автореферат 29 стр.
32139. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ ТА ГРЕЦІЇ (90 –ТІ РОКИ ХХ СТ.) Автореферат 26 стр.
32140. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА І ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІСМАЇЛА МУФТІЙ-ЗАДЕ (1841 – 1917) Автореферат 24 стр.
32141. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ (1993 - 2004 рр.) Автореферат 25 стр.
32142. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА Автореферат 29 стр.
32143. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ У 1953-1991 РОКАХ Автореферат 25 стр.
32144. Суспільно-політична діяльність Організації українських націоналістів (1929–1934 рр.) Автореферат 29 стр.
32145. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛІВ І УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ В 1900 – 1907 рр. Автореферат 29 стр.
32146. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Д.М.ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКИЙ Автореферат 30 стр.
32147. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА У ПРЕСІ 90-их РОКІВ ХХ ст. (СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 27 стр.
32148. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Автореферат 31 стр.
32149. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В СРСР У 20-ТІ РОКИ ТА АЛЬТЕРНАТИВА ЛІВОЇ ОПОЗИЦІЇ Автореферат 39 стр.
32150. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄПИСКОПА ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА (1904 – 1945 рр.) Автореферат 30 стр.
32151. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ І МЕНОНІТСЬКИХ КОЛОНІСТІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1905-1914 рр.) Автореферат 31 стр.
32152. Суспільно-політична та наукова діяльність О. Кандиби-Ольжича у першій половині ХХ століття Автореферат 29 стр.
32153. Суспільно-політичне становище польського населення Східної Галичини (1918-1923 рр.) Автореферат 23 стр.
32154. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УГОРСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1991-2004 рр.) Автореферат 32 стр.
32155. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр. Автореферат 27 стр.
32156. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ МІНОЙСЬКОГО КРИТУ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – СЕРЕДИНА XV СТ. ДО Н. Е.) Автореферат 29 стр.
32157. СУСПІЛЬНО–ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ АКАДЕМІКА М.М. ПАЛАМАРЧУКА Автореферат 24 стр.
32158. Суспільно–політична сатира І. Франка та В. Теккерея: типологічні відповідності Автореферат 28 стр.
32159. СУСПЕНЗІЇ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ НАНОЧАСТИНОК Sn2P2S6 ТА BaTiO3 В НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛАХ Автореферат 27 стр.
32160. СУСПЕНЗіЙНА КУЛЬТУРА ПШЕНИЦі Triticum aestivum L. та ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В генетико-селекційних дослідженнях Автореферат 24 стр.
32161. Сутність і особливості української соціал-демократії у політичній концепції Володимира Левинського Автореферат 28 стр.
32162. СУТНІСТЬ ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Автореферат 26 стр.
32163. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО Автореферат 29 стр.
32164. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО Автореферат 18 стр.
32165. Сутність та особливості концепцій демократичного елітизму Автореферат 23 стр.
32166. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ АВТОРИТАРНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 29 стр.
32167. Сутність теологічного і філософського просвітництва: від Гегеля до Фейєрбаха (соціальний аспект) Автореферат 28 стр.
32168. СУТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ Автореферат 31 стр.
32169. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
32170. СУФІЙСЬКА МОДЕЛЬ МОРАЛЬНІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ (ІСТОРИКО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 25 стр.
32171. СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 26 стр.
32172. СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ІМЕННИКА В ГОВІРКАХ ПОЛІСЬКО-СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОГО ПОРУБІЖЖЯ Автореферат 22 стр.
32173. СУХІ БУДІВЕЛЬНІ ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНІ СУМІШІ З ЦЕЛЮЛОЗНИМ ВОЛОКНОМ Автореферат 27 стр.
32174. Сухі гіпсові суміші з комплексними добавками на основі вторинних продуктів цукрової та газової промисловості Автореферат 25 стр.
32175. СУХІ СУМІШІ ТА РОЗЧИНИ НА ЇХ ОСНОВІ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ Автореферат 28 стр.
32176. суха фузаріозна гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України Автореферат 27 стр.
32177. Сучасні аспекти вірусологічної діагностики геморагічної гарячки з нирковим синдромом Автореферат 29 стр.
32178. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ ХРОНІЧНОЇ ВЕНОЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 31 стр.
32179. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ (клініко-експериментальна робота) Автореферат 27 стр.
32180. Сучасні аспекти етіології, патогенезу та лікування різних клінічних варіантів генералізованого пародонтиту Автореферат 43 стр.
32181. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ Автореферат 53 стр.
32182. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЦИРОЗІВ ПЕЧІНКИ Автореферат 48 стр.
32183. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ І ТЕРАПІЇ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ВАГІНІТІВ У ГЕСТАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 29 стр.
32184. Сучасні аспекти терапії експериментальної ентерококової інфекції Автореферат 28 стр.
32185. СУЧАСНІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
32186. СУЧАСНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ Автореферат 28 стр.
32187. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПОСТКАПІТАЛІСТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 31 стр.
32188. СУЧАСНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ: ПРАГМАТИКА, СЕМАНТИКА, СОЦІОЛІНГВІСТИКА Автореферат 24 стр.
32189. СУЧАСНІ МАЛОІНВАЗИВНІ ТА ЕНДОСКОПІЧНІ МЕТОДИКИ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗУ Автореферат 25 стр.
32190. СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕРЕДНЬОГО СЕРЕДОСТІННЯ Автореферат 44 стр.
32191. Сучасні методи лікування вагітних з рецидивуючим генітальним герпесом Автореферат 28 стр.
32192. СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ГЕНІТАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ Автореферат 25 стр.
32193. СучаснІ методи лікування ехінококозу печінки Автореферат 29 стр.
32194. СУЧАСНІ МЕТОДИ МАГНІТОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПОЧАТКОВИХ ПРОЯВІВ НЕДОСТАТНОСТІ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ Автореферат 29 стр.
32195. Сучасні методи медичної візуалізації доброякісних пухлин, пухлиноподібних утворень яєчника та захворювань, які їх імітують Автореферат 27 стр.
32196. Сучасні методи медичної візуалізації доброякісних пухлин, пухлиноподібних утворень яєчника та захворювань, які їх імітують Автореферат 26 стр.
32197. СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗІОТЕРАПІЇ І ПОСТІЗОМЕТРИЧНА РЕЛАКСАЦІЯ ПРИ МІОФАСЦІАЛЬНИХ БОЛЬОВИХ СИНДРОМАХ Автореферат 28 стр.
32198. СУЧАСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА Автореферат 60 стр.
32199. Сучасні підходи до ведення пологів з використанням простагландинів групи Е1 Автореферат 27 стр.
32200. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 18 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321  [322]  323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389